Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

Fel a közjogi szabadságharcra, mert nem csak a nép és az őket kifosztó elit van, de létezik a népet védő-képviselő Nemzet is!

 

(7 percet kaptam, hogy elmondjam mit gondolok 56-ról, a kommunista törvényességről, 2006 őszéről, a mai covid-terrorról, valamint a jövőnkről.

Meg kell tehát gondoljam, hogy miként rövidítem mondanivalómat, mert tömören kell mindent megfogalmaznom, ezért inkább felolvasom!)

Engem a népünk sorsa érdekel, ezért hiszem, hogy a mellérendelés alapján kell minden nemzeti erőnek egy irányba mutatnia, s ez az irány az együttműködés! Megdöbbenéssel láttam a Társadalomkutatási Intézet (TÁRKI) Európai Unióra kiterjedő vizsgálatát, mely szerint a magyarok háromnegyede: uniós szinten szegénynek számít! Ez tagadhatatlan tény, s eredményeként azt is kijelenthetjük, hogy állam mára többször 10 millió Ft-ot vett ki minden család zsebéből, s ezt mielőbb vissza kell juttatni nekik! Sajnos csak Romániában rosszabb ennél a helyzet, hiszen már Bulgáriában is jobbak a jövedelmi mutatók. Azonban mindez nem következhetett volna be, ha 56-ban vagy 2006-ban vissza tudunk térni a történeti alkotmányunkhoz, amit a katonai-pénzügyi megszállások akadályoztak!

1956 szabadságharcát – 65 évvel ezelőtt – a Gerő beszéd provokációja indította el, 2006 erkölcsi forradalmát pedig 15 éve: az elhíresült Gyurcsány beszéd.

56-ban a Lámpagyárban tartott fegyverekhez jutott hozzá viszonylag egyszerűen a tömeg. 2006-ban a Nádor utcában parkoló kistehergépkocsiban volt elkészítve 36 éles lőszerrel betárzott gépkarabély, amit szerencsére nem tudtak felhasználni a jogosan felháborodott tüntetők, mert akkor nem csak patakokban folyt volna a vér a pesti utcákon, de Gyurcsány elvtárs még be is vezethette volna a rendkívüli állapotot. Sőt be is betonozta volna a hatalmát, hiszen az Unió ide küldte volna a felmentő sereget a Gládiót, akik a Kiev-i véres „rendcsinálást” rendezték!

2006 őszén a Kossuth téren nem csak egyszerű kormányváltást, hanem valódi rendszerváltást akartunk, amit a pártok máig elleneznek! Talán ezért hallgat arról mindenki, hogy 15 évvel ezelőtt a Kossuth térre, egy ALKOTMÁNY HELYREÁLLÍTÓ NEMZETGYŰLÉS volt meghirdetve, hiszen nekünk a békés, fegyverek nélküli politikai váltás volt a CÉLUNK akkor is, ma is!    IGEN!

ALKOTMÁNY- HELYREÁLLÍTÓ – NEMZETGYŰLÉS lett volna, melyet lehetetlenné tett a NEM magyar vezetésű rendőrség, Gyurcsány parancsára!

Csak röviden mondom el, mit gondolok a kommunista törvényességről, mert fogy az időm!

Miért hirdeti bőszen a múlt rendszer egy kedvezményezettje, a nyugdíjas BM tiszt, hogy nála van az egyetlen igazság? Mert erre kaphatott megbízást?

Mert kinek az érdeke az, hogy a jelen kormánnyal joggal elégedetlen tömegek elismerjék törvényesnek a véres kezű kommunista államot és annak egyik ál-törvényét? Szerintem csak is a liberál-bolsevikoknak!

S kinek érdeke az, hogy elhitessék az elégedetlen tömegekkel azt, hogy az a megoldás, hogy hivatkozzunk egy ál-törvényre, ami biztosította hazánk globalista kifosztását? Spontán-privatizációtól a mai rabló-kapitalizmusig?

