klíma
Ajánló Jegyzet Publicisztika

KLIMAHISZTÉRIA A VALÓSÁGBAN

KLIMAHISZTÉRIA A VALÓSÁGBAN

https://www.youtube.com/watch?v=c1NeY9n2pYk

Baráth Mihály és Király József leleplezi az üvegház hatást!

Mi rombolja az ionoszférát jobban mint a széndioxid?

VEGYIPERMETEZÉS vagy KONTEO?

https://www.youtube.com/watch?v=TMGhq8Erh0E

Tanka Endre Professzor és Baráth Mihály gondolatai,

amelyeket egyetlen más televízió sem közölne le!

Vajon miért?

S íme egy írásos anyag a professzortól!

prof. Tanka Endre: Az égbolt vegyi szennyezése

 

A repülők kerozin kibocsátásának kondenz-csíkjait – amelyek vízgőzként percek alatt felszívódnak és eltűnnek a légtérben – évtizedek óta mindenki megszokta. A laikus legfeljebb az időjárás egyik jelzőjének véli: ha az elnyelésük túl gyors, az a légköri változásra, a „rossz idő” közeledtére utal. Néhány éve viszont nálunk is nem az utasszállítók, hanem különleges (de szemmel sokáig nyomon követhető) repülők barázdálják az eget, sőt, a gép hátsó részén a két párhuzamos füstcsóva (valójában aerosol – permetszerű, ismeretlen vegyi anyag) kibocsátásával szinte felszántják az égboltot. Aki a szabadban jár, jól megfigyelheti, hogy ez a vegyi emisszió a nap 24 órájában – változó ütemezésben – szakadatlan, még éjszaka sem szünetel. Az utóbbi 2 évben pedig a főváros fölött is (de a jelzések szerint országszerte) olyan mértékű lett, hogy sokszor az ég harmadát, felét is beborítja a permetanyag, amit – a kondenzcsíkkal ellentétben – többé nem nyel el a légkör, hanem attól elkülönülve megmarad.

 

Az állaguk és alakzatuk változatos – a napsugárzástól és a széljárástól függően –, de a felhőktől mindig jól megkülönböztethetőek: sokszor lilás-sötétszürke (vagy fekete) tömbökké olvadnak össze. Máskor fehéren átszűrt, nagy kiterjedésű fátyolfelhők látszatát keltik, de valójában vegyi felhők. (Leggyakoribb az „alumínium-felhők” opálos derengése, amit a napsugár nem tör át, csak mögöttük tompa fényt ad.) Gyakran még a felhőtlen kék égen is – idő múltával – a horizont szélére sodródnak. Bizonytalan, hogy a csapadékkal mennyi idő alatt érik el a talajt, a vizeket, mikor és hogyan hatol az anyaguk (belélegzéssel vagy a nano- részecskék terjedésével) az emberi szervezetbe, ill. ugyanígy láthatatlan az állat- és növényvilágra a közvetlen és közvetett hatásuk. Egyedül az biztos, hogy ez az érintkezés – valójában az élőlények és a környezet szennyező anyagokkal való fertőzése – szükségképp bekövetkezik. Mivel a szennyezők az emberek elől titkolják a légkörbe szándékosan kibocsátott (akár mérgező vagy életpusztító) vegyi anyagok és más elemek összetételét és hatásmechanizmusát, mindenki számára kétséges, hogy az égbolt vegyi szennyezésének melyek a valós élettani következményei.

 

Ugyanakkor a világszerte folyó ilyen légszennyezések alapténye és lényegi hatása nem szorul találgatásra, mert azt a szakirodalom évtizedek óta ismeri, néhány kutató pedig behatóan elemzi. Így a fogalmi tisztázás elsősorban elhatárolja a légi jármű üzemanyag kibocsátásának anyagát (a kerozin kondenzcsíkját) a kémiai anyagok légkörbe juttatásától. Az előbbi a contrail, ami a párakicsapódást és annak vonalát jelenti. Az utóbbiak gyűjtőneve a chemtrails, újabban ezeknek egy sajátos változata, az SRM (Solar Radiation Management). Ez a sztratoszférikus aeroszolok olyan szórását jelenti, ami a permetezéssel főként alumíniumot juttat a légkörbe. A program végrehajtói az USA nemzetbiztonsági és hadügyi ügynökségei, köztük a CIA (Central Intelligence Agency: Központi Hírszerző Ügynökség) és a NASA (National Aeronautics and Space Administration: Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal), ezek segédjeiként pedig az ENSZ egyes megbízottjai.

