Gondolatok

A sültgalamb nem szokott repülni!

Indításként csak idézem az 1950. október 19-én meghozott határozatát a Rákosi Mátyás vezette MDP-nek: „Az igazságügyi apparátusnak az Alkotmány (1949.XX.tv.) szellemében, a Párt vezető és irányító erejére támaszkodva, a Szovjetunió jogrendszerét, jogalkotását és tapasztalatait szem előtt tartva, a proletárdiktatúra fokozott védelmét és erősödését kell szolgálnia.”

Ez csak azért fontos, mert nagyon sokan ragaszkodnának ahhoz a jogrendhez, amit a szovjet-korszak erőltetett ránk, majd miután kiderült, hogy nem működik nyugati hitelek nélkül a Kádár rendszere, gyorsan elkezdték felvenni a „rothadó kapitalizmus” bankjaitól a szinte visszafizethetetlen hiteleket, vagyis megalapozták az ország adósságcsapdáját. (S nagyon félő, hogy ezt most fogja megduplázni a Bill Gates gondozta vírushisztéria?)

A mai témám viszont inkább Geri Tiborhoz kötődik, akinek egyik írását juttatta el hozzám valaki. „Leírok néhány hazugságot” a címe az anyagnak, de ezzel a figyelemfelkeltő alcímmel érkezett: (amit a kormány meg az „ellenzék” használ az emberek félrevezetése érdekében)

Pár éve még szerettem volna Geri Tibort megnyerni annak az ügynek, amit a Történeti Alkotmány igazságos jogelveire alapozva „jó irányú változásnak” lehet hívni, de Tibor makacsul ragaszkodott ahhoz a hamis gondolathoz melynek alapja, hogy a Kádár rendszer utolsó egypárti Országgyűlése egy olyan „alkotmányt” hozott létre, amire hivatkozva létrejöhetne a „néphatalom”. (Pedig annak az áltörvénynek semmi köze nincs sem az igazságossághoz, sem történelmi államaink joghagyományaihoz!) A Geri és köztem kialakult vita lényege tehát az, hogy abban szerepel a „minden hatalom a népé”, holott azt 1989-ben a többnyire globalista-bolsevikok fogadták el, akik nem akarták megvalósítani azt, mert ők épp a nép nevében tudtak uralkodni 40 éven át! Mi azonban a pártképviselők helyett valódi Népképviselői rendszert szeretnénk megvalósítani, s így pont a Geri által állandóan hangsúlyozott „alkotmányosság” elvét támogatjuk! (Ezért vállaltam önkéntesen a Nemzetegyesítők Mozgalma mellett elköteleződve a pártonkívüli szóvivő szerepét!) Igaz, mi nem tagtoborzással és nem pénzgyűjtéssel, hanem a Helyi-Szellemi Kaláka rendszerének a felállításával foglalkozunk, amely csak önszerveződő módon lesz képes létrejönni! Ahhoz nem „vezér”, hanem vezérelvek kellenek, azt pedig a Történeti Alkotmányunk biztosítja is!

