Gondolatok

Az állam egy strici, ha adóztatja a szexmunkát?

Egy Svédországba menekülni készülő fiatal és csinos hölgytől kaptam ajándékba Tóth Marianna kitűnő interjú füzetkönyvét. Beleolvasva ismertem fel, hogy „Észrevétlenül a társadalom peremén” nem csak az a kb. 10-15 ezer megadóztatott szexmunkás van, hanem rajtuk kívül igen sokan, akik kiszorultak a megbecsült munkalehetőségekből. Ám ezt a kínos témát igen profin dolgozza fel a könyvet jegyző riporternő.

Ez a kis füzet-könyv olyan fontos kérdéseket feszeget, mint a multik számára oly kedvező munkabérszint, a vigalmi negyed hiánya, az ún. puncs.hu megalázó jelenléte a nyilvánosság előtt, a nők igen alacsony száma az Országgyűlésben, a szociális bérlakások minimális száma, a 4 milliós lakhatási szegénység. Viszont szó van benne a gazdagokat jutalmazó adórendszerről, sőt a társadalom peremére szorultakkal szembeni előítéletességről és a gyermekvállalási nehézségekről is beszélnek a jól megválasztott riportalanyok. Természetesen volt még szó számtalan megoldandó kérdésről, amelyek a dogmák közé voltak sorolhatók!

 A riportalanyok szinte egybehangzóan nyilatkoztak arról, hogy az ún. rendszerváltás után az „olló” még nagyobbra, szinte elviselhetetlenül nagyra nyílt, holott az átlagemberek épp az ellenkezőjére számítottak. Az egyedülálló kisgyermekes anyukák helyzete nagyságrendekkel lett nehezebb, közben a bűnöző stricikén akarva-akaratlanul könnyítettek. Egy ún. munkáltató pedig világosan megfogalmazta azt, amit a párt-politikai osztály nem akar ma tudomásul venni: „Minél nagyobb a kilátástalanság egy országban, annál jobban virágzik a prostitúció és a feketemunka.” A füzetkönyv 63-ik oldalán pedig olvashatjuk azt a kérdéssort, amit a pártok nőképviselőinek küldött el a szerző, ám amelyre összesen egyetlen megszólított volt hajlandó válaszolni!! Igaz abban a nyilatkozatban szerepelt a következő – számomra nagyon is visszatetsző állítás: „A férfiakat a versenyszellem jellemzi, a nők együtt szeretnének működni!” Nos nem egészen ezt bizonyította az, hogy csupán egyetlen nő válaszolt a riporternő kérdéseire. Én viszont most közreadom őket, hogy érzékeljük: nem egy globalista agitpropról van itt szó, hanem arról, amit Farkas Flórián és Hegedűs Zsuzsa társadalmi felzárkóztatásért felelős főtanácsadó ígért meg 2010-ben. vagyis a szegénység felszámolásáról. Ám ezt szomorúan állapítom meg: napjaink COVID cirkuszának a súlya alatt, teljes kilátástalanság felé sodor az élet lassan 3,5-4 millió hazai szegényt! Most pedig a mérce szavait idézem: „Méltó párja Hegedűs Zsuzsanna ebben Farkas Flóriánnak, aki hozzá hasonló módon herdálta a milliárdokat egy szintén végtelenül kiszolgáltatott csoport, a cigányság felemelésének nevében. Munkájuk eredménye a nagy semmi, miközben a feladat, amit végezniük kellett volna, mindannyiunk, egész Magyarország számára kiemelkedően fontos lenne.”

Nézzük tehát Tóth Marianna nőképviselőknek feltett, de egy kivétellel megválaszolatlan kérdéseit!

1/Mi az Ön véleménye arról, hogy a parlamentben a nők aránya 10% körüli? Ön szerint kellene/lehetne tenni valamit ez ügyben? Hogyan?

2/Mi a véleménye arról, hogy a nők fizetése jócskán elmarad a férfiak fizetésétől, s a különbség akár többszörös is lehet?

3/Ön szerint mi az oka annak, hogy az albérletárak már elérik sok ember teljes havi fizetését?

4/ Ön bevezetné az alapjövedelmet? Mennyi lenne az? Mi szól ellene és mellette?

5/ Ön bevezetné az alanyi jogon járó lakhatást, hogy ne kelljen hitelt vagy albérletet fizetni?

6/ Mi a véleménye arról, hogy sokan külföldre mennek a dolgozói szegénység miatt?

7/ Ön szerint menyinek kellene lennie a minimálbérnek?

8/ Ön szerint mi az oka annak, hogy amíg a ’90-es években néhány száz prostituált volt, ma már 10-15 000-re becsülik a szexmunkások számát?

Ezekre a kérdésekre nemi hovatartozás nélkül kellene minden hazai képviselőnek válaszolnia, hogy legyen a szavazótábornak jövőképe! Igaz megszoktuk, hogy a pártpolitikus hazudik, s képviselőnk pedig mellébeszél. De ha ezekre a kérdésekre nem ad korrekt választ, akkor nem képviselők ők, hanem bűnrészesei az államot régóta üzemeltető maffia bandának. Ám Tóth Marianna könyvecskéjét nagyon ajánlom mindenkinek, aki szeretne tisztába jönni a legsötétebb bugyrokkal is! A könyvajánlóm végén pedig egy hosszabb és egy rövidebb idézet: „Azoknak kedveznek, akiknek sok gyermekük születik, miközben sokan az első és a másodikgyermeket sem tudják vállalni, mert lakni is kellene valahol, illetve meg is kellene élni valahogy. A lakhatás egy emberi jog, a valódi lehetőséget kellene biztosítani!” S végül a záró idézet: „A politikai akarat hiányzik, ezért NEEM történik semmi.”

A szerző közjogász és a NEEM szóvivője

Vélemény, hozzászólás?