Gondolatok

Bagdy lenne szakmaiatlan? – Bízzuk már a szülőkre, miként nevelik gyermeküket!

 

Bagdy Emőke előadásait, könyveit mindig élveztem, mert zseniálisan jól beszél és ír! Ezért döbbenten olvasom Hertelendy Gábor cikkét azzal kapcsolatban, hogy már őt is megtalálta a liberális csőcselék, s támadás indult ellene azon a címen, hogy szakmaiatlan a véleménye.

 

Először nézzük meg hogy mit is írt az ismert szakpszichológus?

Bagdy Emőke

„a gyermekek óvodáskori érzékenyítése azért veszélyes, mert nekik ebben a korban a saját nemi identitás rögzítése a feladat, hogy a gyerekből egy harmonikus és kiegyensúlyozott felnőtt váljon…. a korai érzékenyítés azért is veszélyes, mert a szociális behatások olyan erőteljesek tudnak lenni, hogy megakadályozhatják a szabályozó gén kinyílását vagy módosíthatják azt, ami tovább is örökítődik.”

Mindez természetesen Meseország mindenkié című, LMBTQ-szereplőkkel tarkított mesekönyv kapcsán történt, aminek nemhogy nem szabadott volna hazánkban nyomdát találni, de még az ügyészségnek is azonnal fel kellett volna lépnie az állampolgárok védelmében! Hisz’ ha az élve-születéssel azonnal állampolgárokká válunk mindannyian, akkor döbbenet, hogy nem véd meg bennünket gyerekként az állam intézményrendszere. Én már azt sem értem, hogy miképpen lehet erről vitát nyitni, hiszen erre még Orbán Viktor is korrektül nyilatkozott, miszerintHagyják békén a gyerekeinket!

Ráadásul elolvastam a könyvszerkesztő egyik nyilatkozatát, amitől nagyon beindultam: „Az ellenséges indulatok mértéke és formája azért minket is sokkolt; a könyv megsemmisítése a legsötétebb időket idézi, szimbolikusan egy téma és egy embercsoport létezését jelzi nemkívánatosnak.”

Sajnos van egy embercsoport, mely mindig és mindenben keresi azt, ami nincs ugyan benne, de nekik mégis sikerül belecsempészniük!  Számomra az is döbbenet, hogy miért nem lehet megérteni azt, amit Bagdy Emőke, vagy ahogy említettem: OV nyilatkozott? Igaz, azt sem értettem, hogy miért kellett ennek az egyébként igen gyanús célzatú könyvnek további „reklámot” csinálni? Ám tény, hogy semmi helye hazánkban az ilyen típusú „érzékenyítésnek”, hiszen itt nincsenek nemkívánatos embercsoportok akkor, ha nem egy hamisan csengő értékrendet képviselnek, hanem az elfogadottak szolid normalitását! Mert mi toleránsak vagyunk minden mássággal, szemben, de nem hülyék! S a gyermek a legfőbb értékek minden társadalomnak, mert ők a jövő legfontosabb és féltően óvandó zálogai. Ám itt most valami eszement dolog történhetett, hogy a jellemvonások és képességek eddigi elfogadottsága mellett megjelent valami más, valami nagyon veszélyes dolog, amit állítólag 900 pszichológus (?) írt alá. Nekem eddig is voltak rossz érzéseim a pszichológus szakma iránt, amit éppen Bagdy Emőke személyes varázsa tompított egészen a mai napig. Ám nézzük csak részletesen, hogy mit is írtak 900-an alá?

„Pszichológusok állásfoglalása a Meseország mindenkié c. mesekönyv kapcsán

2020. szeptember 20-án mutatta be a Labrisz Egyesület a Meseország mindenkié című mesekönyvet. A könyv 17 műmesében szerepeltet olyan embereket, akik a társadalom peremére szorult csoportok tagjai, vagy valamilyen szempontból mások, mint a többség. Vannak a kötetben egyszülős családban élő gyerekek, vér szerinti szüleivel találkozó örökbefogadott hős, „kisfiús” kislány, a szobáját dekorálni akaró királyfi, roma szereplők, királyfihoz vonzódó királyfi és születési nemét megkérdőjelező és megváltoztató hős. A könyv megjelenése után számos kirekesztő, fenyegető reakció érkezett, mind politikai, mind közéleti és szakmai szereplőktől. Jelen állásfoglalás célja a könyvvel kapcsolatban megfogalmazott pszichológiai tévhitek és téves információk eloszlatása.”

