Gondolatok

A COVIDPANDÉMIA JÁRVÁNYÜGYI KORLÁTOZÁSAI EMBERI SZABADSÁGJOGUNK TELJES FELSZÁMOLÁSÁRA IRÁNYULNAK

Előre eltervezett forgatókönyv szerint, megfontolt jogi szabályozás mentén lépésről lépésre lopakodik, sötét ösvényeken oson szabadságjogunk teljes felszámolására irányuló folyamatos csorbítása. A covidpandémia-projekt beteljesülésének fejezetei elevenednek meg előttünk, azzal a lényeges különbséggel, hogy ezúttal már nem csak szemlélői, de elszenvedő szereplői is vagyunk bizonyos gonosz erők által megkomponált kegyetlen előadásnak. Hazánk vonatkozó jogi szabályozásának elemzésével kezdjük, majd az Európai Unió jogalkotásán át az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlását vesszük szemügyre és járjuk be ezzel együtt kijózanodásunk és ébredésünk fájdalmas stációit.

Azt látjuk, hogy szemben a hangzatos állampropagandával, az emberi szabadságjogot korlátozó járványügyi intézkedések középpontjában nem a fertőzéssel szembeni immunvédettség igazolható elérése áll. Az emberi szabadságjogok gyakorlásának előfeltételeként megtévesztően szabott oltásfelvétel nem garantálja a járványügyi követelmények teljesülését, viszont rendkívül kockázatos, ismeretlen végkimenetelű és homályos végcélú „tömeges vakcinázási normalitás” erőszakos megteremtésére irányul. Hogyan nevezhetnénk másként, mint az emberi szabadságjogok durva korlátozását, amikor a rendeletek ismeretlen hatóanyagösszetételű, ismeretlen hosszútávú egészségkárosodási kockázattal együtt járó vakcina felvételét kényszerítik ki, amely ráadásul a priori nem teljesíti a járványügyi követelményeket. Ugyanis emberi szabadságjogaink kétlábbal való durva tiprásával egyenértékű, amikor a hatalom úgy próbálja minden eszközzel ránk erőltetni a vakcinák felvételével együtt járó ismeretlen egészségkárosodási kockázatok „önkéntes vállalását”, hogy eközben titkos oltóanyagszerződésekben éppen a vakcinagyártókat mentesíti ezen kockázatvállalások viselése alól!

Azonban ezek a hatalmi erők  nem elégszenek meg azzal, hogy társadalomba integrált állampolgár szociális szabadságjogait minden alapos indok nélkül önkényesen és durván korlátozzák, egészségét veszélyeztessék! Többet akarnak, mint önjelölt messiások Istennek megtiltották, hogy 2020. november 13-tól kezdődően működésben tarthassa az általa teremtett emberek immunrendszerének természetes működését. Istennek megtiltatott továbbá, hogy természetes nyájimmunitás alakulhasson ki az emberi társadalomban! Ugyanis, az Egészségügyi Világszervezet határozatában mondta ki, hogy jelzett dátumtól kezdődően nyájimmunitást CSAK tömeges vakcinázási program segítségével lehet elérni! Létezik egy láthatatlan háttérerő, amelynek gátlástalan akarata átjárja és meghatározza a WHO, az EU és a nemzetállamok járványügyi intézkedéseit.

MAGYARORSZÁG JOGALKOTÁSA

60/2021. (II. 12.) Korm. Rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásáról

  1. A koronavírus elleni védettség igazolása

(2) A koronavírus elleni védettség igazolására alkalmas az e rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány), illetve applikáció.

Közismert tényadatok kétségbevonhatatlanul igazolják, hogy a védettségi igazolványok oltásfelvétel alapján történő kiadása és birtoklása igazoltan nem zárja ki a covid-19 fertőzésben való újbóli megbetegedést és halálozást (utalunk Gulyás Gergely 2021. június 03-án Kormányinfón közzétett nyilatkozatára), ezért a védettségi igazolvánnyal rendelkező beoltott és újra fertőződött személyek egy ismeretlen része hamis hatósági igazolvánnyal a kezében, megengedő szabályozás okán fokozott veszélyt jelent környezetére (FONTOS: nem csak a be nem oltottakra nézve, de a beoltottakra is, hiszen mint tudjuk és látjuk jól a mellékelt adatokból, ők is megbetegednek és elhaláloznak. Például, 2021 június 24-i hír szerint Izraelben a covidfertőzöttek 50 %-a beoltott, az elhalálozottak 38%-a beoltott Government admits that half of new Covid-19 cases in last month were fully vaccinated – Israel National News Ezek a hivatalosan kommunikált adatok! Milyen lehet a valóság?). De mit jelenthet, mit igazolhat a kiadott védettségi igazolvány, ha a beoltott emberek körében apriori nem garantálhatja a koronavírussal szembeni védettséget és a beoltottak is terjeszthetik a fertőzést? Ilyen feltételek mellett mi indokolhatja az oltási igazolvány meglétéhez kötött szabadságjogok gyakorlását? Nyilvánvalóan nem járványügyi megfontolások, hanem valami egészen más, valami előttünk eltitkolt rejtett célok megvalósítása, amely ürügykénk használja a járványhelyzetet!

