Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

Nem Szent István alapította a magyar államot?

Nem tisztem megvédeni Szántai Lajost, ám most kénytelen vagyok megtenni, mert a nyári videófelvétel kapcsán tucatnyi gratuláló komment mellett akadtak negatív hangok is. Nem szeretném az egyik beteges íráskényszert felmutatót kifigurázni, ám valószínűleg az is elegendő, ha írását helyesírási hibák kijavítása nélkül idézem:

„Már kétszer letürülte a beszólásomat!!! Nincs mit gátolni…az igazság előbb útobb kiderül! Kérem hagya már a „felnőt” ólvasókat hogy döntsenek maguk, ha igen vagy nem, marhaságot írok! Harmadszór: Szántai Lajos szerint „NEM NYUGATHOZ ZÁRKÓZTUNK FÖL”! Akkor miért a rengeteg osztrák-bajoros germán holmi szar ami körül vesz bennünket már ezer éve? Legyen a latin-román, gótikus, reneszánsz, barokk, néo-barokk, néo-klaszikus, néo-gótikus, bildermáyer, bauhaus,stb…épületeink, templomaink, emlékműveink. Vagy senki eddig nem vette figyelembe hogy az Állam alapításától germán „kolonia”lettünk?…akkor is ha „Magyar”-órszág” (de csak a neve az)! Hogy az Állam, Egyház, oktatás, magán-családi birtoklás, társadalom osztályozása és jogi rend formák nem lennének germán félék? Hogy a mai divatos „Isten kiválasztot nép” idiotizmus mellet a Nyugat Keresztény Fehérbőrü Vár védői bigót lendülete nem inkább német nácinak illőbb mint magyarnak? A cigány és más sötét bőrüek iránt gyülőlete nem jobb kifejezője egy germán rasszista idéológiának mint magyar szabadság és vendég szerető hagyományaiknál? Nem voltunk mi is, az ázsiai féleségünk miatt lenézve szintén, több századokon át? Mi lenne igazán magyarnak minősítendő – a keleties pásztór-paraszt hagyományaink kívül? Semmi! És hól van még élőben magyar hagyományok ami még összekapcsolható lenne az őseink szellemével? Sehol! Akkor Szántai úr elég ebből az áLNEMZETI mítoszból! Itt egy idegen vért, szellemet, lelket ápol nem a magyarokét! Csak attól fél úgy mint az újonnan gyarapodó labanc hordák, hogy a magyar ember vissza szerezhesse ősiségét – mert így nem lesz elég bírka hogy eltartson az új Szakrális Koronás Királyságot amiben álmodik! Ezer éve hogy felnégyelték Koppányt – István és sváb haverjai… Ma a csekély magyarság lelke felnégyelése lenne a program? Közép Európa nem létezik. Csak Nyugat vagy Kelet Európa van…és mi, túlélés érdekünk ellenére NYUGATHOZ ZÁRKÓZTUNK!!! ”

Először arra gondoltam, hogy szépen mondatonként megcáfolom azokat a hamis állításokat, amelyek a bolsevik történetírás maradványai ebben a kommentben, ám meggondoltam magam, hiszen nem rossz szándékkal írta az illető, csak a jogos fölháborodás és a Habsburgok óta sok évszázados történelemhamisítás íritálja őt is. Ráadásul annyira elterjedt az a hamis legenda, hogy Koppányt négyfelé vágatta Vajk, pedig ez abban a korban teljesen ismeretlen kivégzési forma volt, s az István a király rockopera is csak a kommunista vezetés nemzetmegosztó szándékai miatt lett e hamisítással engedélyezve. Ám ezek a tények nem annyira közismertek sajnos, így nem róhatom fel a szerzőnek ezt a jelentős tévedést. Amióta a Nemzetegyesítők önkéntes szóvivője vagyok, sok kérdésben hat rám ez a 12 bátor és nagyon tisztességes magyar ember. S mivel a jelmondatuk ez: NEM AZT KERESSÜK A MÁSIK MAGYARBAN, AMI ELVÁLASZT, HANEM AZT, AMI ÖSSZEKÖT MINKET! – így természetesen meggondoltam magam, s nem akarok se tudományoskodni, se megbántani senkit. Leírta a véleményét, és a vélemény szabad. S ez bizony alapérték a NEMZETEGYESÍTŐ MOZGALOM gondolkodásában. Szerintük a   Nemzeti Értékrend széles körben való megismerését, visszatanulását, csak a közhatalom részleges, vagy teljes visszavételével tudja a magyarság megvalósítani. Lehet persze gondolkodni egy párhuzamos társadalom felépítésével is, de az: csak és kizárólag a Nemzet lehet, mint a társadalom egyik jelentős szelete, s ennek a szeletnek az alapja is csak a magyar műveltség és az ősi alkotmányosság, mint egyedi állameszme lehet! Az pedig nem az ítélkezésen alapul, hanem az igazságon és az igazság szeretetén.

Építsük tehát első lépésként vissza a nemzetet, hozzunk létre helyi szellemi kalákákat, amelyek egymást segítő kisközösségként kezd majd működni, s ebben az országot lefedő hálóban minden egyes pontnak, hálócsomónak egyenrangúnak, mellérendeltnek kell lennie. A szakrális hierarchia csak majd később a nemzetépítés folyamán fog kialakulni és mentes lesz az önjelöltektől!

Épp ezért örömmel olvastam az egyik későbbi komment szövegét: „nem acsarkodni, mutogatni kell, hanem gondolkodni, kutakodni, hogy is van a történelmünk?! Törekedni a békére és elfogadással élni közösen, tiszteletben!” Milyen jó lenne, ha erre a szintre emelkedne minden magyar, s e gondolatok érvényesülnének széles körben. Vagyis a teljesen agyonhallgatott, kirekesztett Nemzetegyesítő Mozgalom JELMONDATÁT, minden magyar ember szépen lassan magáévá tenné! NEM ez lenne az értékelvű nemzeti összefogás?

NEEM?

Bene Gábor

A szerző közjogász és nemzetegyesítő munkás

Vélemény, hozzászólás?