Én már azt sem értem, hogy miképpen lehet vitát nyitni, a születési nemét megkérdőjelező „hősökről” és hogyan lehet pszichológiai tévhiteket emlegetni ott, ahol egyértelműen megtámadták a gyermeki pszichét a meséken keresztül, pont ott, ahol ők a legvédtelenebbek! De nézzük e valóban szakmaiatlan szövegáradatot tovább, amit ráadásul olyan hivatkozásokkal tűzdeltek meg, ahol bizony kilátszik a lóláb!

„A mesék kiemelkedő fontossággal bírnak az életünkben, mert azt mutatják meg, ahogyan a világ körülöttünk működik. Bár „a világ rendje” időnként felborul, az értékek közvetítésén és a helyzettel való megküzdési módok bemutatásán keresztül a mesék éppen abban tudnak segíteni, hogy az olvasó eljusson egy saját, belső rendig. A Meseország mindenkié fontossága és különlegessége a sokféleségben rejlik. A könyv olyan karaktereket jelenít meg, akik nem vagy nagyon ritkán szerepelnek mesékben, így a kötet mind az érintett csoportok, mind a többségi társadalom tagjainak fontos üzenetet hordoz.”

Szerintem épen ebből a felborult világrendből nem kér senki, nem csak a többségi társadalom, hanem a józanul gondolkodó, a cirkuszt és a káoszt nem kedvelő kisebbségek sem! S e meséken keresztül talán azok sem fognak megfelelően épülni, akiknek valóban szánták. A többségi társadalomnak szóló üzenet pedig ne a gyerekeinknél kössön ki, őket ebből ki kellene hagynia minden LMBTQ lobbistának!

„A könyvben megjelenő szereplőkhöz hasonló gyerekek számára a könyv azért jelentős, mert saját magunk elfogadása és pozitív önértékelésünk szempontjából elengedhetetlen, hogy találkozzunk hozzánk hasonló, pozitív hősökkel, akik példaképként szolgálhatnak ahhoz, hogy a csoportot, amelynek tagjai vagyunk, pozitív színben lássuk (Tajfel, 1974).”

Még jó, hogy itt a „szakmai állásfoglalás” elején hivatkoznak egy szakmai óriásra, aki bár Hersz Mordche néven született, de valóban hatalmas karriert futott be nyugaton Henri Tajfel néven. Most én is idéznék a Társadalmi kategorizálás és csoportok közötti viselkedés című 1971-es munkájából! S mi is hálásak lehetünk a Konfliktus dinamikával foglalkozó transznacionális csoport munkatársainak, hogy támogatták anno ezt a tanulmányt, s különösen Morton Deutsch és Serge Moscovici beszélgetései voltak hasznosak Tajfelnek. (sic)

Henri Tajfel: „A tanulmány célja a társadalmi kategorizálás hatásainak értékelése volt a csoportok közötti viselkedésről, amikor a csoportok közötti helyzetben sem az egyéni érdeklődés számításai, sem a korábban létező ellenséges attitűdök nem mondhatók úgy, hogy meghatározták volna a megkülönböztető magatartást egy csoporttal szemben. Ezek a feltételek teljesültek a kísérleti tervezés során. Az első kísérletsorozatban kiderült, hogy az alanyok saját csoportjukat részesítették előnyben a valós jutalmak és büntetések elosztása során egy olyan helyzetben, amelyben a meglehetősen irreleváns besorolás változóján kívül semmi nem tett különbséget az ingroup és az outgroup között. A második kísérletsorozatban azt találtuk, hogy: 1) a csoporttagságtól független maximális együttes profit nem befolyásolta jelentősen azt, ahogyan az alanyok megosztották a valós vagyoni jutalmakat; 2) a saját csoport maximális profitja befolyásolta a jutalmak elosztását; 3) A jutalmak eloszlásának legegyértelműbb hatása annak tudható be, hogy az alanyok megpróbálták elérni a maximális különbséget az ingroup és az outgroup között, még az egyéb „objektív” előnyök feláldozása árán is.”

