Ajánló Gondolatok

Remélem, nem magyarázom félre… – Rövid, tömör könyvbemutató Bene Gábor új könyvéhez!

Az Erős várunk az alkotmányunk? – kérdésre a válasz egyértelműen IGEN!

Megerősíteném, bátorítanám meglátásodat Gábor – alább egy teljes bekezdést idézve tőled. Ami azonban nem ígéret az óvodásoknak, hanem legalitási (vagyis törvényesítő) lehetőség. Ám elszalasztódik, ha az ellenzék bezárja, vagy ha most megcsinálnák a felsőházat, nem tudnának vele mit kezdeni semelyik oldalon sem, mert felkészületlenek – (FÁ)

’’Szerintem az Alaptörvény Nemzeti hitvallásában megfogalmazott igaz, de be nem tartott ígéretre kellene inkább támaszkodnunk! Ez ugyanis így szól: Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését….Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét.’

 

A felkészületlenség elleni lehetőség a helyi szellemi kalákák (egymást önzetlenül segítő) megszervezése, amelyek nélkül a Nemzetünk újjáépítése lehetetlen! A közhatalom pedig csak egy jól szervezett Nemzet kezében fogja szolgálni a közjót, a kizárólagosan magyar érdekeket! Az első lépés tehát a helyi kalákák kialakítása (önszerveződés), a második ezeknek nemzeti hálózatba illesztése, majd a közjogi szabadságharc eszközeinek nyilvánosságra hozatala, s a felsőház-alsóház együttes ülésén (Nemzetgyűlés) a jogfolytonosság helyreállítása.’’  

2021 december a 2011 évi Alaptörvény első mondata:
Isten, áldd meg a magyart!

A „Nemzeti hitvallás” c. bevezetőben:
Nem ismerjük el történeti alkotmányunk
idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését.

az R) cikk (3) bekezdése már jogalkalmazói kötelezettségként írja elő, hogy
Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával,
a benne foglalt Nemzeti hitvallással
és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni.

érinti Bene Gábor: ERŐS VÁRUNK AZ ALKOTMÁNYUNK? 9. oldalon

Fáy Árpád

Vélemény, hozzászólás?