Gondolatok

Mire való a rendőrség? – (plusz: Határozat feljelentés elutasításáról)

Mire való a rendőrség?

Feljelentést tettem (sokadmagammal együtt) a rendőrségen ismeretlen (akiket persze mindannyin ismerünk) tettesek ellen az alábbi szöveggel és indoklással:

Feljelentéssel élek,

ismeretlen tettesek – szülők és körzeti orvosok – ellen mert azok részben saját gyermeket, másrészt háziorvosként a körzetébe tartozó gyermekeket szándékosan veszélyeztetik, a nem kellően kivizsgált, tehát állatkísérletek elvégzése nélkül beadni kívánt vakcinával a ’’kiskorúak veszélyeztetést’’ valósítják meg! (Az Alaptörvény is rögzíti, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez, védelemhez és gondoskodáshoz. Fontos megjegyezni, hogy a Be. értelmében a kiskorú sérelmére elkövetett, a gyermek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények miatt indított büntetőeljárást soron kívül kell lefolytatni.)

A véleményem szerint elkövetett bűncselekmény a Btk. 208. § szerinti:

Kiskorú veszélyeztetése

  1. § (1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy – ideértve a szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve gyám élettársát, továbbá a szülői felügyeleti jogától megfosztott szülőt is, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él –, aki e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Indoklás:

Tudomásomra jutott, hogy a legtöbb szülő annak tudatában kívánja beoltatni kísérleti jellegű vakcinával  a gyermekét, vagy gyermekeit, hogy a gyermekek immunrendszere erős és így régebben ki is mondták a kormány által felállított Operatív Törzs sajtótájékoztatásán, hogy a gyermekek számára nem szükséges semmiféle védőoltás a covid kapcsán, hiszen az ő immunrendszerük letudja győzni a fertőzést, s az által védettek is lesznek! Ugyan ezt nyilatkozta több komoly virológiához értő szakember, többbek között pl. Dr. Robert Malone, az mRNS technológia feltalálója, aki nyilatkozatában figyelmeztet, az oltás utáni visszafordíthatatlan következményekről.

S erre utal Szlávik doktor beismerése is, mert amikor a TV riporter megkérdezte tőle, hogy ő beoltatná-e a gyerekét, ha 5 és 11 év közötti lenne, azt mondta, hogy NEM!

 A számtalan – a Big Pharma által nem lefizetett – hazai és külföldi szakember nyilatkozata szerint nincs szükségük a gyerekeknek a kísérleti jellegű oltásra, hiszen ha meg is kapnák, az nem jelent számukra sem védettséget, hiszen – s ezt is elismeri az Operatív Törzs – a vakcina ellenére is megkaphatja a fertőzést! Akkor pedig a vakcinát beadó orvos is komoly bűncselekményt követ el, hiszen arról is lehet tudomása (hiszen az interneten elérhető), hogy a nyugati vakcinák génterápiai jelegűek, vagyis jóvátehetetlenül beleavatkoznak a gyermekek immunrendszerébe, ahol már eddig kimutatott káros folyamatokat indítanak el!

Az is hozzájárul a jelen feljelentéshez, hogy a vakcinagyártók nem vállalnak felelősséget azért, ha a későbbiekben jelentkezik komolyabb mellékhatása az általuk gyártott vakcinának!

Erre a következő válasz érkezett:

SZEGEDl RENDŐKAPITÁNYSÁG VIZSGÁLAI OSZTÁLY VAGYONVÉDELMI ALOSZTÁ LY

             HATÁROZAT a Feljelentés elutasításáról

A Büntető Törvénykönyv 208. szakaszába ütköző és az (1) bekezdése szerint minősülő kiskorú veszélyeztetésének bűntettének megalapozott gyanújával tett eljelentést – mivel a feljelentett cselekmény nem bűncselekmény – ELUTASÍTOM

Erre a nevetséges elutasításra természetesen éltem a fellebbezéssel:

Tisztelt Cím!

Fellebbezést nyújtunk be a 06010 /l20/2022. bü számú ügyben.

