Hírek

1990-től 2017-ig mintegy 10 millió forint jövedelmi veszteség érte a magyar családokat

„Kiút a magyar hanyatlás korából” című tanulmány alapján sikeres előadást tartott a Metón Iroda, 2019. június 13-án a Lurdy Házban, Budapesten.

E tanulmány átfogó képet adott a magyar társadalom mai valós helyzetéről és a lehetséges kibontakozásról. Megállapítható, hogy 1989 után a magyar reáljövedelem növekedése kb. 20%-kal maradt el a GDP-éhez mérten. Ennek következtében 1990-től 2017-ig mintegy 10 millió forint jövedelmi veszteség érte a magyar családokat.

Az előadáson – a tanulmány alapján – feltárult, hogy az 1990-2017 közötti idők reáljövedelmi átlaga alapján kb. 8 millió állampolgár veszített a rendszerváltáson. A magyar reáljövedelem a többi V4 ország átlagától is 20-25%-kal elmarad. Így az egy főre jutó magyar mediánvagyon 50-60%-a többi V4 ország átlagának.

A tanulmány alapján az előadáson elhangzott, hogy az elmaradást az 1989 utáni átgondolatlan költségvetési kiadások, a privatizáció anomáliái, valamint a gazdasági morál hiánya és a ’duális’ gazdaság túlsúlya idézte elő.

Konklúzióként megállapítható volt, hogy – az utóbbi évek jövedelmi növekedése ellenére – Magyarország V4-en belüli felzárkózásához elengedhetetlenül szükséges a lakosság 80%-át ért 10 millió forintos családi veszteség sürgős intézményes pótlása. A megoldáshoz a gazdaságirányításban paradigmaváltásra van szükség. Ehhez egy merőben új koncepció vált ismertté a tanulmányból, mely szerint a 10 millió Ft-ot a veszteséget okozó szférákból kell pótolni.

E JAVASLATOKAT MA, EGYEDÜL A NEMZETEGYESÍTŐK VÁLLALJÁK KÉPVISELNI!

 

Nemzetegyesítők

Vélemény, hozzászólás?