Publicisztika

A mammonhitűek Húsvétja? – riport a NEEM egyik civil szóvivőjével!

Nagypéntek van, s milyen sokan vannak, akik belemerülve az anyagi világ élvezetébe és bűneibe, nem tudják még azt sem, hogy az őskeresztényeknek nem volt semmi köze a judaizmushoz. Hangsúlyozom, nincs nekem semmi bajom egyetlen más vallásúval sem, sőt a magyar ősvallást hívőket egyenesen becsülöm is, mert ők nem támadják azt az igazi kereszténységet, amely a szeretetről szól és nem az Ószövetség/Tóra véres erőszakát olvastatják gyermekeinkkel.

Önről közismert, hogy írt egy könyvsorozatot Zsidókérdés magyar szemmel – címmel, így mi a véleménye önnek erről?

BG: Sokan nem tudják azt sem, hogy az Evangélium nem azonos a Bibliával, mert előbbiben csak Jézus tanai, a minden embert egyelően az Isten gyermekének hirdető szeretetvallás a lényegi vonal. Ezzel szemben az Ószövetség olyan ősi népek mítoszainak plagizáló összeolvasztása a héberek által, akik azokat a nagyon tisztességes és erőszakmentes népeket többnyire lemészárolták, azzal a szerintem hamis indokkal, hogy Jahve nekik adta a kánaánt. Az Evangélium azonban Örömhír, amit a valódi keresztények a „feltámadás” történetében kapnak meg úgy, hogy Jézus ígéretet is tesz nekik, hogy aki őt követi üdvözül és megígéri: velük lesz a világ végezetéig! Vagyis mindenféle ősrasszizmus nélkül hívja magához híveit Jézus!

A judeo-kereszténység Ószövetsége egyes népeknek kegyetlen lemészárlásáról szóló történeteket adnak át nemzedékről nemzedékre. Mi a véleménye önnek erről?

BG: Az alapprobléma a két vallás között a kiválasztottsági mítosz. Ez azt jelenti, hogy a héberek szerint Jahve/Elohim őket választotta ki az uralkodásra, s nekik adja azt a földet, ahol addig más népek éltek:

 „És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled(5Móz,28 9.11És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt. (5Móz 30,9.1012Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt(Jer 5,24.25) „

Vagyis elhinti az „ige”, hogy a héberektől félni kell, hisz nekik adja Jahve azt, ami addig nem volt az övék. S így majd kölcsönt tud adni sok népnek úgy, hogy neki nem kell kölcsönt felvennie! Ez utóbbi mára teljes mértékben megvalósult. Hiszen a fiat-pénz, vagyis az, amit teljesen fedezet nélkül állítanak elő a bankok, azt biztosítják, hogy a „kiválasztottaknak” ne kelljen kölcsönt venniük és mégis tudjanak kölcsönt adni minden más népnek. (Természetesen ugye kamatra!) 

Az is érdekes persze, hogy milyen nagyon kevesen tudják a kereszténység kritikusai közül azt, hogy Jézus nem véletlenül ott jelent meg ahol a legtöbb bűnös személy, mammonhitű vagy mammonita élt. Jézus nem lehetett zsidó, hiszen akkor a magukat kiválasztottaknak, sőt még a saját istenüket Jahvét is legyőzni képes héberek nem támadták volna, nem követelik a kivégzését! A héber Tóra tanítása olyan messze van a kereszténységtől, mint Makó Jeruzsálemtől. (Igaz mostanában hallottam, hogy a Szentföldön is van egy Makó nevű helység, de a mondás mindenképpen arra irányul, hogy nincsenek egymáshoz közel.) Ám nekünk hosszú ideje mégis azt üzente a judaizmussal átszőtt egyházunk, hogy a tűz és a víz, össze egyeztethető! Vagyis a zsinagóga „kereskedelmi” mammonitái – tisztelet azoknak, akik nem kereskedni jártak oda, hanem az Istent keresték benne és nem mást – és az ott nagy tömegben élő pártusok és kánaániták vallása a legtöbb mai keresztény egyház szerint kötelezően egyesítendő, pedig, ha valaki figyelmesen olvassa el Jézus alábbi mondatait, akkor biztosan megérti, hogy ez teljesen lehetetlen!   

Jn. 8,42

Jézus így szólt hozzájuk: „Ha az Isten volna a ti Atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök; nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem.

Jn. 8,43

Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet.

Jn. 8,44

Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja. [1Jn 3,8-10]

Ha ezek a mondatok benne maradhattak János evangéliumában, akkor viszont vagy nem működött, vagy nem jól működött a cenzúra egykor. Önnek milyen elképzelései vannak erről?

