Cser Lajos Önéletrajza

A nevem Cser Lajos. 1950.02.17.-én Budapesten születtem.

Édesapám – aki a második világháborúban hivatásos katonaként vett részt -, ekkor az Ikarus gyárban véghegesztőként dolgozott.

A legmagasabb iskolai végzettségem: közlekedésmérnök, 1973-ban diplomáztam és 1979-ben lettem mérnöktanár.

1975-1995-ig dolgoztam mérnöktanárként, zömmel a fóti Gyermekvárosban.

1991-től másodállásban, 1995-től főállásban: autóbuszos személyszállítással foglalkozó vállalkozó vagyok.

Az 1990-es évektől tudatosan foglalkozom a magyar őstörténelemmel, s benne a magyar ősnyelvvel és ősírással.

Nős vagyok, feleségem Cserné Fodor  Rózsa, matematika és fizika szakos tanárnő. Két fiunk és öt unokánk van.

Az „eszmélésem” időpontja 2004.12.05. Amikor a megszégyenülés keserű könnyei között fogadtam meg, hogy minden erőmmel és tehetségemmel a nemzetté emelkedés ügyét fogom segíteni, szolgálni.

Jelmondatom Bátori Gábortól származik:_

„Nem mindíg lehet megtenni, amit kell,

De mindig meg kell tenni amit lehet!”

Ez a jelmondat vezetett a Nemzetegyesítő Mozgalom alapítói közé!

Dunakeszi.2018.01.16

 

MSZ Szeged 2018. január havi programja

 NEMZETÉPÍTŐ

NEMZETPOLITIKAI  KLUB  PROGRAMJA

Szeged, Pixel Bár az Anna kút sarkán! (Kossuth Lajos sgt. és Tisza Lajos krt. sarok)

„ Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.” Balczó András

 

Január 07-én , vasárnap 13,00 órától a Szent Korona hazatérésének 40. évfordulójára rendezett megemlékezés.

Helyszin: Budapest, V. ker. Szabadság tér, Hazatérés Templomának Színházterme.

 

Január 08-án hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár:

 ismerkedés a Rovással, avagy a Szent István előtti időkben valamennyi magyar írástudó volt! Rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től Nemzetépítő Klubunk Tagjainak: megbeszélése saját ügyeinkben, a 2017-es év értékelése.

 

Január 15-én  hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár ismerkedés a Rovással, Rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től -18,30 Dr. Bene Gábor előadása:

Az alkotmányos nemzetállam és a közjó, kontra: pénzuralom. 

Lehetséges-e a közjó megvalósítása a XXI. században? Közjó: ami az egészséges és tisztességes, élhető ország, megteremtése, a saját erőből, a saját munkánkból, de semmiképp sem hitelből! A monetáris diktatúra, s a pénz öt funkciójának az elemzése.

 

Január 22-én  hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től Nemzetépítő Klubunk Tagjainak: megbeszélése saját ügyeinkben.

 

Január 29-én  hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től 17,45-ig Pászti-Tóth Erzsébet előadása:

Endogén fejlesztési stratégia és módszere

 

Magyarok Szövetsége szegedi csoportja a nemzeti sorskérdésekben való, azonnali együttműködésre, nemzetegyesítésre hív minden tisztességes magyart!

 

Politikai-hazugságmentes jövőt kell építenünk!                                                                                   

Bene Gábor

 

Meghívó Hajdúszoboszlóra

MEGHÍVÓ

szeretettel és tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt

2017. október 27-én, pénteken 17,00 órára Hajdúszoboszlóra a

Kovács Máté Városi Művelődési Ház és Könyvtár Színháztermébe

v. Dr. Bene Gábor jogász és közíró:

HOGYAN ÉPÍTSÜK ÚJJÁ A NEMZETET

című előadására és

v. Vesztergám Miklós író, Szent Korona kutató, tárogatós:

A SZENT KORONA TAN IDŐSZERŰSÉGE 

című előadására.

Tisztelettel: a Szervezők

Előadások Zentán

MEGHÍVÓ

Ezúton szeretettel és tisztelettel meghívok minden kedves érdeklődőt

ZENTÁRA.

2017. október 27-én, 17,30 

Dr. Oláh Zoltán bioinformatikus előadása:

8017: származástani folytonosságunk Rudabányától a Kökénydombon át máig.

2017. november 08-án 17,30

v. Dr. Bene Gábor jogász, közíró előadása:

Hogyan építsük újjá a Nemzetet

Érdeklődni a helyszín iránt: 36-70/360-3595 telefonszámon és az elybeke2@gmail.com levélcímen lehet.

Az előadások szervezője: Rácz Szabó László nemzetpolitikus

Nemzetegyesítő Mozgalom 2017. októberi műsora

 NEMZETÉPÍTŐ

NEMZETPOLITIKAI  KLUB  PROGRAMJA

Szeged, Pixel Bár az Anna kút sarkán! (Kossuth Lajos sgt. és Tisza Lajos krt. sarok)

„ Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.” Balczó András

Október 2-án hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár:

 ismerkedés a Rovással, avagy a Szent István előtti időkben valamennyi magyar írástudó volt! Rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től Saját, ám mindenki számára nyitott Klubprogramunk.

 

Október 6-án, pénteken 17,00 órakor emlékezünk az Aradi vértanukra. Battyány Lajos mellszobrának koszorúzása. Találkozás a Dóm-téri árkád alatti panteonban.

