Gondolatok

„A Szent Korona erejével!”

Köszönet a Magyarok Világ Szövetségének, a  Magyarok X. Világkongresszusán elhangzottakért, a felvilágosító munkákért, annak a Szent Korona erejével”  záró-nyilatkozatban  való meghozataláért.

(Az előadások  megtalálhatók az MVSZ youtube csatornáján: https://www.youtube.com/channel/UCj3_dtiWxLk9FvYcxjEXs6g,

illetve az orvosok a tisztánlátásért honlapján: https://orvosokatisztanlatasert.hu,

Záró-nyilatkozat: „A Szent Korona erejével: harc a COVID-fasizmus ellen!” megtalálható az MVSZ sajtószolgálat facebook oldalán:  https://www.facebook.com/mvsz.sajtoszolgalat)

 Szent Koronánk alá gyülekezvén,

“Ha Együtt jár szívünk és eszünk, bizony áldás lesz abból és soha kár!”

/Széchenyi István/

Nagyon rossz rendező, a sátán által létrehozott, nagyon rossz színészekkel, a világhatalmi „Új Világrend” című darabból nem kérünk. Fejezzék be ezt a már több éve, minden nyár végétől –  a következő nyár elejéig tartó,  előre kitervelt 1.,2., 3., 4., 5., ….stb.,  hullámok, továbbá az  alfa, béta, gamma, delta, epszilon ….stb.,   mutánsoknak nevezett és Isten tudja még hány, a sátán által vezényszóra hullámoztató háborút, s annak idejére időzített vakcina kampányt, az embereken végzett kísérleti  „oltakozást”!

 

A Karmelita kolostor, Orbán Viktor hivatala előtt

(Budai Vár – Budapest, Színház u. 5-7, 1014)

 tüntet a Mi Hazánk szeptember 4-én /szombat/ 15 órakor!

(https://mihazank.hu/)

„Azt kéri tőlünk most a világ, hogy pusztán keresztényi könyörületből bocsássunk meg, hát Nem! Nem! és Nem!,  mert a bűn az csak bűn marad, kezükhöz vér tapad, ISTENTŐL, Embertől ne várjon irgalmat…….!”

 https://www.youtube.com/watch?v=2VsPWWiI_s0

Kárpátia – Neveket akarok hallani……..

John F. Kennedy: „Az emberiségnek véget kell vetnie a háborúnak, különben a háború vet véget az emberiségnek. Nem szabad hagynunk, hogy a félelmeink visszatartsanak a reményeink követésétől!”

A beteg Ember meggyógyulni, az egészséges Ember dolgozni, az Ifjúság pedig tanulni szeretne végre!

Tessék visszaállni a normális (háziorvosi,  rendelői, kórházi) egészségügyi ellátáshoz!

“Nem tűrhetők az országban olyanok, akik hazai kenyeret esznek, és az ellenség parancsát követik!”  /Széchenyi István/

„Az Úr megtartja azokat, akik a Nemzet szolgálatában az Ő útját járják!”

A megszállás után (1989), a Magyarokat egymás ellen fordító, több ezer darabra szabdaló, egypártból a többpárti demokrácia leple alatt SzovjetÚnióból az Európai Únióba vezetve, e semmi rendszereket elhagyva,   mielőbb  helyre kell állítani SZENT KORONA MAGYARORSZÁGÁT!   El kell határolódni egyszer s mindenkorra minden idegenkezűségtől s annak befolyásolásától! A megoldást az országokon belüli, értékeiken alapuló helyben végzett munka, az önálló saját anyanyelvén  beszélő  nemzetek  újjászületése adja. Nekünk ma, a XXI. században élő embereknek az újra önálló nemzetek építkezésével kell a megoldást megtalálni (földrészre, önálló nemzetekre és minden egyes  emberre szabva) a földön való továbbélésre.

A Magyarság törvényét a SZENT KORONA  őrzi, ISTENTŐL  a Magyar Hazáért.  Nincs ember a Földön, aki ezt felülírhatja!  A megszállás idejére az örök Szent Korona Alkotmányunkba belepiszkított  ideiglenes kommunista  diktátum (1949. XX.) semmis, mióta a megszállók (1989-ben) elhagyták  hazánkat!    Így hát a Mi dolgunk, az örök Szent Korona Alkotmány jogfolytonos helyreállítása, a Kétkamarás országgyűlés felépítése!

„Minden hatalom megdől, ami nem Istentől való s minden fegyvert, mely ellenetek fordul, ítélettel sújtja az Úr! Áldottak legyenek, akik az Úr hatalmát, erejét és dicsőségét hirdetik, tanítják és gyakorolják, mert ők kezükbe helyezte a magyarok Ura nemzetünk  jövendőjét!” Isten teremtette Földön, a Magyart erős  Hitben megtartó Mária – a Magyarok Királynő Nagyasszonya Keresztény ősi hagyományok követése  nélkül, nincs Család, Haza s Nemzetek.

Ez a sok munkálkodó apró láng, egységbe szerveződve, Egy Úton haladva mind egy nagy fénnyé váljunk, Istentől a Szent Korona alatt,  a Mi Hazánkért,  a Magyarságért, az Emberiségért! Jó példával elől járva, mintául szolgálva  a Világ Nemzeteinek, az Emberiségnek!

 „Úgy születik a magyar ember a SZENT KORONA  jegyében, mint más halandó az ég csillagképei alá. Koronánk kijelöli helyünket a teremtésben, dolgunkat a világban. BOLDOGASSZONY Országához tartozva a végtelen tisztaságról és igazságszeretetről kell ősi örökségként tanúságot tennünk!”

„Hiszek Egy Istenben, hiszek Egy Hazában,
Hiszek Egy Isteni Örök Igazságban,
Hiszek Magyarország Feltámadásában!”

Vélemény, hozzászólás?