Képviseleti rendszerünk

A szerves társadalom képviseleti és hírvivő rendszere.

Egy természetesen működő rendszer akkor is működik, ha nincs elektromos áram.

Lássuk működését:

  1. Szomszédjaink megszólításával 8-15 felnőtt alkot egy Kisközösséget. A Kisközösség a szomszédságból álljon össze és válasszák meg maguk közül a legtisztességesebbet, legrátermettebbet. A Kisközösség választottja mindaddig képviseli a közösséget, amíg a többségi akarat le nem cseréli Őt másra maguk közül.

A Kisközösség követének egyik feladata, hogy felvegye a kapcsolatot az utcában lakó Kisközösség követekkel, vagy ha még nincsen, akkor segítse azok megszületését. Ezt úgy tegye, hogy a népképviseleti rendszerünk leírását szomszédos lépcsőházakban vagy kertvárosi részen a szomszédos házakban lakóknak átadja és bevonja őket a közös szervezésbe.

  1. Egy környék 10 Kisközösség vezetője összegyűlik és megválasztják maguk közül legtisztességesebb, legrátermettebb embert, a Nagyközösség követét, aki körül-belül 100 ember képviseletét látja el az utcában. Elsődleges feladatuk a szomszédos utcák lakóival felvenni a kapcsolatot és átadni nekik a népképviseleti rendszerünk leírását. Ezt mindaddig kell folytatni, amíg a szomszédos utcában létre jön az első Kisközösség majd az első Nagyközösség. A Nagyközösség vezetők tartják egymással a kapcsolatot és segítik a további nagyközösségek létrejöttét.

 

  1. A 10 Nagyközösség vezető összegyűlik, megválasztja maguk közül legtisztességesebb, legrátermettebb embert, a Körzet követét, aki körül-belül 1000 ember képviseletét jelenti. Elsődleges feladatuk a szomszédos települések, városokban városrészek, kerületek lakóival felvenni a kapcsolatot és átadni nekik a népképviseleti rendszerünk leírását. Ezt mindaddig kell folytatni, amíg a szomszédos településen, városrészben, kerületben létre jön az első Kisközösség majd az első Nagyközösség. A Körzet küldöttei tartják egymással a kapcsolatot és segítik a további nagyközösségek létrejöttét.

 

  1. A 10 Körzeti küldött megválasztja maguk közül a legtisztességesebb, legrátermettebb embert, a kerületi vagy vidéken járási követet, aki már egy járás vagy városban egy kerület képviseletét látja el. (Ő már kb.10.000 fő képviseletéért felelős)A kerületi, járási követek feladata a kapcsolattartás és közös munka a szomszédos járás-kerület vezetőivel és aktív részvétel a Szerves Társadalom képekben való megfogalmazásában és a cselekvési terv elkészítésében.

 

 

  1. A 10 kerületi vagy járási követ megválasztja maguk közül a legtisztességesebb, legrátermettebb embert a városi vagy vidéken a nagy járási küvetet, aki már egy város vagy városrész képviseletét látja el. A városi vagy nagy járási követ feladata a kapcsolattartás és közös munka a szomszédos város-városrész követeivel és aktív részvétel a Szerves Társadalom képekben való megfogalmazásában és a cselekvési terv elkészítésében és lebonyolításában.

 

  1. A 10 városi vagy nagy járási követ megválasztja maguk közül a legtisztességesebb, legrátermettebb embert, a megyei követet, aki már egy megye képviseletét látja el, ez kb. 1.000.000 ember képviseletét jelenti. A megyei követ feladata a kapcsolattartás és közös munka a szomszédos megye megyei követeivel és aktív részvétel a Szerves Társadalom képekben való megfogalmazásában és a cselekvési terv elkészítésében és lebonyolításában.
  2. A 10 megyei követ a többségi akarat szerint irányítja az országot, vagy teljes egyetértés esetén, maguk fölé emelhetik a legtisztességesebb, legrátermettebb embert, A Fejedelmet, aki már a nemzet vezetését, képviseletét látja el.

Miért jó nekünk, családunknak, közösségünknek és nemzetünknek a szervesen működő népképviseleti rendszer?

 

Nincsenek a társadalmat becsapó 4 évenkénti választások. Helyette egy folyamatosan működő kiválasztódás zajlik, ami a legtisztességesebb és legrátermettebb testvéreinket hozza helyzetbe.

