Egészségügyi program

Egészségügy

Egészségügyi alapelvek

Egészségpolitika:

– Ha egy nemzet a jövőben is gondolkodik, akkor két fontos szakterületet kell kiemelten támogatni: az egészségügyet és az oktatást.

– Az egészségséghez való jog alkotmányos jog, állami felelősség.

– Az egészségügy mai törvényi háttere életellenes, nem ismeri az erkölcs fogalmát, nekünk pedig erkölcsi alapokra kell helyezni az ország működését. A Történeti Alkotmány alapelveinek visszaállításával tudjuk újra megfelelő keretek közt működtetni, emberközpontúvá tenni az egészségügyet.

– Az egészségügyet a társadalmi szolidaritás elve mentén kell megszervezni.

– Általános egészségkultúrát kell létrehozni, melynek alapja az egészségmegőrzés.

– A népességfogyás megfordítása érdekében a jelenlegi kormányszintű életellenes politikát meg kell szüntetni, pozitív jövőképet kell felállítani.

– Az egészségügyet fel kell készíteni az elöregedett magyar lakosság ellátására.

Szervezeti kérdések:

– Az egészségügyi dolgozóknak elsősorban közalkalmazotti jogállás megtartásával kell tevékenykedniük.

– Az egészségügyi intézményrendszer szerkezetét fenn kell tartani, de a minisztériumoktól a kisebb egészségügyi szervezetekig át kell vizsgálni a meghozott életellenes törvényeket megalkotó vezetőket felelőségre kell vonni.

– A klinikák, megyei kórházak, városi kórházak, alap ellátás egymásra épülő rendszerét meg kell tartani.

– Szükséges a magyar orvosok és egészségügyi dolgozók nemzetközi színvonalú anyagi és erkölcsi megbecsülése.

– Életpálya modellt kell az egészségügyi dolgozók elé állítani, mely biztonságot ad, hogy odaadóan tudják végezni a munkájukat.

– Ki kell alakítani egy országos szintű fejlesztési csoportot, megfelelő anyagi központi támogatással, hogy a magyar tervezésű, magyar ötlet, szabadalom alapján készülő gyógyszerek, eszközök kerüljenek felhasználásra elsősorban a magyar egészségügyben.

– Túl politizált szakmai kollégiumokat fel kell oszlatni, majd újjá kell alakítani hiteles emberekkel, jogköreit vissza kell állítani. Az orvosi és szakdolgozói kamarával ugyanez a helyzet, ismét kötelezővé kell tenni, jogköreit vissza kell adni, állami feladatokat kell átvállalnia, állami finanszírozás mellett.

– A több biztosítós modell a világon szinte mindenhol megbukott, ezért fenn kell tartani az állami felügyelettel bíró egybiztosítós egészségbiztosítási rendszert.

– A magán mentőszolgálat ilyen jellegű állami támogatással nem tudja ellátni feladatát, az államilag felügyelt OMSZ visszaállítása szükséges.

Gazdasági kérdések:

– Az egészségügyet a nemzetgazdaság húzó ágazatává lehet alakítani a folyamatos szakmai fejlesztéseket biztosító háttéripar megteremtése révén, de nem szabad profitot termelővé degradálni az egészségügyi gyógyító munkát.

– Az egészségügyi kiadásokat meg kell emelni közelíteni kell a GDP 10%-ához, mert bármilyen reformot csak többletpénz megléte esetén lehet megvalósítani.

– Az egészségügyben ÁFA mentességet kell elérni, a műszerek amortizációját központi alapból kell biztosítani.

– Az egészségügyi kasszában soha be nem fizetők számára egy ellátási minimumot kell kidolgozni, szakmákra lebontva, természetesen elkerülve minden egészségkárosodás lehetőségét.

– Érdekeltté kell tenni az embereket az egészségük megőrzésében.

– Az inflációt az éves költségvetésnek tartalmaznia kell.