Legutóbb a magyarok Házában szerettem volna ha Geri válaszol arra amit kérdeztem. Ám ügyesen kitért előle és inkább Gyurcsány oldalán szereplő balliberális jogászokra hivatkozott, akik legfeljebb látszólag, ill. csak szavakban vannak a nemzetük oldalán. Hosszú évek óta írom és mondom, hogy az általam „monetáris diktatúrának” elnevezett világhatalmi rendszer: nem hazai találmány. S nem is olyan rendszer, amely megdönthető lenne fegyverekkel, vagy „néphatalmi nyomással” úgy, hogy pl. irodát bérlünk, s „vezér”, vagy egy megmondóember köré csoportosulva fogjuk az ellenállást megszervezni. Sajnos ennek a rendszernek a hatalomban maradását épp a mai „reklám-demokrácia” biztosítja. Így szerintem csak is ennek a kihasználásával lehetséges a pénzhatalmi diktatúra leváltása, vagy legalább a szélsőségesen népellenes intézkedéseinek a korlátozása. Ez a „reklám-demokrácia” ugyanis a pártok pénzpórázra fűzésével, és a tudatipar (vagyis a média) szinte észrevétlen ügyességű agyfertőzéses módszereivel él. Nekünk nem a nép által soha meg NEEM szavazott „köztársaság” érdekében kell tehát jogászkodnunk, nem is pénzeket kell gyűjteni, hanem az önszerveződésre, vagyis a helyi KALÁKA közösségek kialakítására kell törekedni. Nézzük azonban, hogy mit írt Geri és vegyük észre, hogy nagyon okosan, nagyon rafináltan írja ugyanazt, amit az MSZP képviselői és a balliberális értelmiség már régóta hirdet! De vegyük észre mi az, ami helyes a gondolataiban és mi az, ami az ego által van vezérelve!
„Nincs ALTERNATÍVA!” – mondja kormány, és azt érti alatta, hogy Ő a „megoldás” mindenre, és mellette NINCS MÁS, aki helyette vezethetné a társadalmat, aki más irányt mutathatna a társadalomnak, mint a keresztény-feudális-kapitalista diktatúra. Ahol az ember csak rabszolga a saját hazájában, kiszolgáltatott „emberi erőforrás”, akit a munkaadó és az állam működtetői a saját hasznukra maximálisan kizsákmányolnak, kifosztanak. Arról most nem beszélek, hogy a diktatúra kormányának ellenzéke meg azt hazudja, hogy ő az alternatíva. De nem a rendszernek, hanem a kormánynak, ebben meg ez a hazugság! G.

Valójában engem is meg lehetne vádolni azzal, hogy csak egyetlen alternatívát állítok a mai a pártos erőkkel szemben, ami a Helyi Szellemi Kaláka rendszerének a felállításával jöhet csak létre, s amely csak önszerveződő módon lesz képes létrejönni! Ám ezt nem én találtam ki, hanem ez az évezredes tapasztalat, sőt Hannah Árendt is ezt írta meg az 1956-os forradalomról szóló nagyszerű könyvében.

„Nincs ALTERNATÍVA!” – mondják vezető értelmiségiek, és azt értik alatta, hogy a demokrácia az emberi társadalmak legjobbja.   (Pedig az általam elnevezett reklám-demokráciában, már József Attila szerint is: pénz a fegyver!)
Miközben a magyar állam ideiglenes alkotmánya egy olyan csodálatos jövőt ÍR ELŐ (KÖTELEZŐEN!) a nép számára, amit a nép, ha megértené, azonnal kaszát ragadna, és elkergetné az összes politikust és alkotmányjogászt, akik a saját hatalmuk fenntartása érdekében ezt 1989 óta elhallgatták a nép elöl!!!

Itt Geri arra gondol, hogy a Helyi-Szellemi Kaláka rendszerének a felállítása helyett elegendő lenne az, hogy mindenki megértse azt, amit 1989. évi XXXI. tv-ben megváltoztatott az utolsó kommunista Országgyűlés az 1949. évi XX-as törvénytelen-törvény módosítása kapcsán.  Akkor a „minden hatalom a dolgozó népé” kitételből kivette a dolgozó szót! Geri pedig azt hiszi, hogy az akkori hatalomátmentés szándékával létrejött „alkotmánymódosítást elfogadók”, valóban komolyan gondolták azt a maradványt, hogy „MINDEN HATALOM A NÉPÉ”! Szerintem azonban mind a Wass Albert által oly sokszor kért nemzetté szerveződés, mind a Geri által vágyott néphatalom, csak önszerveződő módon lesz képes létrejönni. S amíg nincsenek Helyi-Szellemi Kaláka közösségek, addig nem változik semmi!
A másik technika a duplírozás, a fogalmak, a tevékenységek szándékos félreértelmezése, más tartalmakra való szándékos használata. Ilyen a nemzet, a szabadságharc, és sorolhatnám.  (Valóban érdemes lenne ezeket a szavakat kielemezni, de ezt majd máskor teszem meg!)
Szerintetek a Polgári, a Demokrata, vagy a „Nemzeti Ellenállás” miből született, ha nem az ALKOTMÁNYOS ELLENÁLLÁSBÓL? Azt akarják hitelteleníteni, az igazitól eltérő, más értelmezést adni neki, amivel már NEM LEHET ugyanazt a célt elérni!!! Látszólag MAJDNEM UGYANAZ, de pont az a kicsi az, ami miatt teljesen más értelmet nyer. Emlékeztek, mint a hatalom meg a KÖZ-hatalom.
MAJDNEM ugyanaz, de ezzel a 3 betűvel meg lehet fosztani a népet a hatalomtól. HA A NÉP HAGYJA!