 

Az égbolt „vegyi csíkjainak” megismeréséhez megkerülhetetlen Dane Wigington két évtizedes munkássága, aki alapítója és vezető kutatója a GeoEngineering Watch Intézetnek. Az elemzésem logikai láncolata csak később ér az „időjárás-gyárhoz”, de az összefüggések miatt itt meg kell előlegezni az „időjárás-csinálás” technikai lényegét. Lyndon B. Johnson 1962-ben mondott, elhíresült kijelentése: Aki irányítja az időjárást, az irányítja a világot.” Ő, aki az USA későbbi elnöke, arra utalt, hogy „…egy időjárási műhold kifejlesztése … lehetővé teszi az ember számára, hogy meghatározza a világ felhőrétegét, és végül irányítsa az időjárást”.[1]

 

Wigington leírja a chemtrails-technológiát. E szerint a repülők először különféle fémek (alumínium, bárium, stroncium stb.) nano-részecskéit permetezik az égboltra. (A „bolygómérnökség”célja évente 10-20 millió tonna ilyen részecske légkörbe juttatása.) Ezek, mint a nagy vulkánokból származó finom hamu, el tudják takarni a napot. A részecskék – hasonlóan a mesterséges esőzésekhez használt jodidokhoz – felhőtakaróvá bővülnek. Ezután rendkívül erős rádiófrekvenciás mikrohullámokkal (EMF) manipulálják a nano-részecskékkel terhelt felhőtakarót. A hatás lényege: az EMF rádióhullámok óriási energiája felmelegíti a permetből létrejött felhőtakarót, ugyanez az energia nyomászónákat hoz létre a légkör felső szintjein. Ezek a zónák a széláramlatokat a légtömegek mozgatására és az időjárási rendszerek manőverezésére irányítják. Az alacsonyabb rezgésszámú EMF lehűti és nyugalmi állapotba hozza a légkört. A módszer másik hatása: a vegyi művelet fényszóró részecskékkel is telíti a légkört, amelyek megváltoztatják a fény spektrumát, minőségét és intenzitását. Ez jelentősen befolyásolja a fotoszintézist és a növények egészségét. Mivel az ózonréteg a chemtrails beavatkozások miatt megsérül, a Földet és lakóit magas szintű – UVA, UVB és UVC – sugárzás ártalmai érhetik.[2]

 

A szakirodalomból kiemelkedik Luc Vervliet francia villamosmérnök és molekuláris biológus munkássága azzal, hogy kritikai tényfeltáró alaptanulmánya egyrészt a kérdéskör átfogó, holisztikus elemzésére törekszik, így teret ad nemcsak a természettudományos összefüggések feltárásának, hanem az intézményi megvalósítás társadalmi–politikai elemeinek is. Másrészt a tömör tanulmány – ami minden megállapítását hiteles forrásokkal dokumentálja – tudományos- népszerűsítő, ami azt célozza, hogy ez – az Új Világrend (NWO) urai által gondosan titkolt életpusztító tevékenység – mindenki tudomására jusson.[3] Ezt a munkát – aki csak az égboltra tekint és fizikai észleléssel tetten érheti a jet repülők chemtrails permetező ténykedését – minden embernek ismernie kellene. Amint azonban a szűkebb főváros közeli környezetemben erről személyesen meggyőződtem, szinte senki nem akad, akinek csak fogalma is lenne a vegyi anyagok permetszórásáról, még kevésbé annak következményeiről, ill. a légkört és az időjárást alakító hatásukról. Tehát az NWO figyelemelterelő médiahatalma kitűnően működik.

 

A chemtrails élettani hatásairól

A Vervliet-tanulmánynak itt csak azt a részét emelem ki, ami a vegyi permetanyagok emberre és az élővilágra gyakorolt hatásairól szól. Tudni kell: a chemtrail részecskéi nanometrikus nagyságrendűek, ezért eleve kisebbek és veszélyesebbek, mint a kipufogógázok. A mesterségesen előállított permet – a földön és a közvetlen légkörében található egyes nehézfémek jelenlétéhez képest – mintegy ezerszeres koncentrációban tartalmaz alumíniumot, báriumot, stronciumot, kadmiumot és más szintetikus, biológiai és genetikailag módosított vegyületeket.[4]

 

Vervliet jelzi: az alumínium mérgező hatása az idegsejtekre a 70-es évtized óta ismert. A kutatók azt próbálják kideríteni, hogy az alumínium elősegítheti-e számos patológia kialakulását, mint amilyen pl a szklerózis multiplex és különösen az Alzheimer-kór, ami több mint 400 ezer embert érint Franciaországban, évente mintegy 100 ezer új esettel.[5] Több tanulmány bizonyítja: a betegség kialakulásának kockázata nő, ha a vízben az alumínium a koncentrációja nagyobb 0,1 mg/liternél.[6]

 

A kadmium mérgező hatása régóta ismert.[7] A kadmium-mérgezés lehet akut vagy krónikus, főként tüdő-, csont- és vese-károsodással jár. Ez a fém mindenekelőtt a veséket károsítja. A hatása az életkor előrehaladtával nyilvánul meg. A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) a kadmiumot rákkeltő anyagnak minősítette. A kadmiumnak nincs fiziológiai szerepe az emberi szervezetben. Maga a fém és a vegyületei rendkívül mérgezőek, még kis koncentrációban is, és hajlamosak felhalmozódni mind az élő szervezetekben, mind az ökoszisztémákban.

