Publicisztika

Az 5 G technológia világméretű elutasítása szükséges – Kivonat a Százak Tanácsa, ill. Tanka Endre professzor anyagaiból

Mi már tudjuk, hogy az 5 G a népességcsökkentés egyik végső fegyvere, de egyes szakvélemények szerint:„ ..egyelőre nem lehet azt mondani, hogy az 5 G – hálózatok valódi egészségügyi kockázatot jelentenek az ember számára, de az ellenkezőjét sem lehet egyértelműen kijelenteni. Ehhez hosszabb időt felölelő vizsgálatok kellenének, ám ilyen hosszú kísérletekre a bevezetés küszöbén már egész biztosan nincs idő.” Ez a szakvélemény két ponton is „sántít”.

1: Ez az a joglogika, amely azon a címen zárja ki az egészségügyi biztonság vizsgálati igényét (ami egyébként az állam alkotmányos kötelessége), hogy az 5 G bevezetésének időigénye azzal szemben elsődleges? Nem a technika van az emberért, hanem fordítva? Ez szembe megy még az Alaptörvény elveivel is!

2: Mit ért a szakértő a „hosszabb időt felölelő vizsgálatok” igényéről, amikor több ezer, független kutatás már közel 20 éve bizonyítja a 4 és 5 G EMFR sugártornyok 300 – 400 m körzetén belül a rák 8 -10 – szeresre növekedését, ill. az onkológusok 10 éves állatkísérletei alapján nem cáfolható e sugárzásnak kitett állatok rákos betegsége. Vagyis bizonyos „szakértők” tudatosan hazudnak!

Az 5 G technológia vívmányait és várt előnyeit a hírközlés naponta a köztudatba sulykolja. (Pl. önvezető autók, távorvoslás, stb.) Viszont semmilyen információ nincs arról, hogy az új minőségű sugárzás jelent(het) – e bármely egészségügyi kockázatot az emberre, illetve veszélyt az állat – és növényvilágra. Ennek a tájékoztatásnak elmulasztására nincs közérdekű indok már csak azért sem, mert a 4 és 5 G sugárhatás káros élettani következményeit – közel 20 éve – kiterjedt nemzetközi szakirodalom kutatja. (S az egyértelműen egészségügyi károsodást és a veszélyhelyzeti hatások jelentős arányát jelzi, már sok év óta!)

Az Olasz Legfelsőbb Bíróság munkaügyi kártérítési perben (ld. az ún. Marcolini esetet.) a bizonyítékok köréből kizárta a távközlési ipar és az EU EB által közösen támogatott rákkutatás (Interphone Study) szakvéleményét, amely tagadta a sugárzás és az agyrák közti okozati összefüggést. A jogerős ítélet szerint az ún. szakértők érdekkötöttsége miatt ui. a véleményük nem tárgyilagos. Ehelyett a bíróság független rákkutatók szakvéleményét fogadta el, akik meggyőzően bizonyították a károsult EMFR sugárzás miatt kialakult agytumorját.   (Mi ez ha nem konkrét bizonyíték a G5 veszélyességére?)

A Physicians for Safe Technology keretében végzett felmérés szerint az „EMR károsító hatása a MOEF Jelentés különböző csoportjainál a LEFOLYTATOTT vizsgálatok következő százalékaiban jelentkezett:

== emberekre gyakorolt hatást bizonyított a kutatások 62 % – a;                  == növényzeti hatások: 87 %;                                                                                     == az állatvilágot érintő hatás: 62 %;                                                                   == a méheket károsító hatás: 85 %;         (s a méhek világszerte pusztulnak!)       == a madarakat károsító hatás: 77 %.”

Az Olasz Legfelsőbb Bíróság Munkajogi Szekciójának 2012. X. 19 – én hozott ítéletében rokkantsági járadékot ítélt meg a felperes javára, miután L. Hardell és kutatócsoportja szakvéleménye alapján bizonyítottnak találta, hogy a munkaköréhez tartozó – 10 éven túli, napi 5 – 6 órán át tartó – mobiltelefon – használata miatt rákos agydaganatot szenvedett. A 2009 – ben publikált svéd tanulmány szerint a tíz éven túli mobiltelefon használat két típusú agyrák kialakulási veszélyét fokozza: egyik az acoustic neuroma, másik a glioma.

Lényeges: így már a 4 G mobilhasználathoz kötődő rák-statisztika is bőven igazolta az EMFR sugárzás növekvő humán – veszélyét! Az 5 G pedig nem váltja le a 4 G sugárzását, hanem azt exponenciálisan növeli és hatásait tekintve új minőségű (lényegesen nagyobb fenyegetettséget hozó) sugárzással egészíti ki!! Az e tárgyú tudományos vitáknál – amelyek a távközlési ipart szolgáló kutatók érdekkötöttsége miatt aligha hozhatnak áttörést – fontosabb, hogy egyrészt ma már hiteles – nem cáfolható – bizonyítékai vannak a 4 és 5 G sugárzás tényleges (vagyis bekövetkezett) kártételeinek. Másrészt tényszerűen (hiteles kutatási eredményekkel) bizonyítottak azok a veszélyek és kockázatok, melyeket az 5 G hálózatok telepítői nem tudnak hitelt érdemlően tagadni és kizárni.

