V. Alkotmányjogi Konferencia
Hírek Kiemelt

V. Alkotmányjogi Konferencia

V.-ik Alkotmányjogi Konferencia –Dr Tóth Zoltán József emlékére

Helyreállítható –e a magyar alkotmányos rend az Alaptörvény segítségével?

Folytatódik a  magyar Szent Korona alkotmányos rendjének tárgyában szervezett Alkotmányjogi Konferencia sorozat!

A Konferencia- sorozat mottója Deák Ferenc szavaival élve:   „…mi visszaköveteljük ôsi alkotmányunkat, mely nem volt ajándék, hanem kölcsönös szerzôdések által állapíttatott meg s a nemzet életébôl fejlett ki; azon alkotmányt, melyet idônkint a kor kivánatihoz mi magunk alkalmaztunk, s mi magunk akarunk ezentúl is alkalmazni; azon alkotmányt, melynek alapelveit századok szentesítették. Mellettünk jog és törvény állanak…”

Fontosságát és időszerűségét Kocsis István szavai igazolják:

A Szent Korona tana megőrző erejévé vált a magyar alkotmánynak, a magyar államiságnak, meghatározójává a magyar közjogfejlődésnek, de jelentősége nem akkor volt a legnagyobb, amikor a magyar nemzet jólétben és biztonságban élt, hanem akkor, amikor nehéz helyzetekbe került.

Történelme legnehezebb helyzetein a Szent Korona segítségével lett úrrá a magyar nemzet… Megteremtője volt a nemzeti egységnek a magyar történelem legnehezebb, legdrámaibb helyzeteiben. És éppen azért, mert a Szent Korona a mindenkori politikai nemzet számára, a Szent Korona tagjai számára elsősorban a szabadságjogokat, a méltányosságot, illetve a jogbiztonságot jelentette, a Szent Korona országainak szabad polgárai természetszerűen övezték hálával, szeretettel, tisztelettel. Tisztelve szerették mindazok, akik a törvények, az alkotmány megtartását nem érezték terhesnek, félve tisztelték azok, akik a törvényeket csak kényszerűségből tartották meg.”

Szükségét a Történeti Alkotmányhoz, magyar joghagyományainkhoz való visszatérés adja.

A Konferencia fővédnöke: Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke

Védnökök: Dr Drábik János és Dr Pócs Alfréd

Levezető elnöke: dr. Diviki -Nagy Attila az AJET tagja, közreműködik Vesztergám Miklós

Szervezők: Alkotmány Helyreállító Nemzeti Szövetség, Magyarok Szövetsége, Lelkiismeret 88 Egyesület

Időpont: 2024 február 24 szombat 10h- 18h

HelyszíneHazatérés Temploma / Szabadság tér 2 /, Katakombaszínház

Program:

10h: Megnyitó: Patrubány Miklós az MVSZ, és Jelenczki István a Dr Tóth Zoltán József Alapítványtól

Előadók: dr Fiszter Zsuzsanna, dr Bene Gábor, dr Diviki Attila, Dr Monostory Attila, Dr Varga István, Dr Tóth Máté PhD, Feledy István, Kocsis István, Nagy Gábor, Szabó László

12 órakor ebédszünet – várhatóan Nyers Csaba hoz ősmagyar ételeket

13h- Dr Pócs Alfréd köszöntője

13h-17h óra között folytatódnak az előadások, majd  17h -től kerekasztal beszélgetés lesz az előadókkal, ahol a közönség  kérdéseire válaszolnak.

A belépés ingyenes, de a helység befogadóképessége, és az ebéd igénylés jelzése miatt érdemes előzetesen regisztrálni a rendezvényre!

Helyfoglalás és regisztráció itt:  nemzetegyesitok@proton.me

Az V.-ik  Konferencián meghívott jogászok és jogtörténészek fejtik ki álláspontjukat a következő témakörökben:

Az előadások témái:

-A 2 kamarás Parlament szerepe és feladata a jogalkotásban

– Az I. vh. utáni Alkotmányok és a Szent Korona jogrendje,-az 1946 évi I.tv és az 1949.évi XX- as tv. alkotmányossága

– Az eddigi két Nemzetgyűlés hatása az alkotmányos életre

-A Történeti Alkotmány jelene – a szokásjog szerepe hazánk jogalkotásában és alkotmányosságában

– Államrend és szuverenitás

– Nemzeti önrendelkezés, nemzeti és alkotmányos identitás

– Az állam szuverenitásának korábbi és mai határai

– A gazdasági szuverenitás lehetőségei és korlátai

-A szkíta önrendelkezés, az önkormányzatiság helyreállítása

-A szkíta és római jogrend összehasonlítása- arctalan társadalmi és politikai berendezkedés kontra királyság

 

A rendezvényre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

A Magyarok XI.-ik Világkongresszusa fennmaradásunk zálogaként jelöli meg íratlan Történeti Alkotmányunkat! https://www.youtube.com/watch?v=K6Kw4d9t2XM

A rendezvényt támogatja a Napi Téma is:

https://www.napitema.com/2024/01/alkotmanyjogi-konferencia-dr-toth.html

V. Alkotmányjogi Konferencia plakát

Vélemény, hozzászólás?