Madar Miklós
Alispán Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok Vélemény

Nyílt levél a Hajdú-Bihar vármegye alispánjának!

Kedves Madar Miklós!

Dologidőben ritkábban olvasok leveleket, így csak most sikerült találkoznom az alábbi korrekt felvetéseiddel, s azokat megpróbálom a témában szerény tudásommal megválaszolni.

Nézzük az állításaidat és kérdéseidet!

1/Amennyiben Magyarországon szkíta kisebbség lesz bejegyezve, úgy abban az értelemben hogy a kisebbség fogalma az adott ország fő népcsoportjától eltérő nyelvű és etnikumú csoport, úgy keletkezik egy magyartól eltérő tudatú magát nem magyarnak hanem szkítának valló rétegről, amely elkülönül a magyarságtól!”

VÁLASZOM:

Sajnos igazad van. A magyarság elfajzása leginkább az értékrend és erkölcs szintjén jelentkezik, vagyis a lélek-vezérelt, a saját értékeiért kiálló magyarság nemzeti rétege már 1956 óta folyamatosan kisebbségbe került, sőt a globalista pártok színházi teljesítménye folytán ez a réteg egyre kisebb! Ezért kell jó értelemben elkülönülni az erkölcstelen pénzimádó és így pénzpórázra fűzhető idegenektől és magyaroktól is!

2/ Amennyiben magyarnak érzi magát valaki miért nevezi magát szkítának?”

VÁLASZOM:

Elsősorban az előbb említett értékrendi elfajzás, a média manipuláció és a kommunista propaganda, majd a fogyasztói társadalom elbutító hatása miatt kell megkülönböztetni magunkat azoktól a magyar etnikumba született személyektől, akik nem a történelmi magyar államok jogrendjét (a történeti alkotmányt), hanem egy idegenből behurcolt és már a kommunisták által ránk erőltetett államformát és jogrendet tart normálisnak!

3/ ”Amennyiben a szkíta-magyar azonosság létezik (ezt semmiféle tudományos kör nem fogadja el a világon kizárólag nem tudományos körök) úgy mi lenne a cél? A magyar nevet szkítára cserélni?”

VÁLASZOM:

Az etnikai alapú magyar társadalomnak tehát, két jelentős rétege van. Régen ezeket „labanc és kuruc” névvel illették. Ma azonban ezek a kategóriák nem adnak lehetőséget valóságos társadalmi önszerveződésre. A jelenlegi hatalmi struktúra éppen azért adott lehetőséget a 200 ezer aláírás összegyűjtésére, mert úgy gondolkodnak mint Te! Vagyis megosztásnak gondolják a szkíta önkormányzatiságot, pedig éppen az értékrendi külön út az, ami itt a fontos. Nem egyesületet kell tehát csinálni, hanem felismerni, hogy ez csupán egy eszköz ahhoz, hogy még az elfajzott magyarok is visszatalálhassanak a gyökerekhez!

4/ Tisztelettel megkérek minden címzettet hogy legyen szíves inkább a magyar lakosság jelenlegi égető problémáival foglalkozni ahelyett hogy 70%-ban európai génállománnyal (német szlovák szerb horvát ruszin morva) rendelkező jelenlegi lakosságra (ez nem vonatkozik a cigány nemzetiségre) ráerőltessen egy szkíta tudatot! …”

VÁLASZOM:

Senkire sem kíván ez az aláírásgyűjtő közösség ráerőltetni semmit! Ha valaki eddig is tudta, hogy a történelem hamisítása miatt veszett el az ősi értékrendünk, az biztosan fogja támogatni ezt az önszerveződésre alkalmat adó mozgalmat. Ám aki nem tudja, hogy Herodotos szerint a legősibb nép nem az egyiptomi, hanem a szkíta, az nem írja alá! S ma a magyarság legégetőbb problémája éppen a szervezetlenségünk miatt nem oldódik meg, s ez az önkormányzatiság ezen jelentős mértékben tudna segíteni, ha leszünk elegen!

Tisztelettel: Bene Gábor

Vélemény, hozzászólás?