Mi értelme van a nemzetépítő mozgalmunknak?

SEGÍTSÉG A KÉTKEDŐKNEK !

MI ÉRTELME VAN A NEMZETÉPÍTŐ MOZGALMUNKNAK ?

JOGGAL ELKESEREDETT MAGYAR TESTVÉRÜNK !

Szeretnél jobban élni ? EGYETÉRTÜNK, HÁT PERSZE !

Éppen ezért ne siránkozz ! Sorsod a saját kezedben van !

Nem kell érte gürcölnöd, szenvedned, küszködnöd, cipekedni, levegő után kapkodva, csak helyesen dönteni, röviddel április idusa előtt!

OLVASD EL AZ ALÁBBI RÖVIDÍTETT ÖSSZEFOGLALÓT, A MÚLTRÓL, JELENRŐL ÉS A JÖVŐ KILÁTÁSAIRÓL!

CSAK RAJTAD MÚLIK, AKARSZ É EGY VIRÁGZÓ, PROSPERÁLÓ, FEJLŐDÉSRE KÉSZ ORSZÁGBAN ÉLNI?

Csak ismételni tudom fentebbi válaszomat, a Ti érdeketekben is, hát persze, hogy AKARUNK !

Ne higgy a jelenlegi hatalmon lévő pártok szirén hangjainak! Csapda!

Inkább világosodj fel a NEEM kényszer „párt” honlapján, továbbá a szórólapjaink, tájékoztatóink által, ezen lenti összeállításon túl és terjeszd rokonaid, barátaid, ismerőseid, munkatársaid, szomszédaid körében. Hogy felnyíljon minden jobb sorsra érdemes magyar embertársunk szeme, leváljon róla, az eddigi boldogulásodat akadályozó hályog! Amit hosszú évtizedek hazugságai raktak rá, rendszerektől függetlenül!

Köztudott, a magyarság mentalitása alkotó és teremtőkészsége világraszóló! Nem vagyunk mi rászorulva senki emberfia támogatására, pátyolgatására. Megoldjuk a problémáinkat magunktól, saját erőnkből, az Isten adta tehetségünk által. Amely minden magyarban ott lakozik, csak hosszú időn át szándékosan elnyomták, lehurrogták, eljelentéktelenítették, elvéve az önbizalmunkat.

Ám addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik! Bölcs közmondásaink tucatjai is mellettünk állnak. Évezredek tapasztalatait magukban hordozva. Éljünk hát velük és a soha vissza nem térő alkalommal.

ITT AZ IDŐ, hogy magára találjon a NEMZET! Senki -semmiféle művi erő- nem állhat útjába korszakváltásunknak!

Vedd hát a fáradtságot, a TV csatornák bámulása, a korszerű ketyerék babusgatása helyett, és olvass egy keveset! Csak annyit, hogy ráébredj, mi lesz a teendőd, önmagad és családod, utódaink, a NEMZET felemelkedése érdekében, április 8-án?

Belső meggyőződésed teljes tárházának igénybevételével, annak szerzett tudásod által érvényt szerezve!

Megszabadulva az elnyomó rendszerformák legújabb kori, gúzsba kötő mivoltától, az eltorzított kapitalizmus minden jelenlegi átkától!

Járulj hozzá megfontoltan, helyes döntéseddel, az ÚJ MAGYARORSZÁG felépítéséhez!

TÁJÉKOZÓDJ HÁT INDULÁSKÉNT ALANT, NEM BÁNOD MEG!

Ne félj a saját gondolataid erejétől! Használd, hasznosítsd, sokkal inkább élj vele, akkor mindannyian boldogulni fogunk!

Már csak pár hét van hátra, hogy megújult szellemiségű, lélektisztító fénysugár borítsa be sokat szenvedett Hazánkat!

Számítunk Rád!

Sok sikert nemzetmentő utadon!

/Péteri Attila Árpád/
nyugdíjas népművelő
NEEM alapító tag


Nemzet Egyesítő KISKÁTÉ  

(SEMMIBE VESZNEK A PÁRTOK,  S  CSAK A SZAVAZATOD KELL NEKIK!)

Elcserélnéd-e gyerekkorodat az unokádéval? Ha nem, úgy meg kell védened a jövő nemzedékeinek az érdekeit, mert a NemzetEgyesítő Mozgalom csak segíteni tud ebben neked! Saját és nemzete érdekéért tenni, sajnos még a 80 % többség  is kizárólag a szavazófülkében lesz majd elég bátor!

 

IGAZ ÜGYÉRT CSAK TISZTA ESZKÖZÖKKEL SZABAD KÜZDENI, mert a hamisság mindent bemocskol!

 

Kiadja 2017-ben  az AJET! (Alkotmányos Jogfolytonosságot Előkészítő Tagozat) Az egyharmadország Nemzetegyesítő Mozgalmának megbízásából, s ennek a mozgalomnak rövidített neve: a NEM párt!

Andrásfalvy Bertalan.: „Egy nép sincs olyan végzetesen megosztva, mint a magyar. Mintha az uralkodók és hatalmasok nem éreznének közösséget népükkel, csak saját önző érdekeiket nézik, s kiszolgálnak minden idegen hatalmat önzésükben.”                           