Kinek az érdeke, hogy visszatérjen az 1989. évi XXXI-es ál-törvény, amit ráadásul még alkotmánynak is hazudnak a politikusaink – hangsúlyozom: OLDLAKTÓL függetlenül! (Hiszen még az Alaptörvény is erre hivatkozik!)

Geri azzal operál, hogy benne van egy mondat: „minden hatalom a népé”!

S valóban a népé volt a hatalom 89-ben?(Kérlek benneteket válaszoljatok!)

Az ezredes elvtárs szerint: csak egy pillanatra kell visszahozni a véres kezű komcsikat átmentő áltörvényt, majd visszatérhetünk a történeti alkotmányhoz.

Szerintetek lehetséges lenne elvenni a hatalmat a visszatérő komcsiktól?

(Visszaadná azt Fletó a nemzetnek csak úgy, pusziért, békésen??)

2006-ban gumilövedékkel lőttek ránk, ám ha visszajönnek, élessel is megteszik!

Fogy az időm, így csak röviden mondom el, mit gondolok én a magyar covid-terrorról? Többek között az államadósságot duplázza meg ez a vakcina-csalás!! Gulyás Gergely ezt kotyogta el: A koronavírus-fertőzéssel kórházban ápolt idős betegek 55%-a nincs beoltva!’’ Vagyis a megmaradt 45 százalék a védettséget hirdető oltások ellenére is kórházba került? Mi ez, ha nem nyilvánvaló népirtás?

Ha az aránytalan intézkedések és a covid-terror ellenére lesz jövőre választás, az a globalisták igazolása lesz-e, hogy bizonyítsák a naiv tömegnek: itt bizony demokrácia van! Ám nem lehetne azt valahogy, mégis kihasználni a javunkra?

Hiszen most még nem nácizzák le Toroczkai Laci pártját, de eljön az idő amikor ez is megtörténik! Mert nekik szükségük van egy olyan pártra, akit nácizni lehet. Emlékezzünk csak, hogy hányszor vádolták Orbánt náci barátsággal a liberális-kommunisták, de sohasem nevezték őt: a globalista tőke engedelmes kiszolgálójának!    Pedig az, sokkal helyesebb megállapítás lehetett volna!

Ezért van a Fidesznek nagy szüksége a Mi Hazánk Mozgalomra, amely felszívta a tisztességes jobbikosokat is! De nem ismerte még fel, hogy az ún. népfrontos politika el fogja vinni majd a szavazók tömegeit tőlük, hiszen a népfront élére „Zay-josan”- hirtelenül, de megtalálták a számukra alkalmas személyt!

Azt a személyt, aki keresztény, konzervatív és pártonkívüli! Hangsúlyozom: PÁRTONKÍVÜLI! Vagyis Nemzetegyesítő Mozgalom alapelvét lopták el vele! Hiszen az agyonhallgatott Nemzetegyesítők hirdetik a pártonkívüli követek szükségességét: a magyar törvényhozás jó irányba való visszaállításához!

Ám, ha nem lesz nyomás az USA részéről, akkor a DK sohasem szavazza meg egy pártonkívüli személy miniszterelnökségét, hanem kihasználva Őt eldobják majd! Vagyis mindegy, hogy milyen szerződést írtak alá Gyurcsányék, hiszen a hatalomért nekik: semmi sem drága!  S ha nyernek, és még meg is szavaznák Őt kormányfőnek, akkor is a DK-nak lesz kiszolgáltatva a frakció nélküli kormány! Akkor is a pénzhatalmi megszállók fogják majd irányítani a törvényhozást is!

Van-e így remény? Mi lehet a magyarság útja a jövőben?  

Az, amit Toroczkai Laci évekig csinált. A pártonkívüli Nemzetszervezés!