 

Október 9-én  hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár ismerkedés a Rovással, Rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től  Rokaly József erdélyi író előadása és könyvbemutatója

A rabanbánok és népünk ősemlékezete

A gyergyószentmiklósi történész és tanár évtizedek óta foglalkozik a magyar őstörténettel, különös tekintettel a székelyek származására és hun azonosságtudatára. A témában számos előadást tartott, s a közelmúltban egy 5 kötetből álló könyvsorozatot adott ki, melyben számba veszi Anonymus, Kézai Simon és mások krónikáit,  forrásmunkáit, valamint megosztja velünk saját kutatásainak eredményeit és következtetéseit, ugyanakkor lerántja a leplet a hamis finnugor és egyéb tévtanokról. A helyszínen megvásárolhatók a szerző könyvei is.

 

Október 16-án  hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től A magyarság hivatása, égi és földi küldetése s legfőbb kerékkötői

Siklósi András előadása

Egyes személyek kapcsán inkább feladatokról, életformákról, célokról beszélhetünk. Az egyén esetében meghatározó, hogy a rábízott talentumokkal, tehetségekkel népe-nemzete boldogulását, felemelkedését, harcait segítse minden akadály és megpróbáltatás dacára, töretlen hittel, odaadással és szorgalommal. Tekintve, hogy valamennyien több-kevesebb hibával, gyarlósággal rendelkezünk, kötelességünk, hogy a természeti és isteni törvényekkel harmóniában éljünk, s üdvösségünket lehetőleg semmivel se veszélyeztessük. Nemzetek esetében inkább hivatásról és küldetésről szólhatunk. Valamennyi nemzet közül éppen a mienk, a magyarság rendelkezik elvitathatatlan isteni kiválasztottsággal, ami azt jelenti, hogy a túléléshez nagyobb védettséget, különös képességeket kaptunk, ugyanakkor cserében többet is várnak tőlünk az égiek. Legfontosabb dolgunk, hogy biztosítsuk megmaradásunkat, továbbadjuk az életet, s azt a kiemelkedően gazdag ősi kultúrát és hagyományrendszert átmentsük a jövőbe, mely(ek)et tekintve föltétlenül világelsők vagyunk. Nem áldozhatjuk fel magunkat senkiért (pl. nem lehetünk többé “Európa védőbástyája”), ugyanakkor a saját életünk rendbetétele után szeretettel kell fordulnunk minden jó-szándékú, szenvedő nép felé. A közvetlen segítségen túl gyakorlati életvitelünkkel, hatalmas tudásunkkal példát kell mutatnunk, gyógyulást és világító fényt kell hoznunk a sötétben botladozó, beteg emberiségnek. Meg kell küzdenünk azokkal a szinte legyőzhetetlen sátáni erőkkel, melyek kívül és belül egyaránt veszélyeztetik jobbító törekvéseinket, azazhogy egész bolygónkat (s rajta az egységes Kárpát-medencét) élhetőbbé, emberségesebbé, virágzóbbá tegyük.

 

Október 23-án  hétfőn 17,00 órakor emlékezünk az 56-osokra.  Kováts József mártír mellszobrának koszorúzása. Találkozás a Dóm-téri árkádnál.

 

Október 30-án    hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár: ismerkedés a Rovással, Rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től :Nemzetépítő Klubunk Tagjainak: megbeszélése saját ügyeinkben,

Magyarok Szövetsége szegedi csoportja a nemzeti sorskérdésekben való, azonnali együttműködésre, nemzetépítésre hív minden tisztességes magyart!

Politikai-hazugságmentes jövőt kell építenünk!                                                                                   

                                                          Bene Gábor

Nemzetegyesítő Mozgalom 2017. augusztusi programja

 NEMZETÉPÍTŐ

NEMZETPOLITIKAI  KLUB  PROGRAMJA

Szeged, Pixel Bár az Anna kút sarkán! (Kossuth Lajos sgt. és Tisza Lajos krt. sarok)

„ Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.”

Július 31-én  hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár:

 ismerkedés a Rovással, avagy a Szent István előtti időkben valamennyi magyar írástudó volt! Rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től Saját, ám mindenki számára nyitott Klubprogramunk.

 

Augusztus 7-én  hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár ismerkedés a Rovással, avagy a Szent István előtti időkben valamennyi magyar írástudó volt!

Rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től a szegedi csoport tagjai beszélgetnek aktuális kérdésekről!

(A program minden érdeklődő számára nyitott.)

 

Augusztus14-én  hétfőn 17,15-19,30 Pixel bár rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től készülődés a másnap, 2017. augusztus 15. napján kezdődő SZER szakmai összejövetelére.

Szakmai napok a SZER-en: 2017. augusztus 15-17-ig

SZER: 2017. augusztus 18-19. napja.

Helyszin: SZOB, Malomvölgyi Tábor.

 

  1. Újkenyér Hava (augusztus) 20. napja: Állami Ünnep, Szent István és az Új Kenyér Ünnepe. Városi rendezvény.

 

Augusztus 21-én  hétfőn 16,45-17,15-ig ismerkedés a Rovással, avagy a Szent István előtti időkben valamennyi magyar írástudó volt! rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től :Nemzetépítő Klubunk Tagjainak: megbeszélése saját ügyeinkben, témafelelősök beszámolói az emlékmeneti előkészületről. Az ülést vezeti: Beke Erzsébet

 

Augusztus 27-én, vasárnap 11 órakor:

Szakmai radikalizmussal a Nemzetért II. Konferencia

Helyszin: Hazatérés Temploma színházterem.    