2

Könnyen megállapítható, hogy a vakcina felvétele alapján kiadott védettségi igazolványok súlyosan jogsértőek, nem csak azért, mert (amint már fentebb láttuk) (1) a védettséget nem igazolják a beoltott személyek körében, hanem azért is, mert (2) vakcinagyártók nyilatkozatai szerint, állítólag egyszerűen nem ismert az oltások hatékony védőhatásának időtartama. Ha ez nem ismert, akkor hogyan lehet felelős kormányzati rendelettel, a vírussal szembeni védőhatás időtartamának tudományosan alátámasztott ismerete hiányában, korlátozatlan érvényességű védettségi igazolványt kiadni és az ezzel együtt reális fertőzésátadási kockázatokkal mások egészségét tudatosan veszélyeztetni? Továbbá, több olyan konkrét esetek is ismertek, amikor (3) a „védőoltás” felvétele után, a beoltottak saját költségén elvégeztetett laboratóriumi ellenanyag-vizsgálatokban nem sikerült kimutatni elfogadható immunreakciót! Vagyis a vakcinát beadták, ami viszont a koronavírussal szembeni immunvédelmet igazoltan nem hozott létre, de a védettségi igazolványt mégis kiadták.

Tekintettel arra, hogy a védettségi igazolvány a beoltottak körében, mint láthattuk, a védettséget nem igazolja, a beoltott személyek védettségének időtartama nem ismert, több védőoltás semmilyen immunválaszt nem hoz létre, így nyilvánvaló: A VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY BEVEZETÉSE VALÓJÁBAN REJTETT CÉLOKAT SZOLGÁL, TULAJDONKÉPPEN ÁLLAMPOLGÁRI JOGAINK KORLÁTOZÁSÁRA IRÁNYULÓ HAMIS ÉS ÁLSÁGOS JOGINTÉZMÉNY, alkotmánysértő módon olyan vakcina felvételére buzdít, ösztönöz és indirekt módon kényszerít, amely:

– hatóanyagának összetétele példátlan és bűnös módon ismeretlen;

– titkosított uniós oltóanyag-szerződésekkel kerül felhasználásra;

– kísérleti fejlesztés harmadik tesztelési szakaszában van;

– mindeddig ismeretlen közép- és hosszútávú egészségkárosodási kockázatot

  jelent és koránt sem tekinthető jó előre biztonságosnak, miközben

  titkosított uniós szerződésekben éppen a vakcinagyártók

  kaptak teljes jogi mentességet pontosan ezen kockázatok

  felelősségvállalásának viselése alól;

– bejelentett hatékonysága megtévesztően messze túlértékelt.

A hatóságok nyilvánvalóan súlyos jogsértések egész sorát követik el ellenünk! Az elkövetett jogsértések álcázása érdekében:

– hiteles, objektív tényadatokkal mindmáig nem igazolt egészségügyi

  vészhelyzet  bevezetését rendelték el (ergo létrehozták saját

  jogi mentességüket a bűnvádi felelősségre vonás alól);

– igazoltan megtévesztő fertőzéstesztelést tartanak használatban;

– átláthatatlan és megbízhatatlan megbetegedési és halálozási

  nyilvántartást tárnak a közvélemény elé;

– a probléma nyílt társadalmi dialógusát önkényesen elnyomják;

– az állampolgári tiltakozás lehetőségét a pandémiára való ravasz

  hivatkozással ellehetetlenítik!