Emeljünk csak ki a szövegfolyamból egy fontos részletet: az alanyok saját csoportjukat részesítették előnyben a valós jutalmak és büntetések elosztása során” Ugye kedves olvasó, hogy ezek után nagyon is könnyen válik érthetővé a transznacionális csoport munkatársainak a támogatása, sőt ennek a „900 kiváló” pszichológusnak a lelkesedése is, Bagdy Emőke ellen? Az emberi értékek ugyanis valóban a társadalmak építőelemei, s ha nincsenek megfelelő mértékben jelen, akkor alapvetően feneklik meg a társadalmi együttműködés! S ezt bizonyítja nyilatkozat további része is:

„Ugyanakkor számtalan kutatás bizonyítja, hogy az el-nem-fogadottság és a kirekesztő környezet hatására a társadalom többségétől különböző emberek komoly szorongást és krízist élnek át (Lick, Durso és Johnson, 2013), mely elidegeníti őket a többségtől, így hozva létre egy megosztott társadalmat (Hopkins és Blackwood, 2011).”

A „900 kiváló” mintha a jelen helyzetre igazítaná a mondanivalót, amikor is a vírusrealistákat az el-nem-fogadottság és a kirekesztés helyzetébe hajszolják és nem csak nekik, de szinte a teljes társadalom számára „biztosítják” a médiadiktatúrán keresztül a rettegés-stressz minden elemét, ami miatt nagyon komoly szorongást és krízist élünk át! Ez pedig sajnos a társadalmi elidegenedést és a megosztottságot nagyon is szolgálja, de úgy látszik, hogy ez nem zavarja ezt a „900 kiválót”, legfeljebb az, ha felmerünk szólalni a gyermekeinkért! Nézzük csak tovább az anyagot, amivel Emőke mellett minden, még eddig normálisan gondolkodó magyart szeretnének jól bepalizni!

„Továbbá, az előítéletesség és az azt elfogadó közeg semlegessége az adott csoport dehumanizálásához és teljes kirekesztéséhez vezethet (Haslam és Loughnan, 2012), míg ahogy a szociálpszichológiai kutatások 70 éve folyamatosan bizonyítják, a tőlünk különböző emberekkel való találkozás – főleg, ha pozitív színben tűnnek fel előttünk – növeli a másik csoport tagjainak elfogadását (Pettigrew és Tropp, 2006).”

Ha már eljutottunk az elfogadottsághoz és áttekinthetjük Haslam és Loughnan munkásságát akkor végre rápillantunk a dehumanizáció korai és legújabb pszichológiai elméleteire, és felmérjük a növekvő empirikus irodalmat, hat alapvető kérdésre összpontosítva. [„Előbb azt vizsgáljuk, hogy az embereket hogyan dehumanizálják? Másodszor, áttekintjük az embertelenítést, megvizsgálva azokat a társadalmi célokat, amelyekről kimutatták, hogy megtagadják az emberséget és a közös vonásokat. (Majd fontos lenne a „kiválasztottság” érzésének a hatásait is megvizsgálni, hiszen ott is tapasztalható egyfajta lenézés.)

Harmadszor vizsgáljuk a személyiségi, ideológiai és egyéb egyéni különbségeket, amelyek növelik a hajlandóságot arra, hogy másokat jelentősen kevesebbnek (pl.Gojnak) tekintsenek. Negyedszer vizsgáljuk azt, hogy az emberek mikor dehumanizálódnak, átmeneti szituációs és motivációs tényezőkre összpontosítva, melyek segítik elő nagyon a dehumanizáló felfogást? Ötödször megvizsgáljuk az embertelenítés következményeit, hangsúlyozva annak következményeit a proszociális és antiszociális magatartásra, főleg erkölcsi megítélés szempontjából. Végül megkérdezzük, mit lehet tenni az embertelenség csökkentése érdekében?”] S ezt a vizsgálati anyagot, nagyon ajánlom mind a „900 kiváló” pszichológusnak, mert lehet dobálódzni nevekkel és kutatási eredményekkel, de mintha éppen az aláíróknak lenne komoly gondja, mert vagy nincsen gyermeke, vagy ha van, akkor nem jól kezeli ezt a veszélyes kérdéssorozatot! Nézzük a logikailag bukfences folytatást!