 

Augusztus 28-án    hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár:

 ismerkedés a Rovással, avagy a Szent István előtti időkben valamennyi magyar írástudó volt! Rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

 

Magyarok Szövetsége szegedi csoportja a nemzeti sorskérdésekben való, azonnali együttműködésre, nemzetépítésre hív minden tisztességes magyart!

 Politikai-hazugságmentes jövőt kell építenünk!                                                                                 

Bene Gábor

 

 

Nemzetegyesítő Mozgalom 2017. júliusi programja

 NEMZETÉPÍTŐ

NEMZETPOLITIKAI  KLUB  PROGRAMJA

Szeged, Pixel Bár az Anna kút sarkán! (Kossuth Lajos sgt. és Tisza Lajos krt. sarok)

„ Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.”

Július 3-án  hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár:

 ismerkedés a Rovással, avagy a Szent István előtti időkben valamennyi magyar írástudó volt! Rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től Szabó László: Öntudatos pécsi polgár bemutatja a legújabb bombasztikus leleplező könyvét a Sárember  Kora 1. – et!

https://internetfigyelo.wordpress.com/2017/06/06/a-moszkva-ter-szindroma-diszkret-baja-vagy-baja/

 

Július 10-én  hétfőn 16,45-17,15-ig Pixel bár ismerkedés a Rovással, avagy a Szent István előtti időkben valamennyi magyar írástudó volt!

17,15-től a szegedi csoport beszélgetései Trianonról!

Rövid Érdekfeszítő előadás amely emeli  tudatosságunkat és a mellérendelésünk tiszteletére hív!

Július 17-én  hétfőn 17,15-19,30 Pixel bár rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től készülődés a Nemzeti Hadsereg  Emlékmenetére!

Átbeszéljük, hogy 2017. július 30-án a déli harangszónál minden magyar csatlakozhat egymáshoz lelkileg-szellemileg, de még fizikailag is Szegeden az alsóvárosi Mátyás templomnál! A vasárnapi harangnak még lehet szakrális hangzása, ami alkalmas közvetítő és emelő hatásra, ebben a pénzvezérelt fizikai világunkban. Aki szeretne jó irányú változást a hazánkban, jöjjön el Szegedre azon a vasárnapon a Nemzeti Hadsereg Emlékmenetére, hiszen ha egykor nem alakul meg ez a hadsereg, akkor ma itt Szegeden szerb állampolgárok lennénk! Gyertek  mert biztosan többre megyünk együtt és emlékezve, mint ha vitáznánk nap-mint nap a globalista világhálón. Szerintem éppen a mai modern világ ügyes hamisságai miatt nem vagyunk képesek arra, hogy biztos alapot teremtsünk a jövőnkhöz. Mert ahogyan magból lesz a termés az organikus élet szabályai szerint, úgy fejlődhet a kisközösségből ki a Nemzet is.  Vegyük már észre, hogy nem pártokra lenne itt szükség, hanem a Nemzetre. A pártokrácia és így a pártok is, kivétel nélkül lejáratták már magukat. Ezért csakis rajtunk múlik, hogy az országgyűlésben kizárólag pártfüggetlen, nemzeti közjót akaró, feddhetetlen, magyar joghagyományt őrző és közszolgálatot végző közpolgárok  kerüljenek be!  (nem civilek, hanem nemzetiek) Ehhez azonban egy erős, nemzetépítő népmozgalomra van szükség, mely nem a pártokrácia hatalmát, hanem a nemzetünk egyesítését akarja.

 

Július 24-én  hétfőn 16,45-17,15-ig ismerkedés a Rovással, avagy a Szent István előtti időkben valamennyi magyar írástudó volt! rovás gyakorlás Hornyák István vezetésével.

17,15-től :Nemzetépítő Klubunk Tagjainak: megbeszélés saját ügyeinkben, témafelelősök beszámolói az emlékmeneti előkészületről. Az ülést vezeti: Beke Erzsébet

 

Július 30-án   vasárnap déli 12 órától

EMLÉKMENET a Nemzeti Hadsereg születésének 98-ik évfordulóján ahol a csíkszeredai plébános – Darvas Kozma József – misézik Zadravecz páter és Horthy Miklós kormányzó, valamint az önkéntesek emlékére.

Az emlékmenet az alsóvárosi Mátyás téren álló templomtól indul és a felsővárosi Betyárok Tanyája vendéglőnél ér véget. Menet közben megállunk a Hősök kapujánál, a Honvéd téri református templomnál, az Árpád téri Trianoni emlékműnél, a Tisza szállónál és a Kass szálló előtti Dankó szobornál egy percre. Ezután megállás nélkül vonulunk a Betyárok tanyájáig, és a Horthy Miklósról elnevezett hajóig, ahol megpihenhetnek a résztvevők!

Mindenkit szívesen látunk, aki fejet akar hajtani a hősök előtt, akik miatt ma nem Szerbiában élünk, s nem jártunk úgy, mint a kurdok, akik nyolc államban lettek szétszórva!

Magyarok Szövetsége szegedi csoportja a nemzeti sorskérdésekben való, azonnali együttműködésre, nemzetépítésre hív minden tisztességes magyart!

Politikai-hazugságmentes jövőt kell építenünk!                                                                        

Bene Gábor

 

 

Szegedi szervezet 2017. június havi programja

NEM PÁRT logo NEMZETÉPÍTŐ

NEMZETPOLITIKAI  KLUB  PROGRAMJA

Szeged, Pixel Bár az Anna kút sarkán!

„ Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.”

Június 5-én  Csíksomlyón leszünk,

s ott imádkozunk, hogy a Kúria döntsön méltányosan Budaházy és társainak 125 évi börtönbüntetése, Geréb Ágnes (szülésznő és az otthonszülő mozgalom) meghurcoltatása, valamint Szima Judit rendőr-szakszervezeti vezetőre kirótt öt esztendős börtönbüntetés kapcsán. Hiszen ezek mind koncepciós perek, s csak szégyent hoznak a magyar rendőrökre ügyészekre, bírákra, az igazságszolgáltatásra! 

 De erősen fohászkodni fogunk azért is, hogy az összes, ún. pénzdiktatúrát kiszolgáló ítélet, főleg a csaló bankok „devizahitel” ügyeiben hozottak, valamint az összes többi hatalmi gazság ellen  –  lépjen fel végre a magyar nép, hiszen a politikai osztály szerint a közhatalom a magyar népé!   (Vagy talán mégsem?)

 

Június 12-én  hétfőn 16,45-17,15-ig ismerkedés a Rovással, avagy a Szent István előtti időkben valamennyi magyar írástudó volt! Pixel bár

Június 12-én  hétfőn 17,15-19,30 Pixel bár

dr Bozóki Antal délvidéki jogvédő ügyvéd lesz a vendégünk, s az Ő

A délvidéki magyarság helyzete és jogai (árnyék) jelentés – című könyvének bemutatója.

 

Június 19-én  hétfőn 16,45-17,15-ig ismerkedés a Rovással, avagy a Szent István előtti időkben valamennyi magyar írástudó volt! Pixel bár

Június 19-én  hétfőn 17,15-19,00 Pixel bár  

Trianon előzményei és következményei

vitéz Siklósi András előadása

A köztudattal ellentétben a trianoni gyalázat okait nem csupán a 19. század végén és a 20. század elején kell keresnünk. A dolog ennél sokkal régebbre nyúlik vissza. Európa közepén évezredek óta él egy különleges nemzet, mely másokat soha nem akart megalázni, eltiporni, kifosztani és elpusztítani. A többi etnikum egyszerűen nem tudott mit kezdeni ezzel az önzetlen, mellérendelő, mondhatni krisztusi magatartással. Jóságunkra sátáni gyűlölettel, árulással, gyarmatosítással válaszoltak. Vegyük észre, hogy az utolsó 1000 évben a magyarság nemzetként járta be azt a kálváriás utat, mely korábban Jézus Urunk osztályrésze volt. A nagy kataklizmákat és tragédiákat többségében már megtapasztaltuk, lényegében csak a föltámadás (újjászületés) van hátra. Hungária megpróbáltatásainak csúcspontja (a keresztre feszítés aktusa) a trianoni ország-csonkítás és nemzetgyilkossági kísérlet volt, mely minden téren máig rányomja kegyetlen bélyegét hazánkra, a Kárpát-medencére. Ez az ún. trianoni szindróma azonban nem valami fátum, amibe bénultan bele kell törődnünk, hanem minden erőnket, kitartásunkat összeszedve harcolnunk kell ellene; mert a magyarság és Istentől adományozott szülőföldje egységes és oszthatatlan, amit semmilyen külső hatalomnak nincs joga kétségbe vonni.

Június 19-én  hétfőn 19,00-20,00 Nemzetépítő Klubunk Tagjainak: megbeszélés saját ügyeinkben, témafelelősök beszámolói, kirándulás szervezése Pixel bár 

 

Június 26-án  hétfőn 16,45-17,15-ig ismerkedés a Rovással, avagy a Szent István előtti időkben valamennyi magyar írástudó volt! Pixel bár

Június 26-án   hétfőn 17,15-19,30 Pixel bár

Csukás László,  aki a Zetényi előnevű, régi nemesi család felvidéki tagja, Révkomáromból:

Történelem dióhéjban, Nimródtól Árpádig és onnan napjainkig! – címmel tart előadást

Magyarok Szövetsége szegedi csoportja a nemzeti sorskérdésekben való, azonnali együttműködésre, nemzetépítésre hív minden tisztességes magyart!

 Politikai-hazugságmentes jövőt kell építenünk!                                                                         

Bene Gábor

 

 

Nemzetépítő Népmozgalom Szegedi Szervezetének 2017. Május havi programja

 NEMZETÉPÍTŐ

NEMZETPOLITIKAI  KLUB  PROGRAMJA

Szeged, Jósika u 4. sz. Józsika pince.

„ Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.”

Május 1-én  hétfőn 17,00 órától rovás(írás)-tanfolyam Jósika pince

Május 1-én  hétfőn 17,15 órától Jósika pince

CMM televízió estje a munka ünnepén:

Hogyan lehetne ismét tudatos a társadalom?

http://tudatostarsadalom.hu/portfolio-items/csongrad-megyei-tudatos-tarsadalom-kozosseg/

 

Május 8-án  hétfőn 16-16,45-ig tüntetni hívunk!

A szegedi Széchenyi téren, a Nyomozó ügyészség és Járásbíróság előtti demonstráció a koncepciós perek ellen. Tüntetünk Budaházy és társainak 125 évi börtönbüntetése, Geréb Ágnes meghurcoltatása ellen. Tüntetünk Szima Judit rendőrszakszervezeti vezetőt elítélő és az összes pénzdiktatúrát kiszolgáló bírói ítéletek ellen, amik a csaló bankok „devizahitel” ügyében hoztak,  valamint az összes többi hatalmi gazság ellen!