Nevezetesen:

1/ Az Európában és világszerte (USA, Ausztrália, Afrika, Japán, Izrael, stb.) végzett tudományos kutatások bizonyítják: a 4 és 5 G tornyok, illetve átjátszó antennáik 300 – 400 m körzetén belül a lakosság rákos megbetegedése minimálisan 6 – szorosan, de néhol 10 – szeresen megnőtt, mi több, a madarak, a rovarok és a növényzet károsodása (pusztulása) drámai arányban bekövetkezett.

Angliában a halállal végződött rákos megbetegedések aránya 1995 – 2015 közt a kétszeresére nőtt, épp akkor, amikor a mobiltelefon használata robbanásszerűen elterjedt. 2014 – ben pedig prof. Bernard Stewart (University of New South Wales) és Christopher Wild, (PhD, a WHO’s International Agency for Research on Cancer /IARC/ igazgatója) a Royal Society londoni ülésén bejelentették: jelenleg a diagnosztizált új rákos megbetegedések világszerte 14 milliót érnek el. Az előrejelzések szerint a következő 20 évben az új megbetegedésekkel ez a szám évente 22 millióra nő.

Az e tárgyú és felülvizsgált (hiteles) tudományos közlemények száma több száz, azokat csak külön tudástár rendszerezheti. Néhány példa. A német kutatás nemcsak azt bizonyította, hogy a sugár – torony 400 méterén belül élőknél 10 év alatt új rákos megbetegedések fejlődtek ki. Ezen túl azt is feltárta, hogy az átjátszó bázisállomás működtetésének 5 évén belül a torony közelében élő lakosságnál – az azon kívül lakókhoz képest – a rák előfordulása háromszorosára nőtt. (Specific Health Symptoms and Cell Phone Radiation in Selbitz (Bavaria, Germany)— Evidence of a Dose-Response Relationship by Horst Eger and Manfred Jahn. Electromagnetic Fields Original Scientific Paper. Original German umwelt-medizin-gesellschaft 2/2010.) <> Japán kutatók vizsgálata megerősíti: a 4 és 5 G torony azonos sugárhatása azonos helyen rákos megbetegedéseket okoz, míg a sugárhatás megszűntetése (a torony eltávolítása) véget vet a rák terjedésének. (Shinjyo and Shinjyo, 2014.) <> Egy svéd kutatás szerint a lakóház tetejére és az erkélyekre helyezett átjátszó antennák sugárzása olyan rákkeltő hatásokkal jár – különösen a rendkívül veszélyeztetett gyermekekre -, hogy az egészség – károsodást csak az antennák és az átjátszó tornyok eltávolítása előzheti meg. (Radiofrequency radiation from nearby base stations gives high levels in an apartment in Stockholm, Sweden: A case report by Lennart Hardell et al, Oncology Letters. Published online on: March 16, 2018 https://doi.org/10.3892/ol.2018.8285) <> Egy brazil kutatás (Dode, 2011.) – 10 éves időtartamon belül – hangsúlyozza: a sugárforrástól mért távolság, illetve közelség erős szignifikáns oksági összefüggésben áll a rák megjelenésével és terjedésével. (E szerint legalább 500 méterre kell lennie az embereknek ahhoz, hogy a rák kockázata csökkenjen.)

2/ Ugyanez az EMFR sugárhatás – a sugárzás mennyisége és időtartama függvényében – egészségügyi panaszokra vezet és kóros elváltozásokat vált ki. Az 5 G esetében a közérzeti panaszok már a viszonylag alacsony (3,5 Ghz) frekvenciánál is gyorsan jelentkeznek.

Ilyenek a == fejfájás, = álmatlanság,== szédülés, == érzékenység, == fáradtság, == szívritmus zavarok, == hányinger, = étvágytalanság, = rossz közérzet, == a nemi vágy (libido) elvesztése, == a koncentráló képesség zavara, == memória – vesztés, == ideg – pszichiátriai zavarok, pl. depresszió.

Ha a szervezetet érő sugárhatás rövid időn belül nem szűnik meg, úgy egyre súlyosabb zavarok mutatkoznak. (Fülzúgás, zsibbadás, nyugtalanság, depresszió, ADD és ADHD figyelemzavar, hangulat – ingadozás, érzelmi instabilitás, cukorbetegség, autizmus, sterilitás és terméketlenség, rákos elváltozások és folyamatos DNS – károsodás.)