„Ebből kifolyólag e könyv a többségi társadalom gyermekei számára éppen azért fontos, hogy lássanak tőlük eltérő élethelyzetben lévő gyerekeket…..Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy nem létezik olyan, hogy túl korai érzékenyítés, ha a történet és a szöveg az adott korosztálynak megfelelő. A könyv ezek alapján kiváló érzékenyítő eszköz lehet a gyermekeknek, hiszen az ő nyelvükön mesél olyan emberekről akik velünk élnek, de nem feltétlenül találkoznak velük a mindennapokban.”

Valóban nem létezik olyan, hogy túl korai érzékenyítés, ha a történet és a szöveg az adott korosztálynak megfelelő? S ezt a korosztálynak megfelelőséget ugyan ki állapította meg?  Talán ez a „900 kiváló”? Én egyre inkább sajnálni tudom őket és a gyerekeiket, mert lehetséges, hogy „kiválók”, de az én szememben biztos nem pozitív értelemben! Az teljesen világos, hogy e a könyvnek a célja, hogy megszüntesse az önálló gondolkodás képességét a gyerekeknél, befolyásolja őket, s ne az örök igazság legyen a sokféleséghez szükséges hasonulási készség számára, hanem kizárólag a könyv mesehőseivel (?) azonosuljon az abban a korban még mindezek ellen teljesen védtelen gyermek!   

„Továbbá más szakmai szervezetekkel egyetemben hangsúlyozzuk (Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ szekció, 2019), hogy nincsenek olyan hiteles, módszertanilag megalapozott tudományos eredmények, amelyek azt támasztanák alá, hogy gyerekek LMBTQI+ emberekké válnak annak hatására, hogy találkoznak ebbe a csoportba tartozó emberekkel, akár személyesen, akár fikción keresztül.”

Nos a „900 kiváló” azt az egyébként csinos szerkesztőasszonyt támogatja aláírásával, aki ezekkel a szavakkal ismerte el, hogy a könyv ötlete a „Melegség és megismerés című középiskolai programunk nyomán, de annak kitágításával született”. Nekem ez tette be a kaput, hiszen eddig talán még magam sem voltam biztos abban, hogy a könyv valóban ügyes propagandaanyag-e a melegek (?) kapcsán. Ám ezek után már nem szükséges elolvasnom, hisz maga Borgos Anna nyilatkozta, vallotta be mindezt. De volt a nyilatkozata végén egy még meglepőbb és elkeserítőbb mondata is: „jönnek már az ötletek a lehetséges folytatásra is, leginkább a már publikált mesekönyv más megjelenési formáival kapcsolatban (e-könyv, hangoskönyv, társasjáték, stb.). Ezen arcátlan, szinte liberális-kultúrmarxista mondatokkal térjünk vissza a „900 kiváló” által aláírtakhoz!

„Ugyanakkor egyetértünk azzal, hogy a témával körültekintően és érzékenyen kell foglalkozni, ezért mindenekelőtt lévőnek tartjuk a szakmaiságot. Fontosnak tartjuk a fogalmak helyes használatát, például a nemi identitás (megélt társadalmi nem, mely megegyezhet a biológiai nemmel) (sic) és a szexuális orientáció (szexuális és/vagy romantikus vonzalom) közötti különbségtételt. Mindemellett hangsúlyozzuk, hogy LMBTQI+ embernek lenni nem deviancia…..”

Nekem erről más a véleményem, de valószínűleg nem lesz elég toleráns a Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ szekciója velem szemben, hogy engem is leminősítsen, mint ahogy az alábbiakban Emőke nyilatkozatával is teszi ez a sokat emlegetett „900 kiváló”.