Május 8-án  hétfőn 17 órától rovás(írás)-tanfolyam Jósika pince

Május 8-án  hétfőn 17,15 órától Jósika pince

 A magyarság anyagi és szellemi örökségének visszaszerzése

vitéz Siklósi András előadása

Ma, amikor annyian gyalázzák és rágalmazzák nemzetünket minden ok nélkül, talán nem árt – legalább dióhéjban – fölvázolni méltatlanul elfeled(tet)ett és meghamisított ősmúltunkat, mert enélkül nem lehet sem igazi jelenünk, még kevésbé biztonságos jövőnk. A magyarság hajdan dicsőséges, legyőzhetetlen nép volt; senkiéhez sem hasonlítható humánus világszemlélettel, tárgyi és lelki-szellemi kultúrával rendelkezett. Szinte lehetetlen számba venni azt a gazdagságot, amelyet eleink az évezredek során fölfedeztek, kifejlesztettek, s önzetlenül megajándékozták vele az emberiséget. A jelenkor nagy gondolkodói, az igazságos isteni törvények elkötelezett hirdetői zömmel tőlünk, a mi jobb sorsra érdemes fajtánktól várják a kárhozatba zuhanó Európa és a többi kontinens megújítását és fölemelését. Ahhoz azonban, hogy ennek a hatalmas küzdelemnek az élére álljunk, s másoknak is követhető példákat mutassunk, mindenekelőtt vissza kell fordulnunk régi önmagunkhoz, meg kell tisztulnunk a ránk dobált mocsoktól, s birtokba kell vennünk a századok során elrabolt és eltemetett közös nemzeti kincseinket. Az előadás ehhez a leltározáshoz és felkészüléshez próbál megbízható ismereteket és eligazításokat nyújtani.

 

Május 15-én  hétfőn 16-16,45-ig tüntetni hívunk!

A szegedi Széchenyi téren, a Nyomozó ügyészség és Járásbíróság előtti demonstráció a koncepciós perek ellen. Tüntetünk Budaházy és társainak 125 évi börtönbüntetése, Geréb Ágnes meghurcoltatása ellen. Tüntetünk Szima Judit rendőrszakszervezeti vezetőt elítélő és az összes pénzdiktatúrát kiszolgáló bírói ítéletek ellen, amik a csaló bankok „devizahitel” ügyében hoztak,  valamint az összes többi hatalmi gazság ellen!

Május 15-én hétfőn 17 órától rovás(írás)-tanfolyam Jósika pince

Május 15-én hétfőn 17,15 órától Jósika pince

A TERMÉSZET RENDJE!

Mi azaz ALOMSZÉK?

   Előadó: Szögi Tibor

 

Május 22-én  hétfőn 16-16,45-ig tüntetni hívunk!

A szegedi Széchenyi téren, a Nyomozó ügyészség és Járásbíróság előtti demonstráció a koncepciós perek ellen. Tüntetünk Budaházy és társainak 125 évi börtönbüntetése, Geréb Ágnes meghurcoltatása ellen. Tüntetünk Szima Judit rendőrszakszervezeti vezetőt elítélő és az összes pénzdiktatúrát kiszolgáló bírói ítéletek ellen, amik a csaló bankok „devizahitel” ügyében hoztak,  valamint az összes többi hatalmi gazság ellen!

Május 22-én  hétfőn 17 órától rovás(írás)-tanfolyam Jósika pince

Május 22-én  hétfőn 17,15 órától Jósika pince

Bérczi Szaniszló fizikus, nyugalmazott egyetemi docens (ELTE Fizika Intézet, Anyagfizika Tanszék) előadása:
Az ismeretek elrendezése a beszéd és a gondolkodás korai időszakában  (Ősfizika)
(A paradigma váltás a beszéd és a gondolkodás fejlődéstörténete végig az  ismeret-elrendezés váltások
története.).

Május 29-én  hétfőn 16-16,45-ig tüntetni hívunk!

A szegedi Széchenyi téren, a Nyomozó ügyészség és Járásbíróság előtti demonstráció a koncepciós perek ellen. Tüntetünk Budaházy és társainak 125 évi börtönbüntetése, Geréb Ágnes meghurcoltatása ellen. Tüntetünk Szima Judit rendőrszakszervezeti vezetőt elítélő és az összes pénzdiktatúrát kiszolgáló bírói ítéletek ellen, amik a csaló bankok „devizahitel” ügyében hoztak,  valamint az összes többi hatalmi gazság ellen!

Május 29-én, hétfőn 17 órától rovás(írás)-tanfolyam Jósika pince

Május 29-én, hétfőn 17,15 órától Jósika pince

ÉLESZT-Ő Botos Eszter kódfejtő és Szögi Tibor ZEN-ÉLŐ

Magyarok Szövetsége szegedi csoportja a nemzeti sorskérdésekben való, azonnali együttműködésre, nemzetépítésre hív minden tisztességes magyart!

Politikai-hazugságmentes jövőt kell építenünk!                                               Bene Gábor

Nemzetépítő Népmozgalom Szegedi Szervezetének 2017. Áprilisi programja

 NEMZETÉPÍTŐ

NEMZETPOLITIKAI  KLUB  PROGRAMJA

Szeged, Jósika u 4. sz. Józsika pince.