A legsúlyosabb egészségromboló hatásokat – 500 tudományos közlemény alapján – Martin L. Pall, a Washingtoni Állami Egyetem biokémiai és általános orvostudományi professzora összegezte és elemezte. Szerinte az összegyűjtött forrásanyag magas szintű tudományos bizonyosságot ad az EMF rövidhullámú sugárzásának mind a nyolc patológiai hatástípusára, melyek a következők:

 == a sugárzás megtámadja az idegrendszerünket, beleértve az agyunkat, ami kiterjedt neurológiai és neuro – pszichiátriai hatásokkal jár és több egyéb hatásra vezethet;

== megtámadja az endokrin (vagyis a hormon) rendszerünket;

== oxidációs stresszt okoz és gyökeres károsodást idéz elő, ami központi szerepet játszik és lényeges minden krónikus betegségben;

== behatol a sejtjeink DNS szerkezetébe, a DNS láncban egyes és kettős szálakat hoz létre, amelyek megtörik a sejt szerkezetét és a DNS sejtben oxidációs bázisokat létesítenek. Ezek idézik elő a rákot és a csíra – fonal sejtekben (in germ line cells ?) a mutációt is, ami a jövő nemzedékekre átöröklődik;

== az apoptosis (a programozott sejthalál) megemelkedett szintjét állítja elő, ami különösen fontos: mind a degeneratív idegbetegségek létrejöttében, mind a meddőség kialakulásában;

== sugárhatás az alacsonyabb szintű férfi és női termékenység, a nemi hormonok csökkenése, a nemi vágy (libido) visszaesése, a spontán abortusz szintjének növekedése és a DNS sperma sejtjeinek megtámadása;

== a sejten belüli kálcium (Ca2) túlsúlya alakul ki és a kálcium – jelzés felerősödik;

 == a sugárzás megtámadja testünk sejtjeit, hogy rákot okozzon. Ezek a támadások a rák okozásának különböző mechanizmusaival mennek végbe.

3/ Két független – egymás vizsgálatáról mit sem tudó – kutatóhely 10 éven át patkányokon végzett laboratóriumi kísérletet, ami az 5 G tornyok EMFR sugárhatását szimulálta. Az egyik kutató az olasz Ramazzini Intézet (RI), másik az USA National Toxicology Program (NTP) intézménye volt. A kutatási eredmények bizonyítják: a sugárzás rosszindulatú rákos tumort okoz a kísérleti állatoknál, ami az embernél hasonló rákos elváltozást okozhat. Mivel e tény már nem cáfolható, több onkológus tudós azonnali intézkedéseket sürget az egészségvédelem és az élővilág biztonsága érdekében. Így Ronald Melnick szerint – aki az NTP egyik tervezője és az Environmental Health Trust tudományos tanácsadója – a kormányoknak szigorítania kell a jogszabályokat, hogy megvédjék a közösséget ezektől a káros, nem ionizáló sugárzásoktól.” (RI sajtótájékoztató.)

4/ A 4 és 5 G tornyok EMFR sugárhatása a legnagyobb fenyegetettséget a gyermekekre és a várandós anyák méhmagzataira jelenti. A leukémia és az egyéb rákbetegségek kialakulását ennél a veszélyeztetett csoportnál számos kutatás bizonyítja. 2015 – ben a Szaudi Királyság Egyetemének kutatói elsőként tárták fel, hogy a magas frekvenciájú EMFR sugárzású tornyok közelsége az iskoláskorú gyermekeknél fokozza a kettes-típusú cukorbetegség kialakulásának a veszélyét is.

5/ Vagyis már nem feltevés, hanem tudományos bizonyosság: a 4 és 5 G EMFR sugárzás nem csak az emberéletre és az egészségre ártalmas, hanem annak célzott áldozata az állat – és növényvilág is. Az egyes állatfajok, a madarak, a rovarok és főleg a mézelő méhek körében közel 20 éve folyó kutatások hasonló arányú közleményt hoztak, mint a humán vizsgálatok. A rovarpusztulás olyan mértékben gyorsul, hogy több ismert biológus „rovar – Armageddon-t” emleget. A méhek az EMFR sugárhatásra elvesztik fő életfunkcióikat: kolóniát többé nem építenek, a kaptárból összezavarodva kirajzanak és elpusztulnak. A kutatások több gerincesre, háziállatokra és egyes növényekre is kiterjedtek. Ezek minden esetben észlelték e sugárhatás károsító következményeit! A növények EMFR sugárzásra adott reakcióit külön kutatják a szakemberek. A kiterjedt szakirodalom e téren is egyértelmű károsodásokat bizonyít. (S talán éppen ezek a kutatások indították arra a föld lakosságának 80%-át kiirtani szándékozókat – lásd georgiai kövek -, hogy elindítsák az 5 G világméretű bevezetését, miközben maguknak már megtalálták azokat a megoldásokat, amelyek megvédik őket e hatásoktól?)

