Földvédelem
Dr. Oláh Zoltán Sándor írásai Gondolatok

Oláh Zoltán: A fenntarthatóság egyedüli lehetősége

Az öngondoskodó államot a mellérendelt kistérségek gazdaságföldrajzi tájegységeinek szerves összeillesztése valósítja meg legjobban. E kistérségek igazgatását, visszahívható al- és főispánokkal kell megoldani a régi vármegyék vagy svájci kantonok mintájára.

A természetromboló monokultúrás és kaotikus földalapú támogatottságú mezőgazdaság helyett, vissza kell térni a természetföldrajzi lehetőségek lehető legjobb használatához, a természet ésszerű fenntartásához.

Itt jön képbe a természet és társadalom helyes kapcsolata.

Az eddig atomizált helyi közösségeket helyzetbe kell hozni és az öngondoskodásukat a Helyi Együttműködés Rendszerének (HER) ösztönzésével kell megvalósítani, – amely a Nemzetegyesítő Mozgalom egyik alapprogramja is. E mozgalom  szerint  a KÖZJÓ érdekében kell kormányozni az országot is a helyben választott pártonkívüli képviselők ellenőrzésével. A termelési és értékesítési kistérségek önszerveződése, vagyis a szervesen fejlődő kistérségek adják majd a jövő tájegység vezetőségének választókerületeit is a kiüresített megyerendszer felváltását, településfejlesztő és érdekérvényesítő erővel.

Röviden, a gondoskodó állam feladata a családi, több nemzedék egy tájegységben folytatott táj- és tanyagazdaságainak, birtokainak, illetve azok közbirtokosi, kistérségi föld- és épített környezet használatának elősegítse.  S ezzel  lehet a városi létből visszatéríteni minél többeket a természethez! A földalapú-támogatási rendszert a jóval nagyobb hozzáadott értéket biztosító, jóval szélesebb körnek munkát teremtő, a helyi önfoglalkoztatásra ösztönző Hangya szövetkezeteknek, kézműiparnak és a helyi feldolgozóiparnak kell leváltania – a lehető legrövidebb idő alatt. Ez a biztos jövőt, a fenntartható visszavonulást fogja eredményezni!

A munkaadó és -vállaló tudathasadásos világszemléletet az elfelejtett közbirtokos tudatra neveléssel, a nemzeti értékrend megélésével és az önfoglalkoztatás mesterfogásaira neveléssel, a város és vidékének szerves kapcsolatának megvalósításával érjük el. Tudásmegosztást népfőiskolák, az esélyegyenlőség megteremtését biztosító kistérségi felsőoktatási szervezetekkel, alapítványi egyetemekkel és élettudományi kutatóintézetekkel kívánatos megoldani, amelyek exportképes, különleges gyógyászati termékeket is képesek létrehozni. www.biognozis.hu

Nemzetegyesítők

Vélemény, hozzászólás?