Táblázatban összefoglalva mutatjuk be a védettségi igazolvány megszerzésével kapcsolatos alapvető feltételeket és tudnivalókat:

A védettségi igazolvány kiállításának jogalapja A kiállítás díja Érvényességi ideje Elvégzendő vizsgálatok
1. A koronavírus elleni „védőoltást” Magyarországon felvette Ingyenes Nincs korlátozva Nem kell végezni
2. A koronavírus elleni „védőoltást” külföldön kapta meg Ingyenes Nincs korlátozva Nem kell végezni
3. Igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen Ingyenes 6 hónap Nem kell végezni
4. Vélhetően átesett a fertőzésen, utólag készített antitest-vizsgálat igazolja   3000 Ft kártya 11000 Ft labor   14000 Ft összes 4 hónap Ellenanyag laborvizsgálat

3

A vonatkozó kormányrendelet a KÍSÉRLETI vakcina felvételét JOGSZERŰEN elutasító állampolgárokat mégis hátrányosan, jogsértő módon megkülönbözteti, tulajdonképpen bünteti azzal, hogy:

  • számukra még a védettségi igazolvány kiállításáért is díjat számít fel (3000 Ft), ami

egyébként ellentétes az EU rendelettel;

  • a védettségi igazolvány megszerzésének feltételeként meghatározott ellenanyag

kimutatásáért díjat számít fel (11000 Ft), holott, ezek az állampolgárok még kórházi

kezelésben sem részesültek, az egészségbiztosítási alapból gyógyításukra pénzt nem

költöttek, szemben a koronavírus-fertőzésen kórházban átesett személyekkel, akik

ellátása és kezelése sok pénzbe került és a védettségi igazolványt is ingyen kapják;

Közérdek fűződik a laborvizsgálat elvégzéséhez és az immunvédettség tisztázásához;

  • az immunvédettség igazolása céljából rendeletben meghatározott ellenanyagvizsgálat

eredménye nem alkalmas a meglévő immunvédettség egyértelmű igazolására;

  • a meglévő immunvédettség egyértelmű kimutatására egyedül alkalmas sejtes

immunvizsgálat eredményét nem fogadja el.

A soron következő súlyos jogsértés arra vonatkozik, hogy a Sars-Cov-2 vírussal szembeni természetes immunvédettség igazolásának lehetőségeit minden indoklás és magyarázat nélkül, önkényesen csak az ellenanyag vizsgálat eredményének elismerésére szűkíti le a jogszabály (ld. 60/2021. (II. 12.) Kormányrendelet 2. § (4b) a) pontját), ezzel együtt pedig kizárja a sejtes immunitás (Sars-Cov-2 vírusspecifikus T- és B-limfociták kimutatására irányuló) laboratóriumi vizsgálati eredményének elismerését. Megmagyarázhatatlan módon a kormányrendelet éppen annak az immunológiai szakirodalom és alapismeret szerint megkérdőjelezhetetlen laboratóriumi vizsgálatnak eredményét zárja ki az immunvédettség igazolásának lehetséges köréből, amely a leghitelesebb és a leginkább igazoltnak tekinthető eredményt szolgáltatja. Mi lehet ennek az oka? A rendelet célja nyilvánvaló: ellehetetleníteni a vakcinák felvétele nélkül is igazolhatóan kialakuló, éveken át megmaradó, a koronavírusra emlékező természetes sejtes immunvédelem bizonyításának lehetőségét, a rendeletben elfogadott igazolást pedig kizárólag az ellenanyag kimutatásának elfogadására leszűkíteni. Az ellenanyag csakis szükséges mértékben és rövid ideig van jelen (de az sem mindig) a vérben, eredménye pedig az immunvédettség igazolásának céljára nem alkalmas! Mivel az esetek túlnyomó többségében az ellenanyag szintje néhány hónap alatt az elfogadott küszöbérték alatti szintre esik vissza a vérben, így kiváló lehetőséget teremt a kísérleti vakcinák akár félévenkénti beadásának félrevezető igazolására. Az immunvédettség ellenanyagmérésen alapuló jogszabály által elismert hamis igazolása a vakcinagyártók céljait szolgáló megtévesztő narratíva.

Úgy látszik, a kormány céljainak jobban megfelel, ha jogsértő rendeletben megvonja állampolgáraitól a „védőoltás” felvétele nélkül is kialakuló természetes sejtes immunvédelem igazolásának lehetőségét, ezzel együtt pedig inkább az eltitkolt hatóanyagösszetételű, ismeretlen közép- és hosszútávú egészségkárosodási kockázattal járó kísérleti vakcinák felvételébe kényszeríti (verbális agitációval + ráutaló jogi szabályozással) bele a megtévesztett emberek tömegeit!

