WHO világhatalom
Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

Ki kap mattot a MAAT-tól?

„Úgy érzed, igazságtalan, kizsákmányoló ez a rendszer? Ezáltal kiszolgáltatottá vált a saját és a családod élete? Eleged van abból, hogy rabszolgaként kezelnek? Szeretnél végre biztonságban élni és haladni is, nem csak egyhelyben toporogni? Amennyiben ezek a sorok felkeltették a figyelmed és szeretnél végre tenni valamit a gyermekeid, unokáid és saját életed jobbátételére, akkor itt az ideje, hogy cselekedj! Üzenjük meg az elnyomóknak: Vége a játéknak! Létrejött a Magyar Állam Tulajdonosainak Társulása (MATT) ! https://magyar-allam-tulajdonosai.com/

Embertársainkkal karöltve felismertük, hogy nem csak minket, a MAGyarságot, hanem a világon majdnem minden állam közszolgája révén az embereket elnyomó, kizsákmányoló, az életet fokozatosan ellehetetlenítő jogi helyzetet hoztak létre, mely cselekvésre késztetett minket. Megvizsgáltuk alaposan, s ráébredtünk, hogy a magukat jogtalanul KÉP-viselőnek titulált személyek visszaélnek hatalmukkal, jogtalanul hoznak döntéseket a nevünkben, esküjüket megszegve, a törvényes folyamatokat kikerülve, annak még csak a látszatát sem szándékoznak fenntartani. Kirabolják országunkat és kizsákmányolnak bennünket. Ezen folyamatok sorozata oda vezetett, hogy semmi másnak nem tekintenek minket, csupán erőforrásnak. Olyan erőforrásnak, amit a végsőkig ki lehet meríteni, ami bármikor lecserélhető. Az emberi mivoltunkat, érzéseinket, létbiztonságunkat teljesen elvették, s veszik ma is folyamatosan. Ennek fenntartásáért pedig semmilyen ár nem drága számukra. Bármit megtesznek a hatalomért….”

Idáig a MATT anyagából idéztem, ám van egy hatalmat elutasító párt amelyik erkölcsi mintát szeretne mutatni a nemzetünk tagjainak, s főleg a bizniszpártok számára. Ugyanis minden párt bizniszpárt, amely felkapaszkodik a pártpolitika színpadára, de a NEEM mégsem akar odakerülni, helyette inkább vissza akarja adni a nemzet számára a pártok által „lenyúlt” közhatalmat! S ez a párt a NEEM párt, amely nem a közhatalomra tör, csak SZOLGÁLATOT VÁLLAL a közért!

S ez a szolgálat a NEMZETEGYESÍTÉS, amit úgy kíván a 12 áldozatvállaló alapító megvalósítani, hogy a helyi közösség által kijelölt választókerületi követ számára helyet biztosít a saját listáján abban a sorrendben, ahogy az egyéni jelölt megszerezte az induláshoz szükséges 500 aláírást. Szerinted is szokatlan? Ugyanis a bizniszpártok listáján az első helyen pártelnök, másodikon az alelnök van, és így tovább! A hagyományos pártok részérdeket szolgálnak, ezen belül a saját érdek a meghatározó, így eszükbe sem jut az, hogy pártonkívülieket, vagyis a helyben ismert és elismert tisztességes, sőt alkalmas választókertületi követeket tegyenek fel a listájukra! Ez hát az egyik alapvető különbség a bizniszpártok és a Nemzetegyesítő Mozgalom, vagyis a NEEM párt között.  Mi a második?

Nem vesznek fel közpénzt, vagyis nem tékozolják el sem plakátra, sem hirdetésre azt a pénzt, amit a magyar emberek munkája eredményéből elvon az állam! Miért nem vesznek fel közpénzt? Mert nem akarnak bizniszpárttá lenni, mint az összes többi nagy és kispárt. Mert a DK és a Fidesz is komoly milliókat pazarol el így. Ám közben könnyen lehet, hogy a Nemzetegyesítőket fogják majd bizniszpárttá nyilvánítani, mert csupán 12 tagja van? Mert nem az számít, hogy mi a szándéka egy ilyen mintaközösségnek, hanem az, hogy milyen módon jeleníti meg őket a média, illetve a közbeszéd? Vagy nem is kell megjeleníteni, mert elegendő az is, hogy agyonhallgatják az egész mozgalmat? Igen. Valószínűleg ez fog történni velük, mert a jelmondata ez ennek a mintaközösségnek ez: Minden PÁRT csak ÁRT, kivéve a NEEM párt, mert az nem ÁRT, hiszen NEEM párt, hanem a Nemzetépítő Népmozgalom szolgálatára alakított áldozatvállaló közösség!