 

A bárium hevesen reagál a vízzel: bárium-hidroxid Ba(OH)2 vagy hidratált baryta keletkezik, ami nagyon mérgező. (Ld. itt)[8] Ezek a vegyületek kis mennyiségben is légzési nehézségeket, vérnyomás-emelkedést, szívritmus-zavart, gyomorirritációt, izomgyengeséget, idegreflex-változásokat, agy- és májgyulladást, vese- és szívkárosodást okozhatnak. Ha ezek a vegyületek jelentős mennyiségben felszívódnak, az bénulásra és bizonyos esetekben halálra vezethet. (Ld. itt)[9]

 

A stroncium mérgező hatása az előző nehézfémekéhez hasonló. (Ld. itt)[10]

 

Vervliet figyelmeztet: ami a levegőben lebeg, az összegyűlik az esővízben, továbbterjed a folyókban, patakokban, a földbe is beszivárog. Ha a fent említett elemek károsak az emberi szervezetre, akkor az állat- és a növényvilágot is károsítják. Európa-szerte, Belgiumban is, esővíz-elemzéseket végeztek független laboratóriumok, bátor polgárok kérésére. Ezek hasonló eredményekre vezettek: szokatlanul magas az alumínium, bárium, kadmium stb. jelenléte az esővízben. Az esővíz elvileg nem tartalmazhat ilyen anyagokat, mert ez a víz elpárolgás utáni kicsapódása. Az esővizet a levegőben lévő anyagok szennyezik.[11]

 

A chemtrails mérgei jelen vannak az esővízben, felhalmozódnak a talajban, így idővel szennyezhetik a folyók vizét és a vízfelszínt, sőt az ivóvizünket is. Az történik – most már gyorsított ütemben és mind súlyosabb mértékben –, amit már Rosalind Peterson 2007-ben elmagyarázott az ENSZ-nek: ezeknek a koncentrációknak a növekedését látjuk mindenütt és egyidejűleg.[12]

 

A chemtrails terjesztette nehézfémek élettani hatásai – a szakértők szerint – abban csapódnak le, hogy ezek az anyagok nanometrikus nagyság-rendűek, könnyen átjuthatnak a vér-agygáton. Az agyunkban megnövekedett fémkoncentráció pedig olyan betegségek kockázatát jelenti, mint az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór, az autizmus, stb. amelyek egyértelműen azonosíthatóak a mai civilizációnkban. A szervezet magas fémkoncentrációja gyengíti és/vagy leépíti az immunrendszerünket. A természetben pedig a magas alumínium-koncentráció savanyítja a talajt. A gyökerekben való asszimiláció után ezek nehezebben jutnak a növény növekedéséhez szükséges tápanyagokhoz és vízhez. Így áll elő a beteg erdők jelensége: sok ág és levél deformálódott, félig elszáradt. Ez a pusztulás szinte mindenhol egyformán terjed. Mivel a chemtrails légszennyezése a kibocsátás mennyiségével és területi kiterjesztésével – az NWO „nagy átalakítási” (Great Reset) diktátumának két éve indult végrehajtási folyamatában – lényegesen növekszik, ebben a vetületében már a hibrid háború biológiai fegyverének a szerepéhez jut, ami egyik döntő eleme az időjárás-alakítással járó életpusztításnak.[13]

 

A chemtrails tartalmát azonban nemcsak a nehézfémek adják. A Vervliet-tanulmány közlésekor a Great Reset végrehajtási indítása még 2 évnél is többet váratott magára. Ugyanakkor a szerző már itt a vegyi mérgezéssel terjesztett „okos porról” is szól, amelynek segítségével a műholdak, az 5G EMF (elektromágneses mikrohullámokat sugárzó) antennák és a HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program) klíma-átalakító rendszere befolyásolni képesek az emberi agyat, amelyben hanggal kísért holografikus képeket, vagyis virtuális valóságot hozhatnak létre. Ez a „Blue Beam Project”. A cél nyilvánvaló: az ember cselekvőképessége, szabadsága és önrendelkezése teljes elvonásával manipulálni kívánják az egész népességet, hogy a diktátor számára kedvező pillanatban (mint öntudatlan zombik) az ő akaratát kövessék. Vagyis a chemtrail ezzel közvetlenül katonai fegyverré válhat.[14] Mióta pedig két éve a világot végigsöpri a kovid-19 vírusjárvány, többször felmerül – szakértői elemzésekben is –, hogy a chemtrails terjesztette „okos por” a grafént és a nem ismert patogén vírus kórokozókat is eljuttatja a légkör útján az emberi szervezetbe.

 

Magyar álláspont a chemtrailről

Sem államhatalmi, sem közigazgatási hatóság hivatalos jognyilatkozatát nem ismerem a chemtrails tárgyában. Egyetlen írásos támpontom ehhez Vajda Miklós közleménye.[15] E szerint a magyar kormány a következőket közli: „Tudjuk azt, hogy Magyarország légterében rendszeresen tevékenykednek chemtrail repülőgépek. Azonban nincs konkrét információnk arról, hogy ezen repülőgépek pontosan milyen anyagokat szórnak a légtérben. A repülőgépek szabad mozgását ENSZ egyezmény biztosítja, amelyet hazánk is aláírt. Az ENSZ-nek a Föld globális felmelegedése ellen vívott harcát Magyarország is teljes körűen támogatja”.