Most éppen a bankárkasztot szolgálják ki a pártpolitikusok, folyamatosan megvezették a választókat azzal, hogy – Elszámoltatják a Bankokat ! Ám „természetesen” becsapták a népet, mert tudták, hogy nem leszünk egységesek, nem fogunk egy tisztességes ernyőpárt alá felsorakozni, mert minden „kis vezér” csak magát tartja alkalmasnak a nemzet megmentésére, s ez így a „labanc” kezére játszik! Gyertek a NEM Párt zászlaja alá, mert nem kell belépni a pártba, csak terjeszteni kell az igazságot!

Mi NEM a pártokat, hanem a bűnözőket akarjuk büntetni! Viszont minden pártnak szeretnénk segíteni abban, hogy az őszinte választási ígéreteit, sikerüljön is betartani!  

Kiválasztódtak a Nemzet közügyeit szolgáló Bölcsek?

Sokszor bizonyítottuk már, hogy tudunk egy zászlót követni, csak legyenek olyanok, kik felemelik végre! Alázatos, de nagy egyéniségek kellenek e nép elé állítható, bölcsekből álló minta-közösségbe, akikről tudja a széles közvélemény, hogy ismert és elismert magyarok, s nem pártoskodók(Ráadásul a társadalom minden szegmenséből valók) Az egységet akaró nemzeti erő fel fogja emelni a zászlót és a népet is, de nem valódi pártként, hanem a népet szerető, s őket képviselő, Nemzetegyesítő Mozgalomként! A közismert magyar lelkialkat és jogtudat erejéhez szükség van-e arra, hogy elnyomottabbak legyünk a többi népnél? Vagy mi mással ismerjük fel az alázat és a nemzetegyesítés fontosságát? A sokat átkozott mai kifosztottságunk, szétszakítottságunk és megosztottságunk egyetlen ellenszere a nemzetegyesítésben rejlik, s ennek megvalósításához fogott hozzá 12 magyar.

Csak a közös ügyünk iránti alázattal és önszerveződő nemzetként leszünk képesek e riasztóan ál-liberális hazugságpolitikát elvetni, a nyíltan csaló devizahitel manipulációt felszámolni, az oktatás mellé jó nevelést is biztosítani a gyerekeinknek, és kárpótolni népünk veszteseit, akiktől elrabolták földjüket, egészségüket, vállalkozásaikat, lakásukat, családjukat, életüket. Nem normális ország az, ahol a fiatal tehetséges korosztály külföldön dolgozik, mert kitántorgott nyugatra kb. félmillió emberünk. Hát ezért szűnt meg a munkanélküliség!? Vajon jók-e a feltételek ennek a megfordítására? Ha jók, akkor nem jár nehézséggel a nemzet újjászervezése sem, ha a nép azoknak a tetteit követi, akiket nem az ego vezérel, hanem a hazaszeretet. Ha ez alapján választódnak ki a haza Bölcsei. Ha nem gengszterek, bolsevik/globalista-rablók, s nem “celebek” lesznek követendő minták a népünk számára, úgy a dolgok régi, jól bevált rendje szerint lehet majd élni újra. S nincsen senki közöttünk, aki a jól bevált alapokra erkölcsös törvényt hozna? Szerintem semmi sem lehetetlen, ha elég sokan vagyunk, de minden nehéz, ha csak egyedül, vagy néhányan kísérletezünk! Még az agymosottak körében is lenne megbecsülésünk, ha egységbe szerveződnénk a pártoskodó megosztás helyett! El sem mondható, mennyi szeretettel fogadná a nép a pártok feletti minta-közösség közismert tagjait: a Nemzet Bölcseit, ha azok nem a saját hasznukra tartanának előadásokat szerte a hazában. Mennyi konok hittel lehetne itt újjászervezni a nemzetet, ha megértenék az emberek, hogy a nép (az ország lakossága) és a nemzet (egymást segítő közösség!) nem azonos fogalmak, s így mindenki a nemzet tudati szintjére vágyna!

Melyik ajtó maradna zárva előttünk, ha a hazugságpolitika pártjait akarjuk a nemzet mögé utasítani végre? Melyik nép tagadná meg azokat a fiait és lányait, akik a közjót akarnák majd önkéntesen szolgálni? Ki irigykedne azokra, akik nem hatalmat és pénzt próbálnak a politikából kicsikarni, hanem visszahozni a Széchenyi kori tisztességet az országgyűlés mindkét házába? Melyik jó magyar ember tagadná meg a nekik járó tiszteletet, támogatást, szeretetet? Főleg, ha kimondanánk végre: európai bérek járnak a népünknek! Mert a szorgalmas nép többet érdemel! Ma már szinte mindenki megismerte a pártdemokrácia hamisságát. Így nem kívánja ugyan vissza a kádár-rendszert, de a biztonságot igen! Tehát nem kutyabőrös nemesekre van most szükség, hanem nemesen gondolkodó magyarokra, akik alázattal, szeretettel és hittel segítik elő, hogy NEMesedjék a haza. S a létbiztonság mellé megjelenjen a mindennapi harmónia is az életünkben. 

Ehhez szükséges egy mozgalom, amely a nemzet egységesítését tűzi maga elé! Szervezzetek mindenütt lakossági fórumokat, s mi térítés nélkül megyünk megvitatni a magyar jövőt!

NemzetEgyesítő KISKÁTÉ