Szamonek János hírlevelei
Gondolatok

NEMES Magyarok! Mi a megoldás?

A nemzethalál víziója lassan valósággá válik. A gondolkodó, értelmes ember azért keresi a kiutat ebből a csapdahelyzetből, mert a világ eddig nem találta.

És mi a helyzet velünk magyarokkal?

Az ősi kultúrával, ősnyelvvel, ősírással és ősalkotmánnyal rendelkező népünk élettörvényeit úgy jellemezték rég’, hogy a jószomszédság és szeretet törvényei.  2004 december ötödikétől azonban világossá vált, hogy a nemzeti őskeresztény gondolkodásnak nincs alternatívája, mert még Csurka is úgy fogalmazott, hogy mi NEEM lehetünk se jobb se bal, csak keresztény és magyar. Az író legfeljebb a Szentkorona alkotmányosságát feledte politikájában megemlíteni, népszerűsíteni.

Pedig, ha valaki szeretné megismerni annak lényegét, a szeretet szó eredetét és valódi tartalmát, segítséget kaphat a SZER gyökszó megvizsgálásával. Pl. rend-szer, egy-szer-ű, szer-etet, szer-vezet, szer-telen, stb. és leginkább a szer+erény összevont szavunk kapcsán, ami „SZERÉNY”, de nem alázat vagy megalkuvás.

Az igazi magyar tudja, hogy a történeti alkotmányunknak 3 alappillére van:

1/ Akadályozni, hogy az ősjog helyett élő személy kerülhessen egyeduralomra!

2/ Meggátolni az érdemteleneket abban, hogy a nemzet közvagyonát kifosszák!

3/ S becsületes hatalomgyakorlás biztosítására kell az ellenállás joga/kötelessége!

Mindez a természeti (Isteni) törvényeknek, szokásjogunknak és az egyedülálló Vérszerződésünk lényegi kivonata. Ám ezen alkotmányosságot csak a NEMZET tudja működtetni nem a pártok, hiszen azok csak a megosztásunkat biztosítják.

Ezért azzal a céllal alakult meg egy szervezet (Papp Lajos professzor gondolatai alapján) melyet szerénység és szeretet vezet, s tagadja a pártoskodó megosztás szükségességét, a közpénzt pocsékló reklám-demokrácia, választási hazugságait.

Tagjai nem kívánnak hatalomra kerülni, nem veszik fel a nekik járó közpénzt!  S a pártképviselők helyett (a helyi közösség által visszahívható) népképviselőket akarnak a törvényhozásba juttatni, hogy legyen végre valóságos képviselete a nép tagjainak! Ezzel a nemzetté válást, a magyar megmaradást akarják szolgálni!

Az eddigi hazugság-politika helyett ki kell alakítani a NEEMeseknek azt a közpolitikát, ami a magyar népet szolgálja, a képzett és tisztességes követek választókerületi rendszerét, amely a következő feladatokat akarja megoldani:

  • Egyértelművé tenni, hogy nem tartozik egyik nagy szekértáborhoz sem! (Vagyis NEEM pártként működik, nem tör hatalomra, csak szolgálatra)
  • Fő feladatuknak érzik az igazságos Szent Korona jogrend, közjót szolgáló rendszerét megújítva-megvalósítani, illetve a népből nemzetet kovácsolni!
  • Megakadályozni, hogy nemzetromboló, természetellenes, globalista, tolvaj, liberális banda kerüljön a váltógazdálkodás elve szerint a hatalom közelébe.
  • Egyértelművé tenni, hogy a Nemzetegyesítők NEMeseinek nem ellenfele, főleg nem ellensége senki, aki a nemzet szolgálatát hasonlóan felvállalja.
  • Végső cél az alkotmányos folytonosság végig vitele, jogrend-helyreállítása.
  • A fentiek ismeretében a NEMesek csak azokra a szavazókra számítanak, akik eddig nem menetek el szavazni, viszont nemzeti értékrendjük azonos! (Ám eddig bárkire is szavaztak, mégis (nép)képviselet nélkül maradtak!)
  • A népképviselők útján egyesíteni, majd fel kell készíteni Nemzetünket az elkövetkező, nehéz időkre! Európa elveszett. Nekünk bírnunk kell!

          A szerző a Nemzetegyesítők egyik szerény, alapító tagja: Cser Lajos

Vélemény, hozzászólás?