„ Azt tapasztalom, hogy az emberben a felismert, de ki nem mondott igazság elkezd rohadni.”

Április  3-án  hétfőn 16-16,45-ig tüntetni hívunk!

A szegedi Széchenyi téren, a Nyomozó ügyészség és Járásbíróság előtti demonstráció a koncepciós perek ellen. Tüntetünk Budaházy és társainak 125 évi börtönbüntetése, Geréb Ágnes meghurcoltatása ellen. Tüntetünk Szima Judit rendőrszakszervezeti vezetőt elítélő és az összes pénzdiktatúrát kiszolgáló bírói ítéletek ellen, amik a csaló bankok „devizahitel” ügyében hoztak,  valamint az összes többi hatalmi gazság ellen!

Április 3-án-án  hétfőn 17 órától Jósika pince

BEDŐ ÁRPÁD:

Mi lehet a Kárpát-medence jövője?

Egy tudós véleménye a lehetséges és megvalósítható nemzetpolitikáról!

 

Április 10-én  hétfőn 16-16,45-ig tüntetni hívunk!

A szegedi Széchenyi téren, a Nyomozó ügyészség és Járásbíróság előtti demonstráció a koncepciós perek ellen. Tüntetünk Budaházy és társainak 125 évi börtönbüntetése, Geréb Ágnes meghurcoltatása ellen. Tüntetünk Szima Judit rendőrszakszervezeti vezetőt elítélő és az összes pénzdiktatúrát kiszolgáló bírói ítéletek ellen, amik a csaló bankok „devizahitel” ügyében hoztak,  valamint az összes többi hatalmi gazság ellen!

Április 10-én hétfőn 17 órától Jósika pince

PÁSZTI-TÓTH ERZSÉBET : BESZÁMOLÓ

Az MSZ-Nemzetépítő Népmozgalom helyi élenjárójának a beszámolója az eddig végzett munkájáról és tisztújítás, majd jutalomfilm és beszélgetés a jövő feladatairól.

 

Április 17-én  hétfőn 16-16,45-ig tüntetni hívunk!

A szegedi Széchenyi téren, a Nyomozó ügyészség és Járásbíróság előtti demonstráció a koncepciós perek ellen. Tüntetünk Budaházy és társainak 125 évi börtönbüntetése, Geréb Ágnes meghurcoltatása ellen. Tüntetünk Szima Judit rendőrszakszervezeti vezetőt elítélő és az összes pénzdiktatúrát kiszolgáló bírói ítéletek ellen, amik a csaló bankok „devizahitel” ügyében hoztak,  valamint az összes többi hatalmi gazság ellen!

Április 17-én  hétfőn 17 órától Jósika pince

DOROGHI LÁSZLÓ:

A mai kor szövetkezete a MAGVÁLTÓ!

A vidék és a város kapcsolatának egy újszerű megközelítése!

Április 24-én  hétfőn 16-16,45-ig tüntetni hívunk az igazságtalanság, a devizahitel csalás, a törvénytelenség, a koncepciós perek ellen!

A szegedi Széchenyi téren, a Nyomozó ügyészség és Járásbíróság előtti demonstráció a koncepciós perek ellen. Tüntetünk Budaházy és társainak 125 évi börtönbüntetése, Geréb Ágnes meghurcoltatása ellen. Tüntetünk Szima Judit rendőrszakszervezeti vezetőt elítélő és az összes pénzdiktatúrát kiszolgáló bírói ítéletek ellen, amik a csaló bankok „devizahitel” ügyében hoztak,  valamint az összes többi hatalmi gazság ellen!

Április 24-én hétfőn 17 órától

A nagy érdeklődésre tekintettel:

         Papp Árpád László:

              Fehérvár sem fehér folt!

„Él magyar áll Buda még”

„kb 100 perc 200 diával.+a kérdések és válaszok.(ha lesz kérdés) Azért ez a cím mert nemcsak Fehérvár ,vagyis Alba Regia város van bemutatva, hanem az eredeti Buda, más néven Attila Regia – Attila városa . Továbbá a környéken lévő védművek helyei, romjai, a piramis a Képes Krónikából  és Béla, Keve, Kadocsa és Attila sírja….

Amit megmutatok az fontos a magyarságnak. Az előadás tartalma nem történészek diplomamunkájának a megtámadása  céljából van összeállítva.  Hiszen ők a beléjük sulykolt leckét adták vissza, függetlenül, hogy mi az igazság. Pusztán a magyar identitást és erkölcsi tudást szeretném erősíteni.

Az előadás ingyenes, s Én sem fogadok el érte semmit. Árpád

 Magyarok Szövetsége szegedi csoportja a nemzeti sorskérdésekben való, azonnali együttműködésre, nemzetépítésre hív minden tisztességes magyart!

Politikai-hazugságmentes jövőt kell építenünk!                                            Bene Gábor

Van értelme ma Magyarországon pártot alapítani?

Döbbenten olvasom a „gyakorikérdések.hu” oldalon a magyar politika rovatban az alábbi kérdést és a rá adott rettenetes válaszokat. Sajnos egyre inkább látszik, hogy bejött a hazai politikai elitnek az a gátlástalan fáradozása, hogy a politikát hagyjuk csak rájuk, mert az egy undorító és mocskos dolog.

