Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

Levél egy támogatónknak

Kedves Barátom és Nemzettársam!

 

Te is tudod, hogy szinte mindenben egyetértünk!

Azonban a ’pártképviselők’ soha nem lehetnek ’népképviselők’, mert nem a nép jelöli őket alulról, hanem a pártjuk felülről, vagyis részérdek-képviselők lesznek! (S ez sajnos minden pártra érvényes a Nemzetegyesítők kivételével, kiknek a tagjai nem indulhatnak képviselőként, s nem kerülnek semmiféle közfunkcióba!)

 

A Nemzetegyesítők pontosan azt szeretnénk elérni, hogy a nép – pontosabban annak még józanul gondolkodó része, vagyis a Nemzet – ne fogadja el a már sokszor lejáratódott pártérdekű jelölteket a választásokon, hanem jelöljön végre SAJÁT KEBELÉBŐL, vagyis helyben ismert és elismert, illetve pártonkívüli és nemzetben gondolkodó személyeket minden egyes választókerületben!

Ez azonban csak akkor történhet meg, ha képesek leszünk mi pártonkívüliek, minden egyes választókerületben ilyen személyeket felmutatni!  S azok meg is szerzik majd az érvényes 500 aláírást a Szent Korona igazságos értékrendjétől nem független, erkölcsös: VISSZAHÍVHATÓ, VÁLASZTÓKERÜLETI KÖVETKÉNT! (Ahogy ez a történelmünk során, főleg a Habsburgok előtt működött, csak akkor vármegyei követnek hívták őket!!)

 

Ha erre nem lesz képes a magyarság, úgy marad az, amit naponta szidunk! Ha viszont felfogjuk, hogy csak meg kell végre önmagunk szellemi és fizikai ún. KALÁKA köreit szervezni, mert akkor azt is képesek leszünk felmutatni, hogy igenis akarjuk a valódi népképviseletet, úgy kinyílnak a lehetőségek előttünk.

 

Ez a mai rendszer NEM igazi parlamenti DEMOKRÁCIA, hanem egy álságos REKLÁM-DEMOKRÁCIA, ahol a pénzpórázra vett pártok színészkednek nekünk!  Ez valóban  NEM a NÉP URALMÁRÓL SZÓL, hanem az oszd meg és uralkodj  elvének a profi megvalósításáról.

 

Ezt megváltoztatni akkor lehet, ha képesek leszünk minden választókörben (10.200 ilyen van) biztosítani olyan tisztességes és nemzethű – legalább 2 fő delegáltat – akik lehetetlenné teszik a helyben elkövetett csalásokat! EZZEL A REKLÁM-DEMOKRÁCIA EGYIK LÁBÁT KI TUDJUK KÜSZÖBÖLNI.

 

A reklám-demokráciának ugyanis két kába van. S csak az egyik a pénzpórázra fűzött pártok általi FÜGGŐSÉG, ami magában a pártoknak a nemzetmegosztó jellegéből fakad.

A másik láb az a „demokratikus hamisítási” lehetőség, amely abból adódik, hogy soha nem sikerült még egyetlen pártnak sem (ez alól csak a Fidesz-KDNP volt a kivétel 2010 óta!)  minden választókörben olyan megbízható ellenőröket delegálni, akik stabilan biztosították volna azt, hogy a szavazatszámlálás és a beküldött adatok, a teljes magyar nemzet számára korrektek legyenek!

(Ezzel nem azt állítom, hogy csaltak a pártok, csupán azt, hogy nem volt 100 százalékig megbízható, pártoktól független ellenőrzése a szavazatszámlálásnak!)

 

Ez azért lenne fontos, mert ha sikerül az összes 10.200 választókörből a valódi adatokat egy alternatívan működő összesítő központba eljuttatni, akkor hiába próbálkoznak a komputeres összesítésben – vagyis az összesítő gépi program manipulálásával – az adatokat meghamisítani, mert azonnal kiderül és fel lehet ellene törvényesen lépni! (Vagyis a saját csapdájukba esnek bele a csalók!)

