Szent Korona
Gondolatok Publicisztika Vélemény

Mikor válik a törvénytisztelő moralitás köpönyegforgatóvá?

A Magyar Alkotmány minden időkben íratlan vezérlő elv volt, mely a változó környezetben mindig útmutatást adott a teendőkkel kapcsolatban. Szükségszerűen nem bötübe, de a szívbe íródott. Így tudott használható eszközöket adni a kor változásaira. Az írott bötű merev. A látható világ állandóan változó, mely állandóan változó tetteket kíván. Ha már most a merev bötűt elhagyva változtatunk teendőinken, akkor úgy tűnhet, elvtelenek vagyunk. Pedig éppen a vezérlő elv a belső állandó, s a külső tettek, melyek állandóan változnak. Amikor a belső állandó hiányzik, akkor válik a törvénytisztelő moralitás köpönyegforgatóvá.

A mai világnak nem az a baja, hogy más a szellemisége. Pont fordítva: az a baja, hogy nincs szellemisége, hogy elvtelen. Eleve nem az elevenből fakad. Vezérlő elv hiányában törvényeket halmoz, holott a törvénykezés kora már 2000 éve véget ért és kezdetét vette a Kegyelem kora. Ennek örömére soha ennyi törvényt nem írtak le, hogy az elevent ebbe törjék bele. A zsarnokság eszközévé vált, mely eltöröl véleményt, igazságot, jogot, múltat és hazát.

De vajon hogyan volt a magyarok szívébe írva az íratlan szabály? Vezessen minket az élő szó!

Mostanában sokat hallom emlegetni, hogy Kárpát-haza. Pedig van ennek becsületes neve, régtől!

Úgy hívják: Magyarország!

Sajnálatos, hogy az Ország, és az Állam határa jelenleg nem fedi egymást! Mint ahogy az is, hogy a

Magyar név száműzettetik a hazából. Hogy nevében Se legyen Magyar, a Haza! Hogy nevében Se éljen a Magyar Nemzet! Mert nyelvében nem él már régtől fogva… Miért jelenthette a magyar név magát a hazaszeretetet?

Miért volt azonos, a magyar, és a hazafi?

Miért írhatta le Thierry Amadé 1864-ben, hogy ha két francia beszélget egy párizsi kávéházban, és az egyik azt mondja: én szeretem a hazámat! – a másik rávágja: akkor te magyar vagy!

Váltig állítják, hogy nem tudjuk, mit jelent a hun név! Pedig tudjuk, értjük, mit jelent, mikor azt mondjuk: hun vagy? Azt jelenti: a Hun, a Hon, a Haza, az Ország! Igen ám, de milyen Ország! Mikor azt mondjuk: Az Ország, az a Mennyeknek Országa! Hunnak lenni azt jelenti, az Mennyeknek Országát

szívünkben hordozni! Ezért azonos a magyar, a hazaszeretettel! És ezért imádkozhattak a magyarok ekként: „…mert eljött a Te Országod, és Itt él, Bennünk!” Ha vannak országbitorlók, azokat nem kívül, de szívünkben kell keresni!

Mert szívünket elcseréltük számológépre és nem ér hozzánk Szent Koronánk.

Szent Korona

A név Hagiosz Sztefanos alakban maradt fenn. Hagiosz annyit tesz, hogy szent. A Sztefanosz mai hangalakja: István. Ezt már nem fordítjuk le. De ha az első részét lefordítjuk, akkor fordítsuk le a második részt is, könyörgök!

A sztefanosz annyit tesz, hogy korona. Tehát a Hagiosz Sztefanosz lefordítva: Szent Korona!

Innentől teljesen máshogy hangzik: A Szent Korona uralkodása 1001-1038-ig

A Szent Korona intelmei fiához, Imre herceghez

A Szent Korona tanai.

Az Élő Szent Korona.

Sokak fejtegetik ezt, régóta. De mit is tesz az, hogy Korona?

