Gondolatok Hírek Publicisztika

Értő Füleknek!

NÉHÁNY SZÓ A GYÓGYÍTÓ SZELLEMISÉGŰ RADIKALIZMUS TÉRHÓDÍTÁSA ELKERÜLHETETLEN KITERJESZTÉSÉRŐL, A SÜRGŐSEN KIJAVÍTANDÓ JELENÜNK ÉS ÚJJÁÉPÍTENDŐ JÖVŐNK ÉRDEKÉBEN.

A MÉLTATLAN MÓDON S EGYÁLTALÁN NEM SZÜKSÉGSZERŰEN VERGŐDŐ, IGEN BETEG TÁRSADALMUNK DIAGNÓZISA MEGÁLLAPÍTÁSÁT KÖVETŐEN, ANNAK A TERÁPIÁT IS MAGÁBA FOGLALÓ, KENDŐZETLEN KÖZTUDATBA HOZÁSÁVAL!

/ELŐRE LÉPNI UGYANIS CSAK MINDEZEK TUDATÁBAN LEHET!/

Mint ahogy a kórházakban is szükség van az életmentő sebészekre -akiknek bizony esetenként vágniuk kell, hogy az érintett beteg életben maradjon, úgy a fejlődésük szándékát, annak beindítását kimutatni igyekvő társadalmak sem nélkülözhetik /normális országokban/, a „szellemi sebészeket”, akik rendet vágnak az emberek fejében, valamint a közigazgatásban, a gazdasági élettől kezdve az oktatáson át, az élet egészét átfogóan.

A szükségtől függően, képletesen levágva a vadhajtásokat, ezzel megmentve a számunkra évszázadok óta esedékes, értékorientált közösséget alkotó NEMZET egészét! Erre próbálnak hosszú idő óta -nem kevesen- rávilágítani az értő fülek számára. Amelyekből sajnálatosan igen nagy a hiánycikk manapság, közéletünkben! Ezért oly nehézkes a társadalom megtisztulása, élen az alapvető erkölcsi normák újbóli felélesztésével, meggyökereztetésével, a torzulások, a látszatpolitizálás, az ál-demokrácia, a széthúzást, az állandó viszálykodást okozó pártokrácia, előbb-utóbb megvalósítható felszámolása érdekében.

Kár, hogy ez utóbbiak a hatalom birtokosainak, színezettől függetlenül -per pillanat- egyáltalán nem áll érdekében, mert a zavarosban való gátlástalan halászásaik, rövid úton napvilágra kerülnének és igazságért kiáltanának. A vétkesek, bűnösök elszámoltatását vonva maga után! Ettől reszketnek, mindahányan, mint egerek a szalonnás csapdától! Így aztán egyelőre marad a 26 éve szárnyra kelt paktumos szemforgatás, a kettős mérce folyamatos életben tartásával, a biológiai törvényszerűségek könyörtelen volta kivárási taktikájával „fűszerezve”! Lásd a Biszku per szégyenletes eredményét, a felelősségét egyfolytában tagadó tömeggyilkos elhalálozását kibekkeltetve. S e pillanatig, amely korszakban most élni kényszerülünk e jelenség fenntartása az egyetlen hatékony fegyver az elit kezében! Amit kőkeményen kézben tartanak s nincs az a pénz, amiért elengednék, egy igazságos társadalom felépíthetőségéért! Azt megtartják a naiv, jóhiszemű állampolgároknak, az örök optimistáknak, akik megingathatatlanul abban reménykednek, hogy amit a helyzetben lévők által irányítva működtetett rádiók, TV csatornák adásaiból hallanak, az mind meg fog valósulni s az ő sorsuk is -belátható időn belül- jobbra fordul!

Ám jobb, ha tőlünk tudják meg, ha minden így marad, ahogy manapság tapasztalható, ez a szépen kistafírungozott, valójában látens programcsomag, mind hiú ábránd marad.

A megélhetés könnyítése terén 26 éve vágyott, az ország egészére kiterjeszthető pozitív változások ugyanis, csak egy ideiglenesen fungáló, /a nemzetrontó pártosodás megszüntetéséig működő/, új pártképződmény megalapításával, más szóval egy jól megkonstruált, radikális paradigma-váltással, hiteles, új arcokkal és szellemi potentátok igénybevételével valósítható meg!

Csakis e valódi értékmentőkkel karöltve és összefogva! A szemellenzők levételét követően, a kártékony csőlátások kiiktatásával, a széles néptömegek körében!

Sok sikert a bátraknak, akik mernek is tenni mindezért!

FELELŐSSÉGTUDATTÓL ÁTHATVA, A JÖVŐ GENERÁCIÓK BOLDOGULÁSA ALAPJAINAK MIELŐBBI LERAKÁSÁVAL! A RÉGÓTA VÁRT, TÖRTÉNELMI MÚLTUNK ÉVSZÁZADOS KÜZDELMEI BETETŐZÉSÉVEL, EGY ÉSSZERŰEN FELÉPÍTENDŐ, FENTEBB IS EMLÍTETT, ÉLHETŐ TÁRSADALOM MEGTEREMTHETŐSÉGÉÉRT!

NEM MEGFELEDKEZVE A MINDENKORI JELENBEN EGYARÁNT ELÉRHETŐ, SZÜKSÉGSZERŰ BOLDOGULÁSUNKRÓL!

AMI ELSŐDLEGESEN CSAK RAJTUNK MÚLIK!

HOZZÁÁLLÁSUNK MINŐSÉGÉTŐL FÜGGŐEN, ERŐFORRÁSAINK EGYSÉGESÍTÉSÉVEL!

Talpra hát, alkotó értelmiség, neves, közismert Honfitársak, címtől, rangtól függetlenül, ne hallgassatok! Indítsatok közérdeklődésre számot tartó nyilvános FÓRUM-okat, alakítsatok az egész országban, életképes közösségi szerveződéseket! Minden lehetőséget kihasználva, felnyitva a lakosság elvakított rétegének szemét, megtisztítva mákonnyal teletömött füleiket!

IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!

Péteri Attila Árpád
nyugdíjas népművelő

„Mondottam ember : Küzdj, és bízva bízzál!”
/Madách/

 

Nemzetegyesítő Mozgalom

Vélemény, hozzászólás?