 

A közleményhez két tény szorosan hozzátartozik. Egyrészt a chemtrail repülők vegyszerekkel folyamatosan permetezik a hazai légtért, éspedig növekvő mértékben, amit a magyar közhatalom megenged, mert annak céljával és technikájával egyetért. Másrészt a légtérbe szórt vegyi anyag nemcsak a hazai népesség, hanem még a közhatalom számára is ismeretlen. A kormány szerint ez így helyes, mivel tudja, hogy ez a tevékenység a mi klímavédelmünket szolgálja, vagyis közcélú és közérdekű feladatot teljesít.

 

A permetezett vegyi anyagok nem ismeretéből (vagy mondjuk ki, szándékos titkolásából) az is következik, hogy a civil lakosság teljesen elzárt annak megismerhetőségétől. Amíg ui. a kiszórt anyag a légtérben lebeg, azt sem magánszemély, sem környezetvédő szerv (pl. a Levegő Munkacsoport) nem képes megvizsgálni, hiszen repülőgépek vagy speciális (a meterológiában használt) észlelő ballonok erre a célra nincsenek. Amikor pedig – a számunkra ismeretlen – vegyszer vagy nano részecske a talajba és a vizekbe kerül, már a szakvizsgálatok sem bizonyíthatják a konkrét eredetét, nem szólva a grafén és az „okos por” útjának és jelenlétének a kimutatásáról, ami szinte lehetetlen. E miatt ha bárki még csak a gyanú árnyékát is veti fel a nem természetes, hanem szándékos „égi–gépi permet” esetleges veszélyéről vagy károsító hatásairól, azt a konteó vádja rögtön megsemmisíti: nincs és nem is lehet bizonyíték a chemtrails életpusztító hatására, mert – az ENSZ program hitelesnek elfogadott tájékoztatása szerint – valójában csak ártalmatlan jód-kristályszerkezet kerül a légtérbe, ami mindenkit véd a szélsőséges felmelegedéstől. A gyanúsító vagy rosszhiszemű rémhírterjesztő előbb bizonyítsa be, hogy a chemtrail tényleg káros. Mivel ez – a hamis állítás miatt – kizárt, örüljön, ha elkerülheti a büntetését.[16]

 

Tartalmát nézve, az idézett hazai álláspont két pilléren nyugszik. Egyik az, hogy a chemtrail a bolygónk globális felmelegedés elleni védelmét szolgálja, amit az ENSZ közérdekű környezetpolitikája hajt végre. A másik pillér a nemzetközi jog kötőereje: légterünk szabad használatát az ENSZ-egyezmény kötötte ki, amelyet a Magyar Állam is aláírt.

 

Szembesülnünk kell azzal, hogy – tudományos és jogi mérce szerint – kellően megalapozott-e ez a közhatalmi álláspont? Ennek tárgyilagos megítéléséhez egyfelől közelebbről meg kell vizsgálnunk az EU és az ENSZ légkörhasználatra is kiterjedő környezetpolitikáját. Másfelől fel kell tárnunk a hatályos uniós közjog, továbbá a nemzetközi jog és a hazai környezetvédelmi jog néhány alapintézményét, amelyek érvényesen irányadók a chemtrail kialakított gyakorlatának a jogi minősítésére.

 

Megalapozott-e és hatékony lehet-e a chemtrails módszerű klímavédelem?

 

Az új évezred legfontosabb tudományos kihívása a Föld éghajlat-változási kataklizmáktól megvédése. A dilemma nem abból ered, mintha a tudomány erre ma nem adhatna hiteles és célszerű megoldást. Az feszíti csaknem feloldhatatlan logikai ellentmondássá (antinómia), hogy az emberélet, a bolygó és az élővilág ilyen hamleti vívódásában – a drámai sorskérdésben – a döntési jogot az Új Világrend (NWO) parancsuralma önkényesen saját magának kisajátítja, éspedig a diktátum olyan önhitt vakságával, ami az ésszerűséget és a tudományos tisztánlátást alárendeli a politikai hatalom célképzetének. Az utóbbi viszont – a Great Reset meghirdetése és végrehajtási ütemezése óta – többé nem titkolható.

 

Az NWO a transzhumanizmus, az eugenika és az embernek az „okos intelligenciával”, technológiai módszerű leváltása árán – a civilizációk történetében mind eddig ismeretlen – olyan rabszolgatársadalmat kíván létrehozni, amelynek alávetettjei az ember-minőséget kiiktató, félig robot (az emberből fokozatosan kifejlesztett, hatféle típusú) avatárok, akiket az uralmi elit korlátlanul leigázhat. Ez a – mélyebb gyökerű – mozgató erő (demiurgosz) határozza meg, hogy a valóság tényei, a hiteles tudomány előrelátása, a bizonyított következtetések és a célszerű önvédelem felmutatása az NWO döntéshozóiról leperegnek, a diktátumuk azokat megsemmisíti.

