izrael célja
Ajánló Publicisztika

MI A GÁZAI ÖVEZET TELJES LEROMBOLÁSÁNAK IGAZI OKA?

Nagyon kérem önöket, hogy olvassák és osszák meg az alábbi Michel Chossudovsky írást! Ő – az angol nyelvű Wikipédia szerint – „kanadai közgazdász és író, az Ottawai Egyetem közgazdaságtudományi emeritus professzora, valamint a 2001-ben alapított globalresearch.ca weboldalt üzemeltető, hamisságokat és összeesküvés-gyakorlatokat publikáló Globalizációkutató Központ elnöke és igazgatója”. Vagyis egy olyan ember, aki nem hódolt be a pénzdiktatúra világraszóló hatalmának és kikutatja, majd közzé teszi azt az igazságot, ami a fősodratú tudati terror elleni védekezés esélye. A pénzpórázra vett média fősodor ugyanis nem csak nyíltan hazudik, hanem lényeges dolgokat elhallgat, sőt sommás üzenete az, hogy nem is létezik igazság és valóság se csakis az, amit ők a tömegkommunikáció segítségével adagolnak bele a már „hibás tudásokkal” teli fejekbe. Ám nem csak a média fősodor a bűnös ebben, hiszen pl. a filozófusok is hamisítanak. Egymásba csúsztatják a valóságról szerzett ismereteket magával a valósággal, s ezzel jön létre az un. antirealizmus, vagyis az valósághamisító szómágia és média vakítás. Ezt a médiamunkások automatikusan használják fel. Legtöbbször úgy, hogy még maguk sem érzékelik a hamisítás tényét, hiszen a valóságról szerzett ismereteik át és át vannak szőve azokkal a hibás tudásokkal, amit a pénzdiktatúra több évszázada táplál az emberi fejekbe. Valójában már régen megtervezték, hogy a maradék filiszteus és héber keveréknépet, ki kell irtani, de eddig hiányzott a casus belli, a konkrét háborús ok. Valószínűleg ez okból kellett a gázai övezetet olyan helyzetbe hozni, a muszlim vallású hébereket, arabokat és filiszteus leszármazottakat addig provokálni, amíg „szállították” a háborús okot. Igaz, még ez sem jogosítaná fel őket a palesztin holokausztra, ám a terület feletti rendelkezés teljes megszerzése, ma már oly annyira fontos lehetett Izrael államának, hogy nem fognak már törődni semmivel, hiszen a kiválasztottsági mítosz biztos tudatával mindent bevállalnak.

A kanadai közgazdász professzor pedig szakított a „posztmodern narratív paradigma” eszmei irányzatával és nem azt tartja igaznak amit elé tálalnak, hanem azt, amit a józan ész segítségével előkapart: az elhallgatott és folyamatosan lesajnált tényfeltárása közben.

2023-11-16

(Bene Gábor)

Michel Chossudovskij

Izrael lerombolja Gázát, hogy irányíthassa majd a világ legfontosabb hajózási útvonalát?

 

Richard Medhurst éles és gondosan dokumentált geopolitikai elemzése gondolkodtatott el – a Földközi-tenger keleti részét az Akabai-öböllel összekötő – ún. Ben Gurion-csatorna építésével kapcsolatban.

A Ben Gurion-csatorna projekt eredetileg egy „titkosan besorolt” amerikai terv volt, amelyet 1963-ban a Lawrence Livermore National Laboratory LLNG, egy stratégiai agytröszt fogalmazott meg az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumával kötött szerződése alapján, de főleg a várható nukleáris sugárzásra összpontosítva. Az LLNG projektet a Szuezi-csatorna 1956 júliusában Gamal Abdel Nasser egyiptomi elnök által történt államosítására válaszul fogalmazták meg. Célja pedig a Szuezi-csatorna megkerülése volt.

A Business Insider által 2023 júliusában idézett LLNG (1963) által készített „minősített” dokumentum szerint egy szépen kidolgozott stratégiai tervet irányoztak elő: 520 atombombával kirobbantgatni egy alternatív Szuezi-csatornát Izraelen keresztül”.

