Gondolatok

A WHO szerint akad egy „kis gond” a SARS-CoV-2 diagnosztikai vizsgálat körül

A WHO-nak a SARS-CoV-2 diagnosztikai vizsgálatra vonatkozó útmutatása (https://www.who.int/publications-detail-redirect/diagnostic-testing-for-sars-cov-2) kimondja, hogy a gyenge pozitív eredmények esetében körültekintő értelmezésre van szükség (1). [Magyarul: Ha sok ciklus után kapunk csak pozitív eredményt, akkor írjuk azt át negatívra.] A vírus kimutatásához szükséges ciklusküszöb (Ct) fordítottan arányos a beteg vírusterhelésével.[2] Ha a vizsgálati eredmények nem egyeznek meg a tünetekkel, a várható kórképpel, új mintát kell venni és újból tesztelni ugyanazon vagy eltérő nukleinsav meghatározó technológiával. [Magyarra lefordítva: Ha a PCR-teszt pozitív eredményt ad, de a beteg tünetmentes, akkor nem szabad a teszteredményt figyelembe venni. Addig kell tesztelni, míg negatív eredményt nem kapunk, vagy meg nem betegszik a páciens.]

A WHO emlékezteti a felhasználókat arra, hogy a betegség prevalenciája (elterjedtsége) megváltoztatja a teszt eredmények prediktív (várható, feltételezhető) értékét; ahogy a betegség prevalenciája csökken, úgy nő a hamis pozitív eredmény valószínűsége (2). Ez azt jelenti, hogy annak valószínűsége, hogy egy (SARS-CoV-2) pozitív teszteredményt felmutató személy valóban SARS-CoV-2 fertőzött legyen, csökken a prevalencia csökkenésével, függetlenül az állított specifikusságtól[Magyarra lefordítva: Ha csak kevesen fertőződtek meg, akkor a pozitív teszteredmény valószínűleg hamis pozitív eredmény. Hogy mennyi a kevés vagy sok, ezt természetesen nyitva hagyja a WHO.]

A legtöbb PCR-tesztet a diagnózis segédeszközeként tekintik, ezért az egészségügyi szolgáltatóknak minden körülményt figyelembe kell venniük, beleértve a mintavétel időzítését, a minta típusát, a vizsgálati jellemzőket, a klinikai megfigyeléseket, a kórtörténetet, a beteg érintkezéseit, és egyéb járványügyi információkat. [Magyarra lefordítva: A tesztelő személy saját kénye-kedve szerint értelmezheti a teszteredményt. Ha úgy tetszik neki, a pozitívot értelmezheti negatívként, a negatívot pozitívként.]
A tesztek alkalmazói ügyeljenek az alábbiakra:
Olvassák át gondosan a kezelési utasításokat.

  1. Forduljon a tesztelést eladó cég helyi képviselőjéhez, ha annak egy aspektusa nem világos.
  2. ellenőrizze a kezelési útmutatót minden egyes mintacsoport beérkezésekor, hogy változott-e annak (az útmutatónak) tartalma.
  3. Adja meg minden esetben a Ct-értéket a vizsgálatot kérő szervnek.

Hivatkozások:
1. Diagnostic testing for SARS-CoV-2. Geneva: World Health Organization; 2020, WHO reference number WHO/2019-nCoV/laboratory/2020.6.

2. Altman DG, Bland JM. Diagnostic tests 2: Predictive values. BMJ. 1994 Jul 9;309(6947):102. doi: 10.1136/bmj.309.6947.102.

[Egy egyszerű példával megvilágítva:
A meteorológiai állomás vezetője megkéri Pista bácsit, olvassa már le a hőmérőt az udvaron. És megjegyzi még, fogadott ‘A’ meteorológiai állomás vezetőjével, hogy a hőmérséklet nem lesz több 25 foknál, ‘B’ meteorológiai állomás vezetőjével pedig abban, hogy az nem lesz kevesebb 25 foknál. Pista bácsinak pedig az alábbi instrukciókat adja:

Ha az eredmény eltér a várt értéktől, mérjen újra. Ha új a hőmérő, mérjen újra. Ha régi a hőmérő, mérjen újra. Ha a szomszédos meteorológiai állomások egységesen 25 fokot mérnek, és ő nem, gondolja át, hol lehet a hiba saját mérésében. Ha több a hőmérséklet, értelmezze az eredményeket. Ha kevesebb a hőmérséklet, értelmezze az eredményeket. Ha még mindig eltér mérése a 25 foktól, lépjen kapcsolatba a hőmérő szállítójával. Figyelmesen olvassa át a hőmérő gyártójának útmutatását, mert az időközben változhatott.]