 

Az NWO ügynökei az ezredforduló után álltak elő a bolygómentő” klímaelméletükkel. Ez Svante Arrhenius kémiai Nobel-díjas svéd tudós korábbi állítását abszolutizálja. Szerinte ui. minél több üvegházhatású CO2 van a levegőben, annál melegebb az éghajlat. Az NWO szakértői erre alapozva hozták létre (a napjainkban „klímahisztériának” mondott) hamis dogmát: a klímakatasztrófát – a Föld „üvegháztartása” miatt – a CO2-kibocsátás növekedésével járó légköri hőmérséklet emelkedés okozza, aminek megállítása nélkül a földi élet esélyei rohamosan megszűnnek. A védekezés célszerű módja ezért a CO2-kibocsátás minimumra csökkentése és az ember „ökológiai lábnyomának” drasztikus visszaszorítása.[17]

 

Csakhogy ezzel egy időben két magyar légkörfizikus ennek a koncepciónak – már a születése pillanatától – a meggyőző cáfolatával állt elő. Miskolczi Ferenc – aki hosszú időn át a NASA sikeres kutatója volt – 2007-ben korszakos felfedezésre jutott: kutatásai azt bizonyították, hogy a Föld üvegháztartása a CO2 kibocsátástól függetlenül állandó.[18] A Miskolczi-paradigma lényege a CO2-üvegházhatás és a globális felmelegedés ok-okozati szinten való összekapcsolásának a cáfolata. Ez azt jelenti, hogy a globális felmelegedésnek a fokozott CO2-kibocsátással és a kapcsolatos (esetleges) légköri abszorpció-növekedéssel történő magyarázata tudománytalan. (Hogy mindenki világosan megértse: bármennyire is növekedne – emberi vagy más közrehatásra – a levegő CO2 tartalma, az a földi légkör melegedését nem tudná növelni.) Nem cáfolható, hogy az éghajlat a Föld története során állandóan változott, és ez a jövőben is így lesz. Az éghajlat emberi közreműködés nélkül sem állandó.

 

Szarka László, geofizikus mérnök akadémikus 2008-ban egy más utat bejárva jutott a Miskolczi-paradigmával azonos következtetésre: a globális környezeti problémák függetlenek a globális átlaghőmérséklet alakulásától, ezért a légköri CO2-kibocsátás csökkentése tévút.[19] Az NWO urai a diktátumukat leleplező tudományos tézist megsemmisítésre, a Miskolczi-paradigmát elhallgatásra ítélték. A tudós szakmai karrierje véget ért, a NASA megtiltotta az új felfedezés közzétételét. Eközben az ENSZ IPCC (Kormányközi Klímaváltozási Testület) negyedik átfogó jelentése már törölte Miskolczi eredményét, ugyanakkor a klíma-diktátumot kimunkáló IPCC és ennek klímapolitikusa, Al Gore – aki az USA alelnöke is lett – 2007-ben Nobel-békedíjat kapott.

 

Mindez az NWO kezdettől fogva világdiktátumot megvalósító klímapolitikájának csak az ideológiai előzménye.[20] Az NWO számára a tudomány ezen a terepen sem jelent többet a nyers eszköz-szerepnél: ha az a világuralmának útjában áll, kíméletlenül megsemmisíti, ha viszont azt szolgálja, úgy piedesztálra emeli, még ha az – az ésszerűség elemi parancsát is tagadó – hamis áltudomány.

 

A Földön a karbon-emisszió (a CO2-kibocsátás) nullára csökkentésének hamis tételezése – az NWO kezében lévő pénz- és médiahatalom segítségével – a köztudatban vallási dogmává vált, aminek vak követését senki nem teheti kétségessé. Ennek a klímapolitikának – akár csak az EU intézményeiben – az oknyomozó feltárása felérhet egy színes kalandregénnyel, de az írásom témájától messze vezetne. Itt be kell érnem egyrészt a klímavédelmi intézményrendszer felvillantásával, másrészt annak jelzésével, hogy mi a klíma-zsarolás” alapmódszere, ami – a rabszolgatársadalom kiépítésére vezető „klímahisztériával” – képes a bolygó teljes népességét (a célszerű önvédelmét leszerelő) kényszerzubbonyba zárni.

