Gondolatok

Gondoltad volna?

Ha az Aranybullát máig érvényesnek tekintjük – a Szent Korona folytonosságára a jelenlegi alaptörvényünk is utal – 1920 óta jogilag nincs valódi vezetője az országnak, hisz a hatalmat kizárólag a Szent Koronával lehet gyakorolni az ország népe felett, a király pedig e hatalom földi megtestesítője?

És azt tudod, hogy a „nemzeti”-nek csúfolt kerettantervben már nem szerepel kötelező jelleggel az Aranybulla részletes kitárgyalása, tanítása? Hivatkozván „bonyolultságára”, ill. arra, hogy a téma már érintett az Aranybulla születését hét évvel megelőző, angol Magna Charta kitárgyalásánál, melynek a magyar törvénykezés mint egy „folyománya”? És azt, hogy ezen utóbbi állítás – a sok hasonlóság ellenére – nem igaz??
És azt tudod, hogy az Aranybulla mintegy „indexre tételének” valódi oka, – több, mint valószínűsíthetően – az az, hogy sok egyéb mellett, rendelkezik a nemzetidegen zsidóság korlátozásáról?… Konkrétan, íme:

„(XXIV. p.) Hogy izmaeliták és zsidók tisztséget ne viseljenek. Pénzváltó, kamara-ispánok, só-kamarások és vámosok, országunkbéli nemesek legyenek. Izmaeliták és zsidók ne lehessenek.”

Ez kitétel pedig a korai, magyar törvénykezésben erőst böki a cion-liberális háttérhatalom szemét! Ha pedig most azt gondolod, ez a poszt „antiszemita uszítás”, akkor tévedsz! Ez a poszt tényekre hivatkozva próbálja rányitni a szemedet arra a szomorú tényre- és tendenciára, mely arra irányul, hogy a felnövekvő magyar generációkból kiöljék az egészséges nemzettudatot!

Az Aranybulla elmismásolása, lényegtelenítése nem más, mint permanensen meghamisított történelmünk egy újabb stációja!

Ha pedig nem csak gépiesen „tetszikelted” ezt a posztot, hanem végig is olvastad és elgondolkodtatott a fentiekben foglaltak (sőt, esetleg kinyílt a bicska a zsebedben!), már nem dolgoztunk vele hiába!

Vélemény, hozzászólás?