Felhívás Hírek Megemlékezés

Vízkereszt után

Jakubek Tibor írása
Kedves Szövetségesek!
2024 január 6-án, Vízkereszt napján, déli 12 órakor, a Hazatérés templomában többen részt vettünk a
Szent Korona hazatérésének ünnepén. A zsúfolásig megtelt teremben a Szent Koronához méltó módon
ünnepeltünk.
Az ünneplés után, a Magyarok Szövetsége Mozgalom tagjai, hála Jelencki István közbenjárásának és
ifj. Hegedűs Lóránt nagylelkű segítségének, amit ezúton is köszönünk, gyűlést tartottunk a szövetség
munkájának folytatásáról.
Jelencki István az ünnepi műsorba idézeteket komponált gróf Teleki Páltól (az 1939 május 19-én
elhangzott: A szentistváni állameszme című előadásából és a „MERJÜNK MAGYAROK LENNI” c.
könyvéből), ezek az idézetek mintegy felvezették, ráhangoltak a gyűlésünkre.
A Magyarok Szövetsége név kötelez.
A Magyarok Szövetsége a Szent Korona oltalma alatt van, Ő a Magyarok Szövetsége Fővédnöke. A
Magyarok Szövetsége Mozgalom a Történeti Alkotmány mentén működik, fogalmazza meg magát,
mindenkor kiáll a jogfolytonosság helyreállításáért.
Aki nem így gondolja, az más szervezetekben fejtse ki tevékenységét.
A Magyarok Szövetsége név kötelez.
Sajnálatos módon a gyűlésen megjelentek közül néhányan nem vettek részt az ünnepségen, így a
ráhangolódásuk elmaradt. Az ez alkalommal megjelent, Nagy László és Vukics Ferenc is közéjük
tartozott, így a szembenézés, amire sem a hely sem az idő nem volt alkalmas, napirendre került.
Vukics Ferenc kifejtette, hogy az ilyen és ehhez hasonló gyűlések összehívására Nagy László, mint a
legutolsó megválasztott országos vezető a jogosult. A gondolatmenet hibás, hiszen Nagy Lászlónak
nem csak joga, hanem kötelessége lett volna összehívni az országos tagságot, amit 11 éve nem tett
meg. Kezdeményezésünkkel Nagy László mulasztását pótoljuk. Nagy László elmondta, hogy köszöni
szépen ő és családja jól van, 1 milliárdos vállalkozást visz azután, hogy 2010-ben vállalkozása
csődközeli helyzetben volt. Ezzel összefüggésben kifejtette, hogy a MOGY megszervezéséhez
szükséges a jelenlegi hatalom potentátjának a fővédnöksége a bajok és bonyodalmak elkerülése miatt,
de ezt más nem tudhatja, hiszen ő szervezi a MOGY-ot. Itt kell elmondani, hogy Benis Miklós
vezetésével 2008-ban az első Kurultájt és 2009-ben és 2010-ben a MOGY-okat a hatalom bevonása
nélkül sikeresen megszerveztük.
Vukics Ferenc elmondta, hogy ő is mint sokan mások elhagyták a Magyarok Szövetségét. Ami azzal a
kiegészítéssel igaz, hogy ő valóban elhagyta a szervezetet válságot okozva ezzel a szervezet
működésében. Benis Miklóst a mozgalom vezetéséből Nagy László puccsal távolította el. Persze
vezessen az aki jobban teszi, az elmúlt évekből levonható a tanulság. Nagy László jelezte, hogy
többen Benis Miklós személye miatt nem vesznek részt a gyűlésen, azonban konkrétumokkal nem
szolgált. Ha helyt adunk az állításának, akkor is felvetődik a kérdés, szükség van-e olyan jellemhibás
emberekre, akik a láthatatlanság homályában pusmognak és nem mernek kiállni a közösség elé, hogy
szemtől-szembe megbeszéljék a gondjaikat? Vukics Ferenc kijelentette, hogy továbbra sem vállal
vezető tevékenységet a Magyarok Szövetségében, majd távozott Nagy László kíséretében.
Ez a bevezető közjáték paprikás és kaotikus hangulatot keltett, ami később rendeződött és értékelhető
előrelépésről is számot adhatunk. A múlt lezárása nehézkes, azonban a megjelentek a továbblépés
mellett döntöttek. A döntést ki-ki úgy erősítheti meg, hogy helyi kapcsolattartói feladat vállalására
jelentkezik. Így látszik majd hogy hol és hányan vagyunk?
Legyen Áldás Nemzetünkért való munkánkon.
Bakonycsernye, 2024 január 7. Benis Miklós Mihály
Tagság vállalása
Kedves Magyarok Szövetsége Mozgalom tag társam!
2024 január 6-án, a Szent Korona hazatérésének megemlékezésére rendezett ünnep után gyűlést
tartottunk, ahol a mozgalom megjelent tagjai a mozgalom folytatása mellett döntöttek.
Kérlek erősítsd meg, visszaküldött válaszleveledben, a cselekvő tagságod vállalását az alábbiak szerint:

A Magyarok Szövetsége Mozgalom cselekvő tagja vagyok.

Név
Település:
Vármegye:
Telefonszám:
Email cím:
Mely más településeken vállalok szervező tevékenységet:
A következő civil szervezetekkel van élő kapcsolatom:
Az általam végzett termelő, vagy szolgáltató tevékenység:

Legyen munkánkon Áldás!


Jakubek Tibor
Tel: 06/30/9956250

Vélemény, hozzászólás?