 

A CO2-kibocsátás globális felszámolási diktátumának jelzőkövei a különböző „klímacsúcsok” és ezek hozadéka, a bolygó minden államát gúzsba kötő nemzetközi egyezmények. Köztük a 2030-ra és a 2050-re kitűzött teljes klímasemlegesség” végrehajtását (ld. utóbbira a Green Dealt, az EU Zöld Megállapodását) teljesítő Párizsi Éghajlatvédelmi Egyezmény.[21] A fő szabályozó pedig – az egyes országokra lebontott – CO2 kvótarendszer (EU ETS), ami évente növekvő költséggel terheli a CO2-kibocsátással járó ipari tevékenységeket, hogy így növelje a szennyezés útján előállított termékek árát. A CO2 kvóta maga is áru, a kvótapiac kiterjedt kereskedelmet folytat, aminek fő haszonélvezői a legnagyobb multik és bankok. Az EU 2023-tól bevezeti a karbonvámot, hogy ennek kivetésével törje le az Unión kívüli piaci szereplők versenyelőnyét, rászorítva őket a szennyezésük csökkentésére.[22] Az uniós klímapolitika fontos része az energiaadó átalakítása, ami ugyan összetett szabályozókból áll, de fő törekvése a CO2 kibocsátású fosszilis energiaforrások – adómegszorításokkal – kiiktatása.[23]

 

Ez a jogalkotási folyamat azonban csak a „jéghegy csúcsa”, de ami a mélyben van, azt a nagy „klíma-káoszban” még a szakember is alig veheti észre, az életpusztító rombolása pedig az emberek számára még most is többnyire titok. Az NWO-diktátumnak ui. az a legfőbb leleménye, hogy a „klímacsúcsok” nemzetközi jogával a világ összes államára kényszerített szabályozókat – amelyekkel, a hamis állítás szerint, a CO2-kibocsátás végső megszüntetését kell elérni a légkör melegedésének megállítása végett – 2023-tól fogva az egyes emberre – mint környezeti lényre és energia-„fogyasztóra” vetíti.

 

Ebben intézményesül a Great Reset forgatókönyve. Ez a – gyökeresen alaptalan, félrevezető és áltudományos „klímavédelem” ürügyén, az ember ökológiai lábnyomának” az életfeltételeket felszámoló leszűkítésével és a végrehajtás zsarnoki kényszerével – megszabja:

  • milyen zsugorított élettérben és ketrec-lakásban, az energia-felhasználás milyen minimumra csökkentésével vegetáljon az ember;
  • a CO2 kibocsátás megszüntetése ürügyén az organikus élelem helyett mi legyen kötelezően a szintetikus tápláléka; [24]
  • a gyermekeitől elszakítják, azokat nem nevelheti, hanem az állam kiemeli őket a családból és – a vérségi kötelék megszüntetésével – az NWO transzhumanizmust érvényesítő fennhatósága alá kerülnek, nevelésüket a biológiai önazonosságuk felszámolásával, az LMBQ alapján irányítják;
  • az emberi közösségek, a civil szerveződések gazdag érhálózata, a „társas lény” minőséghez tartozó kapcsolatok elhalnak, az egyénnek a másoktól és az önmagától való elidegenítése intézményesített kényszerré válik;
  • megszűnik a népesség mozgásszabadsága: a közlekedés, az utazás lehetősége csak egyesek kiváltsága (az alávetés jutalmazása) lehet, míg a főszabály azt kizárja;
  • az ember szabadságát, tulajdonát, a vagyoni, a személyiségi és állampolgári jogait az NWO diktátuma egészében felszámolja, és nemcsak az életvitelét, hanem – a „gondolatrendőrség” működtetésével – a tudatát és a cselekvőképességét is, a nap 24 órájában, a totális megfigyelés és a központi ellenőrzés alá vonja. Az utóbbi célja, hogy mindenkivel szemben szigorú szankciókkal kényszerítse ki a teljes alávetést és az NWO uraitól elvárt engedelmes magatartást.

Néhány holisztikus klímakutató – aki nem éri be a jelenségvilág felszínével, hanem a klímazsarolás” mélyrétegeibe, ezzel az NWO uralmi nyomulás társadalmi összefüggéseibe is bevilágít – a CO2 kibocsátás-csökkentés diktátumának a valós rendeltetését, a digitális rabszolgatársadalom létrehozásának a célképzetét is leleplezi.[25] Ugyanez 2022-ben már az EU egyes kötelező jogintézményeiben is lecsapódik, így mindenki a saját bőrén érzékelheti, hogy milyen megsemmisítő csapás az életére a „karbon-semlegesség” parancsának a könyörtelen végrehajtása.[26] A „Great Reset” központi jelszava („nem lesz semmid és boldog leszel”) eddig képtelen, puszta fenyegetésnek hatott, de a tartalmát még jogász is nehezen értelmezhette. (Hogyan lehet emberek milliárdjait az otthonuktól és a vagyonuktól, a lakásaiktól zsarnoki trükkökkel megfosztani?) A „karbon-rendelet” már világos és csattanó válasz erre. És ne feledjük: jogi diktatúra nélkül az NWO uralmi stratégiája nem lehetne több mint néhány pszichopata beteges lázálma.