Kattints rá! https://nemzetepito-nepmozgalom.hu

Sokan kérdezik meg, hogy mi a véleménye a Nemzetegyesítőknek a MATT-ról? Magyar Állam Tulajdonosainak Társulása (MATT) a magyar állam tulajdonosai, holott amit az Isten teremtett azon nem lehet tulajdont szerezni a magyar közjog szerint! Így a Magyar Állam Közbirtokosait (MÁK) nagyon tudnám értékelni, sőt a Nemzetegyesítő Mozgalom őket még SZOLGÁLNI is szeretné, ha megértik: nem azt kell keresni a másik magyarban ami elválaszt, hanem azt ami összeköt!

Lássunk most egykét szó a köztársaságról!

Az 1946. évi I. törvény: köztársasági törvény! Ez olyan zsarolás eredménye volt, amit a szovjet fegyverek árnyékában „szavaztak” meg azok a képviselők, akiket a szovjet hadsereg szedett össze azon a listáj alapján, amit a moszkvai magyarok vagy inkább álmagyarok írtak össze számukra. Vorosilov ennek ellenére beígérte azt, hogy ha nem szavazzák meg, úgy minden élelmiszert elvisznek az országból. Ráadásul Mindszenty József hercegprímás jogszerűen meg is vétózta a törvényt, tehát nem lehetne hivatkozni rá, mert semmis, mégis elismeri minden más párt !

A középkorban azért hívták hazánkat nyugaton „nemesi köztársaságnak” mert a királynak nálunk soha nem volt oly hatalma, mint a hatalmát Istentől eredeztető nyugati uralkodóknak, vagy a tisztán népszuverenitást hirdető köztársaságok elnökeinek, kormányfőinek. Mindez azért, mert a mi alkotmányosságunk alapján a főhatalom nem a királyé, vagy a népé volt, hanem azé a Szent Koronáé, aki egy személynek tételeződik, viszont nem lehet megzsarolni, beszervezni, lefizetni! Ugye milyen zsenik voltak az őseink, hiszen tudták jól: minden ember esendő.

Nos, ha ennyire tökéletes volt a magyar alkotmányosság, akkor most mi miért nem ragaszkodunk hozzá minden erőnkkel?  A válasz egyszerű: elfelejtődött a kommunista rendszer évtizedei alatt, s nem tanították meg a joghallgatókat sem erre. Persze ez érthető módon történt, mert akkor a hatalom lába alól kihúzták volna a jog szőnyegét! Ma egyébként ugyanez a helyzet. Minden olyan hatalom fél a bevált jogszokásainktól, amelyik hatalom a „papiros-alkotmányokra” épít!

Mi is az a papiros alkotmány?

Az, ami nem sok évszázados csiszolódás kapcsán születik meg. Nem a gyakorlat kapcsán fejlődik tökéletessé, hanem egy nemzedék tagjai írják meg, leginkább a saját, vagy megbízóik érdekében. Az 1949. évi XX-as Sztálin és a kommunisták érdekében született, az azt módosító 1989. XXXI. törvény pedig a globalisták érdekeit szolgálta, s mindegy mit írtak bele, az bizony papíron maradt és soha nem valósulhatott meg tökéletesen! Ne feledjük el a magyar közjog legfontosabb alapelvét: alkotmányozni nincs joga a képviselőknek, de van joguk alkotmányos szokásjog kereteit nem átlépve törvényeket hozni. Az Alaptörvény ügyében tehát csak annyit kell tudnunk, hogy az törvényként elfogadható lenne, ha nem állna szembe a magyar alkotmányos joghagyománynak, szinte minden alapelvével!

S most visszatérek MATT ügyére és a saját gondolatikat idézem zárásként:

„Felismertük, hogyan lehet a valódi törvényes úton átvenni az irányítást. Ez az út a TEMÉSZETES HIERARCHIA helyreállítása. Mind arra a következtetésre jutottunk, ha a Természetes Rendet követjük, betartjuk azokat a nálunk is magasabb Természeti Törvényeket, az minden ember számára egy minőségi, boldog, békés, igazságos életet biztosíthat. Ezen az úton, amit EMBERRÉ VÁLÁS-nak nevezünk a természetes értékrendek visszaállításával, egy igazságosabb alapokra épülő, minőségi társadalom felépítésével jobbá tesszük ezt az országot. Első hallásra hihetetlennek tűnhet neked, s ezért lehet, hogy nem is akarsz ezzel a témával foglalkozni. Ha így van, ezek az információk később is bármikor a rendelkezésedre állnak, ha az életednek egy vagy több területével elégedetlenné válsz, mint például az egészségügy, a magas árak, nyugdíjasok helyzete, vagy éppen a megfelelő munkalehetőség hiánya. Azoknak pedig, akik továbbra is kíváncsiak a megoldásra ismét megnyitjuk a Megértés Szobáját…”

Nos ezzel a kis írással én is a megértés szobáját szeretném kinyitni mindenki számára. S a megértés szót egy másik értelemben is használnám most! Én megértem a MATT ügyvivőit és tagjait. Hiszen a végcéljuk nekik is egy jó irányú változás a hazánkban. S ebben rám, mindig és mindenki számíthat!

Honféltő szeretettel: Bene Gábor

Vélemény, hozzászólás?