Érdekes módon a WHO nyilatkozata nem kapta meg az elvárt médiabeli hírverést. Sehol sem követték egymást a szalagcímek, nem szajkózta óráról órára a tévé, rádió, nem volt breaking news. Ami bizonyítja: A média számára vannak fontosabb dolgok, mint a tájékoztatás, függetlenül attól, hogy közszolgálati (adófizetők által fönntartott) vagy kereskedelmi médiáról van szó, amely viszont úgy tűnik, mégsincs annyira kihegyezve az olvasottság és a hirdetési bevételek növelésére.

Pedig a WHO megállapításának nemcsak diagnosztikai, hanem jogi, politikai következményei is vannak, mégpedig világméretekben. Eddig ugyanis minden hivatalos szerv úgy tekintette a teszteket, hogy egy pozitív teszteredmény egyenlő volt az olyan fertőzéssel, amely akut veszélyt jelentett embertársai számára. Ezért tömegesen izolálták el az embereket egymástól, tekintet nélkül a járulékos károkra. A WHO friss közlése egyértelmű állásfoglalást jelent.

Ennek értelmében meg kell különböztetni az alábbi fogalmakat:
– kontaminált (tesztpozitív)
– fertőzött, fertőzőképes (illetve valószínűsíthető, hogy a vírusterhelés függvényében ezeket is meg lehet egymástól különböztetni, pontosan a PCR-teszt küszöbszáma alapján).

Kontaminált az a személy, akiből kimutatható a vírus vagy más kórokozó. A kontaminált személy azonban nem automatikusan fertőzött. Fertőzöttnek ugyanis az tekinthető, akiben a vírus szaporodik és a fertőzött személy a jellegzetes tüneteket mutatja. Ez pedig csak akkor következik be, ha elég magas a vírusterhelés (azaz, a PCR-teszt már néhány [20 alatti] duplázás után is pozitív eredményt ad).

Ha csak kevés vírus jut a szervezetbe, meghiúsul a fertőzés. Aki nem fertőzött, az a másik személyt sem képes megfertőzni. Mert a fertőzőképesség feltétele a fertőzöttség. Azaz: aki tünetek nélkül jár-kel a világban, arról szinte teljes biztonsággal meg lehet állapítani, hogy nem jelent fertőzésveszélyt a másik ember számára. Az illető személyt egy pozitív PCR-teszt alapján (magas küszöbérték = alacsony vírusterhelés mellett) elkülöníteni, maszkhordásra kényszeríteni – nélkülöz minden tudományos alapot, amiből egyenesen következik, hogy jogszabályokat, rendelkezéseket se lehet hozni PCR-tesztek eredményeire hivatkozva.

Így a WHO 2021 január 20-án jogilag érvénytelenné tett minden, a PCR-tesztekre alapuló és egyéb diagnosztikai módszerrel alá nem támasztott járványügyi intézkedést. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Minden, csakis a pozitív PCR-teszt alapján elrendelt karanténintézkedés jogalap nélküli intézkedésnek számít. Minden lezárás, kijárási tilalom, amely a PCR-tesztek eredményeire hivatkozik, jogalap nélküli.

A törvényhozás immár nem tehet úgy, mintha nem tudna a WHO állásfoglalásáról.

Jogalap nélküli és alkotmányellenes továbbá minden vészhelyzet, járványügyi rendkívüli helyzet deklarálása, ahol ezek kihirdetésénél a a PCR-tesztek eredményeire hivatkoznak.

Jogszerű intézkedéseket csak természettudományosan indokolható alapokon lehet hozni.

A magyar törvényhozás sem tehet úgy 2021. január 21-e után, mintha a WHO nem állapította volna meg, hogy a pozitív PCR-teszt nem jelent önmagában fertőzöttséget, ha az nem jár együtt a betegségre jellemző tünetekkel.

Jelen helyzetben a magyar parlament egyet tehet: sürgősen napirendre tűzi a kérdést és megállapítja minden intézkedés, jogszabály alkotmányellenes, törvénytelen voltát, amelyet a PCR-tesztek eredményeire hivatkozva hoztak.

Emlékeztetünk rá továbbá, a közösségi médiák vonatkozó előírásai kifejezetten előírják: A tájékoztatásnak összhangban kell lennie a WHO megállapításaival.

Emlékeztetőül még egyszer a PCR-módszer pontosságáról:

Küszöbszám, ciklusszám azt jelenti, hány cikluson keresztül duplázom meg a kiindulási DNS-ek számát.