A terv jórészt abból állt, hogy 520 föld alatti nukleáris robbanást terveztek használni, hogy „segítsék a Negev-sivatag dombjai között folyó csatorna ásási folyamatot. A dokumentum titkosítását 1993-ban feloldották”. Nem tudtam betekinteni a „minősített” LLNG dokumentumba, de a titkosítás alól feloldott dokumentumot Richard Medhurst videója korrektül elismeri.

Ez az Egyesült Államok terve, amelyet először az 1960-as években tárgyaltak le Izraellel, s most rendkívüli jelentőséggel bír a palesztinai események kibontakozása szempontjából.

Célja az USA-Izraeli tengeri dominancia elérése a Közel-Kelet népeivel szemben. Az Egyesült Államok által vezetett szélesebb körű közel-keleti háború összefüggésében a Ben Gurion-csatorna projekt az USA hegemóniáját elősegítő katonai menetrend része. S ez bizony összhangban van Netanjahu „Palesztina eltörlésének a tervével” is!

Az amerikai politika úgy gondolja, hogy a Ben Gurion-csatorna különösen Izraelt és más – kifejezetten USA barát – nemzeteket fogja megszabadítani a Szuezi-csatornához való hozzáférésből eredő (arab) zsarolástól.

Az arab államok kihasználták a Vörös-tengert, hogy nyomást gyakoroljanak Izraelre, és válaszul Izrael úgy döntött, hogy nagyobb ellenőrzést szerez a Vörös-tenger felett. Érintett afrikai országok túlzott kulturális és gazdasági kapcsolatban állnak az arab államokkal. Az egyik fő katonai előny Izrael számára az, hogy megadja Izraelnek a stratégiai lehetőségeket is, mivel a Ben Gurion-csatorna teljes mértékben átveszi Szuez jelentőségét az Egyesült Államok hadserege számára. Főleg akkor, ha egyszer szükség lesz rá egy Izraelnek nyújtandó segítség kapcsán. Richard Medhurst szerint: „Ez a terv: Eilat kikötővárosában kezdődik, és vagy részben Gázán, vagy csak Gázán keresztül haladva ér véget.”

Így Izrael célja Egyiptom további sarokba szorítása azáltal, hogy megszünteti Szuez kizárólagosságát a globális kereskedelmi és energiafolyosón, s helyette majd maga válik globális kereskedelmi és energialogisztikai központtá!

Szakértők úgy vélik, hogy ez a helyzet megrendítheti a Földközi-tengeren, valamint a világ energiájának 30 százalékának átadási pontját jelentő Hormuzi-szoros kínai Belt and Road Project kezdeményezésének stratégiai-energetikai egyensúlyát. A Ben Gurion-csatorna talán éppen ezért kapná a Nyugat szilárd háttér-támogatását? (Eurasia Review , 2023. november 7., kiemelés tőlem)

Amint az a hírekben is megjelenik, Biden elnök széles körben támogatja az izraeliek által végzett palesztin népirtást. Ha nem sikerül a területet átvenni a palesztinoktól, egy amerikai hegemón projekt forogna kockán, melynek célja (Izrael számára) a palesztin muszlimok hazájukból való végleges kiűzésére és az összes palesztin föld eltulajdonítására irányul.

Yvonne Ridley szerint:

Az egyetlen dolog, ami megakadályozza az újonnan felülvizsgált [Ben Gurion-csatorna] projekt rugalmas újjáélesztését és az a palesztinok további jelenléte Gázában. Ami Netanjahut illeti, szerinte a palesztinok a projekt útjában állnak (Yvonne Ridley , 2023. november 10., kiemelés tőlem)

Míg a projektet az USA és Izrael fontolgatja, ahogy azt Richard Medhurst felvázolta, az LLNG 1963 terv érvényessége enyhén szólva kétséges.

Medhurst videójából kiderül, hogy az USA katonai-hírszerzési stratégiája Izraelt mintegy „központként” kívánja használni a Közel-Keleten a stratégiai nemzetközi vízi utak feletti kizárólagos ellenőrzés biztosítása érdekében.