Az elutasításban foglaltakat megvizsgálva valóban a szülőkre, háziorvosra, illetőleg gyermekek halmazára utaltunk, hiszen a gyermekek nem tudják magukat megvédeni a kísérleti jellegű vakcinák beadásától. (Vegyük tudomásul, hogy nem folytak, vagy nem elegendő mennyiségben állatkísérletek a vakcina kidolgozása közben. Így arra hivatkozni, hogy általános halmazt jelölünk meg, teljesen értékelhetetlen, mert a rendőrségnek éppen az a dolga, hogy az ismeretlen tetteseket felkutassa.)

A rendelkezésre álló adatok szerint az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezte az 5, életévüket betöltött gyermekek beoltását a Pfizer Biontech Covid-I9 fertőzés elleni vakcinával, vagyis maga az ügynökség is elkövette a jelzett kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt, azonban ez nem a mi kompetenciánk. Viszont hazai hatósági engedéllyel tudomásunk szerint nem rendelkezik a gyermekeknek szánt vakcina, vagy ha igen, úgy ki szükséges terjeszteni a feljelentésünket az illetékes egészségügyi hatóságok vezetőire is.

Vagyis a vakcina alkalmazása az 5. életévet betöltött gyermekek esetében vagy jogszerűtlen, s akkor nyomozni kell az elkövetők személye kapcsán, vagy jogszerű, s akkor azért kell nyomozni, hogy az EÜ hatóságok milyen adatok alapján adtak zöld utat ennek a hihetetlenül rövid idő alatt kidolgozott vakcinának?

(Természetesen érthető a rendőrségi elutasítás akkor, ha a vakcinázás csupán egy biznisz a gyártók számára)

Azt elfogadjuk, hogy Magyarországon a Covid-19 fertőzés elleni vakcina beadása nem kötelező az 5. életévüket betöltött gyermekek számára, s éppen ezért vonhatók felelősségre azok, akik ennek ellenére be kívánják oltatni őket. Nem vagyunk oltásellenesek, mert mi is elismerjük, hogy vannak megfelelő módon elkészített védőoltások, (pl. rotavírus elleni védőoltás, bárányhimlő elleni védőoltás, kullancs okozta agyvelő-gyulladás elleni védőoltás, járványos agyvelőgyulladás elleni védőoltás, HPV elleni védőoltás, stb.) ezek tudomásunk szerint veszélytelenek, így beadásuk hazánkban valóban lehet jogszerű, de alkalmazásuk nem a szülői döntési jogkörbe tartozik, mert azok helyesen: kötelezőek. Most viszont a politikai vezetés a szülői felügyeletet gyakorló szülőre hárította a döntést, így lehet és kell is bűncselekményként értékelni a Pfizer Biontech Covid-l9 fertőzés elleni vakcina beadatását az 5, életévét betöltött gyermekeknek.

A szülő és a kísérleti vakcinát beadó személy cselekménye azért nem is lehet jogszerű, mert nem tette az állam kötelezővé, s ezzel elismerte, hogy nem biztos a vakcina szükségességében a gyermekek számára. Példaként a svéd mintát hozzuk fel, ami az alábbi linken érhető el teljes szövegével: https://www.vg.hu/kozelet/2022/01/a-svedek-nem-javasoljak-a-gyerekeknek-az oltast?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator                                           Az itt fellelhető anyag szerint a Reuiters közölte ezt: ’’Az 5 és 11 év közötti gyerekek számára nem javasolja a koronavírus elleni védőoltást a svéd egészségügyi hivatal, mondván azok haszna nem nagyobb az esetleges veszélyeknél. A döntésről szóló csütörtöki sajtótájékoztatón elmondták, hogy jelenlegi ismereteink szerint a súlyos betegség kialakulása a gyerekek körében alacsony, ezért nem látják az oltás nyilvánvaló jótékony hatásait a korcsoport körében. Hozzátették azt is, hogy a döntés változhat újabb kutatási eredmények és esetleges újabb variánsok megjelenésének függvényében. A különböző egészségügyi problémák miatt veszélyeztetett gyerek számára az oltások már korábban is elérhetőek voltak az országban.’’                                                                                                                                                         Mindez azt jelenti, hogy ha egy gyermeknek valamilyen betegsége van, ami miatt az oltás szükségessé válik, úgy az a szülő tudja bizonyítani, hogy úgy járt el, hogy általában elvárható. Viszont egészséges gyermekek esetén a cselekmény már egyértelműen bűncselekmény a BTK. 208. alapján.       Van egyébként olyan hazai megoldás is, mely nem veszélyeztetné – nemcsak a gyermekek, de a felnőttek – egészségét sem. Ez a megoldásra Oláh Zoltán doktor hívta fel a figyelmet – aki egyébként Karikó Katalin munkatársa is volt Amerikában –, ezért a passzív immunizációs eljárás elegendő lenne, mert a fertőzésen átesettek vérplazmájának antitesteit adná be (kezelés céljából) minden súlyosan megbetegedett személynek. Találmánya szerint a mennyiségi korlátot meg tudja oldani. Ez a módszer egy győri klinikán lett kipróbálva, majd Délpesti Kórházban alkalmazták lélegeztető gépen lévő betegeken: s ott 90%-os sikert értek el!             Ha valóban a járvány legyőzése a cél, úgy ezt kellene alkalmazni a beteg gyermekek esetén is!

