Nato
Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok NEEM elemzés

Valóban védelmi szövetség a NATO?

Ha az lenne, akkor egy tisztességes népszavazást követelne Ukrajnában és nem Oroszország minden áron való legyőzését, vagyis az öldöklés folytatását! 103 éve mondta el Apponyi Albert gróf azt a megoldást amit ma is követelnie kellene a magyar kormánynak, s ezt javasolom én is ebben az írásban a Nemzetegyesítő Mozgalom megbízása alapján, hisz a NATO egyre jobban hasonlít az antantra!

Amikor beléptünk a NATO-ba, akkor még joggal hihettük, hogy egy valóban védelmi szövetséghez csatlakoztunk! Azóta azonban mindez alapvetően változott meg! Jens Stoltenberg szerint valamennyi NATO-tagállam egyetért azzal, hogy Ukrajna csatlakozzon hozzájuk, de előtte biztosítani kell, hogy sikerrel vészelje át az orosz agressziót,s győztesként kerüljön ki belőle – mondta a főtitkár Oslóban.

Ha humoros lennék akkor hozzátenném, hogy nem a főtitkár, de a NATO van os(z)lóban, ugyanis nincsenek meg a jogi feltételei annak, hogy egy háborúban álló állam csatlakozhasson. Ezért hazánk vezetői jogosan tiltakoznak ellene, sőt meg is akadályozhatják, ha véletlenül mégis napirendre vennék a témát!

Persze a főtitkár nyugodtan mondhat butaságokat, mert a „védelmi szövetség” már az első pillanattól – vagyis a „narancsos forradalomtól” – kezdve készült a háborúra, hiszen ez nem Ukrajna érdekében zajló konfliktus, mert ebben is a tőke-érdek dominál. Mindezt jól látja egy régebbi ukrán miniszterelnök (Mikola Azarov) aki rávilágított arra, hogy Zelenszkij „Új Afganisztánt” hoz létre, vagyis nemcsak csődbe és adósságcsapdába juttatja az államot, deUkrajna  lesz a pénz hatalom afganisztáni típusú örökkévaló háborúja, amit a világcsendőr USA – vagyis a pénz birodalom „házőrző kutyája” –ugyanúgy fog kezelni, mint ahogy Vietnámot, majd Afganisztánt kezelte. Legfeljebb nem a saját katonái fogják a tényleges harcokat folytatni, hanem elsősorban Ukrajna lakosai. S mivel nekünk vannak ott elszakított testvéreink, így nagyon fontos lenne hogy a harcok – ahová a magyarokat a legveszélyesebb helyekre küldik – mielőbb véget érjenek, s leüljenek tárgyalni a felek.

A címben feltett kérdés tehát azért is fontos, mert szerintem a NATO ma már nem védelmi, hanem támadó szövetség, s így a tagságunkat fel kellene addig függeszteni, amíg nem bizonyosodik be, hogy a szövetség valóban békét akar, s nem hosszan tartó – leselejtezés helyetti fegyvereladásokat – és fegyverkipróbáló de nagyon is véres hadgyakorlatokat.

MIÉRT LENNE JÓ, HA FELFÜGGESZTENÉNK A TAGSÁGUNKAT?

Elsősorban azért, mert mi már két világháborúba sodródtunk bele úgy, hogy azt sem a népünk, sem a vezetőink nem akarták. Az első világháború előtt Tisza István miniszterelnök addig tiltakozott az uralkodónál, amíg nem jutott tudomására, hogy a cár már Szibériában is mozgósít, így nem lehet elkerülni a háborút! A második esetében pedig Bárdossy miniszterelnök a kassai és rahói bombázást követően nyilatkozta az Országgyűlésben, hogy „beállt a hadiállapot” a SZU és hazánk között. Persze a kommunista korszakban ezt úgy tanították nekünk, hogy hadat üzentünk a nagy Szovjetuniónak ami persze nem volt igaz, de ezt a körülményt azóta sem tanítják az iskolában!

S most, amikor a harmadik – s minden bizonnyal az utolsó – világ(atom?)háború küszöbén állunk, akkor a magyar államvezetésnek tanulnia kell az előző kettőből, mert most érzékelni lehet, hogy addig amíg fegyverszállításokkal és pénzadományokkal segíti a NATO Ukrajnát – sőt állandóan azzal hitegeti, hogy tagja is lehet – a szövetség már határozottan NEM védelmi, hanem támadó jellegű lett!

Igaz mindezt a bankárkaszt gerjeszti és néhány józanul gondolkodó katonatiszt az USA oldaláról is kijelenti, hogy egy atomhatalommal szemben Ukrajna nem győzhet, de a média-diktatúra olyan mennyiségű hamis információt tölt bele az átlagemberek fejébe, hogy a józan gondolatok elsikkadnak. Ám Oroszországban is sokan látják, hogy nem a nemzetállam USA az ellenfelük, hanem a bankárkaszt, vagyis a pénz-birodalom. Szergej Rjabkov, az orosz külügy második embere egyértelműen ki is mondta, hogy ki kell küszöbölni Oroszország függőségét az amerikai dollártól, s csökkenteni kell szerepét mindenféle pénzügyi műveletben.

