Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

Ez a harc nehezen vívható meg nyíltan

Nekünk azt tanították az átkosban, hogy a feudalizmus, majd a kapitalizmus volt az oka a szegénységnek – ami pedig az egyedüli kiváltója volt a háborúknak, bűnözésnek és az éhezésnek.

A gyermekeinknek már azt tanították – szinte ugyanazok –, hogy a kommunizmus volt az oka minden bajnak. Ám legtöbbször éppen az egykori kommunista elit vedlett át kapitalistává, s így ma már nem lenne nehéz mindenkinek felismerni, hogy mindkét rendszer hamis.

 

Ráadásul mindkét rendszerben voltak jó és rossz elemek, de az igazságot, a társadalmi különbségek alapját egyik sem világította meg helyesen. Sőt bennünket átlagembereket, kifejezetten megtévesztett mindkét rendszer, amelyek mögött ott állt – szinte láthatatlanul – az a bankárkaszt, akik hihetetlen nagyban játszanak velünk, akik csak gyalog-parasztok vagyunk az ő sakktáblájukon.

A bankárkaszt kialakulása a pénz létrejöttéhez köthető, s mára már elérte azt, hogy egyértelműen a ’pénz isten’ imádatát terjesztette el szinte az egész világon. Az a sivatagi rablókból álló népcsoport, amely ráunva a sivatagi körülményekre, kitalált magának egy saját istent, amely nekik adta a mások által épített városok és mások által megművelt földek sorát, gyorsan elhitte magáról, hogy ’kiválasztott’!

S ez a kiválasztottsági mítosz fertőzte meg szinte az egész világot mára, szerintem elviselhetetlen szinten.

 

Ez a mítosz öltött testet az ősi ”isten-királyokban”, majd a görög és római rabszolgatartó polgárjogban, utána pedig a fundamentalista kereszténység bűneiben, ami a saját országaikban az inkvizíció, a gyarmatokon az őslakók kiirtása volt. Majd a felvilágosodás korában előbukkanó szabadkőműves bűnszervezeteken át, egészen Hitler felsőbbrendűségi népámításáig. Persze ne felejtsük ki Cromwell véres puritánjait, a jakobinusok nyaktiló-rendszerét, vagy a bolsevisták embertelen munkatáborait, amit a mai Kína szinte tökélyre fejlesztett! Persze ez a mítosz dolgozott a ’68-as anarchistákban és az Antifa nevű globális terrorszervezet unatkozó négereiben is, akik elhiszik a fekete felsőbbrendűség maszlagát és gyűlölik is a fehérembereket.

Persze nyugodtan ide sorolhatjuk a hódító iszlám egyedüli igazhitűnek nevelt fanatikusait is, ahogy a békésen ősrasszista talmudistákat is, akik szinte észre sem veszik, hogy éppen az őseik által kitalált mítosz fertőzte meg a világot úgy, hogy ma már nem Jahwét, hanem csak is a pénzt imádják a judaista vallásba egykor betértek, mai utódai!

 

S ez a kiválasztottsági mítosz fertőzte meg a világot mára, szinte már elviselhetetlen szinten?

Sajnos igen. Pedig nekünk szkíta-szittya utódoknak nem lenne szabad ezt a beteges mítoszt elfogadnunk és magunkévá tennünk! Mert ez nem a mi kultúránk, nem a mi természetünk! Nekünk olyan népi műveltségünk van, amely alapvetően különbözik ettől, hiszen mi soha nem gyarmatosítottunk, sőt a rabszolgatartást is csak hamis módon próbálják a régmúlt elferdítésével ránk bizonyítani az idegenek!

 

Mi nem harcoltunk másért, csak a saját biztonságunkért, hiszen a kalandozások sem rablóhadjáratok voltak, mint ahogy beállítani igyekszik a közénk férkőzött idegen szellemiségű történészek sora, hanem olyan hadgyakorlatok, amelyek az önvédelmi képesség fenntartása mellett a tőlünk a frankok által elrabolt szakrális kincseink visszaszerzését is célozták. Vagyis, ha nem jönnek ide a frankok, úgy valószínűleg mi sem megyünk nyugatra, mert nincs mit keresnünk ott!

