Gondolatok

Nem lehet magyar prosperitás, alkotmányos rend nélkül

A kiút a magyar hanyatlás korából – című kiadványt olvasgatva láthatja minden értelmes magyar ember, hogy igaza volt OV-nek, amikor hazatérve Lengyelországból kijelentette, hogy: „Fel kell kötnünk a gatyát!”

A Nemzetegyesítő Mozgalom kifejezetten azért kért fel pártonkívüli szóvivőnek többünket, hogy egyértelmű legyen: MINDEN MAGYAR ÉRDEKÉT CSAK ÚGY LEHET KÉPVISELNI, HA NINCS PÁRTKÖTŐDÉS MÖGÖTTÜNK!  Ezért a 12 Nemzetegyesítő nem gondolkodik dogmákban és nem ítélnek, hogy ne is ítéltessenek, bár “tele alázattal és reménnyel” kezdtek bele a tavaszi választásokon a magyar közélet megújításába. Három pártonkívüli jelöltjükkel sikerült is bebizonyítaniuk, hogy VAN ÉLET A PÁRTOS GONDOLKODÁSON KÍVÜL IS! Most pedig azt ígérik a magyar társadalomnak, hogy velük – mint a nép számára készített eszközzel – visszatérhet a magyar országgyűlésbe a valódi népképviselet! Visszatérhetnek oda azok a helyben ismert és elismert „választókerületi követek”, akiket nem a különböző pártok vezetői jelölnek ki a helyi képviseletre, hanem maguk az érdekeltek! Vagyis a Nemzetegyesítők magát a pártképviselet felszámolását célozták meg. Ezzel az állam visszakerülhet a felvirágzás, a politikai sárdobálás és az ezzel járó korrupció megszüntetése, valamint a belső társadalmi békesség korába.

Ez a mozgalom nem kíván hatalomra kerülni, ami nagyon is szokatlan a pártok között, s ők azért is kívánták a Nemzetegyesítő Mozgalom rövidített nevének azt megjelölni, hogy: NEM párt. Ezt azonban az ügyészség nem nézte jó szemmel, hiszen ezzel a névvel magát a pártdemokrácia rendszerét is megkérdőjelezhették volna. Így született az a döntés, hogy még a nem engedélyezett NEM-nél is határozottabb NEEM kimondásával, fogják a rövidített nevet bejegyeztetni. Vagyis a teljes nevük egy nagyon is pozitív üzenet: A SZÉTSZABDALT ÉS A CSONKAORSZÁGBAN IS ATOMIZÁLT NEMZET EGYESÍTÉSE! A rövidített név viszont tagadása mindannak ami a pártdemokrácia rendszerében hamis! Ám a törvényesség és a rend államában nemsokára kiderült, hogy létezik egy másik párt, ahol nem volt probléma a „N.E.M. párt” rövidített név, hiszen nekik – a Nemzetegyesítőkkel ellentétben – sikerült bejegyeztetni a pártjukat ezzel a névvel. (Tessenek eldönteni önök, hogy ez kettősmérce vagy neem!?) Az a tény, hogy a Nemzetegyesítők az “elfelejtett” magyar nép hangját akarják felerősíteni, valamint a történelmi magyar államok sorába szeretné visszahelyezni a mozgalom a mai magyar államot, valóban nagy és szent célnak látszik. Szinte biztos, hogy rövidesen a homlokukra bélyegzik majd a negatívvá alázott populista jelzőt, holott ők valóban vállalják a NÉPKÉPVISELET szintű populizmust! Ám a szóvivők egyértelműen kijelentik, hogy a valódi jó irányú változást nem a párt, hanem a 12 tag mintája alapján kialakuló nagy, országos „nemzetegyesítő mozgalom” tudja majd véghezvinni! Mert a jövőben, soha nem lehet többé centralizálni a közhatalmat, ha a magyar emberek megértik végre, hogy ez a mozgalom nem a párt mozgalma, hanem a magyar népé.

E PÁRT UGYANIS, KIZÁRÓLAG ÉRTÉKREND ELLENŐRZÉSÉT VÁLLAL, S NEM AKAR ÁTVENNI SEMMIFÉLE HATALOMGYAKORLÁST!