Így a nyakunkra ült párok és azok politikusai, nagy nyugalommal tehetik tönkre az országot azzal a belharccal, ami valójában csakis az egykori KISZ vezetők között zajlik. Mi pedig bambán nézzük, hogy miképp megy tönkre gyerekeink, unokáink jövője, miképp stagnál vagy nő az adósságcsapda köröttünk.

Olvassuk végig a kérdést és a kommenteket, s szörnyűködjünk el azon, hogy ahány vélemény annyi különböző butaság, vagy alapvetően hibás szemlélet. Pedig csak a hagyományos magyar értékrendet kellene ismernie minden magyar embernek, s akkor egységes lenne a vélemény. Ám semmi sem véletlen: tanuljunk!

Szerintetek van értelme ma Magyarországon pártot alapítani?

Tehát ha a nulláról elkezdem felépíteni, sok támogatót tudnék szerezni, sok munka lenne tudom, de lenne-e értelme, vagy van annyira korrupt ez az ország és úgy tartják a kezükben a jelenlegi pártok fidesz/mszp (meg a jelenlegi hülyeségeik DK,PM…), hogy esélytelen lenne egy normális pártnak? Nem a pénzre és a támogatásra hajtanánk, hanem egy élhetőbb, vagyis élhető országra, hogy ne kelljen a fiataloknak külföldre menekülniük. Legyen az embereknek pénzük normális életre – ez lenne a cél! De van értelme ezért harcolni, vagy üljek fel a repülőre és menjek külföldre? Tehát összefoglalva: egy rendes pártnak lenne valami esélye változtatni, vagy eléggé a kezében tartja a maffia az országot?

VÁLASZOK:
– Ember, a sok barom még téged verne agyon, mert megpróbálsz rajtuk segíteni a kizsákmányolóik ellenében. Orbán kiadná a parancsot, hogy Molnár Jóska (most ez vagy te) egy velejéig romlott ember, aki ellen minden igazmagyarnak kötelessége harcolni a hazáért és a szabadságért, mert a Jóska gyerek ki akar minket árusítani az EU-nak, aztán a birkák már menetelnének is a lakásod felé, hogy máglyára dobjanak.

 

– Ezekért valamit? Semmit!

– Nagy “ellenszélre” számíthatnál annyi biztos.

– Egy újabb közgazdasági dilettánsokból álló vesszenorbándiktatúra pártra? Kösz nem…

– Jól hangzik, nyilván mindenki ezt szeretné, kivéve az egyéni érdekükben veszélyeztettek. Ám minden párt ezt mondja magáról. Nem lehet kiszűrni, hogy ki mond igazat. Az emberek meg már nem hinnék el. Nem véletlen csökkennek a választásokon a részvételi arányok.

– Lenne esélyed, de akkor meg kell maradnod józannak és ne menj át korruptba! Valamit csak tisztákkal, vagyis akik még nem mocskolták be magukat, s jó tanácsadókkal vedd körül magad!

– Ha elég művelt vagy és jó a kapcsolat rendszered az új ellenzéknél is (tüntetések….) s ha értéket képviselsz és ne valami elfajzott baromságot pl.:kommunizmus, anarchizmus, fasizmus/rasszizmus.

– Én is gondolkozom ilyenben. Olyanra szeretném, mint amilyen a Deák párt volt. Ha ezeket elfogadod és igyekszel a tökéletes demokráciára akkor van esélyed, mert jelenleg van egy nagyon erős értelmiségi réteg akik vágynak az: útmutatásra. Ja és az alap, hogy a népet nem nézed hülyének!!

– „Legyen az embereknek pénzük normális életre ez lenen a cél, de van értelme ezért harcolni, vagy üljek fel a repülőre és menjek külföldre?” Ez egy újabb populista párt lenne, ezt hagyd inkább, s menj külföldre!

A KÉRDEZŐ VÁLASZA A KOMMENTEKRE:

Tehát akkor nem sok esélye van. 🙁
Gondoltam, mivel jelenleg egy normális párt sincs ebben az országban és ezt sokan már belátták, ezért a csökkenők a részvételi arányok, de akkor nincs esély, hogy a nép mozduljon vagy elhiggye, hogy valaki jót akar még ebben az országban. Egyszerűen vicc és undorító az, ami jelenleg politikai szinten folyik ebben az országban.

Az a baj hogy eddig csak „jót akartak” (esztelen nyugdíjemelések központosított állam, sok hitelfelvétel) Rengetegen dolgoznak a közszférában nagyon bürokratikusak vagyunk és drágák.
Képzeljünk el egy olyan pártot ami csak azzal kampányolna, hogy leépíti a bürokráciát (több 100 e ember veszítené el a munkáját az állami szférából)
Sajnos meg kell állapítanom, hogy a magyarságnak ma tökéletesen megfelel a fidesz – mszp páros mivel nem akarnak versenyezni, de a jólétet akarják.(Maguknak!!!)

Nos eddig az idézetek sora, s így magam is megrendültem azon hitemben, hogy érdemes-e tenni valamit. Ráadásul tegnap az egyik leginkább nemzeti ikonnál jártam, s tőle is hasonlókat hallottam.

Vagyis már az elkötelezett magyarok is azt javasolják nekem, hogy vagy csak a kertemben kapálgassak, vagy csak az évente esetlegesen egyszer megrendezett pusztafesztiválon dogozzam önkéntes munkásként, vagy esetleg meneküljek külföldre?

S erre a válaszom: NEM!

