Gondolatok Kiemelt

Nyilatkozat a SORSFORDÍTÓ NEMZETGYŰLÉS szervezői részéről

Ez a nyilatkozat kell ahhoz a részükről, hogy a NEEM támogatni tudja őket!

alulírottak nyilatkozunk, hogy a Sorsfordító Nemzetgyűlés honlapján található ismeretek, útmutatások és javaslatok között szereplő 1989. évi XXXI.-es törvényre való hivatkozás téves. Azt ugyanis a kommunista hatalom a saját elvtársainak a megmentésére szavazta meg, s a benne szereplő ’’minden hatalom a népé’’ mondat sem fedte a valóságot. Mi viszont valóban a nép számára akarjuk biztosítani a közhatalmat, az alulról szerveződő valódi népképviselőkkel, az eddigi zsarolható, pénzpórázra fűzött pártképviselők helyett!

Mi valóban az alulról szerveződő népi/társadalmi  igényére és kezdeményezésre épülve akarjuk a magyar jövőt jó irányba terelni, így az időtlen nemzet akaratára hivatkozva – az 1920 évi I. tvc. mintája alapján  –  kívánjuk az említett társadalmi köztestületet létrehozni!

Fontos kiemelni, hogy a Magyar Köztársaság nem alkotmányosan jött létre, így az alkotmánya, Magyarország területi illetékességén belül érvényes legmagasabb szintű jogforrásként csak az átmeneti időre, vagyis 180 napra biztosít legális, de nem legitim lehetőséget és eszközt, valamint védelmet a nyilatkozat kitöltői és támogatói részére. Tudomásul vesszük ugyan, hogy a Fidesz nem a nemzetre támaszkodva hozott egy Alaptörvényt, hiszen annak a  záró-rendelkezésében szereplő hivatkozás az 1949. évi XX-as törvénytelen törvényre egyértelműen bizonyítja, hogy a mai állam is jogfolytonos a Kádári diktatúrával. Ráadásul abban a törvénytelen korszakban – amit a szovjet fegyverek árnyékában hoztak létre és működtettek – még alkotmánynak is hazudták a kommunisták az 1949-es ál-alkotmányt. Majd annak a globalista érdekeket szolgáló módosítását ideiglenes alkotmánynak állították be a tömegek megtévesztésére.  Pedig 1949–ben egy sztálini parancs hatására jött létre, 1989-ben viszont az adósságcsapda okán a globalisták nyomására született az ideiglenesnek titulált ál-alkotmány. Mindez bizonyítja azt is, hogy a mai állam jogfolytonos a rákosi-kádár diktatúrájával.

A SORSFORDÍTÓ NEMZETGYŰLÉS pedig csakis a történeti alkotmányosság talaján áll, így az 1920 évi I. törvény szerinti visszatérést képviseli, a történelmi magyar államok sorába, ahonnan a kommunista korszak, a szovjet majd a pénzügyi megszállás szakított ki bennünket! E nyilatkozatot minden nemzeti erő képviselője aláírja, hogy egységes legyen a fellépésünk a törvénytelen korszakok felszámolása érdekében.

Bp, 2022-02-16-án az egyetlen törvényes Nemzetgyűlés 102-ik évfordulóján!

Vélemény, hozzászólás?