Húsz ciklusnál egy DNS-ből 2^20= egymillió DNS-t kreáltunk.

Negyven ciklusnál egy DNS-ből 2^40 = ezermilliárd DNS-t kreáltunk.

A különbség a kettő között egymilliószoros.

Úgy a WHO-nak, mint a nemzeti közegészségügyi hatóságoknak mindegy, a tesztek készítői hányszoros duplázási ciklust írnak elő. A WHO csupán azt mondja, a gyöngén pozitív eredményeket értelmezni kell. [Magyarul: azt kell mondani, hogy egy hamis pozitív eredményről van szó.] Hogy egy ábrával megvilágítsuk, mit is jelent köznapi nyelvre lefordítva a milliószoros különbség:

Furcsán néznének ránk, ha azt mondanánk, az alábbi ábrán az ízeltlábú is egy m-es, a mérőszalag is, és a Rajna-híd is. A valóságban a híd milliószor nagyobb az ízeltlábú lábának vastagságánál.

Világosítsuk meg egy példával, mit is jelent, hogy úgy a politikának, mint a tudománynak mindegy, hogy hússzoros vagy negyvenszeres ciklusszámmal dolgozik PCR-tesztünk.

Képzeljük el, hogy tőlünk 25 fényévre a VEGA-X bolygón értelmes lények laknak, és eljutottak odáig, hogy föltérképezzék Földünk létesítményeit. A folyók és vasutak fölött furcsa valamiket észlelnek távcsöveikkel. Ezeket elnevezik hidaknak. A tudósok megállapodnak abban, hogy hidaknak neveznek mindent, amelyben csövek vannak. (Analógia: Közmegegyezés, illetve számítógépes modellezés eredménye, mely nukleinsav szekvenciák jellemzőek a SARS-COV-2 vírusra.) Minden VEGA-X csillagász, aki fölfedez egy hidat a Földön, jutalmat kap. Igenám, de egy nagyon okos VEGA-X lakó, bizonyos Karry Mullis szerkesztett egy olyan távcsövet, amely milliószor érzékenyebb az eddigi távcsöveknél, evvel már egy ízeltlábút is lehet detektálni. És mivel az ízeltlábú lába sok esetben cső formájú, egyre több hidat fedeznek fel. A VEGA-X WHO (World Humbug Organisation) vakargatja fejét, és azt mondja: Ha ritka a hidak sűrűsége, pl. a sivatagok és tengerek fölött, akkor az mégsem híd, hiába vannak a felfedezett objektumban csövek.

Megjegyezzük még, hogy mivel semmilyen egyéb teszt eredményei nem tértek el a PCR-tesztek eredményeitől, kényszerítő, hogy azokról is a “hamis módszer” bizonyítványt állítsuk ki.

Ezek után valószínűleg az sem lepi meg olvasóinkat, hogy a módszer sem standardizált, sem validálva nincs.

A teszteket forgalmazók, illetve a rémhírkeltésben, hisztériakeltésben érdekelt gépezet abban reménykedik, senki nem fog rájönni a gigantikus csalásra. Eddig bevált számításuk. 2021. január 20-a után nehezebb a dolguk.

Olvasóinkat pedig megkérjük, tegyék meg tippjeiket: Mikor fogja a magyar egészségügy átültetni a gyakorlatba a WHO ajánlását a küszöbszám (Ct) közléséről? Közzéteszik valaha is a 2020-as év PCR-tesztjeinek küszöbértékeit? Lehet, hogy az idén kiderül, nem volt pandémia, nem volt első hullám, nincs második hullám, csak hamisan értelmezett tesztek vannak?

A WHO közleményéről az alábbi honlapokon olvashatunk még:
https://www.achgut.com/artikel/who_beendet_epidemische_lage_von_nationaler_tragweite

https://sciencefiles.org/2021/01/21/breaking-fast-alles-gelogen-who-raumt-ein-dass-pcr-tests-asymptomatisch-erkrankte-nicht-feststellen-konnen/

2021 január
Király József

[1] IVD = In Vitro Diagnostic Medical Device; Eljárási előírások in vitro (élő szervezeten kívüli) orvosi diagnosztikai vizsgálatokhoz

[2] Ezt mindenki tudta eddig is. A kérdés, miért hallgatják el ezt ún. tudósaink. Abban reménykednek, hogy a köznép úgysem érti ezt, úgysem jön rá senki a turpisságra?

Vélemény, hozzászólás?