Gondolatok

AZ EMBEREK TÖMEGES FELÉBREDÉSÉRE VAN SZÜKSÉG!

A magyar ember naiv. S emiatt nagyon sokat csalódik. Már azt sem hiszi el, ami pedig kézenfekvő, hogy csak úgy tudunk jó irányú változást elérni, ha visszavesszük a pártoktól a közhatalmat a választásokon. Ilyenkor sokan hördülnek fel, hogy: úgy is csalnak! Szerintem azonban nem kell csalniuk, mert elég nekik a már megpuhított holdudvar szavazata, s azoké, akik a kisebb rossz mellé ixelnek! Kérem olvassa el ezt a 9 pontot, s gondolja át amit írok, mert a gondolkodóktól fél a hatalom leginkább!

1/ Mi az, amit megtehetnénk az életünk jobbítása érdekében? S mi az amit tenni akarunk!? Ezek talán a legfontosabb kérdéseink, – akár naponta is – amelyekről döntenünk kell! Döntéseinkkel szeretnénk elérni valami jót, tehát úgy is mondhatjuk, hogy bizonyos cél elérése érdekében cselekedhetünk! Ma, amikorra már annyira „fejlődött” a Világ, – mint még eddig soha – hiszen már a saját maga megszüntetésére törekszik, külön emiatt felépített rendszerei segítségével, s egyre nagyobb sebességgel rohan a vesztébe! Felvetődhet bennünk végre a kérdés, hogy: mit is tehetnénk ellene? Tudjuk, hogy ma a Világ vagyonának majdnem az egésze a Föld lakóinak mérhetetlenül kicsi számú részének a tulajdona! Ez a kis létszámú csoport az uralkodó ma. Őket nevezhetjük Bene Gábor szóösszetételével bankárkasztnak is. Ők megtehetnék, hogy folyamatosan javítanak a Föld és az Emberek helyzetén, de nem teszik! Sőt az emberiség 95%-ának megszüntetését célozzák meg a jelek szerint! De mit szól a szívünk-lelkünk mind ehhez? Bele nyugszunk mi ebbe? Tehát szolgáljuk továbbra is a „végtelen fejlődést”? Esetleg akad olyan is közöttünk, aki hallgat a szív igazi parancsára és más irányba indul most el? A Világ megmentése felé? Ha igen, akkor ez azt jelenti, hogy rendkívül új feladatokat kell megoldania a jó cél elérése érdekében! Ám rövidesen mindenkinek el kell döntenie, hogy melyik irányba szeretne menni tovább!

2. Lássuk be, hogy cselekednünk kell! Eddigi ismeretterjesztő lapjaimat épp azért küldtem szét, hogy segítségül szolgáljak mindenkinek az egyéni döntéséhez! Mert egyénileg kell mindenkinek cselekedni is! Hiszen mindenkinek más az életbeli helyzete, a lehetősége, a személyisége, az álláspontja és még sorolhatnánk! De ha a legfontosabb cél – a fennmaradásunk – azonos, akkor viszont a lépéseit mindenki ugyanabba az irányba tudja megtenni. Hála Istennek sokunknak a Világ egyben Magyarországot is jelenti. Így itt kell megmentenünk önmagunkat is!

3. Kell, hogy tudjunk erről: – jogilag nem törvényes az államunk, már 1944 óta! De mi mégis ezzel élünk együtt! Mindeddig csak a nép félrevezetése, nem pedig a felébresztése zajlott. Azt valószínűsíthetjük, hogy 2022. tavaszán „választások” lesznek. Azt ismerjük, hogy összesen 106 választókerületben állíthatók képviselő-jelöltek. Csak egyéni jelöltként de valamelyik párt „katonájaként”, vagy egyes emberek külön „független” jelöltjeként. A választóknak lehetőségük van e jelöltek valamelyikére szavazni, sőt még egy pártra is. Azaz két helyre tehet X-et a választási íven egy-egy ember. Az egyéni jelöltek mellett tehát a második X-et javasoljuk a  a NEMZET EGYESÍTÉSÉRE behúzni! Vagyis azt kérjük, hogy szavazzon egy agyonhallgatott anti-pártra, amelynek a neve Nemzetegyesítő Mozgalom, rövidítve: egy határozott NEEM!

Mi is ennek a kérésnek az indoka?

A külön, FÜGGETLEN jelöltként elindult személyhez nem tartozhat második X, tehát nem növelhető a parlamentbe való bejutási esélye a listás ágon.