A szkíta-hun-avar-magyar folytonosságot éppen ezért akarják elvenni tőlünk és mindenféle kitalált finn-ugorizmust öntöttek a nyakunkba.

 

S mára a világot elöntő bankárkaszti bolondéria olyan erőssé vált, hogy a kezükbe került média véleménydiktatúrája, elkábítja még a mi sorainkba tartozókat is, mert bevezették a ’pénzisten’ mellett a rettegő társadalmi rendszert is. Ezt alaposan kipróbálták a munkatáborokban, s mára folytatták a zsidóság-németség számára feldolgozni eddig nem engedett holokauszt rettegéssel, majd kiterjesztették az egész világra a covid-terror segítségével. S mára nemzetközivé vált a ’rettegés’, ami ellen egyre többen emelik fel hangjukat, s egyre többen kezdik látni az igazságot, ami az ősrasszista hamisságok mögött rejlenek!

Olyan találmány a nyakunkra ültetett reklám-demokrácia, amit nagyon nehezen lehet kiismerni, mert maga az elmélet nagyon emberbaráti és csak a gyakorlata a félelmetes!

E reklám-demokrácia ugyanis köszönő- viszonyban sincs a részvételi demokráciával, de még kevésbé hasonlít a valódi népuralomra a politeiára! Ez utóbbi ugyanis szokásjogi rend, amit nem az ego és nem a pénz mozgat, hanem az igazságosság!

 

Lassan minden nép a földön azon töpreng, miképpen lehetne végre megszabadulni a bankárkaszt fojtogató rendszerétől, vagyis a reklám-demokrácia borzalmától, amely a kiválasztottsági mítoszt hozta el nagyüzemi szinten, hiszen itt a felsőbbrendűek azok, akik hatalmas pénzek felett rendelkeznek, s pénzpórázra veszik a pártokat! Ők a ’pénzisten’ templomainak kőgazdag tulajdonosai, vagyis bankok ’papjai’, akik így a törvényhozást is a kezükbe kaparintották!

Ez a harc nehezen vívható meg ellenük nyíltan, mert már mindent az uralmuk alá hajtottak azáltal, hogy elhitették a közemberekkel a pénz isteni eredetét, holott a pénz csak: mint értékjel, vagy csereeszköz, vagy megtakarítás jelenhetne meg, s nem mit spekulációs eszköz.

 

Nekünk szkíta utódoknak nem természetünk, hogy mást becsapjunk, de az se, hogy raboljunk másoktól. Ám ez a kiválasztottsági mítosz olyan rombolást végzett az emberiség tagjai között, hogy már szkíta testvéreink sem ismerik fel romboló hatását, sőt közülünk is beállnak többen a ’pénzisten’ hívei közé és így a mi ősi törvényeink szerint rablókká válnak, vagyis úgy lesznek bűnözőkké, hogy nincsenek is tisztába a bűnük természetével.

 

Mára sajnos világjelenséggé lett az erkölcstelenség, s így nekünk magyaroknak jutott az a feladat, hogy mintát mutassunk a világ számára, s olyan közjogi szabadságharcot kell vívjunk, amely erről az embertelen, a kiválasztottsági mítosz által bevezetett világvallásra hívja fel a figyelmet. Ezt a világvallást kell nekünk először itthon a Kárpát-medencében, majd Európában, s végül az egész földön meg-semmisíteni azzal a mintával, amely nem erőszakos, nem uralni akarja a másik embert, de nem is kihasználni!  Ez a harc lesz a végső, de nem összefogni, hanem együttműködni kell egymással, s ez eleinte csak fű alatt lehetséges! Mindezt szakrális és logikus alapon is szükséges meglépni, ezért javasoljuk a helyi, szellemi kaláka közösségeket!

 

A szerző közjogász és nemzetépítő segédmunkás

Vélemény, hozzászólás?