 6/ Az 5 G EMFR sugárzás hatásainak tárgyilagos megítélésénél egyik döntő szempont a sugárhatás új minőségének a tisztázása. Bár ezt az alaptényt a vezeték nélküli távközlési ipar – üzleti létérdekből – titkolni próbálja, az 5 G technológiával járó sugárzás (bázisállomások tornyai, a sok millió átjátszó kisantenna, stb.) az egész élővilágra szinte össze sem hasonlítható arányban súlyosabb terhelést jelent, mint a 4 G eddig végrehajtott digitális fejlesztése. Az új globális sugárterhelés ugyanis, két összehangolt forrás szinergikus összhatásával keletkezik, egyik a földi, másik a bolygónk mágneses szférájában működtetett mechanizmus. Ennek lényege egyrészt, hogy a Föld felszínén több millió 5 G bázisállomást telepítenek, melyekhez – becslések szerint – már a kezdeti üzemeltetésnél közel 200 Mrd adókészülék kapcsolódik. A közvetlenül sugárzó antennákat kb. 100 – 200 méterenként kell elhelyezni a teljes lefedettség érdekében, így az adókészülékek száma pár év múlva kb. egy trillióra nőhet. Másrészt a világűr magnetoszférájából több ezer műhold milliméteres EMFR hullámokat sugároz vissza a Földre, amelyek sugárzási teljesítménye – a többfázisú antennarendszerekbe rendezett, többezer antennára épülve – elérheti az 5 millió wattot. Tudósok szerint a 12 ezer műhold magnetoszférába fellövése és működése bolygónk elektromágneses környezetének megváltoztatása miatt még nagyobb fenyegetést jelenthet az életre, mint a földön lévő antennák által kibocsátott sugárzás. Mai tudásunk szerint, a több tízezer millió-wattos és millió-frekvenciás modulált jelet kibocsátó műhold működése az ionoszférában és a magnetoszférában úgy változtatná meg az elektromágneses környezetet, hogy ahhoz az emberi szervezet és más élőlények már nem lennének képesek alkalmazkodni.

Az 5 G alkalmazása a fejlesztőknek arra a feltevésére épül, hogy az emberi test – modellezve – homogén folyadékkal töltött burok, amely a milliméteres hullámokban kibocsátott – az eddig megszokotthoz képest több tízszeres vagy több százszoros – sugárzást is képes károsodás nélkül elviselni. A tudomány ezt a modellt tévesnek tartja, s több oldalról vitatja. Ui. az a feltevés, hogy a milliméteres hullámok nem teljesen hatolnak át a bőrön, figyelmen kívül hagyja az idegeket, a véredényeket és az egyéb elektromos vezetőképességű szerkezeteket, amelyek sugárzással teli hullámokat mélyen a testbe vihetnek. Másrészt e modell nem számol azzal, hogy amikor rendkívül rövid elektromágneses pulzusokról van szó, a testbe hatoló mozgó töltések maguk kis antennákká válnak, amelyek tovább sugározzák az elektromágneses mezőt, és azt a testben mélyebbre küldik. Ezen újrasugárzott hullám neve Brillouin-prekurzor. Mind ezen túl ma már nem cáfolható: az EMFR sekély behatolása is egyedi veszélyt jelent a szemekre és a test legnagyobb szervére, a bőrre, továbbá a nagyon kisméretű élőlényekre. Az 5 G EMFR sugárhatás sarkított lényege: egyrészt az minden élőlény (ember, állat, növényzet) létét (egészségét és fennmaradását) veszélyezteti, másrészt – általános bevezetése után globális terjedelmű, a hatása alól sehol, senki nem vonhatja ki magát. (Kivétel csak az a hatalmas vagyonokkal rendelkező 300 család lehet, akiknek már nem kell részt venni vagyonuk tovább növelésében, mert helyettük menedzserek dolgoznak, s ők esetleg meghúzódhatnak az emberiség nagy részének kiirtásának várhatóan rövid idejére a milliárdokba kerülő, „Faradaly-kalitka szerű” birodalmukban?)  

Az 5 G technológia elutasítása

Mivel a vezeték nélküli távközlési ipart a nemzetek feletti tőkehatalom – a multi – és transznacionális szerveződésű oligopóliummal – birtokolja és működteti. (Mi is az oligopólium? A mai, tökéletlen versenyt felmutató piacgazdaság, amit nem egy, hanem több óriáscég ural. Az oligopolisták nem hivatalos partnerek, csak látszólagos versenytársak!) Ezért épp az oligopólium okán, az egyes államok az 5 G világméretű kiterjesztését nem gátolhatják meg és annak biztonsági feltételeit sem kényszeríthetik ki. Erre csak komoly nemzetközi összefogás és közös intézményi fellépés lehet alkalmas. Az 5 G EMFR sugárzás telepítőjének, mint környezethasználónak – az uniós és a nemzetállami jogrend alapján egyaránt – törvényi kötelezettsége:

 == a sugárzás alkalmazása előtt hitelt érdemlő, tudományos bizonyítékokkal szavatolja, hogy az (sem a bevezetés 3,5 GHz frekvenciáján, sem a teljes üzemeltetés 24 – 90 GHz tartományán) nem jelent(het) semmilyen veszélyt az emberre és az élővilágra. Továbbá

== mind addig, amíg a valós egészségügyi veszély (kockázat, környezetterhelés) egyértelmű, tudományos bizonyítékok alapján nem tisztázott, az általa előidézett sugárhatást úgy kell tekintenie, mint ami a legnagyobb veszélyforrás az emberre és az élővilágra, ezért a környezetterhelést (az 5 G telepítését és üzemeltetését) a tudományos bizonyosság megszületéséig: fel kell függesztenie!