Lehet, hogy egy-egy körzetben a független indulók közül első lesz valaki, ezért bejuthatna az országgyűlésbe? Ám ennek nagyon kicsi az esélye. Sőt arra is kicsi, hogy így az egyes „független” jelöltek együttesen frakciót alakíthassanak, vagyis hatással tudjanak lenni a törvényhozásra! Ugyanis ahhoz legalább 10 körzetből kellene bejutniuk! Ennek esélye szinte nulla. Pártlistás ágon pedig egyikük sem tudhat bejutni a parlamentbe, mivel nincs olyan bolond párt amely pártonkívülieket tenne fel a listájára! Hohó itt a meglepetés! Van egy ilyen párt, s ez a NEEM! Márpedig 93 képviselői hely van azok részére fenntartva, akik a pártok listáján szerepelnek, s ezek szinte mindig a felső vezetés tagjai! (KIVÉVE A NEMZETEGYESÍTŐK LISTÁJÁT!) E miatt a jelenlegi kormány és az ellenzékbe tömörültek „pártkatonái” osztozhatnak mind a 93 helyen! Mert ők a bejutási – 5%-os – küszöböt biztosan elérik. Ezzel így továbbra is a pártokrácia fog egyed-uralkodni! Azt még nem tudhatjuk, hogy melyik oldal többségével. De azt tudhatjuk, hogy a jövőben továbbra sincs valódi Népképviselet! Erre viszont nagy szükség lenne, ezért felmerül a Kérdés, hogy akarunk-e ezen változtatni? S ha igen, akkor hogyan? Szeretnénk-e, hogy a jelenlegi pártokrácia-rendszeren belül módosítsunk legalább olyan mértékben, hogy legkevesebb egy frakciónyi követünk legyen az országgyűlésben, akik pártonkívüliek és valóban a közjót képviselnék? Vagyis ne csupán a rész-jellegű pártérdekek, hanem a közemberek, a nép érdekei is érvényesülhessenek! Legyen már végre valós érdekképviselet is hazánkban! A magyar nyelvtől idegen „politika” szónak valós, igaz értelmet adjanak végre azok az emberek, akik helyben ismertek és elismertek!

4. Akkor pedig nekünk, közembereknek is párt jelöltként kellene indulnunk a választásokon? Már is itt van egy jó hír! Van már pártjuk a pártonkívülieknek! Úgy hívják, hogy NEEM párt! Indult is a 2018-as választásokon. Azt akkor sem gondolhatta senki, hogy az egyéni ágon bejuthatna valaki is! Viszont akkor még csak 27 választókörzetben kellett egyéni, önálló jelöltnek lennie ahhoz, hogy a listás ágon közülük néhányan bejuthassanak a parlamentbe akkor, ha az 5%-os szavazati küszöböt képes a NEEM  átlépni. Összesen 31 körzetben tudott a párt jelöltet állítani, akik közül hárman be is bizonyították, hogy: van élet a pártokon kívül is!  Viszont az 5%-os küszöbhöz kevés volt a három fő, így a listáról való bejutás senki részére nem teljesülhetett! Mára módosult a választási törvény, így legalább 71 választókerületben – de emellett még megyénként és Budapesten a körzetek 51%-ában követelmény az egyéni jelölt-állítás a listás ágon való részvételhez! Tehát majdnem a 106 választókerületben való jelöltállítást kell ahhoz megcélozni, hogy a párt-listás módszerrel bejuttathasson helyben ismert, pártonkívüli jelölteket a NEEM párt a helyi közösségek szolgálatában! Ám ezek csak pártonkívüli és visszahívható választókerületi követként kerülhetnek fel a NEEM listájára! Vagyis követek lesznek ők, mert nem olyan képviselő-jelöltek, mint amilyeneket a többi pártok jelölnek. Azok eddig csak mentelmi jogos, vissza nem hívható, nem ellenőrizhető, megvesztegethető, csakis pártérdekeket képviselő személyeket, vagyis pártkatonákat tettek rá a listájukra! A NEEM párt jelöltjei viszont csak pártonkívüliek, visszahívhatók, több szinten ellenőrizhetők és csakis a körzetüket, ezáltal országunkat ténylegesen képviselő választókerületi  követek lehetnek! A körzetükben elismert, becsületes, ismert, alkalmas emberek. Tehát ilyen jelöltek kell, hogy képviseljenek minket! Az ideális eset persze az lenne, ha legalább 93 helyen ők ülnének s csak a 106 helyen osztoznának a pártkatonák egyelőre! Ekkor még a távlati cél – a jóléti rendszerhez elengedhetetlen kétkamarás parlament – elérése sem lehetne reménytelen! De ezt most – egylépésben –  csak hatalmas összefogással lehetne elérni. A cél, hogy minél több helyet foglaljanak el a mi pártonkívüli követeink, akik a nép képviselői! Azért írhatom ezt így, mert ki az, aki nem azt szeretné, hogy nekünk – kisembereknek is – legyen végre képviseletünk a döntéseknél és ne csak a pártok vezetőinek? Még úgy is szavazhatunk, hogy az általunk jónak ítélt párt-jelöltjét is besegítjük a parlamentbe egyéniként, de egyúttal a helyi közösségek által jelölt követet is támogatjuk a Nemzetegyesítők listáján! Mert ne szavazz a második X-eddel a pártokra, csak a Nemzet egyesítésére! Ezt pedig csak a NEEM párt, Nemzetegyesítői tűzték a zászlójukra!

