Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok Videók

A nemzeti önszerveződés hiányáról – Mi hat leginkább az emberek életére, a létezésünk minden egyes síkjára? A vírustól, vagy a vakcináktól való félelem?

https://www.facebook.com/gabor.bene.522/videos/1775065972679069/

Szerintem a magyarság mai nyomott hangulata nemcsak a covid miatt jelentkezett, hanem abból a reménytelenségből származik, ami ma már, a jól érezhető igazságtalanság okán idegeníti el az önszerveződő, helyi közösségi élettől a magyar embereket.

Nincs megfelelő minta – pontosabban csak rossz, erkölcstelen minták vannak – és nem érzi a közemberek tömege azt, hogy velük éreznének, s miattuk dolgoznának az országgyűlési képviselet pártpolitikus tagjai.

Ennek a közvetlen oka Bibó István szavaiból derül ki:

’’A hatalom demoralizál, tehát ellenőrzésre szorul.’’

S így az erkölcstelen pártok számára nincs fék, vagyis féktelenek. Sőt mondjuk ki nyíltan: a bűnpártok beilleszkedtek a bűnbe. Ám ez természetes akkor, ha nincs fölöttük ellenőrzés!

Mindez a történeti alkotmányosságunk félre-tételével, vagyis 1944-46 után kezdődött, mert a kommunista vezetésű korban az intézményi ellenőrzést biztosító történeti alkotmányt (Sztálin parancsára) lecserélték egy törvénytelen törvényre. S a bilincsként működő, idegen eredetű jogszabályokat, még el is nevezték alkotmánynak, mintha nem mi lettünk volna Európa leges-legrégebbi alkotmánnyal bíró állama.

Ezt a jogi bilincset tehát a szovjet fegyverek árnyékában tették ránk, majd 1989-ben a népi elszámoltatástól rettegő kommunisták a nyugati pénzdiktatúra védelmét keresve, egy olyan módosítást fogadtak el, mely lehetővé tette számukra a közvagyon teljes kifosztását, és a nyugati tőkének játszottak át mindent, amit ők maguk nem tudtak ellopni, privatizálni!

Sajnos, az 1956 utáni akasztások és a Kádári konszolidáció felszámolta a népünk önszerveződő képességét, így ezek ellen nem tudott a szervezetlen nép fellépni, pedig világosan látták sokan, hogy milyen bűnöket követ el ellenünk a pártpolitikai elit.

Ma ezt a szerezettségünket, – csak a nemzeti érzésre építve lehetne visszaszerezni!  Az pedig csupán, az értékelvű és szeretetalapú helyi közösségek újjá-építésével képzelhető el. Ezeket, szellemi kalákaként meg is lehetne valósítani, hiszen az egymás tudati emeléséhez, életformájához is segítséget adó helyi kalákákra, hatalmas szükség van a megmaradásunk érdekében!  S ezt már sokan felismerték, de csak is a magyarság legjobbjai lesznek képesek ezt megszervezni!

AZ ÁLLAM, —-  DE FŐLEG A PÁRTOK,—– EBBEN NEEM ÉRDEKELTEK!

Az állam 1944 óta nem a harmóniára, a közjóra, hanem a hatalommal való visszaélésre koncentrál, mert vezetése kollaboráns, vagyis idegen érdekeket szolgáló. Azóta sajnos nem a nemzet legjobbjai vezetik hazánkat. S a nép, csak egy gyarmatosított tömeg a számukra, így csak hivatkoznak rá, de nem szolgálják az érdekeit, sőt: elárulják minden szinten.

Az 1946 évi I. törvény szovjet katonai nyomásra vezette be a köztársaságot, így nem lehetne törvényként kezelni, s mégis elfogadta mindegyik, azóta hazánkat vezető (vagy inkább félre-vezető) kormány, illetve pártpolitikus.

Pedig a zsarolás hatására született törvény: nem törvény! Az bizony diktátum, ahogy a Trianonban se szerződés született, mert nem az aláíró felek egybehangzó akaratát tükrözte!

Ám semmis törvény az 1949. évi XX-as is, mert azt is szovjet gyarmatként kaptuk, így az azt módosító 1989. évi XXXI-es tv.szintén érvénytelen, mert segített a véreskezű kommunista rendszer jogfolytonosságát biztosítani. Segített a nyugatnak megszerezni az addigi piacainkat, lerombolni az iparunkat, mezőgazdaságunkat, s biztosította a nagytőke általi újabb gyarmatosítását a hazánknak. E törvénytelen törvényben található leghamisabb mondat ez: minden hatalom a népé. Ráadásul aljas módon még ideiglenes alkotmánynak is nevezték, ami a kommunisták cinizmusát, hataloméhségét bőségesen bizonyítja.