Nem cáfolható: az 5 G telepítője ennek a környezetvédelmi kötelességének a világon sehol nem tesz eleget, ellenkezőleg, az EMFR sugárzással szemben felhozott – és a tudomány által meggyőzően bizonyított – tényeket, érveket semmibe veszi, azokat érdemben nem tudja, de nem is hajlandó vitatni. E helyett a sugárzás már eddig is világszerte bekövetkezett egészség – és élővilág – romboló kártételeit nem létezőként kezeli, azokat elhallgatja és médiahatalmával azt a hamis állítását hirdeti, hogy az 5 G technika veszélytelen. Ezért a telepítést és a bevezető üzemeltetést továbbra is úgy hajtja végre, hogy kizárja a kötelező egészségügyi és környezeti hatásvizsgálatokat, az érintett lakosságnak (közmeghallgatással) az eljárásba bevonását, a valós veszélyhelyzetről való tájékoztatását és véleményének figyelembe vételét.

E helyett a társadalmat és a helyi közösséget hatalmi eszközökkel – a közhatalmat és a közigazgatást a saját szolgálatába állítva – aláveti a kényszerintézkedésnek.

Az 5 G telepítőjének ez a (tőkeuralomból eredő) hatalmi erőfölénye azonban nem zárja ki, hogy egyes államok (maradék–szuverenitásukra támaszkodva és az alkotmányos életvédelmi kötelezettségüket előtérbe helyezve) kategorikusan elutasítsák államterületükön az 5 G hálózat kiépítését, avagy azt olyan szűk térre szorítsák, ami még biztonsággal kezelhető.

Teljesen kizárja az 5G sugárzás alkalmazását:

== Ausztrália (egy teljes földrész),

== Franciaország,

== a Belga Királyság,

== Izrael.

Több államban – kormányzati részvétellel – törekednek az 5 G elutasítására, ill. korlátozására. Pl. Lengyelország, Dánia, Egyesült Királyság. Egyes régiókban megvalósult az 5 G helyi kizárása:

== az USA hét (csendes óceáni északnyugati) nagyvárosa (pl. San Francisco) elutasította e technológiát.

Ugyanezt tette az észak – kaliforniai Mill Valley is.

== Svájcban – az országosan kibontakozó ellenállás alapján – népszavazás fog dönteni az 5 G teljes kizárhatósága felől, viszont három kanton az 5 G – t már elutasította mind addig, amíg annak biztonsága nem bizonyított. (Neuchatel, Vaud és Geneva /Genf/)

Mind ezen túl nemzetközi mozgalom indult, nemcsak az 5 G bevezetésének moratóriummal való felfüggesztése iránt, hanem annak elérésére is, hogy világszerte EMFR sugárzásmentes zónákat hozzanak létre.

2 Az 5 G elutasításánál egy meghökkentő utaló tény: Brüsszel „nem kér 5 G – t”. Bár elvileg az EU központi döntéshozatalának működtetése megkívánja a legfejlettebb vezeték nélküli távközlést, az EB, az EP és az egyéb szervek lemondanak az EMFR sugárzás közvetlen alkalmazásáról. Hasonló a helyzet Genfben is, ahol a NATO központja és más közintézmények székhelye, hivatali szervezete működik. Lehet, hogy néhány uniós politikus – az 5 G mellett elkötelezett kiállása ellenére – mégiscsak sejt valamit az EMFR sugárzás létroncsoló hatásairól? S így legalább a személyes biztonsága érdekében kénytelen érvényesíteni, hogy – a versenyképesség fejlesztésével és a digitális jövő ígért előnyeivel szemben – az életé az elsőbbség?

A lengyel miniszterelnök személyében csatlakozott az 5 G ellen folyó nemzetközi moratórium felhívásához. Egy dán ügyész – Christian F. Jensen -, tanulmányában, amely az 5 G EMFR valós ártalmainak és veszélyeinek ismertetésén túl feltárja a technológia bevezetésével előidézett nemzetközi és környezetvédelmi jogsértéseket. Anglia több nagyvárosában az 5 G telepítése ugyan folyik, de a közvélemény és a Kormány azt meg kívánja gátolni. (Boris Johnson miniszterelnök e technológiát az „ördög művének” nevezte, ellene az ENSZ Közgyűlésén is fellépett és részt vett (felszólalt) a 2019. IX. 28 –i londoni konferencián (The EM Radiation Research Trust), melynek szakértő előadói az EMFR bizonyított ártalmait és a védekezés esélyeit elemezték. <> Az indiai környezetvédelmi miniszter már 2012 – ben követelte annak előírását, hogy új 4 G tornyot – a madarak és méhek pusztulásának elkerülése végett – a már működőktől legfeljebb 1 km sugarú körön kívül telepíthetnek.

