Dr. Bene Gábor írásai Gondolatok

Szavak átültetése a gyakorlatba?

Álmos Király televízió mindenese, vagyis Kubinyi Tamás mintha kezdené megérteni, hogy talán mégsem tett jó lóra akkor, amikor 2018-ban a MIÉP szekerére ült fel, miközben nem győzte az akkor még jobbikos Torockai Lacit lejáratni az adásaiban. Most mintha éppen a Nemzetegyesítő Mozgalom honlapján járna az ember, ha a műsorvezetőnek az alábbi korrekt, elemző szavait végigolvassa. Persze nincsenek véletlenek. Hiszen Ő is benne volt azon körben, akik 2016 őszétől meg lettek szólítva a Nemzetegyesítő Mozgalmat akkor szervező személyek részéről. Így valószínűleg az alábbi – egyébként nagyon is lényegre törő – mondatokat, nem a Mi Hazánk köreiből, inkább a Nemzetegyesítőknél meríthette a műsorvezető:  

„Évenkénti országgyűlést Pesten. Nahát, az az országgyűlés azt is jelentené, hogy nem fogunk kitagadni tömegeket és mindenféle csoportokat a közügyekből. Mert mégiscsak az országgyűlés úgy van ma kitalálva, hogy a pártoknak……, a pártok pedig a titkosszolgálati szervezés által azt modellezik a média segítségével, mintha Magyarországon a közakaratot az X vagy Z párt testesítené meg. Holott ha lenne sajtószabadság, hogyha lenne szabad országgyűlés, akkor bejutnának olyan emberek is, akik semmiféle párthoz NEEM tartoznak, semmiféle ilyen hálózati, titkosszolgálati hátterük nincs, csak pusztán a gondolataik alapján kerülnek be az országgyűlésbe.  Ez ma lehetetlen, egyetlen képviselő sincs, aki nemzeti közakaratból jut oda, hanem jószerével csak párt-csinovnyikok osztogatják egymás között a helyeket. S akkor a TV híradó kamerái előtt veszekednek, egyébként meg együtt járnak Thaiföldre.”

Álmos Király televízió (1 óra 49 perc 45 másodpercnél) Kubinyi Tamás monológja, a 48-as 12 pont egyikéről. ( A 200315CN! KÖZPONTI ÁLLAMI ÜNNEPSÉG (HELYETT) – című adásból.)

Legfeljebb azt nem érti az ember, hogy ha Tamásunk ennyire tisztában van a pártok szerepével és indíttatásukkal, akkor miért nem csatlakozott az őt is hívó, s a nemzetszolgálatot a legnagyobb alázattal vállaló személyekhez?  Hisz pontosan ugyanezt hirdetve próbálják az egész pártokráciát – vagyis legalább az általa is joggal kritizált pártos képviseletet – helyben jelölt, valódi népképviselőkre, vagyis az általa „semmiféle párthoz nem tartozókként” jelzett személyekre átváltani? E csatlakozás elmaradásának azért van óriási jelentősége, mert Tamás ott biztos bebizonyíthatta volna a hallgatóinak, a jó magyar embereknek azt, hogy ő viszont nem kíván soha a pártfegyelemmel rendelkező személyeknek segíteni az Országgyűlésbe való bejutást. Főleg az általa jogosan és bizony alaposan lehúzott pártok jelöltjeit nem kívánja soha támogatni!

Sőt egyenesen segíti a „közakaratból” való képviselővé választást úgy, hogy saját magát nem kívánja feltenni a Nemzetegyesítők listájára, hiszen épp az a legfontosabb célja a Nemzetegyesítő Mozgalomnak, hogy semmilyen párttag ne indulhasson el a választásokon, s a NEEM ezért nem is vesz fel közpénzt! (Nem cél hogy reklámozza magát!) Tamás mondataiból kiviláglik, hogy mit akar? Bizony azt, hogy végre mutasson példát egy szervezet arra, hogy nem a saját tagjait helyezi választási listájára, hanem a helyi jelölteket, akik pártonkívüliek, s helyben ismert/elismert tisztességes emberek lehetnek csupán. Pontosan olyanok, ahogyan azt Tamás is elképzelte, így: „semmiféle hálózati, titkosszolgálati hátterük nincs, csak pusztán a gondolataik alapján kerülnek be az országgyűlésbe.” Ezek a gondolatok pedig a sokak által még nem eléggé ismert magyar közjogi hagyomány, a történeti alkotmányos alapelvek, az igazságos magyar közjogi élet és gondolkodás alapvetése, a Szent Korona főhalmához fűződő rend. Mert a Nemzetegyesítők ennek alapján élnek és gondolkodnak. Ám sajnos Tamás több alkalommal is megvádolta ezt a közösséget mindenféle igaztalansággal, de ők nem sértődtek meg, nem gáncsoskodtak ellene, s nem dobták vissza a sarat. Most is csupán azért kell megszólalniuk, hogy jelezzék: Nem a szavak, de a tettek fontosak! S Kubinyi Tamásnak volt, és talán még van is lehetősége felismerni azt, ha hibázott. Igaz ahhoz rendbe kellene tenni az egót, a hamis ént, amely legtöbbször akadályozni szokta a műsorban kimondott szavaink megvalósítását a gyakorlatban!

Így ma még mindig csak ott tartunk, amit Tamás világosan kifejt: „…jószerével csak párt-csinovnyikok osztogatják egymás között a helyeket. S akkor a TV híradó kamerái előtt veszekednek, egyébként meg együtt járnak Thaiföldre.” Legfeljebb annyi a módosulás, hogy a mai – az egész világ összes államát eladósító – ún. vírus hisztéria miatt, otthon kuksolnak a párt-csinovnyikok, s egyelőre még nem utaznak együtt sehová. Sem az Adriára, sem Thaiföldre!

Dr. Bene Gábor

Vélemény, hozzászólás?