Lavrov helyettese jóval keményebben és közérthetőbben fogalmaz, mint a legtöbbször óvatos főnöke.  S így a hazai közhangulatot is Szergej Rjabkov fejezi  ki jobban.

Hazánk mozgástere sokkal kisebb mint ahogy a közemberek gondolják, ám most egy határozott lépést kellene tennünk! Fel kellene függeszteni a tagságunkat addig, amíg nincs béke! S azt kellene mindenütt hangsúlyozni, hogy mi megszenvedtük Trianon békediktátumát, mely segített belekeverednünk a második világháborúba. Ám ebből kellene tanulnia a világnak, s olyan békét kell kötni a két fegyveresen szemben álló államnak, amit a magyar békedelegáció vezetője Apponyi Albert már 1920-ban is kért Párizsban!

ÍME A MEGOLDÁS A NEMZETEGYESÍTŐ MOZGALOM SZERINT!

Felhívom a magyar államvezetés figyelmét a NEEM nevében, hogy ezt az utat kell követelje a NATO vezetéstől, s ha ők ezt nem teszik magukévá, akkor fel kell addig függeszteni a tagságunkat, mert a magyarság évszázados szenvedése feljogosít minket arra, hogy követeljük, Apponyi Albert nyomán a népszavazást Ukrajnában!

Követelnünk kell a valóságot, mert a NATO ma már nem védelmi szövetség!

„….a valóság megállapítására rendelkezésünkre áll az eszköz, egyszerű, de egyetlen eszköz, amelynek alkalmazását hangosan követeljük, hogy e kérdésben tisztán lássunk. És ez az eszköz a népszavazás.

Amidőn ezt követeljük, hivatkozunk Wilson elnök úr által oly kiválóan szavakba öntött nagy eszmére, amely szerint az embereknek egyetlen kapcsolata, az államok lakosságának egyetlen része sem helyezhető akarata, megkérdezése nélkül, mint valami marhanyáj, egy idegen állam fennhatósága alá. Ennek a nagy eszmének a nevében, amely különben az erkölcsi alapon nyugvó egészséges emberi felfogásnak egy axiómája, követeljük a népszavazást hazánk azon részeire vonatkozólag, amelyeket tőlünk most elszakítani akarnak. Kijelentem, hogy előre is alávetjük magunkat e népszavazás eredményének, bármi legyen is az. Természetesen követeljük, hogy a népszavazás olyan körülmények között tartassék meg, hogy annak szabadsága biztosítva legyen…

Maga az eszme kívánja, hogy ezt a követelésünket a Békekonferencia elé terjesszük. Ha egykori területünk, a történelmi Magyarország érdekében felhozandó érveink az önök szemében nem lesznek eléggé döntőek, úgy azt javasoljuk, hogy kérdezzük meg az érdekelt népességet. Előre is alávetjük magunkat ítéletüknek. Ha pedig mi ezt az álláspontot foglaljuk el és ha ellenfeleink követeléseiket és aspirációikat nem merik a nép ítélete alá bocsátani, úgy vajon kinek a javára szól a föltevés?

Még egy szempontból vehetjük tekintetbe a népek önrendelkezési jogát….. Állíthatom azonban, hogy ha az egykori Magyarország nemzetiségi politikája még annál is rosszabb lett volna, mint azt elkeseredettebb ellenségeink állították, még akkor is jobb annál a helyzetnél, melyet szomszédaink és csapataik a megszállt területen teremtettek„

Eddig az idézet attól az embertől, aki a határon kívülre szakított 3,5 millió magyar helyzetének népszavazás útján történő rendezése érdekében szállt síkra, egy akkor még világszerte tisztelt és elismert politikusként. Ezek a szemelvények Apponyi Albert beszédéből szemléletesen igazolják, hogy miért állítja a Nemzetegyesítő Mozgalom azt, hogy ennek alapján kell az Orosz-Ukrán béketárgyalásoknak folyni! A feleknek nyilatkozni kell, hogy: előre is alávetik magunkat a népszavazás eredményének, bármi legyen is az. Ez a beszéd akkor és ma is, ékes példát mutat az utókornak a felelős politizálásról, megadja annak a lehetőségét, hogy ne a fegyverek, hanem a szavazatok döntsenek arról, hogy a vitatott területek hova tartozzanak!

Ha Apponyi felvetéseit 1920-ban elfogadja az „akkori NATO”, akkor egészen másként alakulhatott volna hazánk XX. századi történelme, s ha most ezt képviseli a magyar külügy, akkor hűek leszünk a magyar erkölcsökhöz és elődeink gondolataihoz! Az pedig magától érthető, hogy a világközvéleménye előtt ezzel nem csak a magyarság elleni békediktátum gyalázata lepleződne le, hanem annak a diktátumnak a mai fenntartói, vagyis a NATO mögött álló bankárkaszt is!

 

Dr. Bene Gábor

A szerző közjogász és nemzetegyesítők szóvivője

Vélemény, hozzászólás?