– Geriátriai gyógyturizmust kell létrehozni, hiszen az Európában megfigyelhető hasonló elöregedési tendenciát ki lehet használni rehabilitációs és szanatóriumi háttér kiépítésére és a gyógy- és termálvizes adottságainkkal ide csábíthatjuk Magyarországra ezen beteganyagot.

Szakmai kérdések:

– Az íróasztal mellől a gyakorlati tevékenységet irányító, valódi egészségügyi munkát csak hírből ismerő bürokratákat le kell váltani, nagy gyakorlatú és erkölcsileg feddhetetlen, nagy tapasztalattal rendelkező szakmai rátermettség alapján kiválasztandó vezetőkkel kell feltölteni.

– A praxis rendszeren alapuló alapellátáshoz kapcsolni kell az alternatív gyógyászatot, egy olyan első vonalbeli ellátást kell megteremteni, mely a betegforgalom jelentős részét helyben látja el, a klinikákra és az oktató kórházként működő megyei kórházakba már csak magasabb szakmai színvonalat igénylő esetek kerüljenek.

– Újra kell gondolni az orvos képzést, a nővérek és egészségügyi szakdolgozók képzését is mind az évente képezett dolgozók számát, mind a minőségét illetően.

– A rendszeres szakmai továbbképzések állami támogatással történjenek.

– Népegészségügyi programokat kell indítani elsősorban a fiatalok körében, illetve kötelező rákszűréseket kell létrehozni bizonyos életkortól.

– Daganat terápiás központokat kell megalkotni, melyek követik a tudomány eredményeit, mind a természetgyógyászatot és az alternatív medicinát is össze kell kapcsolni a hagyományos eljárásokkal.

– Az egészséges táplálkozás oktatása életmód, krónikus betegségek megelőzésének oktatása (heti gyakorisággal) már az általános iskolában is.

– Az iskolaorvosi és gyermekorvosi hálózat fejlesztése egészségnevelő programok beindítása. Iskolai sportklubok hálózatának létrehozása, a tömegsport, mint egészségmegőrző tevékenység fokozottabban részesedjen a központi költségvetésből.

– Legyen biztosítva a magyar ember számára szellemi, testi, lelki harmóniát nyújtó hagyományos eljárásokhoz való jutása, szervezetten állami támogatás és ellenőrzés mellett. Ezt a szemléletet a felsőoktatási intézményekben oktatni kell, hogy ne csak a betegséget gyógyítsuk, hanem a beteg embert.

– Az ország egészségügy intézményi rendszerében energetikai megtakarítási programot kell indítani alternatív energiák felhasználásával.

– Fokozni kell az egyház szerepvállalását a gyógyító munkában.

– Az egészségügyi adminisztrációt ésszerűsíteni, csökkenteni kell.

– A szabad orvosválasztást ki kell nyilvánítani, az egészségügy tekintélyét vissza kell állítani.

– Az egészségügy működtetése nem regionális, hanem csak megyei rendszerben képzelhető el. Magán kórházak lehetnek, de állami támogatás nélkül.

– Az egészségügyi intézmények állami vagy önkormányzati tulajdonban legyenek, azokat, illetve a költségvetési forrásból megvalósult eszközrendszert magántulajdonú gazdasági társaságoknak bérbe adni nem szabad, azonban az OEP finanszírozásán túli használat megszervezését az intézményeknek – többletdíjazásért – jogukban áll megszervezni.

– A kábítószer, az alkohol, a dohányzás mint tünet szerepel oki terápiát kell adni össztársadalmi szinten. A kábítószerrel kapcsolatban szigorítani kell a törvényi hátteret, hiszen ennek van bűnvisszatartó ereje.

– Szakmai kollégiumok által alkotott szabályrendszer alkalmazásával egységes színvonalúvá kell tenni az országos ellátást, különösen gondolva a keringési rendszer betegségeire, illetve a daganatos elváltozásokra.

A táplálékok ellenőrzését fokozni kell, különös tekintettel a külföldről behozott ellenőrizhetetlen előállítási folyamat eredményeként előállított termékekre. Fokozottabban kell felügyelni az ivóvíz készletet.