NEMZETEGYESÍTŐK szóvivői elkeseredett, sötét hangulatú ország képét vázolták fel. (főleg a KIÚT A MAGYAR HANYATLÁS KORÁBÓL – című tanulmányt olvasva), A NEMZETEGYESÍTŐ MOZGALOM minden negatívum ellenére megígérte, hogy mindent megtesznek tagjai az integrálhatatlan migránsok befogadása ellen, de emellett a valódi, tehát a választók által ellenőrzött népképviselők vissza is fogják állítani majd az igazságos törvényességet és a történeti alkotmányosság évezredes és beváltan működő rendjét. Nem egy poros és idejétmúlt rendet akarnak tehát, hanem az igazságosság és méltányosság visszavételét!

Az elmúlt napokban újabb és újabb kilakoltatások történtek az országban, ami sokakat az ország elhagyására ösztönöz, vagyis ez az általános elszegényítés csak a leggazdagabb réteget kíméli, s így félő, hogy vagy az elszabaduló erőszak és a közösségeinken felülkerekedő káosz jelenik meg hazánkban, vagy az ország kiüresítése, a magyarság – főleg az ifjúság növekvő kivándorlása. Feltehető a kérdés, hogy kinek az érdeke ez? Szerintük túl sokan váltak áldozataivá annak a „devizahitelnek”, amely mindenképpen hibás termék, vagy ha nem: akkor egyszerűen banki csalás! Azt üzenik tehát a Nemzetegyesítők a magyar népnek, hogy ne higgyenek a politikai pártok vezetőinek, ne dőljenek be a banki vagy politikai reklámoknak, csak saját, helyi, önszerveződő közösségeik tudják megváltoztatni azt a rendszert, amely a bankárkaszti kamatkapitalizmus leggátlástalanabb kifosztását, a fogyasztói társadalom legördögibb formáját erőltette a magyarságra úgy, hogy közben elhitette velük, hogy ez a típusú nyugati demokrácia viszi el az országot a jóléti társadalom küszöbére. Ma már azonban mindenki megtapasztalhatja – ha nem tagja annak a szűk, politikai alapon kedvezményezett körnek, amely a pártok holdudvarába tömörödött – hogy a nemzetünket kínzó bűnözésnek és erőszaknak csak akkor lehet véget vetni, ha nem csatlakozunk egyik „szekértáborhoz” sem, hanem megszervezzük a saját helyi közösségünket és ezzel képessé válik a helyi civil közösség arra, hogy a nemzeti tudat szintjére emelkedve visszavegye a saját önigazgató közhatalmát az önző és egoista pártoktól és az főleg azok vezetőitől. Az az eredmény, amit az EU választások mutattak fel – hogy Furcsán Nyerenc labancérzelmű haramiapártja, négy képviselőt küldhet a minket egyre inkább gyarmatként kezelő EU parlamentbe – fel kell hogy ébressze a magyarságot, ki kell józanítsa azokat, akik egykor a polgári köröket megszervezve elindultak a nemzetté emelkedés útján!

S ha ez megtörténik, akkor minden településen megjelennek a „Nemzeti körök”, nem egyesületi formában, hanem baráti szerveződésben. Nem pártos szervezésben és nem részérdekek képviseletének a szolgálatára, vagyis nem a pénzhatalom pórázára, vagy a közpénzekre való áhítozással, hanem a tisztességes élet reményében. Széchényi István világosan látta, hogy: „Van a szabadság elvesztésénél egy sokkal nagyobb veszély a magyarság számára, s ez az általános elszegényítés réme!”

S ez a „rém” mindaddig velünk marad, amíg továbbra is azokra a politikusokra támaszkodunk, akik vagy létrehozták, vagy nem léptek fel ellene! Az a pártpolitikai elit, amely a nemzet érdekei elé helyezi a saját érdekét, nem alkalmas a további bizalomra! Azért nem sikerült eddig visszaszerezni a magyar tekintélyt a Kárpát-medencében sem, mert az utódállamok népei is látják, hogy az államalkotó magyarság anyagi megbecsülése egyre inkább csökken, még a sokat szidott – s általam csak gyilkosnak tartott Kádár – szocializmushoz képest is! Ne is várjuk azt, más nemzetek tiszteljenek minket addig, amíg nem vagyunk képesek felállni a kényelmes karosszékből, s nem tudjuk megszervezni ismét a magyar nemzetet! Mert csak a pártok nélküli Nemzet lesz képes az egységes nemzeti gondolkodást visszaállítani! S ez csak akkor történhet meg, ha nem csak lelkileg, de tudatilag is képesek leszünk magyarrá emelkedni és képesek leszünk meglátni a másik magyarban azt ami összeköt, és nem azzal törődni ami elválaszt!

2019-06-16 A Nemzetegyesítők szóvivői

Vélemény, hozzászólás?