Kép nélkül
Gondolatok

Az sem lehet véletlen

Gurabi Csabáné: Az sem lehet véletlen…..,

hogy: a Magyar Békekör által szervezett „Békefórum” tagjai között ott van a „Magyar Antifasiszta Liga „is!

A béke álarca mögé bújnak a globalisták ügynökei? A Békekör vezetője közismert baloldali személyiség.(S legalább a háborúellenességben egyet tudunk vele érteni, ha másban nem is!) A nemzeti öntudat, hagyományunk, múltunk emlékeinek őrzése, tiszteletünk elődeink iránt vörös posztó a marxista globalisták szemében, akik éppen most akarják felszámolni a nemzetállamiságot, mert az útjában áll világuralmi törekvéseiknek! Ezért lettek a magyar nemzeti érzelmű emberek kinevezve általuk „nácinak”, „fasisztának”, „szélsőjobboldaliak” azaz üldözendőnek!

Mert a marxizmus ideológiája szerint üldözendő minden, ami nemzetileg megkülönböztet másoktól, a származásbeli eltérésekre pedig különösen érzékenyek, kivéve ha a maguk fajtájáról van szó! A dolog lényege éppen az, hogy tilos hangoztatni: a saját országunkban a mi érdekeink legyenek az első helyen a bevándorlókéval és a globalista multimilliomosok multinacionális cégeinek érdekeivel szemben! Ha származásunk alapján, – amire büszkék merünk lenni -, különböztetjük meg magunkat más népektől, az ma már „rasszizmus” és büntethető! (Ám csak akkor ha nem ők teszik ezt, mert a kettős mérce egy régi és jól bevált recept minden nemzeti üggyel szemben!)

A Békefórum 2022 szeptemberben alakult meg, tagjai között a Magyar Antifasiszta Ligával, baloldali személyekkel, mozgalmakkal, és a Munkáspárt is csatlakozott hozzá. Képmutató módon azok szólítanak fel békére, akik korábban minden lelkiismeret-furdalás nélkül legyilkolták az ellenségeiket. Azok a kommunisták emelnek szót a háború ellen, akik elődei a világháborúkat megtervezték a bankárkaszt érdekében, s kirobbantották, majd végigdúlták az országunkat? Utódaik, az „antifák” ugyanazt teszik a nemzeti érzelmű emberekkel, bárhol a világon, mint tették annak idején a véreskezű kommunisták a „kollaboránsokkal”! – https://bekekor.wordpress.com/

De kik is ezek a magyar antifasiszták?

A Liga minden évben megemlékezik Kádár Jánosra. Jó kapcsolatban vannak a Munkáspárttal. A párt és a „Békekör” mostanában együtt szervezik a tüntetéseiket azért az önrendelkezési jogért, amit a kommunisták, és mai utódaik tiportak a sárba. Kifelé mindez nagyon szívhez szóló és nemes dolog,- de ismerve a kommunista ideológiák lényegét, ez csak egy megtévesztő színjáték arra, hogy visszalopakodhassanak a közéletbe, majd a Parlamentbe is. A kommunista pártok programja mindig a szociális érzékenységet hangsúlyozta ki, mert az emberek, főleg a szegényebb rétegek legfőbb problémája mindig a megélhetés volt. A fasizmus történetét, lényegét sem ismerő antifasiszta csoportosulásba tartozik a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, a DK, és több baloldali politikus, a Zöld Baloldal, a Magyar Szolidaritás Mozgalom. Nézeteik szerint ki kell űzni az országból a szélsőségeseket ,a „neonáci csőcseléket” a rasszizmust és antiszemitizmust. Céljuk tipikusan globalista: a kirekesztés és a fajgyűlölet ellen lépnek fel, azaz befogadnák a migránsokat és nem ellenzik a Gender oktatást sem.

A Ligába minden mozgalom egy főt delegálhat, a tagság nagy része: egykor zsidó vallású kommunistákból állt. Honlapjukon többek között ez olvasható:„Minden erőnkkel és lehetőségünkkel küzdünk az egyre erősödő neonáci és hungarista eszmék és ezek mindenféle megnyilvánulása ellen.” Ám ők a Hungaristák és neonácik alatt a nemzetieket értik, mert tele van a fejük hibás tudásokkal amit az MSZMP korszak töltött bele. Ezek az antifák tagadják a magyar emberek érdekeinek előtérbe helyezését az idegenek, főleg a tőke érdekeivel szemben, a múltba ragadva nem létező sérelmeket húznak elő létezésük igazolására. A háború utáni „Népbíróságok” tagjai nem véletlenül többségükben hitehagyott judaista vallásúak voltak, nem titkolt bosszúállási szándékkal ontották a jogi végzettségű, vagy végzettséggel nem rendelkező „bírók” a koncepciós perekkel a halálos ítéleteket és életfogytiglani börtönbüntetéseket!

– E csoportosulás önmagát nem, de az ellenzőiket szélsőségesnek tartja.

Kikkel, és milyen kapcsolata lehet a magyar antifáknak?

