háború
Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

Dr. Bene Gábor: Lesz-e atomháború?

 

Jelen írás vezérgondolata, hogy mindenben keresd a nők helyett a mammonistákat!

Vegyük végre észre, hogy a sorozatos ukrán provokáció okozta a háborút, s ezt szerintem a NATO – mint az USA világcsendőri szerepére megbízást adó bankárkaszt felügyelete alatt álló katonai tömb – gerjesztette is mindenféle ígéretekkel. Az oroszellenes pogromok az utóbbi időben egyre erősödtek, így sajnos nem volt más lehetősége Putyinnak sem, bár az egyértelmű, hogy mindezek ellenére agresszor lett. Ám az ukrán kormány sem szeplőtlen, hiszen ők is beugrottak az uszításos ígéreteknek, s elnézték/elnézik a szélsőségesek akcióit.

Kijevet állítólag nem tudták szorosabb ostromgyűrűbe vonni az oroszok, de többször is bombázták két kerületét is. Ez azért is érdekes, mert a Kijevi Rusz volt az orosz nép, pontosabban a cári birodalom bölcsője. Persze Kijev története nekünk is érdekes lehet. A kijevi krónika szerint Álmos (Olmin) a magyarokat a Belaja-folyó vidékéről egészen Kijev városáig vezette, s ezért nem lehet véletlen, hogy Ugorszkoje (magyar) az egyik Kijev-közeli hegy neve. Konkrétabb forrás az orosz történész, Vernadszkij kronológiája amelyben a 840-es évnél arról ír, hogy „Kijevet elfoglalták a kazárok és a magyarok. S a magyarok vezére Álmos, Kijev katonai vezetője lesz”.

Ukrajnának új nevet kell adni, mert csak így lehetséges megfosztani Oroszországot attól, hogy történelmét a Kijevi Rusztól eredeztesse − mondta Olekszij Aresztovics a minszki béketárgyalásokon résztvevő ukrán delegáció vezetője. S úgy véli, hogy a legmegfelelőbb név az ország számára a Rusz-Ukrajna lenne, ezzel pedig újabb csapást mérhetnének Moszkvára. S mindeközben nem veszi észre, hogy az ukrán nacionalizmus veszélyezteti a világbékét, sőt magát az atomháború lehetőségét is felszínre hozza.

Álmos vezér egykori szerepe persze kétséges lehet, de az biztos, hogy az ukrán nép nem egy konkrét etnikum, hanem valami olyan keverék, ami a kazároktól a lengyelekig, tatároktól a ruszinokig lett összevegyítve, s rájuk erőltetve. Vajon miért alakult ki a jelenlegi szélsőséges ukrán nacionalizmus?

Erre kellene megtalálni a mai magyar politikának a választ, mert csak akkor tudunk felkészülni a jövőre, ha megtaláljuk a gyökereket! A jelen konfliktus ugyanis nemcsak fegyveres, hanem gazdasági háború is. Tudjuk-e, hogy mi van az események mögött?

Szerintem kifejezetten a világ újrafelosztása a cél, de nem csak területi, hanem sokkal inkább az adósságcsapda kiterjesztése azon államokra, ahol az még nem volt a bankárok számára megfelelő. Tehát mindenben keresd a nők helyett a pénzt! Hetek óta bombázzák azonban a délkeleti Mariupolt, de teljesen nem képesek ellenőrzésük alá vonni az oroszok a porig rombolt kikötővárost. Kilenc folyosón mentették a civileket, de még kb. százezren maradtak ott embertelen körülmények között. Oroszország pedig többször humanitárius folyosót is ajánlott Mariupolból – de csak akkor, ha a város megadja magát. Ukrajna pedig már az első napokban is kiegyezhetett volna Oroszországgal, de nem tette. Vajon miért jó a jelentős mértékben zsidó származású ukrán vezetésnek ez az ukránoknak is szenvedést hozó háború?

Sir Adrian Bradshaw tábornok, a NATO korábbi szövetséges főparancsnok-helyettese a brit közszolgálati rádiónak azt mondta, “az orosz erők nem valószínű, hogy megállnak anélkül, hogy elfoglalnák Mariupolt és biztosítanák a Krímhez vezető szárazföldi összeköttetést.”

