RÖVIDÍTETT PROGRAM

A NEMZETEGYESÍTŐ MOZGALOM – NEM PÁRT, ezért nem enged az alábbi alapvetésekből!

1./ Mivel 38 %-nyi választópolgár nem talált a mai politikai palettán pártot, vagy már csalódott bennük, elsősorban ŐKET hozza helyzetbe a NEmzetEgyesítő Mozgalom!

Ők vállalva a kényelmetlen szolgálatot, felvettek „szerelőruhát”, hogy a választók érdekében átszereljék a társadalom működését!

Ez az egyetlen párt, amely csak a törvénytelen törvények okán lett párt, illetve:  NEEM párt.

 

Ez azt is jelenti, hogy az eddigi párt-stílusok, beszédmódok és programok nem használhatók számunkra, mert az „egyéb” pártok 1-4 %-ot jelentenek csak!!   

 

2./ A NEEkommunikációs stratégia legfontosabb eleme a Nemzetegyesítés segítése. A határokon belül és kívül élő magyarság lelki és tudati összetartozását erősítő pártonkívüli politikai erő, mely nem átlátható a törvénytelen hatalomnak!  Hisz a hatalom demoralizál, tehát ellenőrzésre szorul – még Bibó szerint is!

a/ A Nemzetegyesítők nem támadják az egyes pártokat – helyette  kritizálják a pártokráciát  és a pártok tetteit. Főleg azt, hogy soha nem tartják be a választási ígéreteket. Ki kell mondani: minden pártnak maga felé hajlik a keze, kivéve ha NEEM párt!  E párt NEEM használ közpénzt, s a működését csak a tagdíjak biztosítják!  S a pártokkal szembeni 38%-nak fogja felmutatni az egymondatos pártprogramot, ami: nem a hatalom megszerzése, hanem annak visszaadása a Nemzet, a magyar emberek számára! Nem fog egyetlen pártkatonát se indítani!

b./ A pártonkívüli képviselőiket csak a közösen elfogadott értékrend, a történeti  alkotmányosság, a közjót kereső józanész, a hagyománytisztelő zöld gondolat és az erkölcsös előélet alapján fogja kiválasztani a Bölcsek Tanácsa (BT) úgy, hogy a jelölt által elkészített program-pályázatát kiértékeli, majd szerződést köt vele. A „kötelező jelöltvizsga” letétele után, eskütétellel pecsételi meg a szerződést!

3./ Mivel csak pártonkívüli személyt tud a BT elfogadni, így a kispárti tagoktól azt kéri, hogy a képviselői időszakra függessze fel a pártagságát, s nyilatkozzon írásban a NEEM pártnak, hogy bár X pártnak tagja volt, de jelenleg már nem az!

4./ A Nemzetnek közösen kell megfogalmazza majd azt az esküszöveget, mely elmondásakor  videofelvétel készül és azt az interneten hozzák nyilvánosságra, a parlamentbe kerülés napján. (Ez erős erkölcsi fék lesz, de az anyagi fék is kell!)

5./ Közösen kell kidolgozni azt is, hogy a Nemzetegyesítők Bölcsek Tanácsa, milyen módon és jogosítványokkal ellenőrizze a listáján bejutott képviselőket, s mikor lesz arra joga, hogy az értékrenddel szembe menő képviselőt, a szerződés aktivizálásával visszavonja a parlament munkától! (Ebben várnak javaslatokat!)

6./ Meg kell fogalmazni közösen: a nemzet, közjó, joguralom, közbizalom szavak meghatározását, mert a demokrácia, Szentkorona, királyság szavak nem szerencsés használata visszaüthet a Nemzetegyesítés választási eredményére.

7./ Fontos igazság, hogy a 2 magát nemzetinek nevező párt (?) viszálya, nem jó az országnak, nem előre viszi az ügyeket. A nemzet NEEM akarhat belviszályt! Ezért elfogadják a választók döntését. S ha nem adja a nép vissza a pártonkívüli nemzettagoknak a közhatalmat, akkor csak 4 év múlva lehet jó irányú változás.

8./A 106 egyéni képviselőjelölt regisztrálása után ők és csak ők kerülnek fel a NEeM párt listájára. NEeM párttagok csak ellenőrző hatalmat gyakorolhatnak! 

9./ Céljuk: a szervesség és rendszerváltás! Pártkatonák helyettesítése a nemzet legkiválóbb és legönzetlenebb tagjaival, a harmónia képviselete, az erkölcsös joguralom és igazságosság visszaállítása úgy, hogy az közbizalmat szüljön!

 

 

 

 

 

 

 

 

 A gyerekeink és a haza üdve, minden előtt, ezért jelentkezzetek önkéntesnek!

 

+3670/360 3595  – elybeke2@gmail.com  –  NEM párt.hu