BG: A Tóra/Tórah nem a kereszténység számára íródott, vagyis nem azok az erkölcsi szintek jellemzőek rá, mint amit a Jézust követők vallanak. Ezáltal sok olyan anyag maradt benne, amely a valóságos kereszténység számára nem egyszerűen idegen, hanem még elrettentő is! Ám mégis benne maradt, s ez azt jelzi, hogy igen sok judaista szemlélet maradhatott a katolikus egyházban egykor.

Keresztény ember törekszik a jóra, de tisztában van vele, hogy nem tökéletes, sőt folyamatosan követhet el kisebb-nagyobb bűnöket, amelyekből gyónás révén nyerhetnek feloldozást.  Sajnos az egoizmus miatt nagyon sokan nem értik a föltámadást, pedig így Húsvét táján, nagyon ezt kellene értenie mindenkinek, különösen most a vírusok korszakában! Mert ezt még a hétköznapokban is tudnánk használni a saját megmentésünk érdekében. A keresztény ember ugyanis nem az ego által irányított lény, hanem az Istenben hívők gyülekezete vagyunk. Nem a hiúságunkat, nem a sátáni pénzhatalmat, nem a bűnt piedesztálra emelő mai pártoskodást, hanem Istent kellene szolgálni úgy, hogy amennyire lehetséges Istennek tetsző cselekedeteket hajtunk végre. S ha Petőfi versére gondolunk, akkor a Magyarok Istenére kell esküdnünk és eskünk alapján nagyon is önszerveződni kellene végre, ha a magyarság nem akar elveszni a kor vírusai közt! Ám sajnos éppen ezt a társadalmi önszerveződési erőt, képességet irtotta ki belőlünk a bolsevik korszak, hiszen egyetlen pártos erő sem tűri el, hogy olyan önszerveződés jöjjön létre, amely veszélyezteti a pártok társadalmi vezető szerepét! Márpedig a magyar nemzet egy olyan társadalmi önszerveződés, amit nagyon nem akarnak a pártok, mert az megrengetné az ő hatalmukat! S ez vonatkozik minden gyülekezetre is, mert egyik egyház sem nézi jó szemmel azt, hogy rajtuk kívül mások is vannak a pályán, s ezt csak az állam tudja tompítani, s ebben a jelenlegi kormányzat nem áll rosszul.

Ha csak az önszerveződésen múlik a magyar jövő, akkor miért nem szervezik meg a helyi közösségeket azok a helyi értelmiségiek, akik nagyon is értik Széchenyi mondatát, hogy „egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen”?

Ahogy közelítünk a választásokhoz, ismét elindult a „kiskakasok” vetélkedője, s minden egotól túlfűtött személy PÁRTOT alakít és felszólítja a magyarokat, hogy: ÁLLJATOK MÖGÉM, mert az én pártom az igazi! No ez az, ami az önszerveződés legkomolyabb gátja!

Azt, hogy létezik egy – Papp Lajos prof által megálmodott Nemzetegyesítő Mozgalom mint – „SZOLGÁLTATÓ párt” , amelynek tagjai nem akarnak a hatalomba kerülni, azt legtöbben nem is képesek megérteni!

Azt meg, hogy én – aki következetesen pártellenes vagyok -, s mégis mellé álltam a Nemzetegyesítő Mozgalomnak, ezt nem is akarják megérteni, sőt még kérdéseket sem tesznek fel, helyette alaptalanul ítélkeznek felettem is! Annyira tele van az emberek feje az elbutító dogmákkal, hogy lassan azt látom, esélyünk sincs arra, hogy kimentsük a magyarság nagyobb részét ebből a fertőzésből.

Húsvét kapcsán kezdtünk beszélgetni, így arra kérem árulja el hogyan képzeli el a magyarság feltámadását, ha az említett önvédelmi ösztön és önszervező képességünk ennyire legyengült, vagy meg is szűnt?

BG: Talán inkább búvópatakként rejtőzködik, mint 1956 októbere előtt. S ha már ennyit idéztünk a Tórából, akkor idézzek egy olyan részt is, amit azért kellene értenünk, mert ez ad hitet arra, hogy magát a zsidóságot is megbünteti Jahve akkor, ha nem úgy táncolnak, ahogyan ő parancsolja nekik: „Bocsát az Úr te reád átkot, bomlást és romlást mindenben, a mit kezdesz vagy cselekszel; mígnem eltöröltetel és mígnem gyorsasággal elveszesz a te cselekedeteidnek gonoszsága miatt, a melyekkel elhagytál engem. (Bir 2,15)

 

Szerintem azonban önmagunkban bízzunk s ne hagyatkozzunk egy tőlünk idegen istenre, hanem a sajátunkat szólítsuk meg, és a magyarok Istenében, a Jó Istenben bízva nézzünk rá időnként a Nemzetegyesítők honlapjára! S csak önmagunkra számítva mondjuk ki: „SEGÍTS MAGADON, S AZ ISTEN IS MEGSEGÍT!”

Pócs Alfréd egy független média Tv szövetkezetről:

Vélemény, hozzászólás?