Csak gondolkodjunk el azon, kiket tudtak akkor és ma is ezzel a hazugsággal félrevezetni?  A naiv, és hiszékeny magyarokat!

ÁM NE BONYOLÍTSUK az ÜGYET! Nézzük csak, hogy MI a MEGOLDÁS?

Aki törvényesnek ismeri el a kommunista törvényhozást az vagy naivan hülye, vagy szimplán ügynök, sőt hazaáruló!

Létbiztonság és harmónia csak akkor lesz hazánkban, ha nem beszélünk mellé, és visszavesszük őseink jogrendjét, letisztítjuk róla az idegen elemeket és csak az igazságos és méltányos elveit tartjuk meg a történeti alkotmányunknak!

Nincs szükség mesterséges társadalom-mérnöki munkára, nincs szükség önjelölt kormányzókra és világkirályokra, mert csak, az alulról szervezett közösségi érdekképviselet lesz képes hazánkat, újra felemelni!

Sem én, sem más megmondó-ember nem helyettesítheti önöket! Önöket, akiknek szülei-nagyszülei 1956 őszén, napok alatt átvették a helyi hatalmat és megszervezték az igazságos közéletet.

NE BONYOLÍTSUK tovább EZT az ÜGYET!

Beszéljünk nyíltan és őszintén, hiszen a nemzetmegosztó pártokat a bankárkaszt engedte rá az emberiségre, hisz az OSZD MEG és URALKODJ elve, nekik jelenti a hatalmat!

Ám, ha minden településen létrejön egy-egy olyan közösség, amelyben egymásmellé álló magyarok fognak egymásnak segíteni szellemi és gyakorlati ügyeik megoldásában, AKKOR és csak AKKOR lesz olyan együttműködés, ami leválthatja a pártoskodást, s önszerveződő módon átveszi a helyi hatalmat.

Ám ez nem jelenthet hatalmaskodást, önbíráskodást, hanem csak SZOLGÁLATOT: nemzeti értékrendünk visszaállítását. Mert ne feledjük el Bibó István elhíresült, de igaz mondatát:

A hatalom demoralizál, ezért ellenőrzésre szorul.

Az ELLENŐRZÉST a tisztséget viselők visszahívhatósága, az őseink hatalommegosztási rendje tudja csak biztosítani!

Mert nekünk nem kell idegen jogrend, hiszen van sajátunk! Ne feledjük, hogy történeti alkotmányunk, amely évszázados, sőt évezredes fejlődés eredménye, ma is ÉRVÉNYES!

Érvényes bizony, csak elhallgatják előlünk! Bár a Nemzeti hitvallásban szerepel a mondat, amely szerint: Nem ismerjük el történeti alkotmányunk megszállások miatti felfüggesztését!   De ez csak papíron van így, a gyakorlat egészen más!  S ezt az érvényes alkotmányt a magyar nemzeti közösségünk szervezetlensége miatt, nem tudjuk érvényre juttatni! Tehát ezért kell szerveződnünk, hiszen minden önökön, vagyis rajtunk magyar embereken múlik!

Önök most hazamennek és szervezni kezdik a helyi szellemi kaláka közösséget, amely képes lesz átvenni a közhatalmat akkor, ha beáll a káosz? Vagy nem szerveznek semmit, s leülnek otthon a fotelbe?

Ezért mondom, hogy minden rajtunk, vagyis önökön is múlik!

Hiszen a Szent Korona nemzetének tagjai a magyar történelemben nem fotelből harcoltak az alkotmányosság, a valódi magyar alkotmányosság érdekében.

Így sem én, sem Halász József, sem Pozsa Tamara, sem az összes rendszerváltás szükségét hirdető személy, nem tud eljutni és szervezni minden hazai településen kisközösséget, hiszen ott:

——-  önök vannak otthon.

Így csak önök képesek, 1956 népfelkelésének világraszóló példáján megszervezni, a helyi önszerveződés új mintáját.

S azt követve, a közösségek hálózatba szervezésével létre kell hozni a nemzet újabb egyesítését, s egy új hatalmi struktúrát kell kialakítani! Mert a megoldás csak a pártképviselet helyetti népképviselet lehet, ami a nemzet legjobbjaira vár.   S önök, akik meghallgatnak most engem, a legjobbak közé tartoznak! Csak higgyenek magukban!

Kérem! Higgyenek magukban!

Dr. Bene Gábor

A szerző közjogász és nemzetépítő segédmunkás

Vélemény, hozzászólás?