Tegyük már rendbe a dolgokat!
Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

Önök a hamis köztársaság vírusai?

Az egész emberiségről állítja Smith ügynök a Mátrixban, hogy Maguk vírusok! Én is ezt állítom magukról, akik az Alkotmánybíróság tagjai, mert nem hajlandók észrevenni, hogy egy olyan állami intézmény jól fizetett tagjai, amelynek nincs LEGITIMITÁSA, sőt ilyen intézményt nem is ismer a történeti alkotmányunk! Közben népünk a legszegényebb a V4-ek között, s önök se a felemelésünket szolgálják, s elmentek a társadalmi igazságosság és az emberi méltóság mellett! Azt sem vették önök észre, hogy a PTK 528-ik szakasza tiltotta a devizahitelt? S nem állnak fel a reményvesztett társadalom szegényei mellé, akik közel 80%-a az országnak, de még a 17%-nyi mélyszegénységben élők miatt sem szólalnak meg? Ráadásul önök asszisztálnak a szintén teljesen törvénytelen köztársasághoz? A legtöbb ember hazánkban így nem is érti, hogy az 1946. évi I-es, zsarolással megszületett ál-törvény óta, egy hamis köztársaságban élünk. Én nem vagyok az abszolutisztikus királyság híve, bár a „fejlett” angoloknak, svédeknek, belgáknak és hollandoknak nincs bajuk a királysággal. Ám itthon a liberálisra maszkírozott bolsevik rablóbandának, NEM tetszik, hogy ki merem mondani az igazat: nálunk törvényes köztársaság NEM jött létre! Mert bizony ez az igazság! Nézzük mit ír az említett törvény bevezetője?

  1. évi I. törvénycikkMagyarország államformájáról

„Az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog alapján (Pl. a svábok sem szavazhattak) az így létrejött Nemzetgyűlés most a magyar nép nevében és megbízásából megalkotja azt az államformát, amely a nemzet akaratának és érdekeinek legjobban megfelel: a magyar köztársaságot.” E nép nevében hamisan megírt szöveget a kommunista párt terjesztette be és a szovjet katonai vezetés zsarolása miatt lett 1946-ban megszavazva. A Habsburgok trónfosztása megtörtént a Horthy korszakban is, de akkor nem zsarolással történt!  S most a magyar joghagyományoktól idegen „alkotmánybírák” szerint: a zsarolással született törvény is lehet törvényes ? S ha NEM, akkor miért NEM lépnek fel a hatalmas fizetéssel pénzpórázra vett „alkotmánybírák” azért, hogy legyen végre hazánkban népszavazás: milyen államformában szeretnénk élni? Nézzük a köztársaság előzményi tényeit! 1945január 20-án aláírt fegyverszüneti megállapodás szerint újra elveszítettük a Horthy alatt visszaszerzett magyarlakta területeinket, sőt még három színmagyar falut csatoltak el a későbbi békediktátummal hazánktól.  Emberveszteségünk kb. 900 ezer fő volt. Elpusztult a nemzeti vagyon 40%-a, felrobbantották a Duna és a Tisza összes hídjátgyáraink 90%-át érte komoly kár. A szovjet hadsereg rablása és rekvirálása elvitte a magán és közvagyon további 35 %-át! Pedig nem üzentünk hadat a Szovjetuniónak, hanem ők bombázták Kassát és Rahót s ezért jelentette be Bárdossi miniszterelnök, hogy beállt a hadiállapot közöttünkÉrtik? Beállt a hadiállapot, mert szovjet felségjelzésű gépek bombáztak minket!

Így érthetetlen, miért állítják a párt-politikusok, történészek és újságírók, még a gyerekeinket oktató tanárok is, hogy mi üzentünk hadat a nagy Szovjetuniónak? Nézzük csak hogy mi is történt a háború után?

November 4-i választásokat a Független Kisgazdapárt nyerte meg 57%-al, s ennek ellenére a szovjetek kikényszerítették, hogy koalíciós kormány alakuljon, és a miniszteri tárcákat ne a választás arányában osszák szét. Így a kommunista párté lett a belügyminisztérium, mely  az AVO-val, jogellenes letartóztatásokkal, megfélemlítéssel,  lejáratással, sőt állandó koncepciós perekkel, fenyegetésekkel emigrációba kényszerítéssel, vagy emberek egyszerű elrablásával, a fizikai megsemmisítés beígérésével operált! E módszerek révén szavaztatták meg az ún, KÖZTÁRSASÁGOT is azzal a gúnyosan Nemzetgyűlésnek nevezett társasággal, amelynek kinevezett tagja lett pl. Károlyi Mihály is. Ő nem csak Trianon legfőbb felelőse, de még a két világháború közötti időben Sztálin fizetett ügynöke is volt a nyugat-európai államokban. 1946febr. 1-jén kiáltották ki a köztársaságot úgy, hogy a szovjet megszállók zsarolásának engedtekMárpedig minden magyar jogásznak tudnia kellene, hogy zsarolás alapján nem születhet törvény!

Önök tehát vírusok – mondta Smith ügynök! Én is ezt állítom magukról, mert bár tudják, hogy hazánkban nem szavazott a népünk a királyság ellen, de önök mégis elfogadják ezt a zsarolással létrejött semmis, vagyis a keletkezési időpontjára visszamenően érvénytelen törvényt, s nem szólalnak fel annak a semmissége kapcsán!  Ám nem szólaltak fel az alaptörvény belső ellentmondásai kapcsán sem, pedig mi 2010-ben lehetőséget adtunk önöknek arra, hiszen  Dr. Balogh Sándor és Dr. Gyarmathy Péter emeritus professzorokkal beadtunk egy korrekt bizonyítását annak, hogy az alaptörvény érvénytelen. Igaz a bevezetőben írja az alaptörvény: „Nem ismerjük el a történeti alkotmányunk felfüggesztését” – ám a normaszöveg ezzel köszönőviszonyban sincs, hisz a bevált történeti alkotmány igazságos alapelveit teljesen figyelmen kívül hagyták! S alkotmányként kezelik önök is, pedig tudják, hogy a kádári kor alkotta 1989.XXXI. tv folytonosságban szenvedünk, csak ezt a pártpolitikai elit nem ismeri el, mert ez nem érdeke! Ez csak a 3-szor kifosztottak érdeke, a reklámdemokrácia nyerteseinek eszébe se jut visszatérni a történeti alkotmányhoz! Ráadásul az alaptv. zárórendelkezésben nem a Nemzetre hivatkoznak, hanem arra sztálini parancsra, amit 1949. évi XX-es törvényként ismerünk, s mely bevezette a bolsevik diktatúrát, s annak az 1989. évi XXXI-es módosítását, ami alapján kirabolták az országunkat, a „megtervezett spontán”- és rablóprivatizációval! Ebből is látszik, e köztársaság kifejezetten a pénzhatalmi megszállás érdekeit szolgálja: mert törvényhozás nem alkotmányozhat! S önök itt az AB-ben támogatják a pártok hazugságolimpiáját a covid-terrorral és minden további erkölcstelenséggel együtt? El tudnak önök számolni ezzel? Majd nehogy a nép számoltassa el önöket ezzel kapcsolatban, mert az fájdalmas lesz!

Dr. Bene Gábor

Bene Gábor beszéde az Alkotmánybíróságnál 2021 október 1 – Igazság Napja

Vélemény, hozzászólás?