A Vadhajtások nevű elérhetetlen weboldal szerint Jámbor András, a szélsőbalos Mérce volt főszerkesztője „Szikra” nevű antifa mozgalma áll a támadások mögött. Jámbor nyíltan vállalja, hogy nemzetközi antifa mozgalmakkal állnak kapcsolatban, és a gyurcsányisták osztódásából származó Párbeszéd tagjaként élvezi képviselői fizetését és felelősségre nem vonható tevékenységét az Országgyűlésben. A kibékíthetetlen ellenségeskedés mögött a magyar antifák esetében a Horthy kormány intézkedései állnak, amit az egyik oldal így értelmez, a másik amúgy, de valakik mindenképpen történelemhamisítók. Az eredmény elkeserítő: emberek képesek egymást halára is ütlegelni, csak mert az egyik szerint a „pohár félig üres”, míg a másik szerint „félig van teli”. A központban szokás szerint most is hitehagyott zsidók vannak. Nem lenne már ideje feltenni a kérdést: mi lett volna… hogy nézne ki a Világunk ma, ha a zsidó vallás és követői soha nem is léteztek volna? Vagy ha egy sokkal kevésbé egoista, vagy egyenesen egy szeretetvallást működtettek volna, a lekicsinylő goj elnevezés nélkül. Sem az általuk kitalált kommunista / marxista és leninista/ ideológiák nem jöttek volna létre? Kitörtek volna-e a forradalmak, és a világháborúk? Gyilkolnák–e egymást Palesztina népei? Kiirtották volna-e az indiánokat? És lett volna-e „keresztes vallásháború, és „boszorkányüldözés”? Lennének-e globális gigacégek és monopóliumok? Hogyan, és milyen pénznemekben kereskednének egymással a népek? Mi határozná meg az egyes áruk, és termékek árát? Lenne-e tőzsde, és befektetői gigacégek hálóznák be akkor is a Földet? Lettek volna akkor is gyarmatok, és rabszolgatartás? Lett volna-e rablókapitalista pénzuralmi rendszer, és bankár bűnözés, gátlástalan kizsákmányolás?Vagy globalizmus, és „Világkormány”? Egészségügyi diktatúra QR kódos oltási igazolványokkal, kényszeroltásokkal a gyógyszergyártó cégek érdekében? Vagy fogjunk mindent a „nyuszira”, és a szabadkőművesekre, mert róluk még szabad rosszat is mondani?

Az antifasiszták jellegzetes baloldali, bolsevik szemléletűek, az ő szemükben a nemzeti öntudat a vörös posztó, mert ez útjában áll a marxista ideológiájú neoliberális globalistáknak. Az USAID alá tartozó szervezetekkel való kapcsolatuk ezért nem kizárt. A külföldi antifákkal pedig minden bizonnyal kapcsolata van a magyar Ligának is.

A baloldali szervezetek pénzügyi támogatásában vesz részt az a Norvég Alapítvány, ami szintén a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványhoz köthető, és ami a Geri Tibor-féle Demokraták Hálózata, Szabadság Mozgalom, Egységfront, és egyéb rejtett „demokráciapárti” mozgalmakat is támogatja, akik most az Alaptörvényt mondják érvénytelennek, és a „minden hatalom a népé” jelszó mögé bújva hergelik az egyszerű embereket a jobboldali kormány és a nemzeti mozgalmak ellen. Ehhez a baloldalhoz kötődik Bertalan, a kamionos tevékenysége is, aki mindenhol megjelenik, rátelepül, vagy rászervez a rendezvényekre, tiltakozásokra, és kapcsolatban van egy F. K.  személlyel, aki mindenhol ott van, de megbújva a háttérből profi ügynök módján szervezi az eseményeket, beépülve a civilek közé, akiket irányít. Azok „ellen” a „kapitalisták” ellen küzdve,- akik ezért minden bizonnyal pénzelik őket!

Ők azt a köztársaságot és demokráciát védik, amit a minket is megszálló háttérhatalmiak hoztak létre. A vélhetően a „Civil Bázis” nevű, a Nyílt Társadalomhoz köthető NGO által támogatott „rendszerváltó” társaság a Mi Hazánk Mozgalmat, de az összes normális, köztársaságot megtagadó nemzeti mozgalmat is ellenségnek tekinti. A „rendszerváltók” közé tartozók tagjai még a „Semmit rólunk nélkülünk” nevű FB-on indított mozgalomnak, ami az aksigyárak elleni tiltakozások szervezésében is részt vesz. Amit mint tudjuk, a baloldali ellenzék gőzerővel támogat, hogy politikai hasznot tudjon belőle szerezni, mert nagyon le van maradva!

Alapvetéseik azonosak a „Civil Báziséval”, ahogyan több, a semmiből hirtelen felbukkanó ál-civil mozgalomé is. Tipikus „rendszerváltós” módszereik a lejáratás, rágalmazás, bomlasztás, viszályok szítása, az elégedetlenkedők hergelése, de ellenzőik életveszélyes megfenyegetésétől sem riadnak vissza. Ahogyan azt a kommunisták is tették, csak mostanra finomodtak a módszerek! Pártokból és a „rendszerből” kiábrándult, csalódott emberek esnek nekik áldozatul, akiket ugyanabba a csapdába csalnak bele, amiből szabadulni akarnak.

A Szentkorona Rádió antifa-leleplezésbe fogott: sorra derítik fel az egyetemekre és KSH-ba is beférkőzött új-marxista kommunistákat: https://szentkoronaradio.com/

(A szerző írásának ez csak egy részlete!)

Vélemény, hozzászólás?