Szinte egyet is érthetnék a közhatalom pártos-magánosítására célzó a gondolatsorral, ám Geri valahogy mégis a „hatalomátmentő bolsik” akkori gondolatai alapján képzeli el azt a 100 ezer embert, akiket majd a Szabadság és Néphatalom mozgalomba szeretne terelni, illetve megmondóemberként, vagy vezérként, irányítaná is annak munkáját. A szavak azonban nem sokat érnek, ha nincs mögötte cselekvés! Sajnos nem tudok Gerinek semmi olyan tevékenységéről, ami nem az interneten történik, sőt akik régebben mellette álltak és tevékenyen hirdették az általa diktált igét, azok valahogy mégis elhagyták őt. S ez rámutat arra, hogy neki nem az önszerveződés a fontos, hanem a saját maga által kialakított mozgalom szerveződése, „néppártosodása”!
És itt kell megemlítsem azokat, akik az anyagaimat használják, akik AZT HAZUDJÁK, hogy ugyanazt akarják, mint én, miközben egy pont olyan jogellenes megoldáshoz gyűjtik az aláírásokat, mint az Alaptörvény. Ez Hajnal János és Bende István követői, meg a Máté Tamás vezette AE tagjai, név szerint Szimuly Mónika, Matyikó Magdolna, Vad-Mile Gyöngyi, és Buday Zsuzsanna.

Nem szeretném csak az ego, vagyis a hamis én felelősségét felhozni itt, de az tény, hogy ezzel a módszerrel nem lehet egységet kialakítani! Pedig szerintem is arra lenne szükség, csakhogy nem árokásással és vádaskodással. Szerintem ugyanis nincs egyetlen üdvözítő megoldás! Ahogy a mi magyar nyelvünk is mellérendelő, úgy az egykori társadalomszervező elveink is azok voltak. Ehhez pedig nem egy „megmondó-vezér” hanem vezérelvek kellenek, azt pedig a Történeti Alkotmányunk biztosítja is, csak tájékozódni kellene neki is erről!
Mert amikor én levezetem, hogy jogilag miért az általam követett, ideiglenes alkotmány mutatta megoldás az EGYETLEN MEGOLDÁS, van képük azt állítani, hogy amit ők akarnak, a „népi törvénykezés” hazugsága az az EGYETLEN megoldás!!!!
Mi ez, ha nem a valódi megoldás hiteltelenítési kísérlete???
Na ez az a HAZUGSÁG, ami már nem csak szándékos félrevezetése az embereknek, hanem aljasság. És pont azok részéről, akik elhitették velem, hogy segíteni akarnak nekem.

Ehhez nem persze nem kell semmit hozzátennem, mert a stílus maga az ember!

