Követeink

FEDDHETETLENSÉGI ESKÜ A PÁRTONKÍVÜLI, EGYÉNI KÉPVISELŐK Számára:

Én, (Név……….) esküszöm, hogy sem a Nemzetegyesítő Mozgalomnak, sem más pártnak nem vagyok tagja.   Pártonkívüliként azonban, egyéni képviselő jelöltje vagyok a NEM pártnak, s a nemzetmegosztó, pártos gondolkodás ellen folyamatosan küzdve esküszöm, hogy sem a magánéletemben, sem a közéletben folytatott tevékenységem során soha olyat nem követtem el, ami miatt zsarolható lehetnék, vagy szégyenkezniük kellene azoknak, akik a bizalmukkal megtisztelnek. Nem voltam, nem vagyok, és nem leszek tagja, vagy megbízottja-ügynöke bármely nyílt, vagy titkos társaságnak, szervezetnek, amely akadályozná, hogy minden erőmmel és tehetségemmel kizárólag a magyar nemzetet, a magyar népet és a hazámat szolgáljam. Kijelentem: ha ezt az eskümet megszegem, minden időkre veszítsem el a környezetem és a társadalom előtti hitelemet, nemzetem és családom megbecsülését. Továbbá ennek következményeként a becstelenség bélyegét és társaim megalázó, kiközösítő büntetését: vállalom!

Mindenkinek ellentmondok, aki a Szent Korona Országa, vagy a Szent Korona tagjai érdekeit sérti, s mindenkivel szemben ellenállok, aki az egyetemes magyarság és az általa alkotott állam szabadságát, tulajdon- és birtokjogát, értékeinek megőrzését sérti vagy veszélyezteti.

A Szentkorona Alkotmányát – élve alkotmányozó jogommal és őseink szokásjoga szerinti kötelességemnek eleget téve – e mai fogadalmammal és aláírásommal: érvénybe helyezem, s képviselőként az érvényre juttatásáért fogok küzdeni minden erőmmel.

A Magyarok Istene úgy segítsen földi életemben, ahogyan eskümet megtartom.

 

Varga Krisztofer

Harangi Árpád

Kovács János

Diviki Nagy Attila

Németh Zoltán

Háromszéki Péter

Dr. Ravasz László

Várkonyi Zoltán

Dr. Oláh Zoltán

Fejős Mária