Európa
Dr. Bene Gábor írásai Hírek NEEM elemzés Publicisztika

Az EU és a magyar kormány közötti bizalmi válságról

Dr. Bene Gábor írása

Valahogy nem értem ezt a mai cirkuszt, hisz a magánkapitalizmust – amit a Kádár kor kommunistái engedtek ránt az 1989. évi XXXI. törvénnyel – éppen az jellemzi amit most OV és a teljes magyar politikai osztály csinál. Vagyis kilopják az állam kezelésében lévő közvagyont és magánvagyonná teszik!

Mindez nem egy 2011-ben elkezdődött folyamat, hanem már a nyolcvanas években megkezdték Kádárék, akik a Fekete elvtárs nyugati rokonainak a segítségével hatalmas hiteleket vettek fel egyes külföldi magánbankoktól. Majd beengedve az IMF „szakértőit”, szép csendesen átálltak a szovjet oldalról a pénzbirodalomhoz. S az adósságcsapda az, ami meghatározta a magyarság sorsát és nem a 2012 januártól érvényes Alaptörvény szövege.

Az ugyanis iparkodott minden rétegnek valamit adni! A nemzet elkötelezett hívei számára a nemzeti hitvallásban szereplő szép mondatokat: pl. a „Nem ismerjük el történeti alkotmányunk megszállások miatti felfüggesztését!”

Majd a normaszöveggel a nemzetközi tőkeérdek tejes kiszolgálásának jogát biztosították, s végül a zárórendelkezésben szereplően meghatározták a „jogalap meghivatkozást”, ami azt jelentette, hogy a szocialistának hazudott államkapitalista rendszer híveit, a régi MSZMP tagok bizalmát szerezték meg ezzel: „Az Alaptörvényt az Országgyűlés az 1949 . évi XX. törvény 19 . § (3) bekezdés a) pontja és 24.§ (3) bekezdése alapján fogadja el” Vagyis elismerték jogalapként és így a jogfolytonosságot a kádári-kommunista Magyarország legutolsó álságos alkotmányával tartották meg! Sőt a száma alapján még a Sztálin által ránk erőltetett első írott alkotmánnyal is vállalták a jogfolytonosságot! Persze ezek nem voltak valódi alkotmányok, csak épp annak hazudták őket, s jellemző módon a nagy nyugati demokráciák se tiltakoztak soha az ellen, hogy ezeket az ál-törvényeket egy törvénytelen kommunista rendszer hívei hozták, ráadásul hazánk szovjet katonai megszállása, vagyis állami szuverenitásunk elvesztésének időszaka alatt.

Mindez azért szégyenteljes, mert a jogászképzés annyira sok hibás tudást halmozott fel az egyetemisták fejében, hogy a végzés után meg sem fordult a fejükben, hogy ezeket a jogi ellentmondásokat átgondolva kiálljanak a valódi magyar alkotmányosság mellet, amely búvópatakként jelen volt és ma is jelen van a józan gondolkodású, pénzpórázra nem vett jogászok fejében.

Ezek után térjünk rá a jelen helyzetre, amikor az 1982-90 óta hazánkat fokozatosan gyarmatosító nyugati pénzvilág egyik lobbista szervezete (az EU) nyíltan ellene szegül az alapokmányának és alkalmatlannak minősíti hazánk kormányát a soros elnöki tisztségre. Az Európai Parlament (EP) minden ciklusában ott vannak a „Soros-univerzum” hasznos idiótái, ahogy Sztálin mondaná, s így nekünk nincs mit csodálkozni azon, ami történik!

Magyarország 2024 júliusától kezdve fél évig tölthet be az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, ami azonban a folyamatos „szabadságharcunk” okán nem biztos, hogy megvalósul.

Az EP ugyanis a jogállamiság helyzetére hivatkozva kérdőjelezte meg, hogy Magyarország alkalmas-e a soros elnöki tisztségre. Azt írták, hogy a magyar kormány megsérti az EU alapvető értékeit, és nem tartja magát a lojális együttműködés elvéhez. Persze nehéz is együttműködni olyan szervezettel amely a hagyományos Európa nemzetállamainak a felszámolását és a Kalergi féle „migránsbeillesztő” program és az LMBTQ bolondéria megvalósítását tűzi ki célul. Úgy látszik, hogy Kelet-Európa koránt sem annyira agyfertőzött mint a nyugat, ahol a normalitáshoz való ragaszkodás szinte teljes mértékben megszűnt!