Izrael tudósai értékmintát adnak a világnak mind az 5 G EMFR sugárhatás valóságának a feltárására, mind az ellene való védekezés megalapozására és erősítésére. E megállapítás nem túlzás: az ottani tudomány legjobbjai nemcsak az 5 G embert és élővilágot sújtó következményeit kutatják és tárják fel meggyőző bizonyítékokkal, folyamatosan, hanem – a nemzeti önvédelem erősítésén túl – fellépnek nemzetközi téren is az 5 G visszaszorítása iránt az élet – és környezetvédelem érdekében. Az 5 G hálózatok telepítésének a közérdekű megtagadása az izraeli élet – és környezetvédelmi politikának három – szilárd és egymást erősítő – pillérére épül.

== A rendszer első eleme a legmagasabb szintű és tekintélyű (akadémiai, egyetemi) tudományos kutatás, amelynek eredményei mind a két további pillérhez áramolnak.

== Második – a társadalom megfelelő tájékoztatásával – a hírközlés, a közírók, újságírók, bloggerek által életre hívott népmozgalom, ami az élet – és környezetvédelem címén fellép az EMFR sugárzás káros alkalmazása ellen.

 == Harmadik pillér az 5 G sugárzás kizárására és az EMFR sugárhatások folyamatos tudományos kutatására létrehozott, felelős állami intézményvédelem. Ez a rendszer alkalmas arra, hogy az állam – alkotmányos felelősségét teljesítve – megvédje a területén élő embereket és az élővilágot a káros sugárhatásoktól.

Ld. pl. Shoshi Herscu (oknyomozó újságíró és közíró, polgári jogi aktivista) könyvét (Mass Awakening: Az ébredő tömeg) és tevékenységét. (info@ehtrust.org, mailing address: P.O. Box 58, Teton Village WY 83025) A szerző terjedelmes és szenvedélyes hangú blogjának címe: 5G – The Ultimate Weapon of Depopulation (Az 5 G a népességcsökkentés végső fegyvere) Herscu – az EMFR sugárzás elemzésének számos tudományos közleményére utalva – közérthetően elmagyarázza a sugárhatás bizonyított, élővilágot romboló következményeit, az ellene fellépő önvédelem igényét és emberi felelősségét. Az izraeli kormány nem pusztán józan megfontolásból hagyott fel az 5 G tornyok telepítésével, hanem – a tudomány meggyőző érvein túl – erre a jogállam demokráciája, az elszánt jogvédők és tömegek tüntetései kényszerítették.

Miért jogellenes az 5 G hálózatok telepítése?

Jogállamban az egészség – élet – és környezetvédelem alkotmányos (az állampolgárok által kikényszeríthető) oltalom alatt áll. Az 5 G EMFR káros sugárhatása a magyar lakosságot kétféle jogviszony alapján érintheti. Az egyik a magánjog kötelmi jogviszonya. Ebbe az a fogyasztó kerül, aki az 5 G cégtől a szolgáltatást megrendeli, vagyis vele az EMFR sugárzáson alapuló telefonra (más készülékre) szerződést köt. Ha ennek során az 5 G sugárzás a személyét vagy a közvetlen környezetét egészségkárosító hatással terheli és/vagy kóros elváltozásokkal károsítja, úgy ez a szolgáltató terhére szerződésszegésnek minősül, ami kiváltja a helytállási felelősségét.

 E jogviszony lényege: == a bizonyítási teher egészében a károsultra hárul (a kár és az arra vezető szolgáltatói mulasztás közötti okozati összefüggést ő köteles bizonyítani); == ez a jogviszony nem teheti kötelezővé a megelőzést (nem alkalmas a mindenkit károsító EMFR sugárzás eltiltására), mert a jogkövetkezmények csak a kár bekövetkezése után állnak elő.

A másik jogviszony – típus alkotmányjogi: az EMFR sugárzással mindenki – tehát nemcsak a magyar állampolgár – az akaratától függetlenül államjogi viszonyba kerül a közhatalom gyakorlójával, a Kormány által képviselt Magyar Állammal az által, hogy a sugárzás minden élőlényre (az embereken kívül az állat – és növényvilágra is) hat és annak elviselésére kényszerít. (Vagyis azokat is, akiknek nem kell az „okos telefon” és a csábító egyéb technikai előnyök.)

E jogviszony felelősségi jogalapja az Alaptörvény (Atv): „Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.” (XXI. cikk /1/)  Ugyanakkor az Atv végrehajtása már egy másik jogterületen, a környezetvédelmi jogban megy végbe. == a bizonyítási teher itt nem a sugárzással előállt környezetterhelést (károsító sugárhatást) elszenvedő károsultra, hanem a károkozó környezethasználóra (az EMFR sugárzást üzemeltető távközlési cégre) hárul, éspedig nem utólag, hanem – a megelőzés és az elővigyázatosság őt terhelő követelményei alapján a környezethasználat megkezdése előtt. Ő köteles hitelt érdemlően bizonyítani, hogy az általa alkalmazott EMFR sugárzás semmilyen egészségügyi vagy egyéb veszélyt, kockázatot nem okoz(hat), vagyis teljesen veszélytelen. Amíg ennek nem tesz eleget, jogszerűen nem kaphat környezethasználati engedélyt, vagyis az üzemszerű működését meg sem kezdheti.