Az a tény maga, hogy négyévente a közvélemény-kutatásokra és az állítólagos „népképviselőink” melletti vagy elleni szavazatokra figyeltünk csak eddig, ez úgy tünteti fel az egész folyamatot, mintha nekünk jogunk lenne a vélemény kinyilvánításra, vagy akár döntéshozatalra is.

PEDIG EZ CSAK PAPÍRON VAN ÍGY! 

A gyakorlat sajnos, egészen más!

Abban sajnos egyelőre nincs lehetőség azonnal és gyors változtatásra, hogy a pénzpórázra fűzött pártokat teljes mértékben kivonjuk a mai reklám-demokrácia működéséből, és a választásokat olyan módon bonyolítsuk le, hogy az valóban TELJES népképviseletet biztosítson a pártképviselet helyett. Ám így is tehetünk egy komoly lépést azzal, ha igénybe vesszük az erre létrejött, egyetlen eszköz-szervezetet, vagyis a Nemzetegesítő Mozgalmat! Ez ugyanis a pártokrácia teljes felszámolásának a kitartó munkával történő megvalósításának első eleme lenne!

2018-ban megpróbáltuk ezt, és bizony sikerült bebizonyítani, hogy van élet a pártokon kívül is, csak még szervezetlen és ezért gyenge a NEMZETÜNK! (Ám a 2022-es választások egy közbenső állapotot teremthetnek meg, ha sikerül legalább a szavazatösszesítési csalást megakadályozni, illetve ha sikerül mind a 106 választókerületben, legalább HELYI KÖVETEKET felmutatni! Ez a Nemzetünk újjászervezettségében egy igen komoly előrelépést, társadalmi mintát jelentene!)

Ugyanis a szavazatszámláló bizottságba minden jelölő szervezet, jogosult is delegálni két tagot, azaz a folyamatos jelenlétet biztosítani tudjuk a szavazás alatt a szavazóhelyiségben.(A NEEM többek között azért alakult meg, hogy ezt a delegálási jogot megszerezve, lehetőséget kapjon alternatív-szavazatösszesítő munkára is. Ez azonban csak akkor lesz eredményes, ha sikerül legalább 10200 delegáltat is találnunk! (Eddig szinte csak szájhősökkel találkoztam!)

 

Nagyon helyesen írtad mint támogatónk: „A parlamenti demokrácia valójában nem más, mint egy történelmileg egyedi ócska megtévesztés, amely az igazság rendkívül kifinomult sunyi torzításán alapul.”        

EZ EGY NAGYON PONTOS DEFINÍCIÓ!

A következő megállapítás azonban így hangozna helyesen:  

„A parlamenti demokrácia az, amely MA a HAMISÍTOTT alkotmányon és VÁLASZTÁSI TÖRVÉNYEN alapul, amelynek passzusai meghatározzák az állam alapelveit és formáját, valamint a polgárok jogait-kötelezettségeit. EZEK AZONBAN, KÜLÖNBÖZŐ OKOK MIATT CSAK FORMÁLIS JOGOK, VISZONT KIKÉNYSZERÍTHETŐ KÖTELEZETTSEGEK.   

EZT MEGVÁLTOZTATNI CSAK ÚGY LEHETSÉGES, HA KILÉPÜNK A MÁTRIXBÓL, DE  FELHASZNÁLJUK AZOKAT A SZÁMUNKRA HASZNOS ELEMEIT, AMELYEK SZEMBEFORDÍTHATÓK  ANNAK  EREDETI, GLOBALISTA  CÉLJAIVAL!”

 

Barátom és Nemzettársam! Ha nincs bennünk hit, szervezőkészség, akaraterő és székely leleményesség, akkor el fogunk süllyedni a globalizmus mocsarában!

Szeretném, ha visszajeleznél! Sőt azt is, hogy egy kicsit te is csiszolgatnál a Nemzetegyesítők eddigi gondolatin, mert a közös bölcsesség az, amely meg fogja oldani ezt a jelenlegi „csuka-fogta róka” csapdáját!

 

Mint Nemzetegyesítő segédmunkás, ölellek: Gábor 

NEEM

Vélemény, hozzászólás?