Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

A bennünket sújtó kór, nem a koronavírus! (Viszont ez könnyen gyógyítható!)

Azt a kórságot, amit napjainkban megtapasztalhatunk, a liberális vírusizmus csak felerősítette és a vele járó „rettegés” teszi egyre jobban beteggé a társadalom leginkább befolyásolható tagjait. Ám a mai fiatalok között nagyon sok az ez ügyben tisztánlátó, viszont ők nem ismerik a valós történelmet, mert egy meghamisított és fordítva gondolkodó múltra oktatják őket. Ennek a hamisításnak pedig a legfontosabb eleme a hittől való elszakítás, vagyis a materializmus, amely sok évszázada fertőzi a világot, s magukat az egyházakat is befolyásolja. S ez a HIT nevezetesen az önmagukban való hit és a Teremtőnek a teremtett világában való bizonyosság.

A magyarságot különösen sújtja e szörnyű kor, amihez hozzátesz a naivságából és jóindulatából adódó elszegényítés, ami nemcsak anyagi téren ható, de a népi műveltségének eltulajdonításában is jelen van.  Ezért egyre többet kell dolgoznunk annak ellenére, hogy a technikai fejlődés okán egyre kevesebbet kellene, s mi mégis nehezebben élünk meg. Vagyis egyre kevésbé élünk létbiztonságban és harmóniában, s az emberhez méltó körülményeket szinte már csak is azok tudják megteremteni maguknak, családjuknak, akik elárulják a közösségüket, s beállnak a kiszipolyozók közé, vagy azok kiszolgáló személyzetébe.

Az anyagi elszegényítés mellett pedig ott van a szellemi leépítés, amit azzal értek el a pénzmágusok, hogy megszerezve a Szent Korona Országai feletti főhatalmat, olyan oktatási – vagy inkább idomítási – rendszert vezettek be, amely megfoszt minket az ősi értékeinktől, a gondolkodni tudás képességétől és a nálunk minden téren jelentkező kreativitást is jelentősen csökkenti azzal, hogy a népi műveltséget, az ősi és tudás alapú hagyományrendet eltakarja a legtöbb magyar elől.

Ez viszont a fiatalság körében egy sajátos elvágyódást okoz, a náluk idősebbeknél pedig jelentkezik a kiábrándultság, fásultság, és végül a depresszió is.

MI LENNE A GYÓGYÍR ERRE A NAGYON IS VESZÉLYES KÓRRA?

A Nemzetegyesítők álláspontja szerint a helyi szolidaritás erősödése azonnal hozná magával, az eddig növekedő társadalmi atomizálódás helyetti önszerveződést.

Az önszerveződés pedig nem az „oszd meg és uralkodj” elvét fogja megerősíteni, hanem éppen ellenkezőleg az egységesítés igénye jelentkezik olyan módon, hogy az önsegítő KALÁKA közösségek fognak szinte automatikusan összekapaszkodni! S ehhez a Nemzetegyesítők minden segítséget megadnak, csak tanulmányozzátok a honlapjukat!

A jó irányú változáshoz azonban a helyi közösségek újjá szerveződése elengedhetetlen, mert „Virág elvtárs szerint” a helyzet egyre inkább fokozódik!

Ma ismét bejelentette kormány azt, amiről idézem most a tavalyi év végén írt soraimat: Jön a vakcinaútlevélcímmel!

……..Mindenesetre nem egy rózsás világ bontakozik ki ebből, de ne csüggedjünk, mert ismerjük a népi mondást: Segíts magadon, s az Isten is megsegít! Szerintem tehát ne várjunk senkire, hanem végre segítsünk magunkon úgy, hogy megszervezzük a valós Népképviselet lehetőségét!

Vagyis használjuk az eszünket és a kapcsolatrendszerünket: s helyi, nemzeti kalákát alakítsunk ki, amiből jelentős erejű, országos patrióta hálózat születhet meg, vagyis egy komoly önvédelmi rendszert is kialakítunk úgy, hogy az alkalmas legyen a közösségi érdekeink valós képviseletére is! NEEM?

A megoldás pedig szerintem nagyon is kézenfekvő: szervezd meg a helyi szellemi kalákát! Majd ezek után beszéljétek meg, hogy miként gondoljátok ti a megoldást, mert a közös bölcsesség mindig a legjobb?

Ha sikerül egyezségre jutnotok, akkor csak be kell jelentkezni a honlapon a Nemzetegyesítő Mozgalomhoz és ha elég nagy lesz az országos hálózat akkor megússzuk a folyamatosan erősödő III. világháborút!

Igaz, én erről már 2006 óta beszélek, de talán most e valóban szorító helyzetben képesek leszünk egymás mellé állni, s a Nemzetegyesítők szerény szolgáltatását valóban igénybe venni! (Mert a NEEM egy önkéntes-önzetlen szolgálat a nemzetünk egyesítése érdekében!)

Ha valóban érdekli a megoldás, hívjon fel nyugodtan: 70/360 3595 Bene Gábor

Vélemény, hozzászólás?