E kevésbé ismert tényeket, Palesztina népével való szolidaritásként írtam le!

Michel Chossudovsky,

Global Research, 2023. november 10

 

 

 

Michel Chossudovsky

Video: Israel Destroys Gaza to Control World’s Most Important Shipping Lane? The Ben Gurion Canal Linking the Eastern Mediterranean to the Gulf of Aqaba

MICHEL CHOSSUDOVSKY

2023. NOV. 13.

By Richard Medhurst and Prof Michel Chossudovsky, source Richard Medhurst and Global Research

Global Research Introduction

Thanks for reading Michel Chossudovsky! Subscribe for free to receive new posts and support my work.

Subscribe

Incisive and carefully documented geopolitical analysis by Richard Medhurst pertaining to the building of the Ben Gurion Canal linking the Eastern Mediterranean to the Gulf of Aqaba.

The Ben Gurion Canal Project was initially a “secret” (classified) U.S. project formulated in 1963 by the Lawrence Livermore National Laboratory LLNG, a strategic think tank (focussing on nuclear radiation) on contract with the U.S Department of Energy. The LLNG project was formulated in response to the nationalization of the Suez Canal in July 1956 by President Gamal Abdel Nasser (1956-1970). Its intent was to bypass the Suez Canal.

According to the “classified” document prepared by the LLNG (1963) quoted by Business Insider, July 2023, a strategic plan was envisaged:

“to blast an alternative Suez Canal through Israel using 520 nuclear bombs”.

The plan consisted in using 520 buried nuclear explosions “to help in the excavation process through the hills in the Negev Desert. The document was declassified in 1993”.  I have not been able to consult the “declassified” LLNG document.

The declassified document is acknowledged in Richard Medhurst’s video.

izrael

This U.S. plan, first negotiated with Israel in the 1960s is of utmost relevance to unfolding events in Palestine.

Its objective is to achieve US-Israeli Maritime Dominance against the people of the Middle East. In the context of a broader US-led Middle East War, the Ben Gurion Canal Project is part of America’s hegemonic military agenda. It is consistent with Netanyahu’s “Plan to Wipe Palestine Off the Map”: 

The Ben Gurion Canal will give Israel in particular and other friendly nations the freedom from blackmail arising out of access to the Suez Canal.

Arab states have been leveraging the Red Sea to pressure Israel and in response, Israel has decided to gain more control of the Red Sea. These African countries have cultural and economic affinities with the Arab states. One of the main military benefits for Israel is that it gives Israel the strategic options as the Ben Gurion Canal will totally take away the importance of Suez for the US military if needed in the aid for Israel.

Israel aims to push Egypt further into a corner by eliminating Suez in the global trade and energy corridor and becoming a global trade and energy logistics center.

Experts are of the opinion that this situation will shake the strategic-energy balance of China’s Belt and Road Project initiative in the Mediterranean, along with the Strait of Hormuz, which is the transfer point of 30 percent of the world’s energy. The Ben Gurion Canal would have the solid backing of the West. (Eurasia Review, November 7, 2023, emphasis added)

President Biden is broadly supportive of the Israeli led genocide. Visibly what is at stake is a U.S. hegemonic project which seeks the expulsion of Palestinians from their homeland and the appropriation of all Palestinian lands.

According to Yvonne Ridley:

“The only thing stopping the newly-revised [Ben Gurion Canal] project from being revived and rubber-stamped is the presence of the Palestinians in Gaza. As far as Netanyahu is concerned they are standing in the way of the project” (Yvonne Ridley, November 10, 2023, emphasis added)

While the project is contemplated by US-Israel as outlined by Richard Medhurst, the validity of the LLNG 1963 plan is doubtful to say the least.

What is revealed in Medhurst’s video is the U.S. military-intelligence strategy to use Israel as a “hub” in the Middle East with a view to securing the hegemonic control over strategic international waterways. 

In solidarity with the People of Palestine

Michel Chossudovsky, Global Research, November 10, 2023

Vélemény, hozzászólás?