huzavona
Elemzés Gondolatok Jegyzet Publicisztika

Miért nem sikerül a civil nemzeti oldalnak megszervezni önmagát?

Nagyon időszerű lenne a pártoktól független civil nemzeti oldal egységbe szervezése, ám ez valahogy nem akar összejönni. Pedig nagyon sok kis civil szerveződés van, ám ezek a szervezetek valamilyen okból kifolyólag nem akarnak, vagy nem tudnak együttműködni. Vagy alig vesznek tudomást egymásról, vagy rosszabb estben ellenségeskedés, rivalizálás, van közöttük.

Az utóbbi években ugyan voltak kísérletek a különböző csoportok közötti gyümölcsöző kapcsolatok kiépítésére, mégis késik a gyökeres és jó irányú változást elősegítő összefogás. Sőt már az „összefogás”szótól is idegesek egyes kisebb egységek vezetői, s felteszik a kérdést: „Ugyan kivel lehet itt összefogni?” S ilyenkor előadják a legszörnyűbb rémmeséket arról, hogy a riválisnak gondolt csoportok vezetése, milyen okból alkalmatlan arra, hogy velük össze lehessen fogni. Ez pedig nemzeti katasztrófához fog vezetni!

A nemzet megosztása ugyanis direkt van szítva, hogy politikailag ne legyen egységes a Nemzet. A megosztás, a széthúzás gyakorlata nagyon erősen tartja magát a legtöbb ember tudatában, szinte a zsigereiben.

Főleg azért, mert azok akiknek nem érdekük az egységes Nemzet, azoknak nem érdeke a magyar nép felemelkedése sem. Ma ügyes manipulációval hazánk kizsigerelése folyik. A hatalom állandó háborúskodást folytat a nép teljes mellőzésével az ellenzékkel. Ám ennek a levét folyamatosan isszák a közemberek, akik nem férnek hozzá sem az állami megrendelésekhez, sem a pályázatokhoz, esetleg valami szánalmas segélyt, vagy „tisztes megélhetéshez kevés, de az éhenhaláshoz sok” nyugdíjat kapnak. Ám eközben a kormány  hatalmas összegeket áldoz arra, hogy a látszatot megőrizze, s ún. „nemzeti konzultációkat” rendez, amely nem csak valós problémákat, hanem látszat ügyeket, vagy könnyen megválaszolható evidenciákat tartalmaznak. Soha nem tették még fel a kérdést, hogy akarjuk-e maradék nemzeti szuverenitás helyett a WHO egészségdiktatúráját?

A fejünk felett döntöttek a földkérdésről is, sőt amikor Ángyán államtitkár nem volt hajlandó megszavazni a magyar termőföld kiárusítását lehetővé tevő törvényt, a hatalom a legszigorúbban járt el vele szemben.

Sorolhatnánk a társadalmi rétegek sérelmeit a devizahitel csalásnak a szörnyű hatásától, ahol a Bankfelügyelet mulasztását, nem lehet azzal megmagyarázni, hogy hazánkban is „pénzdiktatúra” van, már 1982 óta.

Sorolhatnánk a társadalmi rétegek további sérelmeit egész a Covid-terrorig, amit a nem magyar érzelmű Robert Fico tökéletesen leleplezett, de minek?

Úgy sem történik semmi, mert egy Fidesz közeli gondolkodó már igen régen kimondta: „következmények nélküli ország vagyunk!”

Ha nem így lenne, akkor Gyurcsány Ferenc börtönben lenne azért amit 2006 őszén követett el a magyarsággal szemben. De a rendőrtábornokok sem úszhatták volna meg pénzbüntetéssel, a devizahitellel csaló bankárokról és a törvénytelen maffia-végrehajtókról nem is beszélve.

S napjaink újabb borzalmakkal vannak tele. A vendégmunkások behozatala,

az idegen érdeket szolgáló gyárak építése – amelyek tulajdonosai a profitot kiviszik a szennyezést itt hagyják –  hazánk teljes elvesztéséhez vezet.

Nos ezek ellen kell egy erős, magyar, civil, nemzeti összefogás! Meg kell  szervezni önmagunkat, érdekképviseletet kell kialakítani úgy, hogy egységes országos hálózatot kell kiépíteni. Tudatosítani kell a néppel, hogy a csend erősíti a hatalmat és ezért kell minél erősebben hallatni a hangunkat! Persze a média agyon fog miket hallgatni, de egyenlőre még a Youtube szabad, s aHungária Tv, a Nemzeti Hírháló, a Nemzeti Internetfigyelő,stb. működik.

Sajnos a legtöbb ember nem igazán akarja a szabadságot, mert a szabadság

magában foglalja a felelősséget, s a legtöbb ember fél a felelősségtől.

EZT A FÉLELMET KELL VALAHOGY FELOLDANI BENNÜK!

Ebben a harcban nem fáradhatunk el, mert a jelen és jövő ettől függ és nekünk a gyerekeinkért, az újabb nemzedékekért kell dolgozzunk!

Tudom, hogy a tagadás nem elegendő, de mégis vannak témák amelyeket csak tagadással lehet lerázni a nyakunkból! A mostani „nemzeti konzultáció” kérdéseire is szinte kivétel nélkül így kell válaszolni az íveken: NEM!

S ha még ennél is erőteljesebben akarjuk kifejezni az értékrendünkkel szembeni hatalom elutasítását, akkor még határozottabban mondjuk nemet!

Ezt kell ráírni a „nemzeti konzultációra” WHO? NEEM, NEEM SOHA!

Létezik ugyanisegy olyan párt a kb. 300 bejegyzett pártok között,amely nem kíván hatalomra kerülni. Ez olyan kuriózum, hogy valójában egy világszenzáció.A pártok ugyanis minden erővel törnek a hatalomra!

A NEEM párt azonban arra törekszik, hogy visszaadja a hatalmat a nemzetnek! A mozaiknév ugyanis a NemzetEgyesítő Mozgalmat takarja.

S ők az egymással szót értő, egymást tisztelni képes bajtársak közösségét, a helyi érdekeket akarja szolgálni azzal, hogy a saját listáját ajánlja fel nekik!

Ha kell türelemmel – bölcsességgel, ha kell megértő, de mégis határozott példamutatásával.

S azzal mutat példát a többi pártnak, hogynem vesz fel közpénzt, hisz a 2018-as választásokon visszautasította a neki járó milliókat.No melyik párt fogja őket követni? Ne feledd a választóknak 30%-a nem szavaz pártra!

2023. dec.19

A szerző : Egy a hazai Kovács Jánosok közül

Vélemény, hozzászólás?