Társadalmi jóllét program

Társadalmi jóllét

Társadalmi jólléti alapelvek

  1. A magyar társadalom legfőbb értéke az élet.
  2. A magyar társadalomban az élet szentsége a természet minden életformájára kiterjed.
  3. Az élet a fogantatással kezdődik és a halállal ér véget.
  4. Minden, ami az életet támogatja, előnyt élvez az élettelen rendszerekkel szemben.
  5. A magyar társadalomban mindenki alapvető (alkotmányba rögzítendő!) erkölcsi joga és kötelessége az élet védelme, annak szolgálata.
  6. Teremtett világban élünk, mely három szinten szerveződik: lelki-szellemi-fizikai síkokon.
  7. A három sík harmonikus egysége eredményezi az egyén és a társadalom jóllétét.

A Társadalmi Jólléti Tagozat azokat a szükséges teendőket fogalmazza meg, melyek segítségével az egyén és azon keresztül a társadalom jólléte a fenti alapelvek mentén megvalósítható:

– Anya és magzatvédelem

– Védett gyermekkor, melyen belül minőségi nevelés és oktatás saját nemzeti érdekeink és sajátosságaink mentén

– Magas színvonalú közrend, közerkölcs biztosítása

– Egyéni adottságoknak megfelelő és valós társadalmi igényeket kielégítő munkateremtés az aktív korosztályban

– A háromgenerációs családi modell megvalósításával a bölcsek korában lévők méltósággal teljes otthoni gondozása, támogatása

– Biztonságos szociális háló megteremtése minden korcsoport számára, hogy ne legyen egyetlen kallódó magyar sem soha többet

– A közösség érdekében végzett egyéni tehervállalás igazságos és arányos megosztási rendszerének kialakítása