Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

A fejük felett zajló világháború a mi bőrünkre megy! – A rendkívüli helyzet bevezetése Trumptól függ

Előrebocsátom, hogy nem hiszek semmiféle elméletekben addig, amíg meg nem valósítják őket! Vagyis Papp Lajos professzor 2012-ben írt „Volt egy álmom” című írásában felismert, igazán nagyszerű nemzetmentő elméletben sem tudok maradéktalanul hinni, amíg nem tudja népünk az abban megfogalmazott célokat megvalósítani. Ezért ez addig csak elmélet marad! (Pedig 2013 óta már igen sok önkéntes munkát, szellemi energiát öltem bele!)

Vizsgáljuk meg a már jól ismert másik oldalt is!

Nézzük tehát a fejünk felett zajló világháború ismérveit, és annak eddig megvalósult elméleti hátterét! Az emberiség egy százaléknyi mérhetetlenül gazdag bankárkasztja uralja és irányítja a világot a titkos hálózatán keresztül. Ha ilyet mond valaki, akkor azt azonnal belehelyezik a nevetségesség kategóriájába, és gyorsan kikiáltják az összeesküvés-elmélet hívének, holott ezek a „felismerők” éppen csak ráéreztek az összeesküvés napi gyakorlatára. A saját logikájuk alapján meggyőződtek arról, hogy a véletlen nem létezik, mert az vagy Isten akarata, vagy a szabad akarattal rendelkező – de magát már istennek képzelő – bankárkasztnak és kőgazdag kiszolgáló személyzetének a célterve. Ezek a kiválasztottsági mítosz által alaposan megfertőzött azon személyek, akik megtervezik a jövőnket úgy, hogy eközben demokráciát hirdetnek az általuk pénzpórázra vett médiumok, pártok és politikusaik. Sőt, a tudományok képviselői közül is nagyon sokan csúsztatnak, elhallgatnak, hazudnak, mert pontosan tudják, hogy a hálózattal szemben nincs komoly esélyük. Úgy, ahogyan nem volt esélye Kennedynek, sőt, ahogy épp látjuk, Trumpnak sincs túl sok…

Ám nincs lejátszva a meccs, mert egyrészt az amerikai patrióta réteg egyértelműen Trump mellett áll, s nem tudható, hogy a titkosszolgálat mit tud a választások külföldi befolyásolásáról, nem tudni, hogy az államokon belüli szavazólap-hamisítás ügyében mit döntenek majd a bírók, és mit dönt maga a társadalom. Ha Donald Trump megkapja a titkosszolgálatok jelentését a külföldi beavatkozásról, akkor nem biztos, hogy az elektorok határozata fog dönteni, hanem sokkal inkább a rendkívüli helyzet, aminek a bevezetése a most még hivatalban lévő elnök döntésétől függ, még most is. Persze az is biztos, hogy ezt sem lesz egyszerű kiviteleznie Trumpnak, de most eldől, hogy az elmúlt négy év alatt mennyire sikerült a titkosszolgálat(ok) kézbentartása, a tisztességes és hozzáértő vezetők hivatalba helyezése. Hiszen jelentős mértékben rajtuk és a fegyveres testületeken múlik az USA sorsa.

Ezek az emberek betegek?

Az is tudható már, hogy a demokrata vonal a választások után már nem akarja fenntartani a szoros kapcsolatot azokkal az ún. Antifa elemekkel, akik a káosz kialakításában és a rombolásokban részt vettek, s ezzel nagy szolgálatot tettek a demokratáknak. Ha pedig ezek a lumpen elemek megértik végre, hogy kihasználta őket a demokrata lobbisták köre, akkor valószínűsíthető, hogy ellenőrizhetetlenné válik a tevékenységük, így kiszámíthatatlan lesz a reakciójuk. Arra viszont a bankárkaszt által működtetett lobbista hálózat nem fog tudni gyorsan reagálni, s ez könnyen vezethet egy szórványos polgárháborúhoz.

A háttérhálózat olyan csoportokon keresztül működik, akiket a Cabal rendszere tart össze, és ezt hívják ők illuminátusoknak. Csak nagyon kis információ szivárgott ki erről a hálózatról. Ám az, aki nem fél és nagyon logikusan gondolkodik,  összerakhatja a kis darabokból is a mozaik nagyobb részét. Az ún. reklám-demokrácia kifejlesztésének a kísérleti terepe az USA, vagyis a „pénzen csinált politikusok” abban a két nagy pártcsaládban működnek, amelyik ma is egymásnak feszül a választások kapcsán. Trump ezt a hamis demokráciát próbálta volna „megszelídíteni” úgy, hogy megpróbálta kiépíteni azon valóban civil közösségeket, amelyek a pártos felosztás helyébe léphetnének. Próbált erre kísérletet tenni már a ciklusa elején is, mert tudta, hogy csak is a kisközösségekből épített hálózatokkal lehetséges a bankárkaszti hálózatokkal szemben fellépni! (Hiszen tudjuk, – „Sárkány ellen sárkányfű!”) Ám úgy látszik, egyelőre még nem tudta kiépíteni ezeket, hiszen erre nem volt elég az első négy év.