5. Végül is kiknek kellene elmenni szavazni és hogyan is érdemes ezt a jogot gyakorolni? Mert, – talán nem lennék egyedül azzal a gondolattal – ha már valakinek joga, akkor az egyben kötelessége is legyen a szavazás! Valamilyen mértékben felelősséget kell vállaljon azért a társadalomét, amelyben él és élvezi annak jó, vagy szenvedni annak rossz eredményeit is! Mondhatnánk, hogy legyen ez a párt-politikusok feladata. De a pártokrácia nem a közjót, nem a népet képviseli, hanem a pártokon keresztül a pénzvilág érdekeit! Így – érthető módon – ma még sok ember van, aki nem megy el szavazni, mert azt mondja, hogy nincs kire!

Mert minden párt csak árt, holott van egy párt, amely nem árt, de az a NEEM párt nevű mozgalom! Megteheti-e, hogy közömbösen távol marad az, aki szereti a hazáját, s gondol a gyerekeire? Mondjuk ki határozottan: NEEM!  Mert, ha saját környezetéből van mód, van esély valakit a törvényhozásba küldeni, akkor ezt miért is ne tenné meg!? Megengedhető, hogy még ekkor is közömbös legyen a saját közösségében? Az általában nem szavazók manapság az összes szavazásra jogosultaknak körülbelül egyharmada. Ez komoly rész az egészből! Otthoni helyzetre leképezve, – vagyis mintha egy hagyományos 3 tagú családnál, ahol már nagykorú a gyerek – ketten felelősséggel élnének, a harmadik pedig mindentől elhatárolódva, csak és kizárólag a saját érdekeivel foglalkozna. Működhet jól egy ilyen család? Működhet jól így egy ország?

6. Felelősséggel tartozunk egymásért is, nem csak magunkért! Mindenkinek másokat is figyelembe kell vennie és mindenkinek nem csak magáért, hanem másokért is kell cselekednie! Mindenki ott és azon a helyen, ahol van és olyan mértékben, amennyire azt képessége és lehetősége megengedi: cselekedjen! Mert az Országunkért, gyerekeinkért minden tőle telhetőt meg kell tennie!

7. Meg kell keresnünk, meg kell ismernünk és segítenünk kell egymást! Folyamatosan, de gyorsan keresnünk kell az arra alkalmas embereket, akiket jelöléshez juttathatunk, hogy az eredményes szavazás után megfelelően képviselhessék a helyi közösséget, a Népet és a közjót az eddig csak elitista Törvényhozásban!

8. Tehát 2022.-ben választanunk kell! Addig a 106 egyéni választókerületben mindenhol, jelölteket kell állítanunk! Az igazabb szavazáshoz elméleti- és gyakorlati szinten is valós és érdemleges szolgáltatásokat ad a NEEM párt! Csak néhány:

– Az eddig nem szavazóknak is érdemes így szavazni!

– Főleg úgy, ha helyben ismert pártonkívülit választhat!

– A más pártokra szavazó is voksolhat a szíve szerint!

– A közvetlen környezetéből javasolhat követet bárki!

– Valódi választási lehetőség ez a „nagy pártok” mellett! – Nem csak részvételi arányt növelhet, ha követre szavaz!

9.  Népünk és Országunk érdekében mindenkinek a következőképp ajánlott bejelölni érvényesen a szavazólapon a kettő X-et:

– Az első X –et egy egyéni jelöltjére, akit a szíve szerint alkalmasnak ítél!

– A második X-et a NEEM pártra, amelynek listás jelöltjei nem párttagok, de valódi népképviselők!

Vélemény, hozzászólás?