 

Az „időjárás-gyártás” mint a „klíma-zsarolás” alapmódszere

 

Aki az „égi–gépi permet” (chemtrails) valós következményeiről tudni akar, be kell látnia: egy gondosan titkolt (e miatt is bonyolult) összefüggés-rendszernek (mondhatni méhkasnak) az egyik rekeszébe nyúlt, ami önmagában nem tárhatja fel a valóságot. Ezért próbáltam előbb a CO2-„tudatipar” jogintézményi nyomulását jelezni. Viszont nyilvánvaló: a CO2-kibocsátás csökkentése (végcélként megszüntetése) nem válhatna az NWO globális parancsává, ha azt nem sulykolná (hamis tényállításokkal) az évtizedek óta mind több katasztrófával fenyegető időjárási és klímaválsággal. Ennek az oknyomozása azonban (az éghajlat természeti törvényeken alapuló alakulása, másfelől annak titokban, mesterséges „csinálása”) olyan összetett, sokrétű kérdéskör, amit a lelkiismeretes kutató külön tanulmányban is aligha tárhatna fel. E miatt itt – nyers egyszerűsítéssel – csak a lényeg lényegét” jelezhetem.

 

a// A CO2-visszaszorítás diktátumát (ennek az áltudományát „vallási dogmává” avatva) legcélszerűbb az ember ösztönös félelmére, a klíma-kataklizmáktól való rettegésre alapítani. (Ennek igaza a tömegpszichológia ismerete nélkül is könnyen belátható.) Al Gore – hogy a Nobel-díját megszolgálja – sokat is tett ezért: a 80-as évektől a világot az új jégkorszakkal és a tengervíz félméternyi emelkedésével riogatta, ami – a megfékezése nélkül – a kontinensek nagy részét és városok ezreit elnyeli. A jóslat tendenciája azonban elmaradt. Ekkor még a HAARP kísérleti üzemszakaszban működött, a globális „időjárás-gyár” szerepe váratott magára. Hiteles klímatudósok és mások mind meggyőzőbb érvekkel támadták ezt a „klímahisztériát”. Ez a diktátum légkörfizikai magyarázatát 180 fokos fordulatra késztette: a jégkorszak hamis állítását a globális felmelegedés, a „bolygó felforrásának” a rémképe váltotta fel, amit csak a CO2 szint drasztikus visszafogása előzhet meg.[27]

 

b// A politikai és a pszichikai sokkolás azonban a „klímazsarolásnak” csak a kezdete volt. Sorsformáló hatóerő akkor lett, amikor fizikai valósággá vált: az időjárás tényleges alakításával egész földrészek éghajlatát és ezzel a bolygó makroklímáját is – döntő befolyással – meghatározóan kezdte átformálni. Ezt – a civilizációk történetében páratlan drámai fordulatot – az USA HAARP programja készítette elő.[28] Ez lényegében kettős rendeltetésű. Egyrészt fenn kell tartania és fokoznia kell az emberiség rettegését az állandósított klíma-katasztrófákkal (földrengés, villámáradás, pusztító aszály, szökőár, vulkán-kitörés, stb.), amelyeket mind a CO2-kibocsátás okozta globális hőmérséklet emelkedés terhére írnak. Másrészt – a hadiipar szolgálatában – uralmi erőfölényt kell biztosítania az NWO diktátorainak.[29]

 

c// A HAARP „időjárás-gyár” tevékenységének a napjainkig ható kettős következménye egyrészt az, hogy a klíma globális, mesterséges alakításának a tényeit és az NWO érdekű gyakorlását a világ számára mind inkább egyértelmű bizonyítékok támasztják alá.[30] Másrészt az is kétségtelenné vált, hogy az NWO a „klímahazugság” diktátumából (aminek csak szelídebb, eufémisztikus jelölése a „klímahisztéria”) – annak a tarthatatlanságát leleplező, hiteles légkörfizika egyre meggyőzőbb, sőt cáfolhatatlan érvelése ellenére – egy jottányit sem enged. Az NWO urainak a pszichopata vakságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy már régóta és menthetetlenül a szubjektív idealizmus ismert kényszerzubbonyát viselik: a tények leperegnek róluk, azok számukra nem léteznek, csak azt tekintik valóságnak, amit ők maguk annak akarnak látni. (A virtuális látszatvilág abszolutizálása.)

Ez az abszurditás csapódik le abban is, hogy a CO2-visszaszorítás diktátumát (a természet törvényeivel és a józan ésszel mit sem törődve) a képtelenségig fokozzák. Valójában ez az NWO világuralmi stratégiájának a központi vezérlőműve: terveik szerint a világ népességét – amit a „szabályozásuk” eredményeként 2030-ig akár 90 vagy még több százalékkal akarnak „ritkítani” – csak az kényszerítheti a digitális rabszolgaságba, ha az emberek a teljes alávetésükkel teljesítik a klíma-kataklizma elkerülésének a világkormány által meghatározott előfeltételeit. A klíma-zsarolás”[31] technológiája a nem-szakember számára két minőségében szembetűnő. Egyrészt a CO2 drasztikus csökkentésén túl minden olyan kibocsátást ki akar iktatni, ami az üvegház gázokhoz tartozik. E miatt már nemcsak a metán a fő célpontja, hanem a nitrogén is.[32] Másrészt a légkörbe a fizikai beavatkozást a helyi szintről bolygó-méretűvé kívánja kiterjeszteni.[33] Az utóbbi B. Gates „világmentő bravúrja”: globális termosztátot akar működtetni a Föld északi és déli sarkán, amivel 1-2 fokkal csökkentheti a légkör CO2-kibocsátás miatt előállt melegedését.[34] Wigington a „The Dimming..” c. dokumentumfilmben – két évtizedes kutatásai eredményeként – kemény vádakat fogalmaz meg a „bolygómérnökség” és a chemtrails fényerő-szabályozási technológiája ellen, ami szerinte az időjárási hadviselés egyik formája, illetve a lakosság megtévesztésének módszere az éghajlat valódi állapotát illetően.[35]