Trump azt is tudta, hogy a teljes média ellenség a számára. De nem tudta megoldani azt sem, amit Orbán sikerre vitt nálunk: a Fidesznek megszerezte és befolyása alá vonta a tudatipari médiumok (hírügynökség, újságok, televíziók, rádiók) többségét! Viszont úgy látszik, hogy mindezek ellenére sincs elegendő híve hazánkban az oltásmizériának, sőt az interneten egyre inkább terjednek az olyan hangok, hogy vegyük már észre, a svédek karanténmentes kísérlete mintha sikeresebb lenne, hiszen az ottani halálozások száma alacsonyabb, mint az EU karanténozó dél- és nyugat-európai országaiban. S ezt támasztja alá az is, hogy a német orvosi szervezetek közül az egyiknek a vezetője kifogásolta a németországi korlátozásokat, mert nyíltan kimondta: a statisztika alapján jelentősen növekszik a halottak száma! Tehát nem a korlátozások határozzák meg azt, hogy miként terjed a kór? Nos, ez mostanában már egész biztosnak látszik! (Bár Bill bedobhat mást is!)

Használd a logikát!

Valójában több sebből is vérzik ez a világjárvány. Szerintem ugyanis nagyon erőteljesen látható, hogy ez bizony mesterséges. Vagyis én évek óta kidolgozott biológiai fegyverre gyanakszom, de nagyon!

Nézzünk rá egy kicsit a hálózatokra, mert azt hiszem ott sokkal több a konkrétum! A Világgazdasági Fórum egy agytröszt és egy központi bizottság keveréke, amely kapitalista ugyan és nemzetközi, viszont mostanában nagyon nagy hatással van rá Kína! Oly annyira, hogy tulajdonképpen Davos ma már a globális oligarchák pártkongresszusa. Alapítója és ügyvezető igazgatója Klaus Schwab, aki nem is titkolja, hogy: „A Világgazdasági Fórum alakítja a történelmet.”

Vagyis ez a Fórum határozza meg a jövőt. A tervezés szempontjából mindig Davosban alakítják véglegessé az uralkodó feltételeket, a stratégiát és a taktikát is. A legújabb célok pedig már a mesterséges intelligenciával való uralom, illetve a robotizációs termelés. Ez azt is jelenti, hogy magáévá tette azt a régebbi tervet, hogy nincs már nagy szükség annyi munkaerőre, mint régebben. A Georgiai Kövek felirata tehát nem a távoli jövőt idézi, hanem a közeljövőt!

A Davosban gyülekezők át vannak hatva a kiválasztottság mítoszával, s valószínűnek látszik, hogy a Kínai kommunista államberendezkedés lesz ennek az elitnek az új világrend kialakításához szükséges mintája. Ne feledjük, hogy az élcsapat kommunistái és tőke avantgárdja szépen összesimult már a Kínai Népköztársaságban, s a deklarált célok éppen a vírus-rettegés korszakában kezdenek megvalósulni. Hiszen a tőzsdei zuhanások idején Kína megvalósította a teljes kivásárlást. (Big Reset)

Nekem úgy tűnik, megtalálták a reklám-demokrácia alternatíváját a kapitalista liberalizmus és a diktatórikus államszocializmus egyvelege képében. Nekem ugyanis már kezdettől gyanús volt, mind a kojima típusú tőkekivitel kínai befogadása, mind a bankárkaszt világkormány igénye. S íme, ez a kettő találkozik most, amikor a Kína-ellenes és a bankárkasztot sem szerető, sőt a mocsarat lecsapolni akaró Trump elnök ellen összefognak a liberális puccsisták Kína bolsevikjaival!

Ez pedig valóban nem játék! S nekünk észre kellene vennünk már, hogy a látszólag tőlünk távoli események valójában a fejünk felett zajló világháború eseményei. S mi még nem kezdtük el az önvédő, helyi kaláka-közösség szervezését, bár minden nappal közelebb kerül az az idő, amikor fel kell ismernünk, hogy mindez a mi bőrünkre megy!

Pedig ez a nagyon bonyolult problémahalmaz megoldása nagyon egyszerűnek látszik hazánkban: „Sárkány ellen sárkányfű!” Együtt állva maradunk, megosztva elbukunk!

Dr. Bene Gábor

A szerző közjogász és önkéntes szóvivő

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Ez is érdekelheti:

E tények szerint A VILÁGJÁRVÁNYT MEGTERVEZTÉK!

Vélemény, hozzászólás?