Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok Videók

SZEGEDI GONDOLATOK A NÉPLIGETBEN!

Nemzettársaim!

Én nem oltatom be magam, de a szabad akarat tiszteletben tartását kérem és követelem minden hatóságtól. Mert nem gondolom, hogy egy kísérleti fázisban lévő vakcinával kellene kezelni az emberiséget! Ám aki jobban fél a vírustól – a mesterségesen (Fort Detrick-ben) előállított, igen veszélyes biológiai fegyvertől az csak tegye!

(Aki NEEM az ne!)

Ám nagy bajban vagyunk! Ubinak ugyanis igaza van a tizedes rendszert illetően, csak éppen túl sok a fotelforradalmár, akik csak a képernyő előtt ücsörögve váltanak rendszert! Talán az lenne a megoldás, hogy az egymásmellé állást, a mellérendelő gondolkodást kellene nekünk is erőteljesebben terjesztenünk, hogy olyan önjelölt vezérek szereplése és a geritiborok ügynökösködése alól ki tudjuk húzni a szőnyeget!

A hazában sajnos tele vagyunk a megosztásunk (divide et impera) minden új és régi ellentétével.

Szombatra egy olyan tüntetést szervezett egy Bódis Csaba nevű jó szándékú, de elégedetlen magyar, amely „rendszerváltást” ígért, s így a bezártság után nagy tömeget mozgatott meg, mert bizony sokan ellenzik a (nem?) kötelező oltást!

Én természetesen attól félve, hogy ezt az egyébként érthető elégedetlenséget kihasználva, egyes bal-liberális és fizetett hatalomvágyók rátelepszenek majd a demonstrációra, magam is jelentkeztem egy megszólalásra. Ám ott egyforma távolságot tartottam mindkét nagy szekértábortól, s csak tisztáztam fogalmakat!

 

Íme az augusztus 28-i beszédem tervezete, s a végén lévő link az elmondott, ami csupán 13 perc, de nagyon fontos!

 

SZEGEDI  GONDOLATOK  A  NÉPLIGETBEN!

(Bene Gábor 2021. augusztus 28-ára tervezett beszéde.)

Közjogász vagyok és nemzetépítő segédmunkás, a Nemzetegyesítők szóvivő önkéntese, s három rövid témát érintenék a beszédemben!

1/ A bankárkaszti pénzdiktatúra szerepe a Covid-rettegésben. Pártpolitikusi segédlettel milyen is a Covid-terror Magyarországon?

2/ Sok a félreértés-félremagyarázás a hazai alkotmányos életben.  Ezért szögezzük le: A mai, (de jure) illegitim állam de facto, azaz ténylegesen működik, sőt alkotmányosnak hazudja magát már 77 éve úgy, hogy még ma is jogfolytonos a rákosi-kádár diktatúrával. Ezért nem kellene senkinek elismerni törvényesnek a bolsevik-globalista diktatúrát, ami az 1946 évi I. törvény „köztársaságával” kezdődött, s amely az 1949 évi XX.-as alkotmánynak beállított sztálini ál-törvény, valamint az ideiglenes alkotmánynak hazudott 1989 évi XXXI-es globalista szörny-törvényt alkotta! (Ez utóbbi alapján lopták szét az ország közvagyonát, úgynevezett spontán és normál privatizáció néven.)

3/ Végül nézzük meg: milyen megoldás kínálkozik számunkra, amikor az egész világot pénzpórázra fűzte és úgy irányítja a magát zsidónak hazudó bankárkaszt.

Elöljáróban annyit, hogy: vegyük már észre, hogy a mesterségesen fenntartott holokauszt-rettegéssel a zsidó kisembereket úgy tudták manipulálni, hogy azok már nem feldolgozni akarják a saját traumát, hanem állandósítani!  Mivel ez a tudatbefolyásoló kísérlet bevált, így ezt a láthatatlan ellenségtől való folyamatos-rettegést terjesztette el az egész világon a háttérhatalmi bankárkaszt, a mai: VÍRUS-RETTEGÉS köntösében.

EZ A PASSZIVITÁS, ANNAK AZ ELIDEGENÍTŐ KORSZAKNAK AZ EREDMÉNYE, AMELY KÁDÁR KORSZAK NÉVEN ISMERT, S AHOL SZINTE MINDEN KÖZÖSSÉGET (helyit és szakmait) SZÉTVERTEK, MERT FÉLTEK EGY ÚJABB 56-OS SZABADSÁGHARCTÓL!

Csak gondoljuk át: a ház-, vagy lakásszomszédok ott vannak mellettünk, s a magyar történelemben nagyon komoly hagyománya van a szomszédsági együttműködésnek!

Vajon miért lehetett két-három nemzedékkel ezelőtt akár a falvakban, akár a városokban sokkal jobban, mint manapság, a szomszédságra támaszkodni, szomszédsági közösségeket fenntartani?

És ma miért nem lehet? Faluhelyen talán még ma is jobb a helyzet e vonatkozásban, mint a városokban. De miért van ez így? Hiszen a szomszéd néni, a szomszéd bácsi, vagy azok gyerekei kéznyújtásnyira vannak tőlünk! Együtt velük szellemi kaláka és fizikai segítséget adó közösséget alkothatunk! Miért nem ragadjuk meg ezt a kézenfekvő lehetőséget, miért nem fogjuk meg egymás kezét? Miért nem a közvetlen környezetünkben segítünk elsősorban egymásnak? Miért kell egyeseknek kivonulniuk a természetes közösségekből? Mi lehet az oka ennek?
A közvetlen családi környezetünkben, szomszédságban, az utcaközösségben van elrejtve a legegyszerűbb és a legnagyszerűbb közösségi szolgálat lehetősége! És ha ott elvégeztük a mindennapi feladatainkat, akkor már természetesen mehetünk még máshová is segíteni, munkát végezni, közösséget alkotni!
Miért alakult így az élet? Önök szerint visszaállítható-e a bevált nemzeti szervezettségünk, visszaszervezhetők-e a szomszédsági közösségek egy-egy falu, város, illetve a nemzet mindennapi életébe? Lehetne-e az effajta régi közösségi életet újra szokássá tenni úgy, ahogyan az hajdanában az apostoli Magyar Királyságban volt?