Mielőtt bárki azzal vádolna, hogy Orbán párti vagyok, ki kell jelentsem, hogy éppen annak a parlamenten kívüli pártnak vagyok a pártonkívüli szóvivője, amely a legkeményebb kritikával illeti a kormány és tagjainak minden magyarellenes megnyilvánulását! Éppen most tüntettünk a haderő vezetésének el labancosodása ellen, de a gigantomániás akkumulátorgyár projektet is támadjuk, sőt a földvédelem és a Covid-terror is komolyan téma ennél az agyonhallgatott pártnál.

Az a közösség nem a hatalomra törő állellenzék egyik minipártja, hanem az egyetlen olyan csapat, akik a valódi népképviseletet akarják elősegíteni azzal, hogy nem a saját párttagjaikat, hanem a helyi civil-nemzeti közösségek által kijelölt személyeket akarják az Országgyűlésbe juttatni!

No ez a valódi népképviselet az, ami miatt egy agyonhallgatott szervezetről van szó, akik az egyedül veszélyes kategóriába kerültek a hatalom listáján, s így sehol nem jelenhet meg a nyilatkozatuk, bírálatuk, javaslatuk! Példa erre az amit több éve hangsúlyozok, hogy a határvédelemhez nincs elég élőerő, így a legkézenfekvőbb megoldás: a felszedett aknák visszatelepítése!

S arról is szoktam beszélni az említett Nemzetegyesítő Mozgalom nevében, hogy a kormány számtalan hibája ellenére, sokkal jobban teljesít, mint a balliberálisok bármely eddigi kormánya, Horn Gyulától Bajnai Gordonig.

Persze tudható az is, hogy a pénzdiktatúra követeléseit eddig minden egyes kormány teljesítette! Sem az adósságcsökkentés vagy átütemezés nem került szóba, sem Antall, sem Orbán alatt, sőt a devizahiteles banki csalások ügye is leginkább a kormány felelőssége, mert a bankfelügyelet nem járt el kellő eréllyel és a kormányfő is visszakozott akkor, mikor megzsarolták a bankok!

Másrészt a Tavares, a Sargentini, a Delbos-Corfield és Freund jelentések mégse tudtak igazán fogást találni az Orbán-kormányon, de mégse elavultak, mert újra és újra előveszik a százszor megcáfolt érveiket! Ám nem lehetnek szánalmasak és nevetségesek sem, mert ahogy a népi mondás tartja: mindig az erősebb kutya győz!

Márpedig a pénzdiktatúra világában mindig a pénzhatalom, a bankárkaszt lesz erősebb, így neki áll a zászló, ők fognak győzni. Nekünk azonban ma is vannak lehetőségeink, amit ki kell tudni használni, s ez a kormány feladata!

Varga Judit írta ezt a közelmúltban: „Az Európai Parlament ismét el akar venni valamit Magyarországtól. Nem is akármit. Az EP ismét hazánk elleni állásfoglalásról fog szavazni, amelyben a 2024. második félévi magyar uniós elnökséget szeretnék megakadályozni…..Azt, hogy ki tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki pozícióját, egyhangúan elfogadott határozatban döntötte el a Tanács. Ebben a kérdésben az Európai Parlamentnek nem osztottak lapot”

Nekem mégis az az érzésem, hogy a szokásos politikai színháznál jóval többről van most szó, mert pl. Daniel Freund EP-képviselő közölte, hogy „Nem tárgyalunk autokratákkal”!

Ha kielemezzük azt amit mindehhez hozzáfűzött az akkori igazságügyi miniszter, akkor valóban el kell töprengenünk azon, hogy miért nem veszi észre a kormány azt, hogy már régen fel kellett volna függesztenünk úgy a NATO, mint az EU tagságunkat!

Az alábbi sorokból ugyanis az a naivitás árad, ami már sokszor csőbe húzta a politikai vezetőinket: Az uniós elnökség nemcsak arra teremt kiváló lehetőséget, hogy hazánkat és álláspontját még inkább megismerjék az Európai Unió tagországaiban, hanem arra is, hogy alakítani tudjuk Európa jövőjét. Ennek kapcsán a magyar elnökségnek három legfőbb prioritása lesz: a demográfia, a versenyképesség és a kohéziós politika jövője.”