Nincsenek a családokat és a nemzeti egységet megosztó pártok. Helyette kínáljuk az Egység tudatot, ami megtanítja, hogy mind egyek vagyunk.

Nincsen pazarló és mocskolódó kampány.

A képviselőinket nem védi mentelmi jog és szabadmandátum, képviselőink bármikor lecserélhetők, ha egy tisztességesebb és rátermettebb tűnik föl közöttünk.

A kisközösségi küldöttet a közösség

a nagyközösségi küldöttet a kisközösségi vezetők

a körzeti küldöttet a nagyközösségi vezetők

a kerületi vagy járási küldöttet a körzeti küldöttek,

a városi vagy nagy járási küldöttet a kerületi vagy járási küldött,

a megyei küldöttet a városi vagy nagy járási,

a Fejedelmet a megyei küldöttek hívják vissza és választanak helyette arra érdemes Hazafit vagy Honleányt!

Megteremtjük a természetes híráramoltatást a társadalomban, így a még idegen érdeket szolgáló média hamarabb fog lelepleződni.

Az átmeneti időkben az érdekérvényesítési ereje rohamosan növekedni fog a népképviseleti rendszerben résztvevőknek.

Csak egyszer kell felépíteni, újjá szervezni a kommunizmus és liberalizmus által lebontott, szétzilált kapcsolati rendszerünket, utána már csak működtetni kell azt.

A szervesen működő népképviseleti és közigazgatási rendszerünkben a lehető legegyszerűbb a kapcsolattartás.

Az állampolgár újra kapcsolatba lép és jószomszédi viszonyt ápol szomszédjaival (8-15 ember), a társadalmat érintő kérdésekről a híráramlás a Kisközösségi követen keresztül történik.

Kisközösségi vezető a saját közösségével és a Kisközösségi vezetőkkel tartja a kapcsolatot, ami 10+10=20 főt jelent.

A Nagyközösségi vezetőknek a saját közösségével, a Kisközösség vezetőivel és a Nagyközösség küldötteivel tartja a kapcsolatot, ami 10+10+10=30 főt jelent.

Az Körzet küldöttjének a saját közösségével, a Kisközösség követeivel, a Nagyközösség követeivel és a Körzeti követekkel tartja a kapcsolatot, ami 10+10+10+10=40 főt jelent.

A Kerületi vagy Járási küldött a saját kisközösségével, a Kisközösség követével, a Nagyközösség követével és a Körzeti küldöttekkel és a Kerületi vagy Járási követekkel tartja a kapcsolatot,, ami 10+10+10+10+10=50 főt jelent.

A Városi vagy Nagy járási követek a saját közösségével, a Kisközösség követeivel, a Nagyközösség követeivel a Körzeti küldöttekkel a Kerületi vagy Járási követekkel és a városi vagy nagy járási követekkel tartja a kapcsolatot, ami 10+10+10+10+10+10=60 főt jelent.

A Fejedelem a saját kisközösségével, a kisközösségek követeivel a nagyközösségek követeivel a Körzeti küldöttekkel a Kerületi vagy Járási követekkel és a városi vagy nagy járási követekkel tartja a kapcsolatot, ami 10+10+10+10+10+10+10=70 főt jelent.

A Fejedelemnek a saját kisközösségével, , a Kisközösség követeivel, a Nagyközösség követeivel a Körzeti küldöttekkel a Kerületi vagy Járási követekkel és a városi vagy nagy járási követekkel tartja a kapcsolatot,, ami 10+10+10+10+10+10+10=80 főt jelent.

A „Tizedes-rendszernek” köszönhetően minden képviselőnk kapcsolatban marad szülő helyével és az ottani emberekkel. Követeink nincsenek elszigetelve a társadalomtól, hanem azokkal szerves együttműködésben végzik nemzetépítő küldetésüket. Mondanom sem kell, hogy képviselőink nem fizetésért végzik a dolgukat, hanem elhivatottságból ezért megvásárolni őket nem lehet. Ez egy vállalás egy küldetés megvalósítását jelenti életünkben. Ez egy megvesztegetéstől mentes rendszer.

Elöljáróinak negyedévente szert rendezünk, ahol megosztjuk egymással sikereinket, tapasztalatainkat. 

Jó munkát mindenkinek!                                                                  Isten áldjon minden magyar embert!