Az, amit Patrubány Miklós, Drábik János, és sok-sok jó magyar csinált, pl. a Brindza András is, vagyis a pártokon felüli nemzeti gondolat erősítése. De az is a jövőbe vezető, amit Rácz Szabó László csinált, azzal, hogy alázattal részt vett a Nemzetegyesítő Mozgalom megalapításában!  Ez az egyetlen mozgalom, amely nem vesz fel közpénzt, tehát nem bizniszpárt! Tagjai nem akarnak hatalomba kerülni, csak szolgálják a magyarságot azzal, hogy erkölcsi mintát mutatnak a politikának! ÉN, csak a szóvivőjük vagyok, de tudom jól, hogy már nincs hitele a többi pártnak az átlagemberek előtt! A nép már nem akar a kisebbik rosszra szavazni, de sokan keresik a lehetőséget a pártonkívüliek törvényhozásba juttatására! Végre NEM pártkatonákat akarnak, hanem népképviselőket!

A Nemzet egyesítéséről sajnos szinte minden mai politikai erő szónokol, de CSAK a Nemzetegyesítő Mozgalom biztosítja a saját listáját a pártonkívüliek számára, vagyis egyedül ők adják meg a valódi népképviselet lehetőségét!

Nélkülük vannak-e képviselve ma a „nem oltakozók”? Pedig ők a magyar lakosság 30%-a! S ha nem, akkor miért NEEM? Ám a magyar jövő nem a szónokoktól, nem a pártoktól függ, hanem az önszerveződő képességünktől! Sőt az egot legyőző hazaszeretet és a közjogi szabadságharc véghezvitelétől függ a magyar jövő! Mert jövőre már éppen 800 éve lesz annak, hogy vitéz Őseink megfogalmazták az ellenállási jogot, de azt: kötelezettséggé is tették az alkotmányellenes hatalomgyakorlással szemben! Sajnos kevesen tudják ezt!

Fél percem maradt, hogy megkérdezzem: képesek leszünk-e 106 tisztességes, pártonkívüli jelöltet állítani? Akik lakóhelyükön ismertek és elismertek, sőt még alkalmasak is az érdekképviseletre, mert nem megvásárolhatók!

Ha ők ott helyben megszerzik a legitimitás bizonyítékát- az 500 jelölő aláírást-, akkor választókerületi követként lehetnek majd törvényes tagjai -, a 2006-ban elmaradt: ALKOTMÁNY – HELYREÁLLÍTÓ – NEMZETGYŰLÉSNEK! Erre a Nemzetgyűlésre lehet bármikor szavazni a Nemzeti Hírhálón, a HonHír-en, a Magyar Megmaradás és a Nemzetegyesítő Mozgalom honlapján is!

Mert egyedül a történeti alkotmányban bízhatunk, amely beváltan volt igazságos! Amely alapján nem egy esendő emberi személyé volt a főhatalom, hanem a Szent Koronáé, mert Őt – az önzés nélküli nemzetet képviselő – koronát, sem zsarolni, sem megvásárolni nem lehetett a múltban, de ma sem lehet, ellentétben a mai bűnpártokkal és az elitista, zsebre dolgozó, pártpolitikusokkal!

A pártok ellen kell tehát fellépnünk az     ALKOTMÁNYT- HELYREÁLLÍTÓ – NEMZETGYŰLÉSSEL, amely visszaállítja a jogfolytonosságot a valaha volt történelmi államainkkal, de a szerves jogfejlődés szellemében: a közvetlen, részvételi demokráciát is megvalósítja!

Ez lehet a magyarság útja a jelenlegi globalista világ: reklám-demokráciája ellen!

Letelt az időm, de a beszédet mondókat felkérem: akik nem pártos rendszerben gondolkodnak, szólítsák fel a híveiket arra, hogy alakítsanak minden településen Nemzetgyűlést Előkészítő Közösségeket, mert erre kötelez minket az Aranybulla!

Köszönöm, hogy meghallgattak és figyeltek!

Kezdjünk bele a közjogi szabadságharcba, mert: erős várunk az alkotmányunk!

Hiszek egy Istenben….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?