Végül a „klímahazugság” leleplezői élénken reagálnak az NWO nyomulásának újabb fejleményeire, amelyek változatlanul a hamis dogmájukra, a CO2-kibocsátás megszüntetésének pszichopata kényszerképzetére épülnek.[36] Egyébként – az NWO diktátum felgyorsult folyamatában – a „klímazsarolás” fokozását (a rejtett kamera felvételének köszönhetően) olykor a megbízott ügynök önleleplezése is cáfolhatatlanul bizonyítja.[37] A döntő intézményi bizonyíték azonban az NWO mind nyomasztóbb klíma-diktatúrájára B. Gates leghatékonyabb nemzetközi segédszerve, az ENSZ, amely már nyíltan a Great Reset stratégiájának a végrehajtásán dolgozik.[38]

 

A független légkörfizikusok igaza az utolsó szó jogán

 

Ha a tudomány még tehet valamit a mai „halál-civilizáció” összeomlásának az elkerülésére, úgy abban bízhatunk, hogy a klímavédelem ügyében az utolsó szót nem az NWO uralmi diktátuma, hanem a hiteles és független klímatudósok nemzetközi összefogása mondja ki. Honnan ez a reménykedés? A gyökerek itt is a filozófia mélyére nyúlnak.[39] A történelmi tapasztalat és a Teremtőbe vetett hitünk egyaránt azt erősíti, hogy sorsunkban, végső fokon, az élet törvénye érvényesül. De ha nem is ilyen távolról közelítünk, belátható: attól, hogy az NWO urai egzisztenciális (pénzügyi-hatalmi) függésben tartják a klímatudósok 97%-át (akik engedelmesen követik a zéró CO2-kibocsátás parancsát), korántsem következik, hogy a hamis dogmájuk végérvényesen megpecsételheti a Föld és az emberiség sorsát. Spinosa szerint az igazság olyan, mint a fény, ami önmagát világítja meg, vagyis – a hasonlat értelmében – a fizikai törvénnyel rokonítható, objektív kategória. (Evidencia-elmélet.) Ellenben az a tény, hogy azt mikor és ki ismeri fel (és fogadja el a saját tudattartalma részeként), már a szubjektum függvénye: a társadalom hatalmi-uralmi és időkérdése.[40]

 

Mi magyarok, büszkék lehetünk arra, hogy a Föld üvegháztartásának törvényét[41] (ami szerint az a CO2-kibocsátástól függetlenül állandó) két légkörfizikus honfitársunk ismerte fel és fogalmazta meg először a világ számára. (Miskolczi Ferenc és Szarka László.) De talán még fontosabb, hogy ezt a bizonyított, tudományos igazságot az ellenérdekű hatalmi arrogancia – bár az erőfölénye és az uralmát szolgáló eszköztára mindent megtett a saját céljaiért – nem tudta megsemmisíteni, sem teljesen elhallgattatni. A Miskolczi-paradigma elfogadása ugyan nem „diadalút” (mert „Isten malmai lassan őrölnek”), de a teljes bizonyító ereje mind inkább kikezdi a „hazugság sötét bástyáit”, és a felismert igazságot egyre több hiteles, független klímatudós védelmezi. Ez az erjesztő hatás pedig – az NWO 10 évi végrehajtásra kitűzött világuralmi stratégiájának nyomulása ellenére – fokozatosan kiterjed a társadalmi köztudatra, és az embereknek a klímapolitika ésszerű és hatékony (közérdekű) döntéshozatalára támasztott igényeire.

 

Ma 31 ezer független klímatudós áll ki a bizonyított „üvegháztartás törvény” igaza mellett, és nemzetközi összefogásuk a CO2-kibocsátás megszüntetését célul tűző klímazsarolás feladását követeli az NWO stratégiájától. A szerveződés első lépése 2019-ben egy független alapítvány, a Climate Intelligence (CLINTEL, vagyis Klímaintelligencia) létrehozása volt, amelyet a hiteles éghajlati tudomány és klímapolitika támogatására Guus Berkhout

[Üzenet megvágva]  Egész levél megtekintése

YouTube-videó (Chemtrails – vegyi mérgezés – Együttműködést! Tanka Endre, Bene Gábor, Barát Mihály, Veres Csaba) előnézete

Vélemény, hozzászólás?