Ez természetesen igaz, azonban meglepő, hogy az orosz haderő létszámához képest, milyen csekély erőkkel gondolták az inváziót végrehajtani Moszkvában. Ez elgondolkodtatja a figyelmes szemlélőt, s arra a következtetésre juttathatja, hogy talán nem is célja a gyors és sikeres villámháború, hanem inkább valami egyéb gondolat is húzódik mindez mögött.

Ám ha ilyenre gondolunk, akkor ki kell mondanunk azt, hogy a háborúk leginkább az államok eladósítása, adósságcsapdába való csalása miatt indulnak manapság. S ha ebből a szempontból nézzük az eseményeket, úgy feltűnhet Szergej Lavrov kijelentése:Moszkva meg akarja védeni az orosz kultúrát Ukrajnában”. Amit Ukrajnában tettek – a nem ukrán nyelvű lakossággal -, az logikusan vezetett a háborúhoz. Vagyis szinte 100 százalékig biztos, hogy a háttérben a bankárkaszt érdekei húzódnak meg. Sőt ha tovább megyünk ezen a nyomvonalon, akkor az is biztosnak látszik, hogy Oroszország és Németország ellentéte és az EU tönkretétele mellett, Ukrajna felhasználása a háború kiprovokálásában szintén a bankárkaszt, sőt kizárólag annak a 300 pénzmágus családnak az érdeke, akik egyre inkább kijönnek az eddigi rejtőzködésből. (S ez már régen nem elmélet, hanem a gyakorlatban látható tény!)

Érdekes, hogy milyen tisztán látja ezt Olaf Scholz is, aki szerint a háború nemcsak Ukrajnát, „hanem Oroszország jövőjét is tönkreteszi”.  S ebben rejlik az igazság, bár azt elfelejtette a német kancellár, hogy egyúttal Németországot és az EU-t is energiahiányba, végső soron adósságcsapdába fogják csalni a további szankciók. Sőt ha totális embargót alkalmaznak, akkor az igen gyors gazdasági csődöt is jelenthet egyes, főleg azon európai tagországoknak, akik nagyon komoly energia-függésben vannak Moszkvától.

Szintén érdekes szerepe az ENSZ-nek is – amely a globális világkormány előszobája – mert az alapokmányban rögzített önrendelkezési jog érvényesülése sem az ukrajnai oroszoknak, lengyeleknek, románoknak, tatároknak, magyaroknak és ruszinoknak nem lehetséges. (Hisz az ENSZ nem támogatja e törekvéseiket!) Viszont a jelen helyzetben teljesen szélsőséges ukrán nacionalistákat, igen erős erkölcsi (pontosabban erkölcstelen) támogatásban részesítik!

S itt van pl. Jens Stoltenberg NATO főtitkár véleménye, aki szerint a katonai szövetség jóváhagyta a keleti szárnyon (Magyarország, Szlovákia, Bulgária és Románia) állomásozó erők jelentős növelését, amit nem említett, hogy ez viszont a háborúba való sodródás komoly veszélyét hordozza magában. A kérdés tehát az, hogy a NATO vezetés valóban nem méri fel a háború kiszélesedésének a veszélyét, vagy kifejezetten egy Európában – tehát Amerikától jó távol – megvívandó és korlátozott atomháború a céljuk?

Sajnos erre már több alkalommal is utalt a NATO valamely nyilatkozó vezetője, csak éppen nem lett komoly visszhangja ezeknek a kijelentéseknek, mert sokan hiszik azt, hogy ezt csak a fenyegető elrettentés miatt szokták a katonai szövetség vezetői emlegetni. Ez azonban ma már valós veszélynek látszik. Bár a Covid – rettegés gyors kimúlása után sokan gondolhatják, hogy egy atomháborútól való rettegés pótolhatja a tömegmanipulációs célokat!? NEEM? Sajnos ezen felvetésekre egy határozott IGEEN, lehet csak a válasz. Így tehát a vigyázó szemeinket a NATO-ra kell vetnie minden gondolkodó és a hazáját – nemzetét féltő európai embernek! Remélem minden dolgos, becsületes lelket is meglegyint az atomháború szele, s gyorsan kialakul a szükséges, nemzetépítő együttműködés. Vagy csak én vagyok túl optimista?

A szerző közjogász és nemzetépítő segédmunkás

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Vélemény, hozzászólás?