Programok

Programok

„Nagy időket élünk, nagyra törő olcsó vágyakkal, de majd, ha nagy álmaink apróvá zsugorodnak, az apró is kiteljesedhet, és abból a cédrusmagból, melyet önzetlen egyénnek hívunk, egész műveltségünk ezredéves koronája születik újjá. Hogy azonban ez az újjászületés bekövetkezhessen, nekünk is el kell végeznünk a magunk feladatát. Vagyis azt, hogy meghalljuk, megértsük és továbbadjuk a tanítást. Ha nem a kötelező oktatás keretében az iskolákban, akkor szájról-szájra hagyományozva otthonainkban. Múltunknak és jövőnknek tartozunk ezzel.”  – Miklósvölgyi János

Aki nem tartozott soha valamely nemzethez, az nem tartozhatik

soha az emberiséghez. Az csak, mint afféle emberkivonat,

ember-séma hányódik a világban.– Kodály Zoltán

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját és ismerőseit

a szabadegyetem előadásaira.

2020/2021

Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem

Szellemi Tanácsadó Testülete

Az előadások helye:

Halis István Városi Könyvtár

Nagykanizsa, Kálvin tér 4.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

A szabadegyetem előadásai ingyenesen látogathatók!

Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem  

Rajnai Miklós

a Magyarok Háza volt művészeti igazgatója –

Bánffy Miklós-díjas bölcsész – a Százak Tanácsa tagja

 

Akarunk-e továbbra is az európai kultúrák hulladékán élősködni,

szemét-lerakodó helye lenni, vagy a magunk lábára állva egy

külön népegyéniség létéről tanúságot tenni?  – Kodály Zoltán

 

Csak tiszta forrásból

 

MAGYAR MŰVELTSÉG KINCSESTÁRA SZABADEGYETEM

Helyünk az országban és a világban – Művelődéstörténeti Szabadegyetem

Akik abból élnek és jól élnek, hogy a magyar közönségben még annyi a szellemi igénytelenség: dühösen felhorkannak, valahányszor szóba kerül a kultúra emelése.

Ez az ő haláluk: életüket védik. De az ő életük a magyar kultúra halála.

Tessék választani. ” – Kodály Zoltán

 1. október 16-án ( péntek ) 18 órakor

SORS BONA, NIHIL ALIUD … ”
– Csak jószerencse kell és semmi más!
400 éve született – gróf ZRÍNYI MIKLÓS
költő – kiváló hadvezér – dicsőséges hazafi

Szántai Lajos művelődéskutató vetített-képes előadása

Az est házigazdái: Horváth Ferenc épületgépész mérnök

Hosszú Ágnes tanárnő és kedves családjaik

 1. 2020. november 6-án ( péntek ),17 órakor

” Et tu Hungaria, mi dulcis patria, cum Paulinis crescis, et cum itidem decrescis.”
Te is Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz
növekedni és ugyanazokkal fogsz hanyatlani.
– Pázmány Péter

A PILISI PÁLOSOK

A magyar pálos rend a Pilisben

Kiss Mao-Tun István művelődéskutató vetített-képes előadása

Az est házigazdája: Wenczler Béla gépész–vállalkozó

Wegroszta Zoltán erdőmérnök és kedves családjaik

 1. december 4-én ( péntek ) 18 órakor

KETTŐS TEREMTÉS TÖRTÉNÉS

„Dicsőséges-e a reneszánsz, vagy éppen sötét? A két genezis-történet egyetlen ember teremtését, vagy két fajét: a lélekemberét és a rovarosodó sáremberét írja le? Mi jelenik meg a Jelenések könyvének Mennyei Jeruzsálem- és Krisztus képében? A Mennyország és a Megváltó, vagy a pokol és maga az Antikrisztus? A magyar műveltség válaszol. Válaszokat szolgáltat az a hagyomány, amelynek volt ereje és mersze akkor is „beszélni”, amikor a világ hallgatott. Az a hagyomány, amely egy olyan létsík emlékképeit tárta az ember elé, amelyben felismerhette az első teremtésben megszülető lélekvezérelt önmagát. Az a hagyomány, amely körül mindig is ott voltak és vannak a Heródesek, a hitetlen tamások, a képmutató farizeusok, az áruló júdások, az alattomos cselvetők, de mit sem érnek. Mit sem érnek, mert el fog jönni az a világ (még ha nem is holnap), amely méltóképpen tudja majd megélni azt az adományt, hogy abban a lábnyomban járhat, amelyet az Élet Fájához elvezető magyar műveltségnek nevezünk.”  