Nézzük mit írnak a magyar emberek erre és a hasonló naivitásokra:

Miklós Gábor: Önnek formálisan igaza van. Amúgy meglehetősen tájékozatlan, bár így könnyebb védeni a mundér becsületét. Elindult a folyamat, aminek bármikor forduló pontja lehet: A NATO-ban ( ami ugye nem EP) már súlytalanná vált Mo. Az EP nem baloldali egylet, mint Ön állítja, jókedvéből. Ez maga a demokrácia, akár szélsőségekkel. Csakhogy a szélsőségek 10 – 15 %. A többiek meg jóval a 2/3-ad felett. A Fidesz képviselők viszont pártatlanok, és súlytalanok. Gálné leszereplése is ezt bizonyítja. A helyzet az, az EP erősödik, a Tanács pedig formális jogokkal rendelkezik. Miben téved ön? Abban, hogy a GDP-ben erős országok fognak dönteni, a nettó befizetők pedig egy másik szobában. És nagyon uncsi már nekik, az állandó vétó. Nekem is. És a vétó elhozza a változást, ami pont innentől lehetséges verzió. Néhány szabályt átírni, fideszes rafinériával nem nagy ügy. Szóval a pakliban benne van sajnos, a soros elnökség , vagy éppen egy halasztás kérdése is. S ez a következménye az eddigi viselkedésüknek.”

Ám van más vélemény is, ami mutatja a társadalmunk végletes megosztását:

Lili Heiter: Egyre többen, és többen vannak, akik felismerik, megértik álláspontunkat, érveinket a hitről, a világról, a békéről, családról, hazáról! Most kell megérteni a nagyszerű gondolatot mindenkinek:

” Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek…”

 

  • S íme egy harmadik vélemény ami a legrövidebb és legbátrabb!

Balázs Monoki: Egy lehetőségünk van: Hunxit”

Ezen bejegyzésekből világossá kellene válnia mindenkinek, hogy ki az, aki a realitást képviseli!

S az, hogy még egy kommentet idézek, csak azért van, hogy ne kapjak újabb vádakat, miszerint Fidesz-bérenc vagyok, pedig csak gondolkodni szoktam!

János Virbán: Egyre többen vannak akik megértik: csak nyugaton lehet megélni! Itt egyre több a szegény! Osztrákokat akarták utolérni, de románok is lehagynak! MO-egy sötét folt az EU-ban! Nálunk legmagasabb az infláció. Pedig háború és szankciók vannak ott is, de itt a fideszesek gazdagodnak!”

Zsolt Nemesfalvi: Ez a következménye az intézményes korrupciónak, rablásnak! Azt hiszitek hogy ez örökké tartani fog???? Remélem hogy le is húznak titeket a soros (érted, soros!:)) elnökségről, nincs ott nektek helyetek!!”

Persze azon el kell gondolkodni, hogy a magánkapitalizmusba „átmentett” állami kezelésű közvagyon kérdése melyik nagy érdekcsoportnál működik jobban? A balliberálisoknál, akik mindent külföldi kézbe próbáltak juttatni, amit ők nem tudtak megkaparintani, vagy a magát „keresztény-konzervatívnak” beállító pártszövetségnél, ahol megvannak a megbízható „pénztáros Lőrincek”?

S éppen ennek az eredményeként kellene a a két szekértábor helyett a harmadikhoz – a nemzeti önszerveződéshez fordulni, akiket nem a pártfegyelem, hanem a szkíta erkölcs köt össze!

Az pedig, hogy mikor esik szét az EU, szerintem a németeken műlik, nekünk nem biztos, hogy meg kell várnunk a szétesést, de az biztos, hogy az aknazárat mielőbb vissza kell építeni a határokra, s az idegen etnikumokat mielőbb ki kellene utasítani az országból! Persze nem azért mert rasszista gondolataink vannak, hanem a magyar munkások számára biztosítani így a megfelelő munkahelyeket! S ezt legelőször a termőföldek visszavételével kell elkezdeni, mert a Szentkorona tulajdonába visszatérő földeken soha többé ne lehessen tulajdont, csak is használati-birtokjogot szerezni, s azt is csak a Szentkorona (vagyis a nemzeti közösség) szolgálatában szerzett érdemmel! A következő lépés pedig az élelem termelés mellé megszervezendő ipar, amely a feldolgozást biztosítja, hogy legyen elegendő tiszta élelmünk!

Dr. Bene Gábor

A szerző közjogász

Vélemény, hozzászólás?