EURÓPAI UNIÓ JOGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (digitális zöldigazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről

 

Az EU vonatkozó rendeletével kapcsolatos alapvető kritikai észrevétel, hogy közegészségügyi követelmények szempontjából hiányos, elfogadhatatlan az oltási igazolvány meghatározása. Az EU rendelete csak azt mondja ki: (21) Az oltási igazolványnak annak igazolására kell szolgálnia, hogy birtokosa valamely tagállamban Covid19-védőoltást kapott. De ez a meghatározás elfogadhatatlan, mert a Covid19-védőoltást (remélhetőleg) nem azért adják be az uniós állampolgároknak, hogy be

4

legyenek oltva egy vakcinával (márpedig ez következik a jogalkotó logikájából), hanem azért, hogy a vírusfertőzéssel szemben immunvédelmet alakítson ki a szervezetben, amellyel az igazolvány birtokosa igazolja a járvány megfékezésével kapcsolatos közegészségügyi követelményeknek való megfelelést! A jogszerű, közegészségügyi szempontból kellően megalapozott rendelet kulcsfogalma az IMMUNVÉDETTSÉG (Sars-Cov-2 vírussal szembeni). Éppen ezért, az oltási igazolvány jogszerű meghatározása nem korlátozódhat a cél elérése érdekében alkalmazott eszköz (Covid19-védőoltás) puszta konstatálására, hanem a cél megvalósulását, azaz az IMMUNVÉDETTSÉG MEGLÉTÉT KELL IGAZOLNIA, amit az EU rendelete nem nyilvánít ki!

Az EU, szemben Magyarország kormányrendeletével, nem véletlenül hagyta ki az oltási igazolvány meghatározásából az immunvédettség teljesülésére vonatkozó utalást, ugyanis feloldhatatlan ellentmondáshoz vezetne, mert a vakcinák alapmeghatározás szerint nem képesek a beoltottak teljes körében az immunvédettséget garantálni. Az immunvédettség igazolása céljából az EU rendelet szintén nem ismeri el a sejtes immunitás laboratóriumi vizsgálati eredményét.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZET (KÖTELEZŐ) AJÁNLÁSA

A WHO 2020. november 13-án valamiért úgy döntött, hogy „megreformálja” a Covid-pandémia bevezetéséig érvényben lévő és széles szakmai konszenzuson alapuló „nyájimmunitás” fogalmának meghatározását és kimondta, hogy a nyájimmunitást CSAK tömeges vakcinázási program segítségével lehet elérni.

Hitelesen meggyőződhettünk arról, hogy a WHO, az EU és Magyarország Kormánya olyan oltási védettségi igazolvány jogintézményét hozták létre és tartják érvényben, amely a járvány közegészségügyi követelményeit nem teljesíti, így valójában csakis emberi szabadságjogaink korlátozásának céljait szolgálja, illetve a tisztázatlan kockázatú vakcinák felvételére ösztönöz!

Immunvédettségünk igazolása céljából az immunsejtek laborvizsgálati eredményt paradox és nonszensz módon sem EU-rendelet, sem pedig a kormányrendelet nem ismeri el, ezzel pedig nyíltan a vakcinagyártók érdekeinek kedvez! ÉGBEKIÁLTÓ CSALÁS ÉS HAZUGSÁG!

A fentiekben jelzett komoly problémák megoldása céljából nyílt társadalmi kerekasztal egyeztetést kell kezdeményezni a Kormánnyal!

Ne feledjük el egy percre sem, hogy a magyar nemzet e fontos sorskérdésében a kormány és az ellenzéki pártok azonos platformon osztoznak (elvégre egy a gazda egy a cél), a parlamenti vitákban sehogyan sem tudják eldönteni, ki közűlük a leginkább oltáspárti. A pártérdekek hosszúra nőtt bűnös árnyékában érdemi képviselettől megfosztott politikai árvákká lettünk saját hazánkban!

Mindent alulról szervezkedve kell újra kezdenünk, egymást jól ismerő és egymásban kölcsönösen megbízó lakóközösségi, baráti, munkahelyi összetartó szervezett közösségeket kell kialakítani, amelyben megosztják gondolataikat, gondjaikat, terveiket egymással az emberek. Olyan pártfüggetlen nemzeti közösségek kialakítására kell minden erővel törekedni, amely helyi és országos képviselőjelöltek állítására is alkalmas. Olyan alulról támogatott, a közösségek akaratából választólistára állított képviselőjelölteket kell az Önkormányzatokba és a Parlamentbe bejuttatni, akik nem tagjai egyetlen pártnak sem, akik a jelölő közösségek akaratából bármikor visszahívhatóak alkalmatlanságuk esetén. Keressétek a kapcsolatot a Nemzetegyesítő Mozgalommal, amely példamutató szerénységgel, a magyarság érdekeit szolgáló alázatos őszinte szeretettel nyújt abszolút önzetlen keretet és szolgáltatást a kisközösségek politikai építkezéséhez!

 

I.R.V.

 

Vélemény, hozzászólás?