Pénzügyi program

Pénzügyi alapvetések

 1. A világ és hazánk legfőbb baja az erkölcstelenség és ennek pénzügyi vetülete a mértéktelen kamat, valamint a nemzeti valuták árfolyam spekulációs kiszolgáltatottsága. Erős nemzeti érdekérvényesítő képességre van szükség a pénzügy összes területén.
 2. A gazdaság és a pénzügy körében pedig nyerjenek létjogosultságot a hagyományos erkölcsi értékek. Ennek szükségességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az erkölcsök hiánya milyen komoly károkat okoz ma már társadalmi szinten.
 3. Pénzintézetek tulajdonosi arányait meg kell változtatni – cél a közösségi (pl. szövetkezet) és állami tulajdon arányának növelése.
 4. Pénzpiaci szereplők esetében bővíteni kell a nyilvános adatok körét.
 5. A pénzpiaci tevékenységből származó haszon mértékét ésszerű keretek közt kell tartani.
 6. A nemzeti valuta értékét nem deviza kosárhoz, hanem a hazai gazdaságban előállított termékek értékkosarához szükséges igazítani.
 7. Helyipénzes cserekörök elterjedése segítheti a külföldi eredetű válságokkal szembeni védekezést.
 8. Az állami és önkormányzati szektor csak hazai tulajdonú pénzintézetnél vezetheti számláját.
 9. Tőzsdéken a származtatott ügyletek korlátozása, esetleg betiltása.
 10. Az ország szempontjából stratégiai feladatokat ellátó cégek nem lehetnek a tőzsdén, azokat onnan ki kell vezetni.
 11. A befektetésekkel kombinált biztosítási konstrukciók felülvizsgálata szükséges.
 12. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás kerüljön egy állami tulajdonú biztosítótársasághoz.
 13. A társadalombiztosítás jelenlegi rendszere összeomlás előtti állapotban van. A korábban befizetett járulékok jelentős része már nincs meg, így a jövőbeni pénzellátásnak sincs meg a fedezete. Ezért a magánnyugdíj pénztárakat azonnal fel kell számolni a befizetők kártalanítása mellett, s csak állami kezelésben, vagy szoros állami ellenőrzéssel lehet újakat indítani.
 14. Az alkotmányos kötelezettséget képező alapellátásnak, és ehhez kapcsolódó biztosításnak teljes egészében állami hatáskörbe kell kerülnie. Kereskedelmi biztosítók csak kiegészítő szolgáltatásokra köthetnek biztosítást.
 15. Akár az is mérlegelés tárgya lehet, hogy az alapellátást biztosító közteherviselés beolvadjon az adórendszerbe, a társadalombiztosítási vagyon pedig az államkincstár felelőssége alá kerüljön, ezzel is egyszerűsítve, ésszerűsítve és csökkentve az állami közszolgálati szervek méretét.
 16. Az APEH erőszakszervből közszolgáltatóvá alakuljon.
 17. Adónemek: jövedelem, forgalmi és jövedéki adózás.
 18. Ártatlanság vélelme, törvény előtti egyenlőség. Méltányos eljárások, erőfölény mellőzése, nem csak a törvény, de a törvény szellemének, a jogalkotó szándékának is tisztességes követése.
 19. Átlátható jogszabályi környezet, jogértelmezésben ingyenes és segítő magatartás.
 20. Adómértékek elfogadható szinten történő megállapítása.
 21. Az adóbevételből az állami és az önkormányzati részesedés arányosabb megosztása.