Miklósvölgyi János festőművész vetített-képes előadása

Az est házigazdái: Ynet Számítástechnika Kft. – Nagy Csaba informatikus mérnök

és kedves családja

 1. december 18-án ( péntek ) 18 órakor

„ Légy egy fűszálon a pici él / S nagyobb leszel a világ tengelyénél „

TÜNDÉRJÁRAT A CSILLAGOK ÚTJÁN

Szűkebb hazánk a Naprendszer és a Tejút-csillagváros

Dr. Kiss László fizikus – csillagász  – a Magyar Tudományos Akadémia
 Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója
vetített-képes előadása – jó idő esetén csillagászati bemutató

Az erkölcsi törvény úgy ragyog fölöttünk, mint a csillagos égboltozat – Immanuel Kant

Az est házigazdája: Perkó Zsolt matematikus – csillagász –

Dr. Tóth Viktória matematikus – egyetemi tanár és kedves családja

 

 1. január 22-én ( péntek ) 18 órakor

   KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!

JÓ PÁSZTOROK HAGYATÉKA

Asztrálmítoszi nyomok a dunántúli magyar pásztorművészetben.

A magyar népművészet jelrendszerének jelentésrétegei

Népművészetünk téridő keretei. – A jelrendszer működésének próbája.

Isten csillagvára. Ősi természetvallás nyomai  a dunántúli népművészetben.

Pap Gábor művészettörténész vetített-képes előadása

A magyar örökség érdekében kifejtett szép és önzetlen emberi tettek elismerése:

PAJZSRA EMELÉS! – A Magyar Műveltség Díjak átadása.

Az est házigazdái: Kondricz Albert pékmester

 Németh Ferenc zenetanár és kedves családjaik

 1. február 19-én ( péntek ) 18 órakor

AZ ARCNÉLKÜLI DIKTATÚRÁK ÁRNYÉKÁBAN
A kirekesztő gyűlölet áldozataira emlékezünk!
A nagy „magyar szabadtéri börtönben” születő szabadság
életesélyeiről – nyilvános beszélgetés és vita.

 – Bors István szobrászművész életművének rövid bemutatása

Nekünk, akik teremteni akarunk, vallja Bors István, messzebbre kell néznünk, és úgy kell nyomot hagynunk az idő sivatagában, hogy az évszázadok múltán erre járó szerencsésebb vándor ne csak azt lássa meg, amit üzenni akarunk neki, hanem azt is észrevehesse, micsoda kínok között adatott meg kimondanunk a fontos üzenetet. „ – Pap Gábor művészettörténész

Az est házigazdái: Kiss László műanyag feldolgozó mérnök –

Balogh László géplakatos mester és kedves családja

 1. március 26-án ( péntek ) 18 órakor

Cum Deo pro patria et libertate!
Istennel a hazáért és a szabadságért!

– Magyar Emlékekért a világban –

Rákóczi és kuruc emlékhelyek a világban

Dr. Messik Miklós kutató-történész –

a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület elnökének vetített-képes előadása

Sociaty for Hungarian Memorials Worldwide

Az est házigazdája: Kovács Csaba mérnök – szervezetfejlesztő és kedves családja

 1. április 16-án ( péntek ) 18 órakor

RÉGI GÖCSEJ PARASZTI VILÁGA

Dr. Pais István filozófia történész –

 1. egyetemi docens vetített-képes előadása

Az est házigazdái: Bognár Simon gazdálkodó –

Héra Tokorcsy Ilona festőművész és kedves családjaik

 1. május 21-én (péntek) 18 órakor

A MAGYAR HAGYOMÁNY ÉRTÉKEI

Összetartozás és teremtés a magyar hagyományban

SZAKRÁLIS TÁRSADALOM ÉS KERESZTÉNYSÉG

Kereszténység és szerves társadalom

Hintalan László János vetített-képes előadása

 Az előadás azt szeretné – az élet legfontosabb területeiről hozott egyszerű példákkal – bemutatni, hogy létezhet Isten rendjének

megfelelő életforma, ország, állam a Földön, amely egységben tartalmazza Isten Teremtésben és szóban megtestesülő törvényeit.

Az est házigazdái: Búvári István vasutas

Horváth Győző informatikus mérnök és kedves családja

101 éve írták alá – a magyarság megsemmisítését célzó

– bűnös és igazságtalan szerződést – Trianonban!

 1. június 4-én ( péntek ),16.30 órakor  

Politikai pártoktól független civil megemlékezés!

A kötelező ellenállás jogán – a Szent Korona Szövetségében.

TRIANON MEGEMLÉKEZÉS

TRIANON LELEPLEZETT NEMZETGYILKOSSÁGI KISÉRLET

A hősök történelmét mindig és minden korban a hóhérok írják!

A szíved szabad, legyen bátorságod követni!

< Az eseményről külön meghívó készül! >

 

Mai ember, minden idők legvadabbikának embere.

Próbálj mindenek előtt ember lenni,

s ha felfogtad, mit jelent embernek lenni, csak akkor

törődhetsz hazával, társsal és baráttal. „ – Bartók Béla

A kézirat lezárva: 2020. szeptember 24-én.

Rajnai Miklós

Az erkölcsi törvény úgy ragyog fölöttünk, mint a csillagos égboltozat

– Immanuel Kant

Vélemény, hozzászólás?