 

Érdekes, hogy csak nálunk – Középkelet-Európában – hőkölnek vissza az emberek a Királyság államforma hallatán! Angliában, Spanyolországban, Hollandiában, Belgiumban senki nem berzenkedik a királyság ellen, sőt a svédeknél sem, ahol mostanában a covid-terrorral szemben óvatos ellenállás is volt.

A Magyar Királyság társadalma sokáig viszonylag jól védett társadalom volt. Miért fogadta el a „liberális” országgyűlés az 1871-es községi törvényt? Kellett az nekünk, megszakítani bevált nemzeti hagyományunkat? Miért hagytuk, hogy a saját, jól bevált szokásainkat idegen gondolkodás, idegen eszmék, idegen ideológiák, kikezdjék, majd mára már tönkre is tegyék?

Védett társadalmat, idegenektől, idegen ideológiák káros hatásaitól védett és barátságos nemzetet szép családokkal, családi-szomszédsági közösségekkel, utcaközösségekkel, területi önigazgató rendszerben élő közösségekkel, egybeszerveződött településekkel biztonságosan kell kialakítani. Ezeknek a Kárpát-medencei hálózata a biztosíték a védett társadalomra a Nyugat mocska ellen (erkölcstelenség és hitetlenség, gendermaszlag, nemi fogyatékosságok, pénzkupecek uralma, pszichoszomatikus kórképek stb., stb.) E gondolatok nem csak nálam, de Oláh Zoltánnál, Halász Józsefnél és Vadas Gyulánál is megfogalmazódtak már! ÍGY A MAGYAR NEMZETÜNK VISSZAÉPÍTÉSÉNEK SZISZIFUSZI MUNKÁJA NÉLKÜL, NEM LESZ JÓ IRÁNYÚ VÁLTOZÁS SOHA! Minden erőnkkel erre kell tehát koncentrálnunk: helyi szellemi kalákák hálózatba épülve alakuljanak!

Sokan ostoroznak, hogy a választás az ellenségeink manipulációja és így könnyű azt meghamisítani, de ha jól szervezett csoportjaink lennénk és mind a kb. 10.200 választókörben lenne szavazatszámláló biztosunk, úgy nem lenne sikeres a hamisítás! Sőt, ha nem is lenne választás 2022-ben, akkor sem lenne felesleges a nemzeti újjá szerveződés, hiszen akkor lehetséges lenne egy alternatív képviselőtestületet létrehozni!

 

Az önkormányzatokat megnyerve eltakaríthatnánk a pártokat akkor, ha valóban szervezett erővé válna a nemzet és nem a pártoskodást vinnénk tovább, hanem a Nemzet alulról szerveződő képviseletét, ahogy az 1956-ban is történt! Ne hallgassunk tehát a szirénhangokra, akik csodafegyvert, vagy varázspálcát ígérnek, hanem kezdjünk el keményen dolgozni a helyi együttműködés rendszerében azért, hogy kiverhessük a templomkertből a kufárokat, ahogyan Jézus tette egykoron!

Mert ahogy Tanka Endre professzor úr írja a kufárkorszak jelenvalóságáról:

2019 óta a „gigabit társadalmat” építjük. Ennek egyik reklámszövege: „a mesterséges intelligencia sokkal többet nyújthat minden determinisztikusan ábrázolt pozitív vagy negatív jövőképnél… A jövő lehetősége az 5G.” (kormany.hu) A Kormány 10 évre Digitális Jólét Programot (DJP 2030). alkotott. (Fel sem merül: az 5G – az NWO diktátorain kívül – miért, kinek és mivel hoz JÓLÉTET? A hivatalos indok: a DJP a kormány-teendőkről szól, mi kell ahhoz, hogy a polgárok és a KKV cégek a digitalizáció nyertesei legyenek.) Egyébként a DJP tartalmi elemei – ha azokat összevetjük Schwab később közzétett forgatókönyvével – sok azonosságot mutatnak. Pl. cél a „készpénzmentes társadalom” létrehozása. (Ld. Magyarország Fintech Stratégiája. 2019. 04. 25.)

Tessenek csak ezen alaposan elgondolkodni, s mielőbb belekezdeni a Helyi Együttműködés Rendszerébe illeszkedő, egymást segítő, szellemi kalákákat létrehozni, mert más nem fog bennünket megvédeni, csak ha magunk fogunk hozzá az önvédelmünk megszervezéséhez!

 

Eddig a megírt beszédem, ám nem olvastam fel, mivel csak 15-20 percet kaptam, így inkább összegyűjtöttem az ott lévő ismerősöktől a kérdéseiket és azokra próbáltam válaszolni. Ám sajnos az sem sikerült, mert 13 percnél vállamra tette a kezét a főrendező. (Egyébként hatalmas munkát végzett, tehát csak dicséret illeti, csak ne dőljön be a modernizációs-libsiknek soha!)

BG

 

S ez a linkje a 13 perces beszédnek, s ha úgy ítélitek, akkor küldjétek tovább az ismerősöknek, hogy ismerje meg minden jó magyar a tényeket, amit arra a kérdésre válasz, hogy: „törvényes volt-e a kommunista korszak és kié ma a főhatalom hazánkban?”

 

Honféltő szeretettel: Gábor

Vélemény, hozzászólás?