Kép nélkül
Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok Jegyzet Publicisztika

Vegyük már észre mire megy ki a játék!

dr. Bene Gábor írása

 

Motto:

A természettel „felelőtlen kölcsönhatásban” élő közember szennyezi a környezetet, de az össze-vissza repülgető elit, a bankár és politikus soha!

Amikor a tehenek „légszennyezése” ellen indult a kampány, jót nevettem rajta mondván, hogy az is bolond aki ilyeneket kitalál. Ma azonban egyre jobban látszik, hogy én – aki a Rákosi-Kádár rendszerben osztályellenség, vagy a később már csak osztályidegen voltam -, ismét ellensége lettem a mai hatalmi elitnek. Azért használom az elit szót, mert ezek egy teljesen beteges ideológiának az un. elitelméletnek az elkötelezett hívei, akik valójában egy háromezer éves kiválasztottsági mítosznak lettek a rabjai, amit a judaizmus konstruált meg. Ám ezt nem nagyon meri senki kielemezni napjainkban, mert félnek attól, hogy antiszemitának minősíti őket a „nem létező” hatalmi struktúra! A kiválasztottsági mítoszból kialakult forradalmi osztályelmélet ellensúlyozásra, vagy inkább annak szükségességének a cáfolatára hozta létre az elitelméletet Gaetano Mosca. Ő fejtette ki rendszerezett formában már az 1880-as és 1890-es években szinte ideológiaként. Ez után alakult át gyorsan „tudományos” elméletté. Mosca szerint: „Minden, ami a kormányzatban kapcsolatban áll a döntéshozással, a hatalom gyakorlása, az utasítás és a felelősségvállalás, mindig egy külön osztály funkciója; igaz, az e sajátos osztályt alkotó elemek országonként és történelmi korszakonként változhatnak, bármi legyen is azonban ezen osztály pontos összetétele, mindig elenyésző kisebbségben van az általa uralt, az akaratának alávetett tömeghez képest”

S ez a kisebbség papol állandóan a demokráciáról és a többség akaratáról, holott sajnos fordítva van, a kisebbség telepszik rá a többség véleményére oly módon, hogy beöltöznek a demokrácia álruhájába, s ráerőszakolják az őket pénzpórázon tartó bankárkaszt diktátumát a jóhiszemű és becsapott tömegre. Bibó István több munkájában is írt a demokrácia körülményei közt feltűnő oligarchizálódó elithatalom veszedelméről, s egy helyen frappánsan meg is fogalmazza: „A hatalom demoralizál, ezért ellenőrzésre szorul”! Azonban azt is leírta, hogy „az emberek szabadságösztöne meg fogja oldani ezt a problémát is, melyet ma még csak a levegőben érzünk”

Sajnos azonban nem számolt napjaink a tudat-módosító médiadiktatúrájával, illetve a véreskezű szocializmus elkényelmesítő gerincpuhításával.

Mára már megvalósulni látszik az orwelli rémálom, s így üldözendő pária, osztályellenség lett mindenki aki a természetet nem legyőzni, hanem csak benne élni akar. Hiszen azt a bűnt amit a vadkapitalista „természetlegyőző profithajhászok” elkövetnek, az egyszerű emberek, a közemberek nyakába akarja varni az elit. A szén-dioxidot kibocsátó bűnösök ugyanis a globális pénzdiktatúrában nem a bankárkasztot kiszolgáló ilyen-olyan lobbisták, a pártpolitikusok és megmondóemberek elitalakulata, hanem a közember.

Ráadásul olyan rafinált az elithez sorolható médiamunkások hada, hogy a nép az istenadta nép, csüng a szavaikon és képes elhinni a legvadabb mesét amit kitaláltak a világjárványról és a szén-dioxidot kibocsátó emberiségről.

Az orwelli világot idéző, lassan kialakuló Megfigyelő Állam a polgárai felett gyakorolt ellenőrzéssel nem csak saját hatalmát tudja növelni az elit, de az idegenből beszerzett eszközök miatt, egyenes arányban válik kiszolgáltatottá az idegen erők számára. A kormányzat által erőteljesen támogatott digitális

állampolgárság bevezetéséhez, olyan szoftvereket, adatfeldolgozókat vehet igénybe, sőt biztosan vesz is, amelyek nem hazánkban lettek előállítva, így a függőségünk tovább növekszik! (Rogán pedig tovább növelheti befolyását!)

Pedig épp a kommunista Kína belső megfigyelési rendszere, a kreditpontos alkalmazás lehetne komoly figyelmeztetés az államvezetés, de az egyszerű polgárok számára is, hogy itt valami olyan készül, amit már nem lehetséges másként nevezni, csak szuverenitáscsökkentő, vagy azt egyenesen felszámoló rendszernek! S ezt az életidegen orwelliát adják el nekünk modernizációnak!

Az a szomorú, hogy annyira sikerült a covid-terorral és a digitális modernitás szédítésével elkábítani az emberiséget, hogy lassan az fog bekövetkezni amit békakísérletként ismerünk. A béka ugyanis kiugrik a forró vízből, ha abba dobják bele, viszont ha lassan melegítik a vizet, akkor meg fog főni benne. Mert a langyos vízben elkényelmesedik és nem veszi észre a veszélyt csak akkor, amikor már késő. „Ma az egész világ össznépességét egy akolba terelő bűnbanda ál-zöld ideológiájában maga a homo sapiens van beállítva úgy, mint természeténél fogva a természetet pusztító ; mint az ökoszisztéma tudatos és elvetemült ellensége, akit természetesen az ő felfogásukban semlegesíteni, likvidálni kell – vagy legalábbis elnyomni és az elitnek kell digitál-rabszolgaságban tartania.” Vegyük már észre mire megy ki a játék!

 

Egyre inkább növekszik a kiszolgáltatottságunk és függőségünk, de fel kell végre eszmélnünk, mert ha nem, akkor úgy járunk mint a béka!

Akkor nem a béke fog bekövetkezni, hanem a totális kontroll, amit már nem fogunk tudni kivédeni akkor, amikor a rendőr, az orvos, a tanító, s a hatalom minden egyes biztosítéka, már mesterséges intelligenciával működtetett robot lesz. S ne gondoljuk azt, hogy ez az idő messze van!

A szerző közjogász és a NEEM önkéntes, civil-szóvivője

Vélemény, hozzászólás?