A közhatalmi beavatkozásnak a környezeti kárveszély (egészségkárosítás) forrásánál kell fellépnie, hogy eleve kizárja a lehetséges károkozást. Az elővigyázatosság pedig megköveteli a környezethasználó kellő óvatosságát, körültekintését akkor is, ha még nincs tudományos bizonyíték a környezetterhelés veszélyeire, egészségügyi vagy más kockázataira. A sugárzást alkalmazó (engedélyköteles) környezethasználó (a távközlési cég) a környezeti hatásvizsgálati és engedélyezési eljárásban (Kvt 69 – 70. §) köteles bizonyítani, hogy az általa tervezett sugárzás egyetlen élőlényre (emberre, állatra, növényre) sem jár semmilyen veszéllyel és/vagy kockázattal, így a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetést engedélyezheti. Az élőlények és a bolygó 5 G EMFR sugárzástól való védelmét a nemzetközi jog számos két – és többoldalú egyezménye, egyéb jogforrása is szolgálja. Az EU és a tagállam környezetvédelmi joga, továbbá a hazai alkotmányos rend egyértelműen szavatolják a káros sugárhatásokkal szemben az emberek és az élővilág megfelelő oltalmát, szükség esetén az 5 G EMFR sugárzás betiltását. Az viszont hatalmi – politikai kérdés, hogy a társadalom képes – e az őt védő – és kötelező, még a közhatalommal szemben is kikényszeríthető – alkotmányos jogrendnek érvényt szerezni, avagy tehetetlen bénultságban elfogadja a távközlési ipar hamis állítását („az EMFR sugárzás veszélytelen”) és aláveti magát a létroncsoló következményeinek.

Összegezve: mi a döntő jogi bizonyítéka annak, hogy az 5 G hálózat – 2019 végéig részben végrehajtott, majd országos kiépítésre tervezett – hazai telepítése jogellenes? Tudni kell, hogy az EMFR sugárhatás jogi minősítésénél nem a tényleges károsítás a lényeg, hanem a következő két kérdésre adott, tudományosan hiteles válasz. Vagyis:

a/ a jelenlegi EMFR sugárzás – amely 3, 5 GHz sávon üzemel – jelent(het) – e objektív, beazonosítható) veszélyt, akár tartós, állandó, akár eseti vagy időszakos jelleggel a sugárhatásnak kitett lakosságra, az élővilágra, az állat – populáció egyes fajaira és egyedeire, továbbá a növényzetre, illetve annak egyes fajtáira?

b/ Az objektív veszélyhelyzet súlyosabbá válhat – e az 5 G hálózat országos bevezetésével és a technológia globális térnyerésével?

A két kérdésre adandó válasz – tárgyilagos megítélés szerint – az egyértelmű igen. Az objektív veszélyhelyzet egyrészt az EMFR sugárhatásnak közvetlenül kitett embereknél (állat – és növényfajoknál) nem cáfolható. (Elég az átjátszó tornyok és antennáik hatásait észlelni, pl. a genfi alkalmazásnál.) Másrészt – az itt is összegzett – nemzetközi szakirodalom másról sem szól, mint azokról (a több ezer esetben, tudományos hitelességgel feltárt) bizonyítékokról, amelyek a sugárzással érintettek súlyos és vissza nem fordítható (egészségromlásra és akár halálra is vezető) létroncsolásait, kétséget kizáróan mutatják. Nem kell valószínűség – számítás sem annak belátásához, hogy a sugárzás minőségváltása (drasztikus mennyiségi és időtartam szerinti növelése) exponenciálisan fokozza az objektív veszélyt. Mind addig, amíg a veszélyhelyzet fennáll, az alkotmányos jogrend parancsa egyértelmű: teljes eszköztárával fel kell lépnie annak elhárítására, hogy az életvédelmet szolgálja. 2019 októberéig az 5 G sugárhatása nem érhette a hazai lakosságot és környezetét, így a közhatalom e téren megvalósította az Atv XXI. cikkében előírt élet – és egészségvédelmi (biztonsági) szintet. Ám az 5G a sugárzás bevezetése lerombolja és az állam az elért védelmi szintről – a megelőzés és az elővigyázatosság követelményeit semmibe véve – az Atv sérelmével lemond, visszalép, mert a kárveszély lehetséges és szükséges megelőzése helyett már csak utólag, a vissza nem fordítható károk (egészség – rombolás, életpusztítás, stb.) bekövetkeztével szankcionálhatja a környezetterhelő jogsértő tevékenységét.