Jézus mondá: Én vagyok atyám fia!

Én vagyok a fiú…

Én vagyok a fény.

Én vagyok a Nap,

Sol Iustitiae, az Igazság Napja

Én vagyok a Sólyom,

mely fent kereng.

Én vagyok a Kerecseny,

mely karácsonykor leszáll közétek.

Én vagyok a Korong.

Az európai írásbeliség igen gyenge lábakon áll. Nem lehet tudni, hogy amikor leírnak egy C betűt, hogyan is kell hangoztatni: c-nek, k-nak, sz-nek, vagy éppen cs-nek?

Y: ü, p, sz, i, l, melyik?

Ha a korona utolsó betűjét letükrözzük, máris értelmes szó képeződik, ráadásul egy ige! Korona-Korong- Kereng

Tehát, mit tesz az, hogy korona? Mit tesz Isten, azt teszi, hogy kereng.

S valóban, mindig koronggal ábrázolják az Ő kép-mását!

Ő a nép Étele-Itala, ő a nép Etele és az Ő ikertestvére: Buda

A Szent Korona a nap, a nép nevében, és a nappal, néppel uralkodott.

Ő maga a Nap (nép).

A Kende, a nap fia. A Korona, maga a NapKorong.

De hát mi az igazság?

Egyet lehet tudni:

Jézus mutat saját lángoló szívére, s ezt mondja:

Én vagyok az Út, az Igazság, és az Élet!

Ez az igazság!

Buda tanításának értelmezése a világi igazság és a végső igazság alapján történik, melynek neve: Szatya

Szívem szottya azt jelenti: szívem igaz szerelme

Szívem szittya!

Bizánc ostroma egykoron sokáig elhúzódott. A magyarok ülést tartottak, leváltották a hadsereg parancsnokát és közakarattal, egyhangúlag Aport választották.

Mint Vass Albert Hagyaték című művében. Apó mennybemenetele után a magyarok összegyűltek Isten Székénél és egyhangúlag választották meg az élenjárót. Sokan csodálkoztak, mert sosem hallották annak nevét, akit épp akkor kimondtak.

Mely az az egy hang, ami mind-nyájukból felhangzott?

A Tao tö King 78.-ik verse mondja:

„…Az igaz szó: mint önmaga fonákja.”

40.-ik verse pedig ezt mondja:

„…Ellentétesség az út mozgása.”

Mikor az ember lecsendül, akkor felcsendül benne: az összhang.

Hogyan lehet ezt elérni?

Valamikor nem azt mondtuk, hogy örvendjetek, Jézus nem azt mondta, hogy

örvendjetek, hanem hogy ürüljetek!

Mert aki ürül, az örül. S aki nem tud ürülni, az őröl, hogy könnyebben ürülhessen. S aki ezután sem tud ürülni, csak őrölni, az beleőrül.

Ha a külső adatokat akarjuk magunkba tölteni, hogy tudást szerezzünk, az eleve kudarcra ítéltetett.

Mert a külső adathoz képest benső tárhelyünk túl szűk. Mintha a gardrób és valamennyi áruház készletét, elhordott és leendő ruhaneműinket egyszerre akarnánk magunkra ölteni. Ha sikerülne is csak egyetlen szekrény tartalmát felvenni, moccanni sem bírnánk. Használhatatlan lenne tudásunk.

Helyette ürítsük ki bensőnket, hogy megnyíljon a kapu.

Egy gondolkodó magában töprengve, agyát törve, forrásoknak utána járva művet alkothat. Mint ahogyan a kőből is lehet vizet fakasztani nagy erejű nyomással. És az Ég csatornáit is meg lehet nyitni.

Vajjon mennyi erő kell előbbihez és utóbbihoz? Vajjon mennyi víz jő a kőből és mennyi áldás hullik az Égből?

Mert az esővel nem csak víz jön…

Ügyeljen hát mindenki! Legyen szíves!

Vélemény, hozzászólás?