„A fentiek alapján mi, a pszichológus szakma tiltakozó tagjai kijelentjük, hogy a könyv fontos társadalmi jelenségeket dolgoz fel és emel be a mesék világába, ami nem veszélyes sem a gyermekek, sem a társadalom más tagjai számára. Emellett elhatárolódunk minden olyan pszichológus, így Bagdy Emőke nyilatkozatától is, amelyek szakmaiatlan és a tudomány mai álláspontjával ellentétes tartalmú állításokat tartalmaznak, és amelyek várható hatása a gyűlöletkeltés és a társadalmi kirekesztés fokozása. A pszichológia kutatási eredményeire támaszkodva feltételezhetjük, hogy mind a könyvben megjelenő csoport tagjaira, mind a többségi társadalomhoz tartozó gyerekekre gyakorolt hatásán keresztül, a könyv megjelenése hozzásegíthet egy elfogadóbb, békésebb és egyenlőbb társadalomhoz, hogy egyszer ne csak meseország lehessen mindenkié.” (BG: S ezt egy praktizáló pszichológus írta? Sic)

Sajnálom a pszichológusok azon részét is, aki nem vett részt ebben az álszent „gyűlöletkeltésben és társadalmi kirekesztés fokozásában” mert a mai liberális – tehát sokszorosan meghamisított és felborult „világunk rendje” – azt fogja magával hozni, hogy a végén még őket fogja ez a bosszantóan primitív „900 kiváló” megtámadni, lejáratni, mert ezt csinálják már évtizedek óta!
Ahogy ezt említettem az előzőekben, nekem mindig is volt bizonyos ellenérzésem maga a pszichológusi tevékenységgel szemben, s így itt idéznék valami igen jellemzőt a pszichológia megalapítójáról: „Hitvány söpredék a páciensek hada – mondta bizalmasan Freud mester a tanítványának, Ferenczi Sándornak. Segíteni úgyse lehet rajtuk, csak pénzkeresetre valók, no meg anyaggyűjtésre, amiből tovább épül a grandiózus elmélet. Ötven osztrák korona – ennyi járt a mesternek egy órányi lélekfürkészésért. Bécsbe, a Berggasse 19-be elzarándokolt számos kedélybeteg úriasszony, zaklatott entellektüell. Jöttek külföldiek is szép számban, nekik tíz dollár volt a taksa. Ha valakinek elfogyott a pénze, Freud nyomban abbahagyta a kezelést. Elvégre őt is komplexusok gyötörték: rettegett attól, hogy elszegényedhet. És ugyanúgy küszködött az asszimiláció nehézségeivel, mint a bécsi zsidó középosztály jelentős része. Freud vasárnaponként állandóan gyomorfájást kapott, ilyenkor látogatta meg édesanyját, aki élete végéig csak jiddisül beszélt, és egyre furcsább szokásokat vett fel. Az apa, Jacob szekéren utazó gyapjúkereskedő volt Galíciában, és 1860-ban települt át Bécsbe. Hiába igyekezett beilleszkedni, mégsem vitte sokra. Az asszimiláció során egyszerre kellett elutasítani és befogadni, röstelkedni és öntudatra szert tenni. Az Osztrák–Magyar Monarchia keleti végéből ezrével vándoroltak Bécsbe a zsidó családok. Fiaik társadalmi pozícióban is sokra vitték – számos tudós, újságíró, ügyvéd, orvos akadt köztük –, csakhogy még hiányzott az új identitástudat. De nem csupán ez a réteg küzdött hiányérzettel, hanem a Monarchia egészében – sőt, Európában is – valamiféle modern megváltásra áhítozott a polgárság, főként az értelmiség.” Már az első mondatból is kitetszik, hogy maga Freud is erősen beteg volt. Lehetséges, hogy nem ő volt az egyetlen beteg pszichológus? Hiszen a mese mindig arról szól, hogy örök érvényűvé teszi a legalapvetőbb igazságokat úgy, hogy közben tanít. Ám ez az általam nem olvasott mesekönyv eddig nem tanított, felbolygatott mindent. S ha nem nyomul rá a liberális vélemény-terror e jogos felháborodásra, úgy talán rend is lehetne. Ám ahhoz az kell, hogy” Hagyják békén a gyerekeinket!” Ne akarják megszállni a gyermekeink lelkivilágát! Se velük, se velünk ne kísérletezzenek, mert sem a társadalommérnökösködő  kultúrmarxizmus, sem a nemzetiszocializmus, nem jött be nálunk!

Dr. Bene Gábor

 

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Vélemény, hozzászólás?