Ha minden magyar feladja és fülét farkát húzva vonul vissza a tanyájára – én akkor sem adom fel a hitemet, hogy azon a térfélen kell megverni az ellenséget ahol a saját fegyverei látszólag legyőzhetetlenek!

Mert ha csak annyi hited van magyar, mint egy mustármag, már akkor megértheted a hit valóságteremtő hatását! De mit is beszélek?

Aki magyar annak van hite és velünk tart!

(Időnként kattints rá a nemzetépítő-népmozgalom.hu honlapra!)

Dr. Bene Gábor

Hol tartanak ma a magyar politikai pártok és azok képviselői?

    A pártokrácia egyik legfontosabb alapja az ún. demokratikus centralizmus. Ebből is látható, hogy a pártok társadalmi megosztó szerepe mellett, a döntéshozatalban is jelen van egy irracionális tényező: a többség akaratának kisebbségre kényszerítése. Ez a kérdés valójában elvezet oda, hogy a képviselő elváljon a választóinak a képviseletétől – vagyis ne a szavazóit és ne a lelkiismeretét – hanem a pártját képviselje. Pedig a közbeszéd és a hatalmi arrogancia népképviselőnek próbálja ezeket a figurákat beállítani. Elismerem, hogy a hazugságok nemzetközi szintű forgatagában nehéz ettől a szisztémából eltérni, ám nem is lehetetlen. Valójában annyit kellett volna a 2/3-os képviselőknek tenni, hogy egy olyan párt- és választási törvényt szavaznak meg, amely nem engedi meg a választás rendjében a felesleges pénzpocsékolást. Amely szerint nem lehet a pártot pénzért sehol sem reklámozni, ezért a pártok nem kapnak állami támogatást, s csupán a köztelevíziókban ismertethetnék az ún. világmegváltó terveiket. (Álláspontom szerint nem pártokra lenne itt szükség, hanem vissza kellene építeni a magyarság érdekeit védő és szolgáló Nemzetet! Ám ez sok évtizeden munka, így megelégednék egy olyan párttal is, amelyik nem áll be a pénzimpérium mögé!)

    Ha a 2/3-ot kihasználta volna a mai kormányzó pártszövetség, akkor szinte mindent megvalósíthatott volna amit megígért a választások előtt. Egy ilyen párt- és választási törvény óriási lehetőséget adna arra, hogy a haveri körök nyomdái, szervezőirodái, televíziós csatornái ne tudjanak extraprofithoz jutni a választásokon, s így ne kelljen a pártoknak magukat a hitelintézetek pénzpórázára önkéntesen felfűzni.

    Tisztázzuk ugyanis, hogy mi a választások célja? Látszólag annak az eldöntése, hogy melyik pártvezetőjét tartja a nép alkalmasnak az állam vezetésére? Igen, de ez csak a látszat! Valójában a politikai pártok demoralizálása azzal, hogy csak pénz és nagyon sok pénz segítségével tudnak választást nyerni, s így hatalomra kerülni! Ezt persze mindenki tudja, csak nem gondolja tovább! Hiszen ha a legtöbb hitelt felvevő párt fog nyerni, akkor a bankárkaszt a nyerő ismét, s ráadásul még a kamat felett bizonyos jóindulatot is elvárhat a párt, illetve onnantól az ország vezetésétől.

    Ezek után nem is értem, hogy miért csodálkoznak sokan azon, hogy a devizahiteles ügyekben nincs ügyészi feljelentés a bankok ellen, amelyek pedig egyértelműen kimerítették a csalás törvényi tényállását. Valószínűleg ez volt az egyesség arra nézve, hogy bevezetünk ugyan egy kis bankadót – ami nagyon jól fog hangozni – ám nem akadályozzuk a társadalom óvatlan tagjai elleni perekben a bankérdekek felülkerekedését. Érdemes lenne megvizsgálni a bírói szabad mérlegelés elvének hátterét ebből a szemszögből is. Ha megjelenne a porondon egy olyan erkölcsileg magas szinten lévő személyekből álló párt, amely nem venne fel hiteleket a választásokra. Amely nem arra törekedne végre, hogy a hatalmat megszerezze, hanem azt szeretné, hogy a közhatalom legyen ismét a magyar nemzeté! S abban segítené az alulról szerveződő civil képviselők tömegeit, hogy a segítségükkel legyőzzék a lejáratódott politikai pártok indította pártképviselőket. Akkor, és csak akkor lehetne arról beszélni, hogy megjelent az Országgyűlés alsóházában néhány olyan népképviselő, akik hajlandóak szakmai alapon, és a mai lövészárkokon felülemelkedve döntéseket hozni! Ha ez nem fog megtörténni 2018-ban , akkor benne maradunk a megszokott részérdek-képviselet, vagyis a pártpolitika mocsarában. Egy politikai párt presztízsét ugyanis az adja az önmagát folyamatosan letagadó pénzhatalom előtt, hogy mennyire vezeti be az országát az adósságcsapdába. A választók előtt pedig az adna megbecsülést, ha képes lenne szakmai alapon döntéseket hozni, s nem utasítana el semmi olyat, ami jó a nemzet számára, sőt a gyerekeink, unokáink érdekeit is képviseli. Mikor születik már meg az a párt amely ezeket a kritériumokat tartja majd a szeme előtt és nem a pénzimpériumot akarja – akár bal-, akár jobboldalról és nemzeti színű szövegek fedésében – ám tökéletesen kiszolgálni?

Dr. Bene Gábor