Ezek miatt tettünk feljelentést, hiszen minden más kezelési eljárás megvalósítja a BTK: 208. szakaszban szereplő bűncselekmény törvényi tényállását, vagy a kezelőorvos felelősségét. Az elutasított feljelentésünk kitért továbbá arra is, hogy azon körzeti orvosok, (illetve bármely más orvos) akik a gyermekek részére beadják a Covid-19 fertőzés elleni vakcinát, szintén kiskorú veszélyetetése bűntettét követik el, s nem lehet érvelni azzal, hogy az álalunk megjelölt törvényhelyen a taxatív felsorolásban nem nevezik meg az orvost!

Az elutasításban következő is szerepel: ’’A hatályos jogszabály taxatív meghatározza a kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény elkövetői körét, akik kizárólag speciális személyes kvalifikáltsággal rendelkező személyek lehetnek: a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személyek, valamint a szülői felügyeletet gyakorló szülő és gyám élettársa, továbbá a szülői felügyeleti jogától megfosztott szülő, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él. Ebből következőleg nem lehet alanya (tettese) kiskorú veszélyeztetése bűncselekménynek a körzeti orvos.’’                                                  A jogszabály felsorolásából azért hiányzik a körzeti orvos, mert mint orvos felelős a reábízott felnőttek és gyermekek egészségéért, illetve az orvosi tudása alapján kell ismernie a passzív immunizációs módszert, ami teljesen biztonságos és az egészségeseknek sem okozna semmiféle hátrányt. Ezért hamis az az a további állítás is, amit a szegedi rendőrség írt le és itt idézek is:

’’A fentieken túl az orvosok az Európai Gyógyszerügynökség hatósági engedélyével rendelkező Pftzer Biontech Covid- 19 fertőzés elleni vakcinájával végzik az 5. életévüket betöltött gyermekek oltását, ezért az orvosok ezen cselekményei szintén jogszerűek, ezen cselekményeikkel egyetlen bűncselekmény törvényi tényállását sem valósítják meg.’’                                                                                                                      Számukra így teljesen érthetetlen az az álláspont, ami a 2017, évi XC. törvény 381. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozik, amely ezt tartalmazza:  ’’Az ügyészség és a nyomozó hatóság a feljelentést elutasítja, ha a rendelkezésére álló adatokból kitűnik, hogy a feljelentett cselekmény nem bűncselekmény’’

Mi itt határozottan be is bizonyítottuk, hogy cselekmény igen is kimeríti a törvényi tényállást, vagyis bűncselekmény. Ezért élve a határozat elleni jogorvoslat lehetőségével (Be. 369. § (1)-(3) a feljelentés alapján kérem a nyomozás megindítását, mert a rendelkezésére álló adatokból egyértelműen kitűnik, hogy a feljelentett cselekmény igenis bűncselekmény.

Szegeden 2022-01-27

(Ezek után valóban el kellene gondolkodni a jelen írás címén, mert mire is való hazánkban a rendőrség?)

Feljelentő: Szeleczki Antal

6764 Balástya

Gajgonya tanya 163

 

[pdf-embedder url=”https://nemzetepito-nepmozgalom.hu/wp-content/uploads/2022/01/hatarozat-feljelentes-elutasitasarol-.pdf” title=”——-határozat feljelentés elutasitásáról——–„]

Vélemény, hozzászólás?