Hát egy frászt kedves Szimuly Mónika!
Ennek a felismerését nem tanítják sehol, ez az aljasság ordít, és maga leplezi le saját magát!!! Minden józan paraszti ésszel rendelkező ember megérti egy idő után, hogy aki azt HAZUDJA, hogy ugyanazt akarja, mint én, de NEM AZT TESZI, hanem pont az ellenkezőjét, az ÁRULÓ.
Az az EGYETLEN, VALÓDI MEGOLDÁS elárulója!!!!!!!!!!!!!!!!!
És ezt nem lehet véletlenül, tudatlanul elkövetni, ezt az aljasságot csak SZÁNDÉKOSAN lehet elkövetni!!!

Ám ha ilyen sokan lettek „a megoldásnak árulói”, akkor talán mégis el kellene gondolkodnia a „megmondó-vezérnek”, hogy talán benne is lehet valamiféle hiba. NEEM?
Ezért felszólítom Hajnal Jánost és a létrehozott tucatnyi mozgalmának félrevezetett tagjait, valamint az AE tagjait, hogy ne használják fel írásaimat annak bizonygatására, hogy ők ugyanazt akarják, mint én. Mert ez HAZUGSÁG!!!
ÉN ALKOTMÁNY SZERINTI NÉPHATALMAT AKAROK, és azért TESZEK a Szabadság mozgalom elindításával, ők meg egy diktatúra túlélése érdekében kitalált, jogellenes „népi törvénykezéshez” szervezik az embereket, ami jogilag érvényes módon nem valósítható meg!!!
Ez a hazugságok és háttérhatalmi technikák töredéke, de most ez aktuális, erről kellett szóljak…
Geri Tibor.

Úgy kezdtem az írást, hogy pár éve még szerettem volna Geri Tibort megnyerni annak az ügynek, amit a Történeti Alkotmány igazságos jogelveire alapozva „jó irányú változásnak” lehet hívni, de Tibor makacsul ragaszkodik ahhoz a gondolatsorhoz melynek alapja az, hogy a Kádár rendszer utolsó egypárti Országgyűlése egy olyan „alkotmányt” hozott létre, aminek semmi köze nincs a magyarság joghagyományaihoz! Ma viszont azt gondolom, hogy okulás ez is mindenki számára, hiszen nincs a bölcsek köve az én zsebemben sem, az viszont logikusnak tűnik, hogy sem Geri, sem mások egyedül nem fogják tudni megvalósítani azt a „jó irányú változást”, amit persze a balliberális erők arra szeretnének felhasználni, hogy ismét hatalomba kerüljenek! Vagyis a köz-hatalmat ismét csakis a saját gyarapodásukra akarják majd felhasználni. S ahogy a mostaniak tanultak az „elődök” vagyongyarapító módszerei kapcsán, ők is elsajátíthatják azokat az újításokat, amik ma tapasztalhatók!

Így arra kérem Gerit, sőt mindenkit (akit illet), hogy ott helyben ahol él, alakítson Szellemi Kalákát és segítsék egymás tudatosodását. Később cselekvő módon tegyenek egymásért és válasszanak maguk közül a jólismert pártonkívüliekből: választókerületi követet.  A magyar történelemből jól ismert követi megbízott visszahívható volt, s ún. követi utasítással küldték őket az Országgyűlésbe. Talán ez lenne az a megoldás, amit nem én találtam ki, de évszázadok során jól működött, s ma is működne, ha lenne rá fogadókészség. Én azonban attól félek, hogy nagyon elpuhultak és kiábrándultak vagyunk már, s nem hiszünk semmiben és senkiben. Pedig a jó irányú változást mindenki szeretné. Nemcsak azok akik nem akarnak szavazni menni 2022-ben, vagy akiket a Nemzetegyesítő Mozgalom rá akar venni a helyi önszerveződésre, hanem még a legjobban elkötelezett bal vagy jobboldali szavazó is. A sültgalamb azonban nem szokott repülni!

A szerző nyugdíjas közjogász és a NEEM önkéntes szóvivő aktivistája

Vélemény, hozzászólás?