A környezetvédelmi hatóság azzal, hogy – az 5 G EMFR sugárhatás által előidézett objektív veszélyek ellenére – a sugárzást hallgatólag veszélytelennek minősíti és engedélyezi a működtetését, valójában jogellenesen megtagadja a társadalom alkotmányos védelmét. További jogsértést jelent, hogy a veszélytelenség hatósági tételezése felmenti a környezethasználót a törvényes felelőssége alól.

Rudolf Steiner, az antropozófia atyja – aki polihisztorként is az élet – és természetvédelmet szolgálta – már 1924 – ben figyelmeztetett az elektromosság alkalmazásának veszélyeire. Stephen Hawking szerint pedig a mai civilizáció összeomlásának egyik fő veszélye, hogy a mesterséges intelligencia teljesen leválthatja az embert. A kérdés, amit nem lehet megkerülni: cui prodest?

Kinek az érdeke az 5 G EMFR sugárhatás globális működtetése?       A választ nem kell találgatni. Aki egy pillantást vet a „Georgia jelzőkövek” 40 éve közzétett „tíz parancsolatára”, könnyen beláthatja: itt az Új Világrend (NWO) építőinek egy sorsdöntő intézményéről van szó. A tervezett világkormány a drasztikus népességcsökkentés végrehajtására épül, aminek egyik hatékony módszere a népesség globális kihalását (némi technikai segítséggel) felgyorsítani. Ennek akár vezérlőműve is lehet az 5 G technológia.

Ugyanez a hadiiparban még sikeresebb stratégiát teljesít, megvalósítja a haderő és a haditechnika digitális forradalmát. A NATO Védelmi Tudományos Testületének (Defense Science Board Task Force) 2019 VI. 24 – én jóváhagyott jelentése (Defense Applications of 5G Network Technology) egyértelműen feltárta:

az 5 G technológia elsősorban nem a civil lakosságot, hanem a katonai célokat szolgálja, vagyis az MEFR nem fer!

 Az 5 G NATO által hasznosítása arra a zseniális felismerésre épül, hogy nincs szükség külön hadiipari célú fejlesztésre, hanem a civil szféra 5 G technológiája közvetlenül alkalmazható. (Magyarán: az ismert 5 G és 6 G innovációjának költségeit – mégha az a haditechnikát is jelentősen fejleszti – a kereskedelmi tőke közvetlenül a fogyasztón, a magán felhasználón hajtja be.) Ez óriási költségcsökkentés, vagyis jelentősen növeli a hadiipar profitját. Eközben a világ népessége – amely az okos telefonokat és az EMFR más forradalmi vívmányait a „győztes fogyasztó” önfeledt örömével használja és hajlandó megfizetni, nem törődve a sugárhatás létroncsoló (bizonyítottan halálos) következményeivel – még arról sem tud, hogy ezzel önként, közvetve részt vesz a világháború előkészítésében, vagyis az önpusztításában.

————————————

Felszólítjuk Magyarország Kormányát, és illetékes szerveit, hogy állítsák le az 5G rendszerének magyarországi bevezetését.  Az ötödik generációs vezeték nélküli hálózat felállításának leállítását követeljük tehát, beleértve a műholdak 5G hálózatát is. Az 5G rendkívüli mértékben növelni fogja a rádiófrekvenciás (RF) sugárzásnak való kitettséget a már működő 2G, 3G és 4G hálózatok mellett. E sugárzás bizonyítottan káros az emberek és a környezet számára. Így az 5G bevetése embereken és a környezeten való kísérletezésnek minősül, amelyet a nemzetközi törvény bűncselekményként tart számon. ….

Ha a távközlési ipar 5G-s tervei beteljesülnek, nem lesz olyan ember, állat, madár, rovar vagy növény a földön, amely elkerülhetné a nap 24 órájában, az év 365 napjában történő sugárzást, amely a mai sugárzási szintek több tízszeresét vagy százszorosát éri majd el, és a bolygón ez elől sehová sem lehet majd menekülni. Ezen 5G-s tervek rendkívül komoly, visszafordíthatatlan hatásokkal fenyegetik az emberiséget, illetve a Föld ökoszisztémáiban is maradandó károkat okoznak. ….

A háttérhatalom társadalmi bomlással sújtja a világ népességét. Ilyen helyzetben lehet-e vajon esélye az 5 G életpusztító nyomulását megállítani?

Lehetséges-e a vezeték nélküli távközlési ipar és az azt aljasul felhasználó hadiipar – politikai hatalmat is kisajátító – egyesített tőkeuralma ellen fellépni?

A magyarság azonban tudja: a történelem szilárd tendenciatörvénye az, hogy a végeredmény mindig soktényezős meghatározottságtól függ.

Abban kell bíznunk, hogy a minden emberben rejlő elemi életösztön végre mégis öntudatra ébred Nemzetünkben,s felülkerekedhet az elpusztításunkra szövetkezett, profitéhes halálcivilizáció, tőkeerős aljasságával szemben.

 

Nemzetegyesítő Mozgalom

Vélemény, hozzászólás?